• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 8

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày uy tín Thầy Vũ


Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 8 là nội dung bài giảng trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên dành cho các bạn học viên lớp biên phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung. Các bài giảng và giáo án giảng dạy lớp phiên dịch tiếng Trung đều được chính Thầy Vũ CHỦ BIÊN & BIÊN SOẠN theo lộ trình riêng và công thức chuyên biệt để giúp các bạn học sinh có thể nhanh chóng lĩnh hội được các tuyệt chiêu dịch tiếng Trung sang tiếng Việt với độ chính xác cao lên tới 99.99% chỉ duy nhất có trong các giáo án của Thầy Vũ.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 8 - Diễn đàn học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster là kênh chia sẻ tài liệu giảng dạy các lớp phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung

Đây là kênh diễn đàn dạy học tiếng Trung Quốc mỗi ngày uy tín của Thầy Vũ liên tục chia sẻ tài liệu dạy tiếng Trung online chất lượng mỗi ngày được phát sóng trực tiếp livestream từ kênh youtube học tiếng Trung online.

Các bạn học viên ôn tập và xem lại nội dung bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 7

Chuyên mục bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Các bạn học viên đang ở Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) thì tham gia các khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Cơ sở 2 của Thầy Vũ là Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM.

Các bạn xem chi tiết thông tin các khóa học lớp tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Sau đây là phần nội dung bài giảng của chúng ta lớp phiên dịch tiếng Trung và lớp dịch thuật tiếng Trung Thầy Vũ.

Giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 8 ChineMaster


Các bạn cố gắng đọc hiểu bài tập luyện dịch tiếng Trung bên dưới nhé.

暴雨引发的滑坡将芽庄和大叻隔开

自周日以来,连接高地小镇大叻和越南中部海滩度假胜地芽庄的通行证已被封锁。自星期六晚上以来倾盆大雨将2,000立方米的岩石和土壤降落到Khanh Le Mountain Pass(也称为Hon Giao,Long Lanh或Omega)上,从Nha Trang到Da Lat绵延33公里(20.5英里)。

46岁的Vo Van Lam周日下午驾驶着一辆有45个座位的巴士,从庆和省的芽庄到林同省的大叻,载有30多名乘客。

他回忆道,在27C国道上,猫和狗都在下雨,水流过Khanh Le Pass,就像瀑布一样。

在庆和省庆荣区的Son Thai Commune,碎石阻塞了整个通道,迫使Lam倒转50 m。

到傍晚,林先生仍被卡在通行证上。 “我们在那里停了五个小时,其他许多车辆也处于同样的状况。”

负责庆和市(Khanh Hoa)280公里国道的第三公路局局长Ta Thanh Tinh说,通行证从晚上10:30开始通行。在星期天。

根据国家水文气象中心的数据,寒冷的天气和来自东方的风共同造成了大雨,该雨始于11月29日,预计持续到中部和中南部地区的星期二。

在此期间,平均降雨量可能保持在140-280毫米,中南部地区最大为300毫米,中部高原地区最大为150毫米。 24小时内180毫米的降雨量被认为是沉重的。

该中心还警告该地区发生山洪和山体滑坡。

周日,两名女性游客走过比东(Bidoup)的一座吊桥-林洞国家公园(Nui Ba National Park),被山洪冲走。两者仍然失踪。

到周日晚上,洪水淹没了芽庄(Nha Trang)几个公社的许多房屋,而10月23日的洪水淹没了该镇的心脏与Dien Khanh区,但距离不到半米。

庆和教育培训部建议从周一开始,从幼儿园到高中的286,000多名学生应留在家里,直到另行通知。

该省表示,它正在从31个水库中排水,这些水库的总容量为2.25亿立方米,疏散了1,700人的安全。

富安市主席Tran Huu The说,在该省以外,富安省的洪水淹没了桥梁,而大雨则导致从富安省到中部高地嘉来省的路线发生滑坡。

富安岛尚未从上一波洪灾中恢复过来,洪水是由10月11日到达的暴风雨埃塔(Etau)造成的,并在到达富安岛和庆和沿海时减弱为热带低压。

寒冷的天气还导致了富安以南300公里的宁顺省和以北约500公里的广南省发生洪水。

洪水促使Ninh Thuan星期一让14万多名学生逃学。

会安古镇在广南市,本月已第三次被水淹没。

星期一上午,沿河沿岸的许多街道受到游客的欢迎,它们在水下达半米。

Phiên âm tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 8

Bàoyǔ yǐnfā de huápō jiāng yá zhuānghé dà lè gé kāi

zì zhōu rì yǐlái, liánjiē gāodì xiǎo zhèn dà lè hé yuènán zhōngbù hǎitān dùjià shèngdì yá zhuāng de tōngxíngzhèng yǐ bèi fēngsuǒ. Zì xīngqíliù wǎnshàng yǐlái qīngpén dàyǔ jiāng 2,000 lìfāng mǐ de yánshí hé tǔrǎng jiàngluò dào Khanh Le Mountain Pass(yě chēng wèi Hon Giao,Long Lanh huò Omega) shàng, cóng Nha Trang dào Da Lat miányán 33 gōnglǐ (20.5 Yīnglǐ).

