tiếng trung thương mại

  1. ChineMaster

    Tiếng Trung Thương mại nâng cao bài 10 Uyển Vy

    Lớp học tiếng Trung Thương mại nâng cao Thầy Vũ Khóa học tiếng Trung Thương mại nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung Thương mại đàm phán của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài 10 lớp tiếng Trung giao tiếp Thương mại nâng cao của Em Uyển Vy. Bài giảng hôm nay sẽ rất quan...
Top