Search results

 1. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 5 Bài 6 Lê Tỉnh

  我很熟悉她的性格 wǒ hěn shúxī tā de xìnggé
 2. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 5 Bài 6 Lê Tỉnh

  为什么你推辞她的邀请? Wèishénme nǐ tuīcí tā de yāoqǐng
 3. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 5 Bài 6 Lê Tỉnh

  她平淡地说 tā píngdàn de shuō
 4. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 5 Bài 6 Lê Tỉnh

  责任 zérèn 我负责任 wǒ fù zérèn
 5. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 5 Bài 6 Lê Tỉnh

  付钱 fù qián 付款 fùkuǎn
 6. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 5 Bài 6 Lê Tỉnh

  提起 tí qǐ = 提到 tí dào
 7. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 5 Bài 6 Lê Tỉnh

  几乎大家都不赞成你的意见 jīhū dàjiā dōu bú zànchéng nǐ de yìjiàn
 8. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 5 Bài 6 Lê Tỉnh

  Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Video bài giảng Thầy Vũ giảng bài trực tuyến trên website học tiếng Trung online hoctiengtrungonline.com và diễn đàn học tiếng Trung lớp giáo trình Hán ngữ 5 bài 5 và bài 6 được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online. Hôm nay ngày...
 9. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ quyển 2 Bài 17 Tuyết Minh

  打的 dǎdí 的士 díshì 你给我打的吧 nǐ gěi wǒ dǎdí ba
 10. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ quyển 2 Bài 17 Tuyết Minh

  你挤出来吧 nǐ jǐ chūlái ba
 11. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Hán ngữ quyển 2 Bài 17 Tuyết Minh

  在 + V + O + 呢 正 + V + O + 呢 正在+ V + O + 呢
Top