46 Suì de Vo Van Lam zhōu rì xiàwǔ jiàshǐzhe yī liàng yǒu 45 gè zuòwèi de bāshì, cóng qìng hé shěng de yá zhuāng dào lín tóngshěng de dà lè, zài yǒu 30 duō míng chéngkè.

Tā huíyì dào, zài 27C guódào shàng, māo hé gǒu dōu zàixià yǔ, shuǐliúguò Khanh Le Pass, jiù xiàng pùbù yīyàng.

Zài qìng hé shěng qìng róng qū de Son Thai Commune, suì shí zǔsèle zhěnggè tōngdào, pòshǐ Lam dàozhuǎn 50 m.

Dào bàngwǎn, lín xiānshēng réng bèi kǎ zài tōngxíngzhèng shàng. “Wǒmen zài nàlǐ tíngle wǔ gè xiǎoshí, qítā xǔduō chēliàng yě chǔyú tóngyàng de zhuàngkuàng.”

Fùzé qìng hé shì (Khanh Hoa)280 gōnglǐ guódào de dì sān gōnglù jú júzhǎng Ta Thanh Tinh shuō, tōngxíngzhèng cóng wǎnshàng 10:30 Kāishǐ tōngxíng. Zài xīngqítiān.

Gēnjù guójiā shuǐwén qi xiàng zhōngxīn de shùjù, hánlěng de tiānqì hé láizì dōngfāng de fēng gòngtóng zàochéngle dàyǔ, gāi yǔ shǐ yú 11 yuè 29 rì, yùjì chíxù dào zhōngbù hé zhōng nánbù dìqū de xīngqí'èr.

Zài cǐ qíjiān, píngjūn jiàngyǔ liàng kěnéng bǎochí zài 140-280 háomǐ, zhōng nánbù dìqū zuìdà wéi 300 háomǐ, zhōngbù gāoyuán dìqū zuìdà wéi 150 háomǐ. 24 Xiǎoshí nèi 180 háomǐ de jiàngyǔ liàng bèi rènwéi shì chénzhòng de.

Gāi zhōngxīn hái jǐnggào gāi dìqū fāshēng shānhóng hé shāntǐ huápō.

Zhōu rì, liǎng míng nǚxìng yóukè zǒuguò bǐ dōng (Bidoup) de yīzuò diàoqiáo-lín dòng guójiā gōngyuán (Nui Ba National Park), bèi shānhóng chōng zǒu. Liǎng zhě réngrán shīzōng.

Dào zhōu rì wǎnshàng, hóngshuǐ yānmòle yá zhuāng (Nha Trang) jǐ gè gōngshè de xǔduō fángwū, ér 10 yuè 23 rì de hóngshuǐ yānmòle gāi zhèn de xīnzàng yǔ Dien Khanh qū, dàn jù lì bù dào bàn mǐ.

Qìng hé jiàoyù péixùn bù jiànyì cóng zhōuyī kāishǐ, cóng yòu'éryuán dào gāozhōng de 286,000 duō míng xuéshēng yīng liú zài jiālǐ, zhídào lìngxíng tōngzhī.

Gāi shěng biǎoshì, tā zhèngzài cóng 31 gè shuǐkù zhōng páishuǐ, zhèxiē shuǐkù de zǒng róngliàng wèi 2.25 Yì lìfāng mǐ, shūsànle 1,700 rén de ānquán.

Fù'ān shì zhǔxí Tran Huu The shuō, zài gāi shěng yǐwài, fù'ān shěng de hóngshuǐ yānmòle qiáoliáng, ér dàyǔ zé dǎozhì cóng fù'ān shěng dào zhōngbù gāodì jiā lái shěng de lùxiàn fāshēng huápō.

Fù'ān dǎo shàngwèi cóng shàng yī bō hóngzāi zhōng huīfù guòlái, hóngshuǐ shì yóu 10 yuè 11 rì dàodá de bàofēngyǔ āi tǎ (Etau) zàochéng de, bìng zài dàodá fù'ān dǎo hé qìng hé yánhǎi shí jiǎnruò wéi rèdài dīyā.

Hánlěng de tiānqì hái dǎozhìle fù'ān yǐ nán 300 gōnglǐ dì níng shùn shěng hé yǐ běiyuē 500 gōnglǐ de guǎng nán shěng fāshēng hóngshuǐ.

