• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Ngữ pháp tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung là chuyên mục lưu trữ toàn bộ giáo án đào tạo của ThS Nguyễn Minh Vũ chuyên giảng dạy ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9, ngữ pháp tiếng Hoa TOCFL 1 đến TOCFL 6, ngữ pháp tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, ngữ pháp tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, ngữ pháp tiếng Trung Công xưởng, ngữ pháp tiếng Trung ứng dụng thực tế.
Top