Giáo trình Hán ngữ 6

Giáo trình Hán ngữ 6 gồm 13 bài giảng học tiếng Trung giao tiếp nâng cao theo chủ đề thông dụng nhất, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung nâng cao ứng dụng thực tế và nhiều mẫu câu tiếng Trung giao tiếp
Top