Hóngshuǐ cùshǐ Ninh Thuan xīngqí yī ràng 14 wàn duō míng xuéshēng táoxué.

Huì ān gǔzhèn zài guǎng nán shì, běn yuè yǐ dì sān cì bèi shuǐ yānmò.

Xīngqí yī shàngwǔ, yán hé yán'àn de xǔduō jiēdào shòudào yóukè de huānyíng, tāmen zài shuǐ xiàdá bàn mǐ.

Bản dịch tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 8

Sạt lở đất do mưa lớn chia cắt Nha Trang và Đà Lạt

Một con đèo nối thị trấn cao nguyên Đà Lạt và khu du lịch biển Nha Trang ở miền Trung Việt Nam đã bị chặn từ hôm Chủ nhật. Trận mưa xối xả từ đêm thứ Bảy gửi 2.000 mét khối đất đá xuống Khánh Lê Mountain Pass, hay còn gọi là Hòn Giao, Long Lanh hoặc Omega, mà trải dài 33 km (20,5 dặm) từ Nha Trang đến Đà Lạt.

Võ Văn Lâm, 46 tuổi, lái chiếc xe buýt 45 chỗ chở hơn 30 hành khách từ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào chiều Chủ nhật.

Anh kể lại, trời mưa chó mèo trên quốc lộ 27C, nước đổ xuống đèo Khánh Lê “như thác”.

Tại xã Sơn Thái của Khánh Hòa, huyện Khánh Vĩnh, các mảnh vỡ đã chặn toàn bộ con đèo, buộc Lâm phải lùi lên đến 50 m.

Đến tối, Lâm vẫn bị kẹt trên đèo. "Chúng tôi dừng ở đó trong năm giờ, với nhiều phương tiện khác trong tình trạng tương tự."

Ông Tạ Thanh Tịnh, Cục trưởng Cục Đường bộ III, đơn vị quản lý 280 km quốc lộ qua Khánh Hòa, cho biết đèo đã được thông xe từ 10 giờ 30 phút. vào ngày Chủ nhật.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh kết hợp với gió đông đã gây ra mưa lớn bắt đầu từ ngày 29/11 và dự kiến kéo dài đến hết thứ Ba ở các khu vực Trung và Nam Trung bộ.

Trong thời kỳ này, lượng mưa có thể duy trì ở mức 140-280 mm, các địa phương Nam Trung Bộ có thể lên tới 300 mm, Tây Nguyên lên tới 150 mm. Lượng mưa 180 mm trong 24 giờ được coi là lớn.

Trung tâm cũng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Hôm Chủ nhật, hai nữ du khách đã bị lũ quét cuốn trôi khi đi qua cầu treo ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, Lâm Đồng. Hai người vẫn mất tích.

Đến tối Chủ nhật, lũ đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở một số xã của Nha Trang trong khi đường 23 tháng 10 nối trung tâm thị trấn với huyện Diên Khánh ngập sâu nửa mét nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo của Khánh Hòa khuyên hơn 286.000 học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông ở nhà bắt đầu từ thứ Hai cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh cho biết họ đang xả nước từ 31 hồ chứa với tổng dung tích 225 triệu mét khối và sơ tán 1.700 người đến nơi an toàn.

Ngoài tỉnh, nước lũ đã nhấn chìm các cầu ở tỉnh Phú Yên trong khi mưa lớn gây sạt lở dọc tuyến đường từ Phú Yên đến Gia Lai ở Tây Nguyên, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch tỉnh Phú Yên cho biết.

Phú Yên vẫn chưa phục hồi sau đợt mưa lũ trước đó, do cơn bão Etau đến vào ngày 11 tháng 10 gây ra và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào bờ biển Phú Yên và Khánh Hòa.

Đợt lạnh cũng đã dẫn đến lũ lụt ở tỉnh Ninh Thuận, cách Phú Yên 300 km về phía nam và tỉnh Quảng Nam, cách đó gần 500 km về phía bắc.

Mưa lũ khiến Ninh Thuận phải cho hơn 140.000 học sinh nghỉ học trong ngày thứ Hai.

Tại Quảng Nam, phố cổ Hội An bị ngập lụt lần thứ ba trong tháng này.

Nhiều tuyến phố ven sông Hoài, vốn nổi tiếng với khách du lịch, sáng thứ Hai đã ngập đến nửa mét.

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để luyện tập gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày theo các video Thầy Vũ dạy học tiếng Trung online trên diễn đàn này.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Vậy là chúng ta vừa học xong toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay rồi - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 8. Các bạn học viên và diễn đàn học tiếng Trung có thêm câu hỏi nào chưa được giải đáp thì để lại bình luận bên dưới nhé.
 
Back
Top