• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 10

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung uy tín Thầy Vũ


Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 10 là nội dung bài giảng trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ được chia sẻ trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster. Nội dung bài giảng này được trích dẫn từ nguồn giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng do Thầy Vũ trực tiếp Chủ biên và Biên soạn. Các bạn chú ý theo dõi Thầy Vũ hàng ngày trên diễn đàn này nhé.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 10 - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster Thầy Vũ chia sẻ tài liệu học tiếng Trung Quốc mỗi ngày miễn phí

Các bạn ôn tập lại nội dung kiến thức của bài học hôm qua ngay tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9

Các bạn xem lại những bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng tại link bên dưới.

Chuyên mục bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng mỗi ngày

Các bạn chú ý theo dõi và cập nhập thông tin lớp học tiếng Trung giao tiếp mới nhất hàng tháng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội ChineMaster

Lớp học tiếng Trung giao tiếp tại TP HCM ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 là Cơ sở 2 của Thầy Vũ sẽ đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) để đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung giao tiếp của các bạn học viên đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn.

Giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 10 ChineMaster


Hôm nay chúng ta cùng vào phần chính của bài học hôm nay, lớp luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày do Thầy Vũ phụ trách.

越南三个月后确认首例国内Covid-19病例

一名HCM市男子从进口的Covid-19病例中感染了新型冠状病毒,结束了该国长达89天的连胜,没有社区传播。

“患者1347”是一名32岁的越南人,居住在胡志明市第六郡,是一名英语教师。他从他的朋友那里感染了这种病毒,一名空姐周六证实为“患者1342”。

空姐于11月14日返回越南,并在越南航空公司在HCM市管理的设施中隔离了四天。在两次测试表明他的冠状病毒阴性后,他被要求隔离在丹平区2号病房巴赫当街的家中。他与他的母亲和两个朋友接触,其中包括和他在一起的英语老师。

从11月18日至25日,“病人1347”在位于Nguyen Ba Tuyen街,Ward 12,Tan Binh区和第10区其他校园的KEY英语中心教书。他还去了咖啡店和卡拉OK室。这些设施的名称尚未发布。

HCM市疾病控制中心表示,新患者在被发现之前已经与192人保持了密切联系。卫生官员一直在从这些人那里收集样本进行Covid-19测试。

新病例结束了HCM市的120天连胜纪录,而该病毒没有社区传播。 8月2日,该市先前的病例被记录为“患者589”。

同样在星期一,三名从美国和日本返回的越南公民被确认是该国最新进口的Covid-19案件。

“患者1344”是HCM市的21岁居民,他于11月23日从美国乘坐越南航空VN431航班降落在岘港市岘港国际机场,并在韩国过境。

上周日,她出现了咳嗽和喉咙痛,测试结果表明她对新型冠状病毒呈阳性反应。她正在岘港龙医院接受治疗。

22岁的“患者1345”来自北部的Bac Ninh。她于上周五从日本乘坐Vietjet Air VJ7837航班抵达河内的内排国际机场,并在中部的庆和省被隔离。在周一的测试结果表明她已感染该病毒后,她被转移到河内国立热带病2医院。

“患者1346”也在河内医院接受治疗,是一名25岁的居民,位于河内省中部。他于周六从日本内陆航空公司乘坐的QH4913航班降落在内排机场。测试结果显示,周日他对该病毒呈阳性反应。

国内输电和三起进口案件使越南的在案案件增加到130起。

最新的病例使越南的Covid-19总数达到1347例,其中35例死于该病。在确认Covid-19免费后死亡的三人尚未计入恢复或死亡人数。

目前,全国有超过16,000人被隔离。

Phiên âm tiếng Trung bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 10

Yuènán sān gè yuè hòu quèrèn shǒu lì guónèi Covid-19 bìnglì

yī míng HCM shì nánzǐ cóng jìnkǒu de Covid-19 bìnglì zhōng gǎnrǎnle xīnxíng guānzhuàng bìngdú, jiéshùle gāi guó zhǎng dá 89 tiān de lián shèng, méiyǒu shèqū chuánbò.

