• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 10

Đọc báo tiếng Trung qua Bản tin tiếng Trung mỗi ngày


Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 10 là bài giảng tiếp theo của buổi học tiếng Trung online của Thầy Vũ trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster. Mỗi ngày Thầy Vũ đều cập nhập rất nhiều nội dung bài học mới cho chúng ta trong chuyên mục bản tin tiếng Trung mỗi ngày, thời sự tiếng Trung. Các bạn chú ý theo dõi từng bài giảng nhé.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 10 - Đọc báo tiếng Trung - Thời sự tiếng Trung - Bản tin tiếng Trung - Tin tức tiếng Trung - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster Thầy Vũ

Bạn nào chưa ôn tập lại nội dung bài giảng hôm qua thì vào link bên dưới xem lại nhé.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 9

Chuyên mục đọc báo tiếng Trung và thời sự tiếng Trung sẽ lưu trữ lại toàn bộ bài giảng tiếng Trung online của Thầy Vũ chuyên đề luyện dịch tiếng Trung thông qua các bản tin tiếng Trung mới nhất mỗi ngày.

Chuyên mục đọc báo tiếng Trung mỗi ngày

Các bạn học viên và các bạn thành viên chú ý mỗi bài giảng bên dưới của Thầy Vũ đều rất chi tiết và cặn kẽ bao gồm văn bản tin tức tiếng Trung, phiên âm tiếng Trung và bản dịch tiếng Trung ra tiếng Việt để thuận tiện cho các bạn học bài và đối chiếu qua lại giũa tiếng Trung và tiếng Việt.

Học tiếng Trung qua Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 10


Sau đây chúng ta sẽ cùng vào phần chính của bài giảng hôm nay. Các bạn đừng quên chia sẻ về facebook và zalo cũng như twitter về học dần nhé.

在第一周的罢工中,河内的Tay Ho和Nam Tu Liem地区留下了垃圾,这扰乱了人们的日常生活并造成了污染。
在大河区的一些街道上,垃圾堆放高达一米,截至周四一直延伸到数百米。当地人无所事事,不得不掩盖生活垃圾或雇用私人收藏家。绕开垃圾堆时,大多数人只是紧握鼻子。

现年46岁的阮思丰(Nguyen Thi Phuong Dung)说,她的街道衬砌的垃圾已经一周没有被收集了。

她感叹道:“这条美丽的街道,但是那么多的垃圾。它丑陋且污染严重。以前,这类事件只会持续一到两天,但是现在整整一个星期都没有藏家见过。”

在Nam Tu Liem区,数十辆垃圾车淹没了Tran Huu Duc街公寓楼对面的一个收集点。

虽然在周三晚上建议慢慢地将其拆除,但超载推车的泄漏却使机器感到恶臭。

根据在Tran Huu Duc上运行的垃圾收集器,大约有六吨垃圾需要处理。

收集者说:“我们为一家名为Minh Quan的公司工作,这延迟了我们的付款。”他解释了垃圾清除迟钝的原因。

大富县颜富区人民委员会主席黄宣生说,负责该地区垃圾收集的单位是Minh Quan High Technology Development and Investment。但他补充说,该公司未能及时支付员工工资,从而导致罢工和未收垃圾。

Nam Tu Liem市Cau Dien区人民委员会主席Ho Trong Thang说,Minh Quan经常收集大量来自Tran Huu Duc其他地点的垃圾,然后再进行处理。他指出,这极大地困扰了当地居民。

Thang表示:“病房已要求该公司停止此类活动,并在事件仍未解决的情况下警告当地环境警察。”

Thang说,Minh Quan的在Cau Dien处理垃圾的合同将在12月底到期,他提到Nam Tu Liem当局正在因服务水平差而寻找新的设备来代替它。

河内目前每天产生约6,500吨垃圾,其中89%被掩埋而其余部分被燃烧。

根据自然资源和环境部关于固体废物管理的最新国家报告,越南在2010年至2019年期间将其国内固体废物的产量增加了46%。报告指出,这类废物大多数是在城市地区产生的。

