• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

tiếng trung thương mại

 1. ChineMaster

  Tiếng Trung Thương mại nâng cao bài 10 Uyển Vy

  Lớp học tiếng Trung Thương mại nâng cao Thầy Vũ Khóa học tiếng Trung Thương mại nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung Thương mại đàm phán của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài 10 lớp tiếng Trung giao tiếp Thương mại nâng cao của Em Uyển Vy. Bài giảng hôm nay sẽ rất quan...
Back
Top