• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
    Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 13

Đọc báo tiếng Trung mỗi ngày qua bản tin thời sự tiếng Trung


Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 13 là bài giảng tiếp theo của buổi học tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 13 - Thời sự tiếng Trung - Bản tin tiếng Trung - Tin tức tiếng Trung - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster Thầy Vũ

Các bạn thành viên và học viên xem lại những kiến thức tiếng Trung bài cũ tại link bên dưới.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 12

Chuyên mục tổng hợp bản tin tiếng Trung

Sau đây chúng ta cùng vào phần chính nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 13 được chia sẻ trên trang tin tức bản tin thời sự tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Học tiếng Trung online qua Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 13


Các bạn xem bản tin tiếng Trung bên dưới có chỗ nào chưa biết cách dịch hoặc gặp khó khăn gì trong quá trình đọc báo tiếng Trung thì để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng thảo luận và giải đáp vấn đề của bạn.

拜登仍然活跃在南中国海,但与中国的对抗较少

美国总统当选人拜登很可能调动的多边机制的力量来对付中国南海涉及中国等问题,分析师说。

“我希望当选总统拜登将是相当多的鹰派对中国比有些害怕,整个民主党鉴于中国在中国南海,新疆,香港,举动,方向已转向”战略中心的格雷戈里极化和美国智囊团国际研究(CSIS)告诉VnExpress International。

南中国海在越南被称为东海。

他说,与唐纳德·特朗普的不同之处在于,拜登将能够更有效地带动盟友和伙伴,特别是欧洲人,欧洲人对于希望对中国施加“实际的外交和经济代价”至关重要。

9月,英国,法国和德国,欧洲三大巨头向联合国发出普通照会,这被视为对中国东海行动的空前批评。它说,中国在海上行使其所谓的“历史权利”不符合国际法。

1982年《联合国海洋法公约》(UNCLOS)的三个缔约国表示,需要保持UNCLOS的完整性,并强调了不妨碍行使公海自由,特别是航行自由的重要性。和飞越。

国际战略研究学院(IISS)新加坡办事处亚太安全高级研究员Euan Graham博士认为,拜登的东海政策看起来与特朗普的政策没有太大不同,但更强调联盟和多边主义。

“美国的存在和导航行动的自由-FONOP将会继续。较少诉诸制裁。”

美国斯坦福大学沃尔特·H·肖恩斯坦亚太研究中心弗里曼·史波利国际研究中心研究员Oriana Skylar Mastro博士说,东海问题将是拜登的优先事项,他可能会更具侵略性在外交方面,包括增加与东盟的接触以及与区域伙伴的协调。

她还可能在这些海域维持美国的军事存在和例行行动,但这些工具将不再是确保和平解决争端和所有国家尊重国际法和规范的唯一手段。

她说,由于拜登计划领导外交,他将努力改善美国与该地区国家的关系,并加强与地区和国际机构的接触。

“因此,他还将利用这些手段应对南中国海的挑战。”

马斯特罗说,尽管美中竞争将继续下去,但从本质上讲它将减少对抗性。

她向美国及其盟国和伙伴提出了挑战和问题,但即使在特朗普总统之后美国努力提高其在该地区和世界的力量和影响力,拜登也不太可能将中国视为敌人。说过。

格雷厄姆也表示,由于拜登在国内有许多问题需要解决,包括沉重的债务负担,他的当务之急是避免与中国发生重大对抗。美国的其他主要问题是大选后激烈的Covid-19大流行和深度分裂。

他希望菲律宾在拜登的直接支持下支持美国的存在。预计越南和其他地区国家将进行更多定期访问,并与日本和澳大利亚进行合作。

格雷厄姆说,尽管短期内情况可能会有所改善,但北京将继续努力。中国认为美国是一个衰落的大国,在考验了美国的决心之后,拜登可能会不情愿地做出回应。

澳大利亚国防军学院堪培拉新南威尔士大学名誉教授卡雷尔·泰耶(Carlyle Thayer)表示,中美之间的战略竞争将是印度太平洋地区变革的主要推动力。

他预计中国在该地区的军事现代化将继续加速,灰色地带的强制性活动将继续进行,并且将对基于规则的命令提出异议。

前副外交大臣范光荣(Pham Quang Vinh)说,大国竞争对地区国家提出了一些问题-军备竞赛是否会加速,意外冲突是否会爆发,并将有助于维护东海的和平与安全?