报告强调,掩埋仍然是废物处理的主要方法,这种方法占用空间并可能损害周围环境。

Phiên âm tiếng Trung Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 10

Hénèi lèsè shōují zhě yīn xīnzī yánchí ér zēngjiā èchòu

zài wéiqí yīzhōu de bàgōng zhōng, hénèi de Tay Ho hé Nam Tu Liem dìqū liú xiàle lèsè, zhè rǎoluànle rénmen de rìcháng shēnghuó bìng zàochéngle wūrǎn.
Zài dàhé qū de yīxiē jiēdào shàng, lèsè duīfàng gāodá yī mǐ, jiézhì zhōu sìyī zhí yánshēn dào shù bǎi mǐ. Dāngdì rén wúsuǒshìshì, bùdé bù yǎngài shēnghuó lèsè huò gùyòng sīrén shōucáng jiā. Rào kāi lèsè duī shí, dà duōshù rén zhǐshì jǐn wò bízi.

Xiànnián 46 suì de ruǎnsīfēng (Nguyen Thi Phuong Dung) shuō, tā de jiēdào chènqì de lèsè yǐjīng yīzhōu méiyǒu bèi shōujíle.

Tā gǎntàn dào:“Zhè tiáo měilì de jiēdào, dànshì nàme duō de lèsè. Tā chǒulòu qiě wūrǎn yánzhòng. Yǐqián, zhè lèi shìjiàn zhǐ huì chíxù yī dào liǎng tiān, dànshì xiànzài zhěngzhěng yīgè xīngqí dōu méiyǒu cáng jiā jiànguò.”

Zài Nam Tu Liem qū, shù shí liàng lèsè chē yānmòle Tran Huu Duc jiē gōngyù lóu duìmiàn de yīgè shōují diǎn.

Suīrán zài zhōusān wǎnshàng jiànyì màn man de jiāng qí chāichú, dàn chāozài tuī chē de xièlòu què shǐ jīqì gǎndào èchòu.

Gēnjù zài Tran Huu Duc shàng yùnxíng de lèsè shōují qì, dàyuē yǒu liù dūn lèsè xūyào chǔlǐ.

Shōují zhě shuō:“Wǒmen wéi yījiā míng wèi Minh Quan de gōngsī gōngzuò, zhè yánchíle wǒmen de fùkuǎn.” Tā jiěshìle lèsè qīngchú chídùn de yuányīn.

Dàfù xiàn yán fù qū rénmín wěiyuánhuì zhǔxí huángxuānshēng shuō, fùzé gāi dìqū lèsè shōují de dānwèi shì Minh Quan High Technology Development and Investment. Dàn tā bǔchōng shuō, gāi gōngsī wèi néng jíshí zhīfù yuángōng gōngzī, cóng'ér dǎozhì bàgōng hé wèi shōu lèsè.

Nam Tu Liem shì Cau Dien qū rénmín wěiyuánhuì zhǔxí Ho Trong Thang shuō,Minh Quan jīngcháng shōují dàliàng láizì Tran Huu Duc qítā dìdiǎn de lèsè, ránhòu zài jìnxíng chǔlǐ. Tā zhǐchū, zhè jí dàdì kùn rǎo liǎo dàng dì jūmín.

Thang biǎoshì:“Bìngfáng yǐ yāoqiú gāi gōngsī tíngzhǐ cǐ lèi huódòng, bìng zài shìjiàn réng wèi jiějué de qíngkuàng xià jǐnggào dāngdì huánjìng jǐngchá.”

Thang shuō,Minh Quan de zài Cau Dien chǔlǐ lè jī de hétóng jiàng zài 12 yuèdǐ dào qí, tā tí dào Nam Tu Liem dāngjú zhèngzài yīn fúwù shuǐpíng chà ér xúnzhǎo xīn de shèbèi lái dàitì tā.

Hénèi mùqián měitiān chǎnshēng yuē 6,500 dūn lèsè, qízhōng 89%bèi yǎnmái ér qíyú bùfèn bèi ránshāo.

Gēnjù zìrán zīyuán hé huánjìng bù guānyú gùtǐ fèiwù guǎnlǐ de zuìxīn guójiā bàogào, yuènán zài 2010 nián zhì 2019 nián qíjiān jiāng qí guónèi gùtǐ fèiwù de chǎnliàng zēngjiāle 46%. Bàogào zhǐchū, zhè lèi fèiwù dà duōshù shì zài chéngshì dìqū chǎnshēng de.

