Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày Thầy Vũ


Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15 là phần tiếp theo của bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ trên kênh diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster. Đây là kênh chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí cực kỳ uy tín và chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Các bạn hãy chia sẻ kênh này tới những người bạn khác vào học cùng chúng ta nữa nhé.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15 - Diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster liên tục chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí chất lượng của Thầy Vũ

Các bạn ôn tập lại những kiến thức tiếng Trung hôm qua chúng ta vừa được học trong bài giảng tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 14

Chuyên mục bài tập luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày

Mỗi bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng của Thầy Vũ đều có thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung, vì vậy các bạn cần chú ý ôn tập lại những từ vựng tiếng Trung được học từ những bài giảng trước đó nhé. Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ tốt nhất việc ghi nhớ từ vựng tiếng Trung và nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster mới mở thêm Cơ sở 2 trong Thành phố Hồ Chí Minh ở Quận 10, Thầy Vũ đặt tên gọi Cơ sở 2 là Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp mới nhất hiện nay đã có lịch khai giảng tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Các bạn cập nhập thông báo mới nhất tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung uy tín tại ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại ChineMaster TP HCM

Các bạn muốn học tiếng Trung online qua Skype cùng Thầy Vũ thì đăng ký lớp tiếng Trung giao tiếp online tại link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Lớp học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z trên taobao tmall 1688 liên tục khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Các bạn xem thông báo lịch học mới nhất tại link bên dưới.

Lớp học nhập hàng Trung Quốc tận gốc mới nhất

Các bạn muốn cải thiện khả năng học từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được nhiều mặc chữ Hán hơn thì cần phải sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để gõ tiếng Trung trên máy tính cùng Thầy Vũ theo các video bài giảng trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín ChineMaster.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của bài giảng hôm nay là Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15.

Tài liệu Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15 ChineMaster


Nội dung bài giảng hôm nay chúng ta lại được học thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung mới nhé.

Chi tiết bài giảng hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2020 là Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15.

HCMC空乘人员就餐,在Covid-19自检期间上大学

越南航空公司(HCMC)的一名乘务员引发了越南最近发生的一系列Covid-19社区广播,他说他违反了自我隔离协议,无法就餐和上大学。

空乘人员“患者1342”感染了他的朋友,该朋友是HCMC的一名32岁英语老师,周一被确认感染,打破了越南89天的无社区传播史。老师继续感染了另外两个人,他的一岁侄子和一个28岁的学生,都证实了社区传播病例。

服务员说,他于11月21日中午离开了谭平区巴赫当街的家,去了Phu Nhuan区Le Van Sy街就餐。卫生部长阮清隆(Nguyen Thanh Long)在周三的一次政府会议上说,随后他于11月22日上午和下午访问了位于平盛区的Hutech大学。

Long说:“ Hutech大学已经被封锁,学生们必须待在家里。”空姐严重违反了Covid-19隔离措施,成为社区传播源。

据报道,至少在12月6日之前,Hutech的30,000多名学生已经放学,据报道,该校副校长Nguyen Quoc Anh表示。

除Hutech外,Ton Duc Thang大学和HCMC大学外语学院-信息技术(Huflit)还让他们的学生至少呆到12月6日。

Ton Duc Thang的一名学生已经上了被感染的英语老师的课程,而Huflit则紧邻该英语老师去过的咖啡厅和卡拉OK厅。

总理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)已要求有关当局加强对Covid-19的预防措施,并加强监测。他补充说,那些违反预防措施的人必须受到谴责和适当处理。

28岁的空姐已于11月14日从日本返回越南,并被越南航空公司在HCMC管理的设施隔离了四天。在两次测试显示他的冠状病毒阴性后,他被释放并被要求在家隔离。

11月29日,空姐对该病毒进行了阳性检测,第二天,他的英语老师朋友也效仿了。

HCMC卫生部门主任Nguyen Tan Binh表示,“患者1342”不仅违反了在家进行自我检疫的规定,而且还违反了越南航空的集中营地。他入侵了另一名机组人员的空间,并从另一名乘务员身上感染了该病毒,该服务员于11月26日被确认为“患者1325”。

到目前为止,越南已记录了1,351例Covid-19病例,其中118例仍在进行中。有35人死于这种疾病,其中许多是患有糖尿病或肾衰竭等潜在疾病的老年患者。

Phiên âm tiếng Trung bài học Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15

HCMC kōngchéng rényuán jiùcān, zài Covid-19 zì jiǎn qíjiān shàng dàxué

yuènán hángkōng gōngsī (HCMC) de yī míng chéngwùyuán yǐnfāle yuènán zuìjìn fāshēng de yī xìliè Covid-19 shèqū guǎngbò, tā shuō tā wéifǎnle zìwǒ gélí xiéyì, wúfǎ jiùcān hé shàng dàxué.

