Giáo trình BOYA Trung cấp 1 Tập 1

Giáo trình BOYA Trung cấp 1 Tập 1 gồm 16 bài học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày theo chủ đề và tổng hợp rất nhiều mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản
Top