他指出,在这种情况下,由美国和中国共同尊重的区域机制东盟有责任根据国际法尤其是《联合国海洋法公约》和共同利益来判断大国的行动。

他说,例如,如果欧盟看到一个国家违反了沿海国家的专属经济区和大陆架,就需要强烈抗议。

“东盟必须与主要大国和合作伙伴讨论大国竞争变得不受控制,严重影响该地区的和平,稳定与安全的问题。”

Phiên âm tiếng Trung theo Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 13

Bài dēng réngrán huóyuè zài nán zhōngguó hǎi, dàn yǔ zhōngguó de duìkàng jiào shǎo

měiguó zǒngtǒng dāngxuǎn rén bài dēng hěn kěnéng diàodòng de duōbiān jīzhì de lìliàng lái duìfù zhōngguó nánhǎi shèjí zhōngguó děng wèntí, fēnxī shī shuō.

“Wǒ xīwàng dāngxuǎn zǒngtǒng bài dēng jiāng shì xiāngdāng duō de yīng pàiduì zhōngguó bǐ yǒuxiē hàipà, zhěnggè mínzhǔdǎng jiànyú zhōngguó zài zhōngguó nánhǎi, xīnjiāng, xiānggǎng, jǔdòng, fāngxiàng yǐ zhuǎnxiàng” zhànlüè zhōngxīn de géléi gē lǐ jí huà hé měiguó zhìnáng tuán guójì yánjiū (CSIS) gàosù VnExpress International.

Nán zhōngguó hǎi zài yuènán bèi chēng wèi dōnghǎi.

Tā shuō, yǔ tángnàdé·tè lǎng pǔ de bùtóng zhī chù zàiyú, bài dēng jiāng nénggòu gèng yǒuxiào dìdàidòng méngyǒu hé huǒbàn, tèbié shì ōuzhōu rén, ōuzhōu rén duìyú xīwàng duì zhōngguó shījiā “shíjì de wàijiāo hé jīngjì dàijià” zhì guān zhòngyào.

9 Yuè, yīngguó, fàguó hé déguó, ōuzhōu sān dà jùtóu xiàng liánhéguó fāchū pǔtōng zhàohuì, zhè bèi shì wéi duì zhōngguó dōnghǎi xíngdòng de kōngqián pīpíng. Tā shuō, zhōngguó zài hǎishàng xíngshǐ qí suǒwèi de “lìshǐ quánlì” bù fúhé guójìfǎ.

1982 Nián “liánhéguó hǎiyáng fǎ gōngyuē”(UNCLOS) de sān gè dìyuēguó biǎoshì, xūyào bǎochí UNCLOS de wánzhěng xìng, bìng qiángdiào liǎo bù fáng'ài xíngshǐ gōnghǎi zìyóu, tèbié shì hángxíng zìyóu de zhòngyào xìng. Hé fēiyuè.

Guójì zhànlüè yánjiū xuéyuàn (IISS) xīnjiāpō bànshì chù yàtài ānquán gāojí yánjiùyuán Euan Graham bóshì rènwéi, bài dēng de dōnghǎi zhèngcè kàn qǐlái yǔ tè lǎng pǔ de zhèngcè méiyǒu tài dà bùtóng, dàn gèng qiáng diào liánméng hé duōbiān zhǔyì.

“Měiguó de cúnzài hé dǎoháng xíngdòng de zìyóu-FONOP jiāng huì jìxù. Jiào shǎo sù zhū zhìcái.”

