giáo trình hán ngữ 2

  1. Nguyễn Minh Vũ

    Video học tiếng Trung giáo trình Hán ngữ 2

    Học tiếng Trung online giáo trình Hán ngữ quyển 2 Video bài giảng học tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo sách giáo trình Hán ngữ 2 phiên bản mới từ bài 16 đến bài 30. Bên dưới Thầy Vũ đã liệt kê link các bài học trực tuyến để thuận tiện cho các bạn thành viên lựa chọn bài học theo nhu cầu. Khóa...
Top