• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
    Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 1

Giáo trình Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế bài 1


Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 1 là bài giảng đầu tiên của Thầy Vũ chuyên đề nâng cao kỹ năng đọc hiểu và khả năng dịch thuật tiếng Trung qua những bài giảng hướng dẫn cách thực hành dịch văn bản tiếng Trung sang tiếng Việt. Toàn bộ bài giảng này được chia sẻ công khai trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster. Kênh học tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ liên tục nhận được rất nhiều sự hưởng ứng tích từ Cộng đồng Dân tiếng Trung.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 1 - Diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster tại Tp HCM là cơ sở 2 của Thầy Vũ trong Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Các bạn tra cứu lại toàn bộ những bài giảng luyện dịch tiếng Trung của Thầy Vũ tại chuyên mục bên dưới.

Chuyên mục bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Sau đây chúng ta vào phần chính của bài học hôm nay.

Thực hành Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 1 cùng Thầy Vũ


Các bạn chú ý theo dõi bài giảng luyện dịch tiếng Trung của Thầy Vũ nhé.

HCM市公共交通不佳,污染影响生活质量:移民调查

一项全球调查发现,就环境和公共交通基础设施而言,越南南部大都市被评为世界上最差的城市之一。

HCM市在“城市生活质量指数”(66个城市)中排名第55位,该指数是国际《年度国际移民城市排名》中的一项标准,该组织是全球最大的移民社区,拥有约400万会员。河内未包括在调查中。

在城市生活质量指数的运输子类别中,只有不到四分之一的人对HCM市的公共交通基础设施给予正面评价,而全球这一比例为66%。

在健康和环境子类别中,该市的结果也很差。只有27%的外籍人士对其城市环境感到满意,而全球这一比例为65%。

一位美国人说:“ HCM市嘈杂且被污染,只有很少的绿色空间,有些区域很脏。”

使该城市最幸福的外派人士是负担得起的生活费用,其中74%的人对它的评价为积极,比全球平均水平高28个百分点。

HCM市住有1300万人(包括移民),每天排放约9300吨生活垃圾。

该市正在建立一个网络,对固体垃圾进行分类以进行回收。该市表示,该计划是到2025年将80%的收集垃圾回收再利用,但这需要29万亿越南盾(12.5亿美元)来准备技术和其他资源。

改善公共交通以减少空气污染和交通拥堵是另一个目标,该市最新的提议是对进入市区的汽车加收通行费,这是迄今为止最激烈的提议之一。

该市正寻求在未来十年内花费393万亿越南盾(合169.3亿美元),以改善公共交通和限制私人车辆的使用。

根据上个月公布的计划,到2030年,该市将拥有一个全面的公交网络,三条地铁线路和一个公交捷运系统。

2020年“外国人城市排名”以9个亚洲城市为特色。新加坡排在第五位,其次是吉隆坡,第八名,HCM市,第19名,上海,第21名,曼谷,第30名,东京,第53名,北京,第55名,香港,第57名,首尔,第64名。

在全球范围内,巴伦西亚,阿利坎特,里斯本,巴拿马城,新加坡,马拉加,布宜诺斯艾利斯,吉隆坡,马德里和阿布扎比(第10名)是排名前十的城市。

位于科威特的萨尔米亚(Salmiya)在罗马,汉城,米兰,内罗毕,巴黎,约翰内斯堡,圣地亚哥,都柏林和香港之后排在第66位。

Phiên âm tiếng Trung bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 1

HCM shì gōnggòng jiāotōng bù jiā, wūrǎn yǐngxiǎng shēnghuó zhìliàng: Yímín diàochá

yī xiàng quánqiú diàochá fāxiàn, jiù huánjìng hé gōnggòng jiāotōng jīchǔ shèshī ér yán, yuènán nánbù dà dūshì bèi píng wèi shìjiè shàng zuì chà de chéngshì zhī yī.

HCM shì zài “chéngshì shēnghuó zhìliàng zhǐshù”(66 gè chéngshì) zhōng páimíng dì 55 wèi, gāi zhǐshù shì guójì “niándù guójì yímín chéngshì páimíng” zhōng de yī xiàng biāozhǔn, gāi zǔzhī shì quánqiú zuìdà de yímín shèqū, yǒngyǒu yuē 400 wàn huìyuán. Hénèi wèi bāokuò zài diàochá zhōng.

