• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Luyện dịch tiếng Trung

Luyện dịch tiếng Trung theo các dạng bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế từ giáo trình dịch thuật tiếng Trung Thầy Vũ, giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK, sách bài tập luyện dịch tiếng Trung Thương mại, giáo trình luyện dịch tiếng Trung hợp đồng Thương mại.
Back
Top