• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 16

Đọc tin tức tiếng Trung qua bản tin thời sự tiếng Trung mỗi ngày


Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 16 là nội dung bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung online uy tín. Đây là kênh dạy học tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ chuyên dùng để truyền tải kiến thức tiếng Trung tới tất cả các bạn học viên.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 16 - Thời sự tiếng Trung - Bản tin tiếng Trung - Tin tức tiếng Trung - Diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ

Các bạn học viên và thành viên diễn đàn hoctiengtrungonline.org ôn tập lại những kiến thức tiếng Trung bên dưới bài học hôm qua.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 15

Bên dưới là chuyên mục chúng tôi lưu trữ tất cả bài giảng của Thầy Vũ chuyên đề luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung và kỹ năng dịch tiếng Trung thông qua những bản tin tiếng Trung - Thời sự tiếng Trung - Tin tức tiếng Trung được cập nhập liên tục 24/24/7 trên kênh diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày uy tín ChineMaster.

Chuyên mục tin tức thời sự tiếng Trung

Sau đây chúng ta cùng vào phần chính của bài học tiếng Trung online hôm nay.

Học tiếng Trung online qua Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 16


Các bạn học viên có chỗ nào chưa hiểu bài trong quá trình đọc báo tiếng Trung theo bản tin thời sự bên dưới thì đăng bình luận của bạn vào ngay bên dưới này nhé.

国际专家担心中国炮舰外交

专家担心,一项允许中国海岸警卫队使用武力的法律草案可能导致炮舰外交,并使其他国家公民的生命和财产面临危险。

中国全国人民代表大会于11月4日发布的法律草案授权中国海岸警卫队对违反中国领水,专属经济区(EEZ)和大陆架以及中国拥有主权的地区的船只使用武力。

这项法案不仅引起了该地区其他国家的严重关注,也引起了使用越南称为东海的南中国海和东中国海的人们的严重关切。

专家说,如果这项措施获得通过,将威胁到其他国家渔民的生命和财产,并阻碍重要国际运输路线的航行自由。

在11月16日至17日在河内举行的南海国际科学会议的一部分中,关于避免海上冲突风险的讨论中,中国学者认为该法律草案是中国内政的一部分。他们说,北京一直在与南中国海有关的问题上与邻国奉行传统的友好政策。

但是,来自印度,日本和东南亚国家的学者对此表示怀疑。他们说,尽管其他一些沿海国家也允许其海岸警卫队在某些情况下使用武器,但中国海岸警卫队近来在对其他国家的渔民和船只的行为上具有不守规矩,侵略性的历史。

4月,一艘中国海岸警卫队船只撞上了一艘越南渔船并沉没。中国的检验船“海洋洋号8”号在海岸警卫队的护航下,并拖尾了一艘马来西亚的石油勘探船,多次侵犯了越南的专属经济区。

自今年年初以来,中国已派出海岸警卫队船只前往东海的尖阁列岛/钓鱼岛二十多次,以挑战日本对其提出的要求。在某一时刻,中国海岸警卫队船只在该地区的存在持续了111天,这是自2012年9月日本对一些岛屿进行国有化以来最长的连续进近时间。

澳大利亚新南威尔士大学名誉教授卡尔·塞耶(Carl Thayer)说,该法律草案使他想起了中国于1992年通过的“关于领海和毗连区的法律”,其中中国将其任意设定为12海里。南中国海所有四个岛群的领海,包括越南的Hoang Sa(Paracel)和Truong Sa(Spratly)群岛。

塞耶尔说,新法律草案只是“让新瓶装葡萄酒”,以使中国继续主张对南中国海大部分地区的主权。

据中国媒体报道,中国的海岸警卫队已经配备了排水量高达12,000吨的巡逻艇,使其成为世界上最大的海岸警卫队船只,甚至比美国海军的提康德罗加级巡洋舰和阿利·伯克级驱逐舰还要大。 。

这些海岸警卫队舰艇还配备了76毫米H / PJ-26海军炮,以及两门辅助炮和两门高射炮,其火力可与许多类型的军舰媲美。

Thayer强调说,中国海岸警卫队的船只经常配备武器,并回顾了自2019年12月至今年1月的马来西亚与中国之间的僵局。在此事件中,中国在马来西亚承包的钻探船西卡佩拉号所在的地区附近派遣了海岸警卫队船只,促使马来西亚派出杰巴特制导的导弹护卫舰来保护钻探船。