Zài chéngshì shēnghuó zhìliàng zhǐ shǔ de yùnshū zi lèibié zhōng, zhǐyǒu bù dào sì fēn zhī yī de rén duì HCM shì de gōnggòng jiāotōng jīchǔ shèshī jǐyǔ zhèngmiàn píngjià, ér quánqiú zhè yī bǐlì wèi 66%.

Zài jiànkāng hé huánjìng zi lèibié zhōng, gāi shì de jiéguǒ yě hěn chà. Zhǐyǒu 27%de wàijí rénshì duì qí chéngshì huánjìng gǎndào mǎnyì, ér quánqiú zhè yī bǐlì wèi 65%.

Yī wèi měiguó rén shuō:“HCM shì cáozá qiě bèi wūrǎn, zhǐyǒu hěn shǎo de lǜsè kōngjiān, yǒuxiē qūyù hěn zàng.”

Shǐ gāi chéngshì zuì xìngfú de wài pài rénshì shì fùdān dé qǐ de shēnghuó fèiyòng, qízhōng 74%de rén duì tā de píngjià wèi jījí, bǐ quánqiú píngjūn shuǐpíng gāo 28 gè bǎifēndiǎn.

HCM shì zhù yǒu 1300 wàn rén (bāokuò yímín), měitiān páifàng yuē 9300 dūn shēnghuó lèsè.

Gāi shì zhèngzài jiànlì yīgè wǎngluò, duì gùtǐ lèsè jìn háng fēnlèi yǐ jìnxíng huíshōu. Gāi shì biǎoshì, gāi jìhuà shì dào 2025 nián jiāng 80%de shōují lèsè huíshōu zài lìyòng, dàn zhè xūyào 29 wàn yì yuènán dùn (12.5 Yì měiyuán) lái zhǔnbèi jìshù hé qítā zīyuán.

Gǎishàn gōnggòng jiāotōng yǐ jiǎnshǎo kōngqì wūrǎn hé jiāotōng yǒng dǔ shì lìng yīgè mùbiāo, gāi shì zuìxīn de tíyì shì duì jìnrù shì qū de qìchē jiā shōu tōngxíng fèi, zhè shì qìjīn wéizhǐ zuì jīliè de tíyì zhī yī.

Gāi shì zhèng xúnqiú zài wèilái shí niánnèi huāfèi 393 wàn yì yuènán dùn (hé 169.3 Yì měiyuán), yǐ gǎishàn gōnggòng jiāotōng hé xiànzhì sīrén chēliàng de shǐyòng.

Gēnjù shàng gè yuè gōngbù de jìhuà, dào 2030 nián, gāi shì jiāng yǒngyǒu yīgè quánmiàn de gōngjiāo wǎngluò, sāntiáo dìtiě xiànlù hé yīgè gōngjiāo jié yùn xìtǒng.

2020 Nián “wàiguó rén chéngshì páimíng” yǐ 9 gè yàzhōu chéngshì wèi tèsè. Xīnjiāpō pái zài dì wǔ wèi, qícì shì jílóngpō, dì bā míng,HCM shì, dì 19 míng, shànghǎi, dì 21 míng, màngǔ, dì 30 míng, dōngjīng, dì 53 míng, běijīng, dì 55 míng, xiānggǎng, dì 57 míng, shǒu'ěr, dì 64 míng.

Zài quánqiú fànwéi nèi, bā lún xīyǎ, ālì kǎn tè, lǐsīběn, bānámǎ chéng, xīnjiāpō, mǎ lā jiā, bù yí nuò sī ài lì sī, jílóngpō, mǎdélǐ hé ābù zhá bǐ (dì 10 míng) shì páimíng qián shí de chéngshì.

Wèiyú kēwēitè de sà ěr mǐ yà (Salmiya) zài luómǎ, hànchéng, mǐlán, nèiluóbì, bālí, yuēhànnèisībǎo, shèngdìyàgē, dūbólín hé xiānggǎng zhīhòu pái zài dì 66 wèi.