“Huànzhě 1347” shì yī míng 32 suì de yuènán rén, jūzhù zài húzhìmíng shì dì liù jùn, shì yī míng yīngyǔ jiàoshī. Tā cóng tā de péngyǒu nàlǐ gǎnrǎnle zhè zhǒng bìngdú, yī míng kōngjiě zhōu liù zhèngshí wèi “huànzhě 1342”.

Kōngjiě yú 11 yuè 14 rì fǎnhuí yuènán, bìng zài yuènán hángkōng gōngsī zài HCM shì guǎnlǐ de shèshī zhōng gélíle sì tiān. Zài liǎng cì cèshì biǎomíng tā de guānzhuàng bìngdú yīnxìng hòu, tā bèi yāoqiú gélí zài dān píng qū 2 hào bìngfáng bāhè dāngjiē de jiāzhōng. Tā yǔ tā de mǔqīn hé liǎng gè péngyǒu jiēchù, qízhōng bāokuò hé tā zài yīqǐ de yīngyǔ lǎoshī.

Cóng 11 yuè 18 rì zhì 25 rì,“bìngrén 1347” zài wèiyú Nguyen Ba Tuyen jiē,Ward 12,Tan Binh qū hé dì 10 qū qítā xiàoyuán de KEY yīngyǔ zhòng xīn jiāoshū. Tā hái qùle kāfēi diàn hé kǎlā OK shì. Zhèxiē shèshī de míngchēng shàngwèi fābù.

HCM shì jíbìng kòngzhì zhōngxīn biǎoshì, xīn huànzhě zài pī fà xiàn zhīqián yǐjīng yǔ 192 rén bǎochíle mìqiè liánxì. Wèishēng guānyuán yīzhí zài cóng zhèxiē rén nàlǐ shōují yàngběn jìnxíng Covid-19 cèshì.

Xīn bìnglì jiéshùle HCM shì de 120 tiān lián shèng jìlù, ér gāi bìngdú méiyǒu shèqū chuánbò. 8 Yuè 2 rì, gāi shì xiānqián de bìnglì bèi jìlù wèi “huànzhě 589”.

Tóngyàng zài xīngqí yī, sān míng cóng měiguó hé rìběn fǎnhuí de yuènán gōngmín bèi quèrèn shì gāi guó zuìxīn jìnkǒu de Covid-19 ànjiàn.

“Huànzhě 1344” shì HCM shì de 21 suì jūmín, tā yú 11 yuè 23 rì cóng měiguó chéngzuò yuènán hángkōng VN431 hángbān jiàngluò zài xiàn gǎng shì xiàn gǎng guójì jīchǎng, bìng zài hánguó guòjìng.

Shàng zhōu rì, tā chūxiànle késòu hé hóulóng tòng, cèshì jiéguǒ biǎomíng tā duì xīnxíng guānzhuàng bìngdú chéng yángxìng fǎnyìng. Tā zhèngzài xiàn gǎng lóng yīyuàn jiēshòu zhìliáo.

22 Suì de “huànzhě 1345” láizì běibù de Bac Ninh. Tā yú shàng zhōu wǔ cóng rìběn chéngzuò Vietjet Air VJ7837 hángbān dǐdá hénèi de nèi pái guójì jīchǎng, bìng zài zhōngbù de qìng hé shěng bèi gélí. Zài zhōuyī de cèshì jiéguǒ biǎomíng tā yǐ gǎnrǎn gāi bìngdú hòu, tā bèi zhuǎnyí dào hénèi guólì rèdài bìng 2 yīyuàn.

“Huànzhě 1346” yě zài hénèi yīyuàn jiēshòu zhìliáo, shì yī míng 25 suì de jūmín, wèiyú hénèi xǐng zhōngbù. Tā yú zhōu liù cóng rìběn nèi lù hángkōng gōngsī chéngzuò de QH4913 hángbān jiàngluò zài nèi pái jīchǎng. Cèshì jiéguǒ xiǎnshì, zhōu rì tā duì gāi bìngdú chéng yángxìng fǎnyìng.

Guónèi shūdiàn hé sān qǐ jìnkǒu ànjiàn shǐ yuènán de zài àn ànjiàn zēngjiā dào 130 qǐ.

Zuìxīn de bìnglì shǐ yuènán de Covid-19 zǒngshù dádào 1347 lì, qízhōng 35 lì sǐ yú gāi bìng. Zài quèrèn Covid-19 miǎnfèi hòu sǐwáng de sān rén shàngwèi jì rù huīfù huò sǐwáng rénshù.

