• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Terms and rules

Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster cung cấp dịch vụ chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí mỗi ngày của Th.S Nguyễn Minh Vũ và các giáo viên dạy tiếng Trung ChineMaster.

Tất cả nội dung bạn gửi lên Diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster đều được Ban quản trị Diễn đàn xem xét có phù hợp với Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi đưa ra hay không. Nếu không phù hợp với những Quy định và Tiêu chuẩn mà chúng tôi đưa ra thì bài viết của thành viên sẽ bị xóa có thông báo hoặc không có thông báo.

Nếu bạn gửi hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung nào có tính chất phỉ báng, lạm dụng, thù hận, đe dọa, spam hoặc giống như spam, có khả năng xúc phạm, chứa nội dung người lớn hoặc nội dung phản cảm, chứa thông tin cá nhân của người khác, có nguy cơ vi phạm bản quyền, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp, hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và mọi tổn hại do Nội dung đó hoặc hành vi của bạn gây ra.

Chúng tôi có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung nào được gửi vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo. Các yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa đổi Nội dung sẽ chỉ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo.

Các điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ Ban Quản trị Diễn đàn.

Back
Top