Kōngchéng rényuán “huànzhě 1342” gǎnrǎnle tā de péngyǒu, gāi péngyǒu shì HCMC de yī míng 32 suì yīngyǔ lǎoshī, zhōuyī bèi quèrèn gǎnrǎn, dǎpòle yuènán 89 tiān de wú shèqū chuánbò shǐ. Lǎoshī jìxù gǎnrǎnle lìngwài liǎng gèrén, tā de yī suì zhízi hé yīgè 28 suì de xuéshēng, dōu zhèngshíle shèqū chuánbò bìnglì.

Fúwùyuán shuō, tā yú 11 yuè 21 rì zhōngwǔ líkāile tán píng qū bāhè dāngjiē de jiā, qùle Phu Nhuan qū Le Van Sy jiē jiùcān. Wèishēng bùzhǎng ruǎn qīnglóng (Nguyen Thanh Long) zài zhōusān de yīcì zhèngfǔ huìyì shàng shuō, suíhòu tā yú 11 yuè 22 rì shàngwǔ hé xiàwǔ fǎngwènle wèiyú píng shèng qū de Hutech dàxué.

Long shuō:“Hutech dàxué yǐjīng bèi fēngsuǒ, xuéshēngmen bìxū dài zàijiālǐ.” Kōngjiě yánzhòng wéifǎnle Covid-19 gélí cuòshī, chéngwéi shèqū chuánbò yuán.

Jù bàodào, zhìshǎo zài 12 yuè 6 rì zhīqián,Hutech de 30,000 duō míng xuéshēng yǐjīng fàngxué, jù bàodào, gāi xiào fù xiàozhǎng Nguyen Quoc Anh biǎoshì.

Chú Hutech wài,Ton Duc Thang dàxué hé HCMC dàxué wàiyǔ xuéyuàn-xìnxī jìshù (Huflit) hái ràng tāmen de xuéshēng zhìshǎo dāi dào 12 yuè 6 rì.

Ton Duc Thang de yī míng xuéshēng yǐjīng shàngle bèi gǎnrǎn de yīngyǔ lǎoshī de kèchéng, ér Huflit zé jǐnlín gāi yīngyǔ lǎoshī qùguò de kāfēi tīng hé kǎlā OK tīng.

Zǒnglǐ ruǎnchūnfú (Nguyen Xuan Phuc) yǐ yāoqiú yǒuguān dāngjú jiāqiáng duì Covid-19 de yùfáng cuòshī, bìng jiāqiáng jiāncè. Tā bǔchōng shuō, nàxiē wéifǎn yùfáng cuòshī de rén bìxū shòudào qiǎnzé hé shìdàng chǔlǐ.

28 Suì de kōngjiě yǐ yú 11 yuè 14 rì cóng rìběn fǎnhuí yuènán, bìng bèi yuènán hángkōng gōngsī zài HCMC guǎnlǐ de shèshī gélíle sì tiān. Zài liǎng cì cèshì xiǎnshì tā de guānzhuàng bìngdú yīnxìng hòu, tā bèi shìfàng bìng bèi yāoqiú zàijiā gélí.

11 Yuè 29 rì, kōngjiě duì gāi bìngdú jìnxíngle yángxìng jiǎncè, dì èr tiān, tā de yīngyǔ lǎoshī péngyǒu yě xiàofǎngle.

HCMC wèishēng bùmén zhǔrèn Nguyen Tan Binh biǎoshì,“huànzhě 1342” bùjǐn wéifǎnle zài jiā jìnxíng zìwǒ jiǎnyì de guīdìng, érqiě hái wéifǎnle yuènán hángkōng de jízhōngyíng dì. Tā rùqīnle lìng yī míng jīzǔ rényuán de kōngjiān, bìng cóng lìng yī míng chéngwùyuán shēnshang gǎnrǎnle gāi bìngdú, gāi fúwùyuán yú 11 yuè 26 rì bèi quèrèn wéi “huànzhě 1325”.

