• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
    Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung Taobao 1688

Học tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo theo hệ thống giáo án chương trình đào tạo kiến thức của khóa học order Taobao 1688 Pinduoduo Tmall hay còn gọi là khóa học nhập hàng Taobao Tmall 1688 Pinduoduo và khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua các dịch vụ order trung gian.
Back
Top