Giáo trình Hán ngữ

Giáo trình Hán ngữ mới bao gồm Giáo trình Hán ngữ 1 đến Giáo trình Hán ngữ 6

Giáo trình Hán ngữ 1

Giáo trình Hán ngữ 1 mới gồm 15 bài giảng với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung
Threads
15
Messages
230
Threads
15
Messages
230

Giáo trình Hán ngữ 2

Giáo trình Hán ngữ 2 gồm 15 bài học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng nhất, trong đó tổng hợp rất nhiều từ vựng tiếng Trung theo chủ đề và cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản
Threads
15
Messages
97
Threads
15
Messages
97

Giáo trình Hán ngữ 3

Giáo trình Hán ngữ 3 gồm 10 bài học tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo chủ đề với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày và những cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản
Threads
12
Messages
57
Threads
12
Messages
57

Giáo trình Hán ngữ 4

Giáo trình Hán ngữ 4 gồm 10 bài học tiếng Trung cơ bản với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày, hội thoại đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung
Threads
5
Messages
11
Threads
5
Messages
11

Giáo trình Hán ngữ 5

Giáo trình Hán ngữ 5 gồm 13 bài học tiếng Trung giao tiếp nâng cao theo chủ đề thông dụng hàng ngày, tổng hợp mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung nâng cao
Threads
5
Messages
29
Threads
5
Messages
29

Giáo trình Hán ngữ 6

Giáo trình Hán ngữ 6 gồm 13 bài giảng học tiếng Trung giao tiếp nâng cao theo chủ đề thông dụng nhất, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung nâng cao ứng dụng thực tế và nhiều mẫu câu tiếng Trung giao tiếp
Threads
13
Messages
144
Threads
13
Messages
144
Top