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán yǐ jìlùle 1,351 lì Covid-19 bìnglì, qízhōng 118 lì réng zài jìnxíng zhōng. Yǒu 35 rén sǐ yú zhè zhǒng jíbìng, qízhōng xǔduō shì huàn yǒu tángniàobìng huò shèn shuāijié děng qiánzài jíbìng de lǎonián huànzhě.

Hướng dẫn cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15

Tiếp viên hàng không TP.HCM ăn ngoài, học đại học trong thời gian tự cách ly Covid-19

Một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines tại TP HCM, người đã gây ra chuỗi cộng đồng Covid-19 gần đây của Việt Nam, cho biết anh ta đã vi phạm các quy trình tự cô lập để ăn ngoài và theo học đại học.

Tiếp viên hàng không, "Bệnh nhân 1342", đã lây bệnh cho bạn của anh ta, một giáo viên tiếng Anh 32 tuổi ở TP HCM, người đã được xác nhận là bị nhiễm bệnh hôm thứ Hai, phá vỡ chuỗi 89 ngày không lây truyền bệnh trong cộng đồng của Việt Nam. Giáo viên tiếp tục lây bệnh cho ít nhất hai người khác, cháu trai một tuổi và một sinh viên 28 tuổi, cả hai đều được xác nhận là các trường hợp lây truyền trong cộng đồng.

Nam tiếp viên cho biết anh ta rời nhà trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, trưa 21/11 đi ăn ở đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận. Sau đó, ông đã đến thăm trường Đại học Hutech ở quận Bình Thạnh vào sáng và chiều ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong cuộc họp chính phủ hôm thứ Tư.

“Đại học Hutech kể từ đó đã bị đóng cửa và sinh viên của trường phải ở nhà,” ông Long nói và cho biết thêm nữ tiếp viên hàng không đã vi phạm nghiêm trọng các biện pháp cách ly Covid-19 để trở thành nguồn lây truyền bệnh cho cộng đồng.

Theo báo cáo của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Anh, hơn 30.000 sinh viên tại Hutech đã được cho nghỉ học cho đến ít nhất là ngày 6/12.

Bên cạnh Hutech, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (Huflit) cũng đã cho sinh viên nghỉ học ít nhất đến hết ngày 6/12.

Một học sinh trường Tôn Đức Thắng đã đăng ký học các lớp của giáo viên dạy tiếng Anh bị nhiễm bệnh, trong khi Huflit nằm gần quán cà phê và quán karaoke nơi giáo viên tiếng Anh từng đến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn Covid-19 và tăng cường giám sát. Những người vi phạm các biện pháp ngăn chặn phải bị khiển trách và xử lý thích đáng, ông nói thêm.

Tiếp viên hàng không, 28 tuổi, đã trở về Việt Nam từ Nhật Bản vào ngày 14 tháng 11 và bị cách ly bốn ngày tại một cơ sở do Vietnam Airlines quản lý ở TP.HCM. Sau hai lần xét nghiệm cho thấy anh ta âm tính với coronavirus, anh ta được thả và yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Vào ngày 29 tháng 11, tiếp viên hàng không có kết quả dương tính với vi rút, và ngay ngày hôm sau, người bạn là giáo viên tiếng Anh của anh ta cũng làm theo.

Nguyễn Tấn Bình, giám đốc sở y tế của TP.HCM, cho biết "Bệnh nhân 1342" đã không chỉ vi phạm các quy tắc tự cách ly tại nhà, mà còn tại trại tập trung của Vietnam Airlines. Anh ta đã xâm nhập vào không gian của một tổ bay khác và nhiễm virus từ một tiếp viên khác đã được xác nhận là "Bệnh nhân 1325" vào ngày 26 tháng 11.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.351 trường hợp mắc bệnh Covid-19, 118 trường hợp vẫn còn hoạt động. 35 người đã chống chọi với căn bệnh này, nhiều người trong số họ là những bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường hoặc suy thận.

Vậy là trên đây chúng ta đã đi xong toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung cơ bản - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 15. Các bạn học viên và thành viên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster còn thêm câu hỏi nào nữa cần được giải đáp thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé.
 
Top