他补充说:“马来西亚曾引导导弹护卫舰,但中国海岸警卫队拥有5000吨级舰艇,甚至配备了76毫米炮的巡逻艇。因此,这类似于炮舰外交。”

炮艇外交是一个术语,指的是利用明显的海军力量威胁其他国家,以实现外交政策目标,并迫使受威胁的国家在领土或贸易问题上做出让步。

日本海上自卫队前总司令武田洋次上将评论说,如果法律草案获得通过,世界需要考虑中国海岸警卫队将如何使用武器。

“我们非常关注中国过去的活动以及允许海岸警卫队何时使用武器的未来标准。例如,在南中国海的许多地区,我们认为它们是国际水域,但中国声称它们是其国际水域。水域,”他说。

柯达建议,如果不明确法律草案的适用范围,中国“将造成严重的国际问题。这种歧义确实引起了深切的关注,”他说。

当一位中国学者问到防止海上事件仅仅是中国与其他国家之间的问题还是地区问题时,印度国家海事基金会总干事普拉迪普·乔汉海军上将断言这是一个地区问题,而其他国家 不排除。

他解释说,中国受到了更加密切的关注,因为其他国家尽管存在分歧,但仍倾向于在基于国际规则和惯例的框架内运作,而中国的主权主张遭到了许多政党的拒绝。

他说:“因此,在这个问题上,最受关注的政党显然是中国。”

Phiên âm tiếng Trung theo Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 16

Guójì zhuānjiā dānxīn zhōngguó pàojiàn wàijiāo

zhuānjiā dānxīn, yī xiàng yǔnxǔ zhōngguó hǎi'àn jǐngwèiduì shǐyòng wǔlì de fǎlǜ cǎo'àn kěnéng dǎozhì pàojiàn wàijiāo, bìng shǐ qítā guójiā gōngmín de shēngmìng hé cáichǎn miànlín wéixiǎn.

Zhōngguó quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì yú 11 yuè 4 rì fābù de fǎlǜ cǎo'àn shòuquán zhōngguó hǎi'àn jǐngwèi duì duì wéifǎn zhōngguó lǐng shuǐ, zhuānshǔ jīngjì qū (EEZ) hé dàlùjià yǐjí zhōngguó yǒngyǒu zhǔquán dì dìqū de chuánzhī shǐyòng wǔlì.

Zhè xiàng fǎ'àn bùjǐn yǐnqǐle gāi dìqū qítā guójiā de yánzhòng guānzhù, yě yǐnqǐle shǐyòng yuènán chēng wèi dōnghǎi de nán zhōngguó huǎ hé dōng zhōngguó hǎi de rénmen de yánzhòng guānqiè.

Zhuānjiā shuō, rúguǒ zhè xiàng cuòshī huòdé tōngguò, jiāng wēixié dào qítā guójiā yúmín de shēngmìng hé cáichǎn, bìng zǔ'ài zhòngyào guójì yùnshū lùxiàn de hángxíng zìyóu.

Zài 11 yuè 16 rì zhì 17 rì zài hénèi jǔxíng de nánhǎi guójì kēxué huìyì de yībùfèn zhōng, guānyú bìmiǎn hǎishàng chōngtú fēngxiǎn de tǎolùn zhōng, zhōngguó xuézhě rènwéi gāi fǎlǜ cǎo'àn shì zhōngguó nèizhèng de yībùfèn. Tāmen shuō, běijīng yīzhí zài yǔ nán zhōngguó hǎi yǒuguān de wèntí shàng yǔ lín guó fèngxíng chuántǒng de yǒuhǎo zhèngcè.

Dànshì, láizì yìndù, rìběn hé dōngnányà guójiā de xuézhě duì cǐ biǎoshì huáiyí. Tāmen shuō, jǐnguǎn qítā yīxiē yánhǎi guójiā yě yǔnxǔ qí hǎi'àn jǐngwèi duì zài mǒu xiē qíngkuàng xià shǐyòng wǔqì, dàn zhōngguó hǎi'àn jǐngwèi duì jìnlái zài duì qítā guójiā de yúmín hé chuánzhī de xíngwéi shàng jùyǒu bù shǒu guījǔ, qīnlüè xìng de lìshǐ.

