• Lịch khai giảng Tháng 9 & Tháng 10
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 26/9/2022, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30.
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 17/10/2022, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30.
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung Taobao 1688

Học tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoduo theo hệ thống giáo án chương trình đào tạo kiến thức của khóa học order Taobao 1688 Pinduoduo Tmall hay còn gọi là khóa học nhập hàng Taobao Tmall 1688 Pinduoduo và khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua các dịch vụ order trung gian.
Top