Měiguó sītǎnfú dàxué wò'ērtè·H·xiào ēn sītǎn yàtài yánjiū zhōngxīn fú lǐ màn·shǐ bō lì guójì yánjiū zhōngxīn yánjiùyuán Oriana Skylar Mastro bóshì shuō, dōnghǎi wèntí jiāng shì bài dēng de yōuxiān shìxiàng, tā kěnéng huì gèng jù qīnlüè xìng zài wàijiāo fāngmiàn, bāokuò zēngjiā yǔ dōngméng de jiēchù yǐjí yǔ qūyù huǒbàn de xiétiáo.

Tā hái kěnéng zài zhèxiē hǎiyù wéichí měiguó de jūnshì cúnzài hé lì háng háng dòng, dàn zhèxiē gōngjù jiāng bù zài shì quèbǎo hépíng jiějué zhēngduān hé suǒyǒu guójiā zūn chóng guójìfǎ hé guīfàn de wéiyī shǒuduàn.

Tā shuō, yóuyú bài dēng jìhuà lǐngdǎo wàijiāo, tā jiāng nǔlì gǎishàn měiguó yǔ gāi dìqū guójiā de guānxì, bìng jiāqiáng yǔ dìqū hé guójì jīgòu de jiēchù.

“Yīncǐ, tā hái jiāng lìyòng zhèxiē shǒuduàn yìngduì nán zhōngguó hǎi de tiǎozhàn.”

Mǎ sī tè luō shuō, jǐnguǎn měi zhōng jìngzhēng jiāng jìxù xiàqù, dàn cóng běnzhí shàng jiǎng tā jiāng jiǎnshǎo duìkàng xìng.

Tā xiàng měiguó jí qí méngguó hé huǒbàn tíchūle tiǎozhàn hé wèntí, dàn jíshǐ zài tè lǎng pǔ zǒngtǒng zhīhòu měiguó nǔlì tígāo qí zài gāi dìqū hé shìjiè de lìliàng hé yǐngxiǎng lì, bài dēng yě bù tài kěnéng jiàng zhōngguó shì wéi dírén. Shuōguò.

Géléi è mǔ yě biǎoshì, yóuyú bài dēng zài guónèi yǒu xǔduō wèntí xūyào jiějué, bāokuò chénzhòng de zhàiwù fùdān, tā dí dàng wù zhī jí shì bìmiǎn yǔ zhōngguó fāshēng zhòngdà duìkàng. Měiguó de qítā zhǔyào wèntí shì dàxuǎn hòu jīliè de Covid-19 dà liúxíng hé shēndù fēnliè.

Tā xīwàng fēilǜbīn zài bài dēng de zhíjiē zhīchí xià zhīchí měiguó de cúnzài. Yùjì yuènán hé qítā dìqū guójiā jiāng jìnxíng gèng duō dìngqí fǎngwèn, bìng yǔ rìběn hé àodàlìyǎ jìnxíng hézuò.

Géléi è mǔ shuō, jǐnguǎn duǎnqí nèi qíngkuàng kěnéng huì yǒu suǒ gǎishàn, dàn běijīng jiāng jìxù nǔlì. Zhōngguó rènwéi měiguó shì yīgè shuāiluò de dàguó, zài kǎoyànle měiguó de juéxīn zhīhòu, bài dēng kěnéng huì bù qíngyuàn de zuò chū huíyīng.

Àodàlìyǎ guófángjūn xuéyuàn kānpéilā xīn nán wēi'ěrshì dàxué míngyù jiàoshòu kǎ léi ěr·tài yé (Carlyle Thayer) biǎoshì, zhōng měi zhī jiān de zhànlüè jìngzhēng jiāng shì yìndù tàipíngyáng dìqū biàngé de zhǔyào tuīdòng lì.

Tā yùjì zhōngguó zài gāi dìqū de jūnshì xiàndàihuà jiāng jìxù jiāsù, huīsè dì dài de qiángzhì xìng huódòng jiāng jìxù jìnxíng, bìngqiě jiāng duì jīyú guīzé de mìnglìng tíchū yìyì.