4 Yuè, yī sōu zhōngguó hǎi'àn jǐngwèi duì chuánzhī zhuàng shàngle yī sōu yuènán yúchuán bìng chénmò. Zhōngguó de jiǎnyàn chuán “hǎiyáng yáng hào 8” hào zài hǎi'àn jǐngwèi duì de hùháng xià, bìng tuō wěile yī sōu mǎláixīyà de shíyóu kāntàn chuán, duō cì qīnfànle yuènán de zhuānshǔ jīngjì qū.

Zì jīnnián niánchū yǐlái, zhōngguó yǐ pàichū hǎi'àn jǐngwèi duì chuánzhī qiánwǎng dōnghǎi de jiān gé lièdǎo/diàoyúdǎo èrshí duō cì, yǐ tiǎozhàn rìběn duì qí tíchū de yāoqiú. Zài mǒu yī shíkè, zhōngguó hǎi'àn jǐngwèi duì chuánzhī zài gāi dìqū de cúnzài chíxùle 111 tiān, zhè shì zì 2012 nián 9 yuè rìběn duì yīxiē dǎoyǔ jìnxíng guóyǒu huà yǐlái zuì zhǎng de liánxù jìn jìn shíjiān.

Àodàlìyǎ xīn nán wēi'ěrshì dàxué míngyù jiàoshòu kǎ'ěr·sāi yé (Carl Thayer) shuō, gāi fǎlǜ cǎo'àn shǐ tā xiǎngqǐle zhōngguó yú 1992 nián tōngguò de “guānyú lǐng huǎ hé pílián qū de fǎlǜ”, qízhōng zhōngguójiāng qí rènyì shè dìng wèi 12 hǎilǐ. Nán zhōngguó hǎi suǒyǒu sì gè dǎo qún de lǐnghǎi, bāokuò yuènán de Hoang Sa(Paracel) hé Truong Sa(Spratly) qúndǎo.

Sāi yé ěr shuō, xīn fǎlǜ cǎo'àn zhǐshì “ràng xīn píngzhuāng pútáojiǔ”, yǐ shǐ zhōngguójìxù zhǔzhāng duì nán zhōngguó hǎi dà bùfèn dìqū de zhǔquán.

Jù zhōngguó méitǐ bàodào, zhōngguó dì hǎi'àn jǐngwèi duì yǐjīng pèibèile páishuǐliàng gāodá 12,000 dūn de xúnluó tǐng, shǐ qí chéngwéi shìjiè shàng zuìdà dì hǎi'àn jǐngwèi duì chuánzhī, shènzhì bǐ měiguó hǎijūn de tí kāngdé luó jiā jí xúnyángjiàn hé ālì·bó kè jí qūzhújiàn hái yào dà. .

Zhèxiē hǎi'àn jǐngwèi duì jiàntǐng hái pèibèile 76 háomǐ H/ PJ-26 hǎijūn pào, yǐjí liǎng mén fǔzhù pào hé liǎng mén gāoshèpào, qí huǒlì kě yǔ xǔduō lèixíng de jūnjiàn pìměi.

Thayer qiángdiào shuō, zhōngguó hǎi'àn jǐngwèi duì de chuánzhī jīngcháng pèibèi wǔqì, bìng huígùle zì 2019 nián 12 yuè zhì jīnnián 1 yuè de mǎláixīyà yǔ zhōngguó zhī jiān de jiāngjú. Zài cǐ shìjiàn zhōng, zhōngguó zài mǎláixīyà chéngbāo de zuāntàn chuán xī kǎ pèi lā hào suǒzài dì dìqū fùjìn pàiqiǎnle hǎi'àn jǐngwèi duì chuánzhī, cùshǐ mǎláixīyà pàichū jié bātè zhìdǎo de dǎodàn hùwèijiàn lái bǎohù zuāntàn chuán.

Tā bǔchōng shuō:“Mǎláixīyà céng yǐndǎo dǎodàn hùwèijiàn, dàn zhōngguó hǎi'àn jǐngwèi duì yǒngyǒu 5000 dùn jí jiàntǐng, shènzhì pèibèile 76 háomǐ pào de xúnluó tǐng. Yīncǐ, zhè lèisì yú pàojiàn wàijiāo.”

Pàotǐng wàijiāo shì yīgè shùyǔ, zhǐ de shì lìyòng míngxiǎn dì hǎijūn lìliàng wēixié qítā guójiā, yǐ shíxiàn wàijiāo zhèngcè mùbiāo, bìng pòshǐ shòu wēixié de guó jiā zài lǐngtǔ huò màoyì wèntí shàng zuò chū ràngbù.