Bản dịch tiếng Trung bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 1

Giao thông công cộng kém, ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống ở TP.HCM: Khảo sát của người nước ngoài

Một cuộc khảo sát toàn cầu đã phát hiện ra đô thị phía nam của Việt Nam được người nước ngoài đánh giá là tệ nhất thế giới về môi trường và cơ sở hạ tầng giao thông công cộng.

Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 55 trong số 66 thành phố về Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Đô thị, một trong những tiêu chí trong Bảng xếp hạng Thành phố Người nước ngoài hàng năm của InterNations, cộng đồng người nước ngoài lớn nhất thế giới với khoảng bốn triệu thành viên. Hà Nội không được đưa vào cuộc khảo sát.

Trong tiểu hạng mục giao thông trong Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Đô thị, chưa đến 1/4 đánh giá tích cực về cơ sở hạ tầng giao thông công cộng của TP.HCM, so với 66% trên toàn cầu.

Thành phố cũng nhận được kết quả kém trong tiểu danh mục sức khỏe và môi trường. Chỉ 27% người nước ngoài hài lòng với môi trường đô thị của nó, so với 65% trên toàn cầu.

Một người Mỹ nói, "TP.HCM ồn ào và ô nhiễm, có những không gian xanh tối thiểu, và một số khu vực rất bẩn."

Điều khiến người nước ngoài hài lòng nhất về thành phố là chi phí sinh hoạt phải chăng, với 74 phần trăm đánh giá tích cực, cao hơn 28 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn cầu.

Nơi sinh sống của 13 triệu người bao gồm cả người nhập cư, TP.HCM thải ra khoảng 9.300 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày.

Thành phố đang thiết lập mạng lưới phân loại rác rắn để tái chế. Thành phố cho biết kế hoạch là sẽ có 80% rác thải được thu gom được tái chế vào năm 2025, nhưng điều đó sẽ cần 29 nghìn tỷ đồng (1,25 tỷ USD) để chuẩn bị công nghệ và các nguồn lực khác.

Cải thiện giao thông công cộng để giảm ô nhiễm không khí và tắc nghẽn giao thông là một mục tiêu khác, và đề xuất mới nhất của thành phố về việc thu phí ô tô vào khu vực trung tâm thành phố là một trong những đề xuất quyết liệt nhất.

Thành phố đang tìm cách chi 393 nghìn tỷ đồng (16,93 tỷ USD) trong thập kỷ tới cho kế hoạch cải thiện khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng và hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

Theo kế hoạch, được công bố vào tháng trước, thành phố sẽ có một mạng lưới xe buýt toàn diện vào năm 2030, ba tuyến tàu điện ngầm và hệ thống vận chuyển nhanh bằng xe buýt.

Bảng xếp hạng Thành phố Người nước ngoài năm 2020 có 9 thành phố Châu Á. Singapore ở vị trí thứ năm, tiếp theo là Kuala Lumpur ở vị trí thứ tám, TP.HCM ở vị trí thứ 19, Thượng Hải ở vị trí thứ 21, Bangkok ở vị trí thứ 30, Tokyo ở vị trí thứ 53, Bắc Kinh ở vị trí thứ 55, Hồng Kông ở vị trí 57 và Seoul thứ 64.

Trên toàn cầu, Valencia, Alicante, Lisbon, Panama City, Singapore, Málaga, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Madrid và Abu Dhabi (thứ 10) là 10 thành phố hàng đầu.

Salmiya ở Kuwait đứng ở vị trí thứ 66 và cuối cùng dưới Rome, Seoul, Milan, Nairobi, Paris, Johannesburg, Santiago, Dublin và Hong Kong.

Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để cải thiện khả năng nhớ từ vựng tiếng Trung và nhớ mặt chữ Hán.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội và TP HCM được tổ chức khai giảng ở Trung tâm tiếng Trung ChineMaster các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung tại Hà Nội ChineMaster

Khóa học tiếng Trung tại TP HCM ChineMaster

Trên đây là nội dung bài giảng trực tuyến Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 1. Các bạn thành viên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster có câu hỏi nào cần được giải đáp thì để lại bình luận bên dưới nhé.[/h3]
 
Back
Top