Qián fù wàijiāo dàchén fàn guāngróng (Pham Quang Vinh) shuō, dàguó jìngzhēng duì dìqū guójiā tíchūle yīxiē wèntí-jūnbèi jìngsài shìfǒu huì jiāsù, yìwài chōngtú shìfǒu huì bàofā, bìng jiāng yǒu zhù yú wéihù dōnghǎi de hépíng yǔ ānquán?

Tā zhǐchū, zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, yóu měiguó hé zhōngguó gòngtóng zūnzhòng de qūyù jīzhì dōngméng yǒu zérèn gēnjù guójìfǎ yóuqí shì “liánhéguó hǎiyáng fǎ gōngyuē” hé gòngtóng lìyì lái pànduàn dàguó de xíngdòng.

Tā shuō, lìrú, rúguǒ ōuméng kàn dào yīgè guójiā wéifǎnle yánhǎi guójiā de zhuānshǔ jīngjì qū hé dàlùjià, jiù xūyào qiángliè kàngyì.

“Dōngméng bìxū yǔ zhǔyào dàguó hé hézuò huǒbàn tǎolùn dàguó jìngzhēng biàn dé bù shòu kòngzhì, yán chóng yǐngxiǎng gāi dìqū de hépíng, wěndìng yǔ ānquán de wèntí.”

Bản dịch tiếng Trung theo Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 13

Biden vẫn hoạt động ở Biển Đông, nhưng đối đầu với Trung Quốc ít hơn

Các nhà phân tích nhận định, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có khả năng huy động sức mạnh của các cơ chế đa phương để giải quyết Biển Đông và các vấn đề khác liên quan đến Trung Quốc.

"Tôi hy vọng Tổng thống đắc cử Biden sẽ diều hâu hơn đáng kể đối với Trung Quốc so với một số lo sợ, toàn bộ Đảng Dân chủ đã chuyển hướng theo hướng đó trước những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông, Tân Cương, Hồng Kông", Gregory Poling của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, nói với VnExpress International.

Biển Đông được gọi là Biển Đông ở Việt Nam.

Ông cho biết sự khác biệt với Donald Trump là Biden sẽ có thể đưa các đồng minh và đối tác đi cùng một cách hiệu quả hơn, đặc biệt là những người châu Âu, những người là chìa khóa cho bất kỳ hy vọng áp đặt "chi phí ngoại giao và kinh tế thực sự" đối với Trung Quốc.

Vào tháng 9, Anh, Pháp và Đức, Nhóm lớn của Châu Âu, đã gửi một công hàm chung tới Liên Hợp Quốc, được coi là lời chỉ trích chưa từng có đối với các hành động ở Biển Đông của Trung Quốc. Nó nói rằng việc Trung Quốc thực hiện cái gọi là "quyền lịch sử '' ở vùng biển này không tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ba bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 cho rằng tính toàn vẹn của UNCLOS cần được duy trì và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi quyền tự do trên biển cả, đặc biệt là tự do hàng hải. và overflight.

Tiến sĩ Euan Graham, chuyên gia cấp cao về An ninh Châu Á - Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tại Văn phòng Singapore, cho rằng chính sách của Biden về Biển Đông sẽ không khác nhiều so với Trump, nhưng tập trung nhiều hơn vào liên minh và chủ nghĩa đa phương.

"Sự hiện diện của Hoa Kỳ và các hoạt động tự do hàng hải - FONOP sẽ tiếp tục. Ít phải dùng đến các biện pháp trừng phạt."

Tiến sĩ Oriana Skylar Mastro, thành viên trung tâm, Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli, Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương Walter H. Shorenstein, Đại học Stanford, Hoa Kỳ, cho biết vấn đề Biển Đông sẽ là ưu tiên của Biden và ông có thể sẽ quyết liệt hơn trên mặt trận ngoại giao, bao gồm tăng cường can dự với ASEAN và phối hợp với các đối tác khu vực.