Mùqián, quánguó yǒu chāoguò 16,000 rén bèi gélí.

Bản dịch tiếng Trung theo bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 10

Việt Nam xác nhận trường hợp Covid-19 trong nước đầu tiên sau ba tháng

Một người đàn ông ở TP HCM đã nhiễm loại coronavirus mới từ một ca bệnh Covid-19 nhập khẩu, chấm dứt chuỗi 89 ngày không lây truyền từ cộng đồng của đất nước.

"Bệnh nhân 1347", 32 tuổi, ngụ tại Quận 6, TP.HCM, là một giáo viên dạy tiếng Anh. Anh ta đã bị nhiễm virus từ bạn của mình, một tiếp viên hàng không hôm thứ Bảy xác nhận là "bệnh nhân 1342."

Tiếp viên đã về Việt Nam vào ngày 14/11 và bị cách ly bốn ngày tại cơ sở do Vietnam Airlines quản lý ở TP.HCM. Sau hai lần xét nghiệm cho thấy anh ta âm tính với coronavirus, anh ta được yêu cầu cách ly tại nhà riêng ở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Anh tiếp xúc với mẹ và hai người bạn, trong đó có cô giáo dạy tiếng Anh đến ở cùng anh.

Từ ngày 18 đến 25-11, “bệnh nhân 1347” dạy tại trung tâm Anh ngữ KEY ở đường Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình và các cơ sở khác ở quận 10. Anh ta cũng đến quán cà phê và quán karaoke. Tên của những cơ sở đó vẫn chưa được tiết lộ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết bệnh nhân mới đã tiếp xúc gần 192 người trước khi được phát hiện. Các quan chức y tế đã tiến hành thu thập mẫu từ những người này để làm xét nghiệm Covid-19.

Ca bệnh mới đã chấm dứt chuỗi 120 ngày không có sự lây truyền vi rút từ cộng đồng của TP.HCM. Trường hợp trước đó ở thành phố được ghi nhận vào ngày 2 tháng 8 là "bệnh nhân 589."

Cũng trong ngày thứ Hai, ba công dân Việt Nam trở về từ Mỹ và Nhật Bản đã được xác nhận trường hợp nhập khẩu Covid-19 mới nhất của nước này.

"Bệnh nhân 1344" là 21 tuổi, trú tại TP.HCM, đã hạ cánh ngày 23/11 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay VN431 của Vietnam Airlines từ Mỹ, quá cảnh Hàn Quốc.

Cô ấy bị ho và đau họng vào Chủ nhật tuần trước và kết quả xét nghiệm cho thấy cô ấy dương tính với loại coronavirus mới. Cô đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

"Bệnh nhân 1345", 22 tuổi, quê ở Bắc Ninh. Cô đến sân bay quốc tế Nội Bài từ Nhật Bản vào thứ Sáu tuần trước trên chuyến bay VJ7837 của Vietjet Air và đã được cách ly tại tỉnh Thanh Hóa. Sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy hôm thứ Hai rằng cô đã nhiễm vi rút, cô được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 của Hà Nội.

"Bệnh nhân 1346", cũng đang điều trị tại bệnh viện Hà Nội, là một người 25 tuổi, ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài từ Nhật Bản hôm thứ Bảy trên chuyến bay QH4913 của Bamboo Airways. Kết quả xét nghiệm hôm Chủ nhật cho thấy anh ta dương tính với vi rút.

Việc lây truyền trong nước và 3 trường hợp nhập khẩu đã nâng số trường hợp đang hoạt động của Việt Nam lên 130 trường hợp.

Các trường hợp mới nhất lấy số liệu thống kê của Covid-19 Việt Nam là 1.347 trường hợp, trong số này có 35 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Ba người đã chết sau khi họ được xác nhận là không có Covid-19 vẫn chưa được tính trong số những người hồi phục hoặc tử vong.

Hơn 16.000 người được cách ly trên toàn quốc hiện tại.

Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để tăng cường và cải thiện khả năng học từ vựng tiếng Trung nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính

Vậy là chúng ta vừa học xong toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 10. Các bạn học viên và thành viên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster còn câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp thì để lại bình luận hoặc lời nhắn ngay bên dưới nhé.
 
Back
Top