• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Luyện thi TOCFL online

Luyện thi TOCFL online Band A, Lớp luyện thi TOCFL Band B, Khóa luyện thi TOCFL Band C tương đương trình độ tiếng Trung TOCFL cấp 1 đến TOCFL cấp 6. Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung TOCFL đi theo hệ thống giáo án giảng dạy chuyên nghiệp và bài bản của bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển Thầy Vũ Chủ biên. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn chuyên luyện thi TOCFL điểm cao cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra.
Top