Giáo trình BOYA

Giáo trình BOYA gồm giáo trình BOYA quyển 1 đến giáo trình BOYA quyển 6, cụ thể là giáo trình Boya Sơ cấp 1, Giáo trình Boya Sơ cấp 2, Giáo trình Boya Trung cấp 1 tập 1, Giáo trình Boya Trung cấp 1 tập 2, Giáo trình Boya Trung cấp 2 tập 1 và Giáo trình Boya Trung cấp 2 tập 2

Giáo trình BOYA Sơ cấp 1

Giáo trình BOYA Sơ cấp 1 gồm 30 bài giảng tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản và mẫu câu tiếng Trung giao tiếp
Threads
10
Messages
23
Threads
10
Messages
23

Giáo trình BOYA Sơ cấp 2

Giáo trình BOYA Sơ cấp 2 gồm 25 bài giảng học tiếng Trung giao tiếp cơ bản thông dụng nhất trong giao tiếp hàng ngày, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản và mẫu câu giao tiếp tiếng Trung cấp tốc
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Giáo trình BOYA Trung cấp 1 Tập 1

Giáo trình BOYA Trung cấp 1 Tập 1 gồm 16 bài học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày theo chủ đề và tổng hợp rất nhiều mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Giáo trình BOYA Trung cấp 1 Tập 2

Giáo trình BOYA Trung cấp 1 Tập 2 gồm 16 bài tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cấp tốc với rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung ứng dụng thực tế và các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Giáo trình BOYA Trung cấp 2 Tập 1

Giáo trình BOYA Trung cấp 2 Tập 1 gồm 12 bài học tiếng Trung giao tiếp nâng cao với khá nhiều mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày ứng dụng thực tế, nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung nâng cao
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Giáo trình BOYA Trung cấp 2 Tập 2

Giáo trình BOYA Trung cấp 2 Tập 2 gồm 10 bài học tiếng Trung giao tiếp trung cấp tiệm cận nâng cao, tổng hợp rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
There are no threads in this forum.
Top