Ông cũng có khả năng duy trì sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ và các hoạt động thường xuyên ở các vùng biển đó, nhưng những công cụ đó sẽ không còn là đòn bẩy duy nhất được sử dụng để đảm bảo các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình và tất cả các nước tôn trọng luật pháp và chuẩn mực quốc tế, bà nói.

Bà cho biết, vì có kế hoạch dẫn đầu về lĩnh vực ngoại giao, Biden sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện mối quan hệ của Hoa Kỳ với các nước trong khu vực và tăng cường gắn kết với các tổ chức khu vực và quốc tế.

"Vì vậy, ông ấy cũng sẽ sử dụng các phương tiện này để giải quyết các thách thức ở Biển Đông."

Mastro nói rằng trong khi cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ tiếp tục, nó sẽ ít đối đầu hơn.

Trung Quốc đặt ra những thách thức và vấn đề đối với Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của họ, nhưng Biden ít có khả năng coi Trung Quốc là kẻ thù ngay cả khi Mỹ nỗ lực cải thiện sức mạnh và ảnh hưởng của mình trong khu vực và trên thế giới sau thời Trump nói.

Graham cũng cho biết vì Biden có nhiều vấn đề cần giải quyết ở quê nhà bao gồm gánh nặng nợ nần chồng chất, nên ưu tiên trước mắt của ông là tránh một cuộc đối đầu lớn với Trung Quốc. Các vấn đề lớn khác của Hoa Kỳ là đại dịch Covid-19 hoành hành và sự chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử.

Ông hy vọng Philippines sẽ hỗ trợ sự hiện diện của Hoa Kỳ trực tiếp hơn dưới thời Biden. Dự kiến sẽ có nhiều chuyến thăm thường xuyên hơn do Việt Nam và các nước trong khu vực tổ chức và hợp tác với Nhật Bản và Australia.

Graham cho biết, mặc dù mọi thứ có thể cải thiện trong ngắn hạn, nhưng Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy. Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ là một cường quốc đang suy giảm và có khả năng sẽ nhận được phản ứng miễn cưỡng từ Biden sau khi thử nghiệm quyết tâm của Hoa Kỳ.

Carlyle Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales Canberra tại Học viện Lực lượng Quốc phòng Australia, cho biết sự cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính thay đổi ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ông mong đợi quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc trong khu vực sẽ tiếp tục tăng tốc, các hoạt động cưỡng chế trong khu vực xám sẽ tiếp tục và một trật tự dựa trên quy tắc sẽ được tranh chấp.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, cho biết sự cạnh tranh quyền lực lớn đặt ra một số câu hỏi cho các nước trong khu vực - liệu cuộc chạy đua quân sự có tăng tốc, xung đột ngoài ý muốn nổ ra và có giúp duy trì hòa bình và an toàn ở Biển Đông?

Trong bối cảnh này, ASEAN, một cơ chế khu vực được cả Hoa Kỳ và Trung Quốc tôn trọng, có trách nhiệm đánh giá các hành động của các cường quốc dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS và lợi ích chung, ông chỉ ra.

Ví dụ, khối cần phản đối mạnh mẽ nếu thấy một quốc gia vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước ven biển, ông nói.

"ASEAN phải thảo luận với các cường quốc và đối tác về việc cạnh tranh giữa các cường quốc trở nên mất kiểm soát, ảnh hưởng xấu đến hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực."

Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để gõ tiếng Trung trên máy tính và học theo các bài giảng của Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính

Các lớp tiếng Trung giao tiếp sắp tới khai giảng tại Hà Nội và TP HCM Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có lịch học như sau:

Khóa học tiếng Trung giao tiếp Hà Nội

Khóa học tiếng Trung giao tiếp TP HCM

Trên đây là bài giảng của chúng ta Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 13. Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai.
 
Back
Top