Bàogào qiángdiào, yǎnmái réngrán shì fèiwù chǔlǐ de zhǔyào fāngfǎ, zhè zhǒng fāngfǎ zhànyòng kōngjiān bìng kěnéng sǔnhài zhōuwéi huánjìng.

Bản dịch tiếng Trung Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 10

Trong cuộc đình công kéo dài một tuần, rác thải chất thành đống ở các quận Tây Hồ và Nam Từ Liêm, Hà Nội, gây xáo trộn sinh hoạt và gây ô nhiễm.
Trên một số tuyến phố của quận Tây Hồ, rác thải chất thành đống cao cả mét, kéo dài hàng trăm mét kể từ hôm thứ 5. Người dân địa phương, không còn nơi nghỉ dưỡng nào, phải dọn rác sinh hoạt hoặc thuê người thu gom tư nhân. Đơn giản nhất là bóp mũi. khi bỏ qua đống rác.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, 46 tuổi, cho biết thùng rác trên đường phố của bà đã không được thu gom trong một tuần.

"Một con phố đẹp như vậy nhưng lại nhiều rác. Nó xấu xí và ô nhiễm. Trước đây, những sự cố kiểu này chỉ kéo dài một hoặc hai ngày, nhưng bây giờ đã cả tuần trôi qua mà không có người thu gom", cô than thở.

Tại quận Nam Từ Liêm, hàng chục xe chở rác tràn ngập một điểm thu mua ngay đối diện một khu chung cư trên đường Trần Hữu Dực.

Trong khi việc loại bỏ được đề xuất từ từ vào tối thứ Tư, rò rỉ từ các xe quá tải đã để lại mùi hôi thối.

Theo một nhân viên thu gom rác trên đường Trần Hữu Dực, khoảng 6 tấn rác còn lại cần được xử lý.

“Chúng tôi làm việc cho một công ty tên là Minh Quân, công ty này đã chậm trả tiền cho chúng tôi”, người thu gom cho biết và giải thích lý do đằng sau việc dọn rác chậm trễ.

Ông Hoàng Xuân Sang, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, Tây Hồ cho biết, đơn vị chịu trách nhiệm thu gom rác trên địa bàn là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân, nhưng công ty này đã không trả lương đúng hạn cho nhân viên, dẫn đến đình công và ông nói thêm.

Ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, cho biết Minh Quân thường xuyên thu gom một lượng lớn rác từ các địa điểm khác trên đường Trần Hữu Dực để xử lý.

“Phường đã yêu cầu công ty dừng hoạt động như vậy và sẽ báo cho cảnh sát môi trường quận nếu sự việc vẫn chưa được giải quyết”, ông Thắng nêu rõ.

Ông Thắng cho biết, hợp đồng xử lý thùng rác của Minh Quân ở Cầu Diễn sẽ hết hạn vào cuối tháng 12, đề cập đến việc chính quyền Nam Từ Liêm đang tìm kiếm đơn vị mới để thay thế công ty này sau dịch vụ kém.

Hà Nội hiện sản xuất khoảng 6.500 tấn rác mỗi ngày, 89% trong số đó được chôn lấp trong khi phần còn lại được đốt.

Theo báo cáo quốc gia gần đây về quản lý chất thải rắn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam đã tăng sản lượng chất thải rắn sinh hoạt lên 46% từ năm 2010 đến năm 2019. Phần lớn lượng chất thải này được sản xuất ở các khu vực đô thị.

Báo cáo nhấn mạnh: chôn lấp chất thải vẫn là phương pháp phổ biến để xử lý chất thải, chiếm không gian và có thể làm tổn hại đến môi trường xung quanh.

Các bạn học viên chú ý cần phải luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày để tăng cường kỹ năng luyện dịch tiếng Trung cũng như nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung và nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn thông qua bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin. Link tải bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin

Các lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội và TP HCM được tổ chức ở Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Thông tin khóa học mới nhất và chi tiết các bạn xem tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ở Hà Nội

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ở TP HCM

Trên đây là nội dung bài giảng của chúng ta ngày hôm nay Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 10, bạn nào có những câu hỏi nào cần được giải đáp thì hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới nhé. Các thầy cô giáo tiếng Trung ChineMaster sẽ vào giải đáp luôn và ngay cho các bạn.
 
Back
Top