Privacy policy

Diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster tôn trọng Thông tin cá nhân và Quyền riêng tư của thành viên. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào thắc mắc về Thông tin cá nhân và Quyền riêng tư thì vui lòng Liên hệ Ban quản trị Diễn đàn ChineMaster.

Chúng tôi nắm giữ thông tin gì về bạn

Loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:

  • Tên hoặc tên người dùng của bạn.
  • Địa chỉ email của bạn.
  • Địa chỉ IP của bạn.

Dữ liệu khác có thể được thu thập nếu bạn chọn chia sẻ, chẳng hạn như nếu bạn điền vào các trường trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này trong các trường hợp sau:

  • Bạn đăng ký làm thành viên trên trang này.
  • Bạn điền vào mẫu liên hệ của chúng tôi.
  • Bạn duyệt trang web này. Xem "Chính sách cookie" bên dưới.
  • Bạn điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

  • Với mục đích làm cho bạn trở thành thành viên đã đăng ký của trang web của chúng tôi, để bạn có thể đóng góp nội dung cho trang web này.
  • Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi.
  • Địa chỉ IP của bạn được ghi lại khi bạn thực hiện các hành động nhất định trên trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn không bao giờ được hiển thị công khai.

Các cách khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi có thể liên quan đến bạn, đôi khi chúng tôi có thể muốn trao đổi với tất cả các thành viên bất kỳ thông tin quan trọng nào như bản tin hoặc thông báo qua email. Bạn có thể chọn tham gia hoặc chọn không nhận những email như vậy trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn trong quá trình bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp và thủ tục phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập.

Chính sách Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được chúng tôi thiết lập trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp một số chức năng nhất định trên trang web của mình, chẳng hạn như có thể đăng nhập hoặc ghi nhớ các tùy chọn nhất định.

Chúng tôi có chính sách cookie chi tiết và những thông tin thêm về cookie mà chúng tôi đưa ra được đặt tại trang này.

Quyền lợi

Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu trữ về bạn hoặc có một bản sao của nó. Để làm như vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ Ban Quản trị Diễn đàn ChineMaster. Nếu như bạn cho rằng thông tin của bạn trên Diễn đàn ChineMaster không chính xác thì vui lòng Liên hệ Ban Quản trị Diễn đàn ChineMaster để yêu cầu chúng tôi hoàn thành thông tin của bạn và sửa đổi thông tin cá nhân theo ý kiến của bạn.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng Liên hệ Ban Quản trị Diễn đàn ChineMaster nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp nhận chính sách này

Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách này thì vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng chính sách bảo mật.

Các thay đổi đối với chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Bạn có thể được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này nếu nó thay đổi trong tương lai.

Top