Rìběn hǎishàng zì wèi duì qián zǒng sīlìng wǔtián yángcì shàng jiàng pínglùn shuō, rúguǒ fǎlǜ cǎo'àn huòdé tōngguò, shìjiè xūyào kǎolǜ zhōngguó hǎi'àn jǐngwèi duì jiàng rúhé shǐyòng wǔqì.

“Wǒmen fēicháng guānzhù zhōngguó guòqù de huódòng yǐjí yǔnxǔ hǎi'àn jǐngwèi duì hé shí shǐyòng wǔqì de wèilái biāozhǔn. Lìrú, zài nán zhōngguó hǎi de xǔduō dìqū, wǒmen rènwéi tāmen shì guójì shuǐyù, dàn zhōngguó shēngchēng tāmen shì qí guójì shuǐyù. Shuǐyù,” tā shuō.

Kēdá jiànyì, rúguǒ bù míngquè fǎlǜ cǎo'àn de shìyòng fànwéi, zhōngguó “jiāng zàochéng yánzhòng de guó jì wèntí. Zhè zhǒng qíyì quèshí yǐnqǐle shēnqiè de guānzhù,” tā shuō.

Dāng yī wèi zhōngguó xuézhě wèn dào fángzhǐ hǎishàng shìjiàn jǐnjǐn shì zhōngguó yǔ qítā guójiā zhī jiān de wèntí háishì dìqū wèntí shí, yìndù guójiā hǎishì jījīn huì zǒng gànshi pǔ lā dí pǔ·qiáo hàn hǎijūn shàng jiàng duànyán zhè shì yīgè dìqū wèntí, ér qítā guójiā bù páichú.

Tā jiěshì shuō, zhōngguó shòudàole gèngjiā mìqiè de guānzhù, yīn wéi qítā guójiā jǐnguǎn cúnzài fēnqí, dàn réng qīngxiàng yú zài jīyú guójì guīzé hé guànlì de kuàngjià nèi yùnzuò, ér zhōngguó de zhǔquán zhǔzhāng zāo dàole xǔduō zhèngdǎng de jùjué.

Tā shuō:“Yīncǐ, zài zhège wèntí shàng, zuì shòu guānzhù de zhèngdǎng xiǎnrán shì zhōngguó.”

Bản dịch tiếng Trung ra tiếng Việt theo Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 16

Các chuyên gia quốc tế lo ngại về ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc

Các chuyên gia lo ngại rằng một dự thảo luật cho phép Cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vũ lực có thể dẫn đến ngoại giao pháo hạm và gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của công dân các nước khác.

Dự thảo luật được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đưa ra ngày 4/11, trao quyền cho lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này sử dụng vũ lực đối với các tàu vi phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Trung Quốc, cũng như các khu vực mà Trung Quốc có yêu sách chủ quyền.

Dự luật này đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng, không chỉ giữa các quốc gia khác trong khu vực, mà cả những quốc gia sử dụng Biển Đông, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, và Biển Hoa Đông.

Các chuyên gia nhận định, nếu được thông qua, nó sẽ đe dọa tính mạng và tài sản của ngư dân các nước khác và cản trở quyền tự do hàng hải qua các tuyến vận tải quốc tế quan trọng.

Tại cuộc thảo luận về việc tránh rủi ro đụng độ trên biển, nằm trong khuôn khổ hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16-17 / 11, các học giả Trung Quốc cho rằng dự thảo luật là một phần công việc nội bộ của Trung Quốc. Họ cho biết Bắc Kinh luôn theo đuổi chính sách hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng về các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

Tuy nhiên, các học giả từ Ấn Độ, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á bày tỏ sự nghi ngờ của họ. Mặc dù một số quốc gia ven biển khác cũng cho phép lực lượng tuần duyên của họ sử dụng vũ khí trong một số trường hợp nhất định, nhưng Cảnh sát biển Trung Quốc đã có quá trình cư xử ngang ngược, hung hãn đối với ngư dân và tàu thuyền của các nước khác trong thời gian gần đây.

Vào tháng 4, một tàu tuần duyên của Trung Quốc đã đâm vào và làm chìm một tàu đánh cá của Việt Nam. Tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8 của Trung Quốc đã nhiều lần vi phạm EEZ của Việt Nam khi được các tàu tuần duyên hộ tống, cũng như theo đuôi một tàu thăm dò dầu khí của Malaysia.

Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã hơn 20 lần cử tàu tuần duyên tiếp cận quần đảo Senkaku / Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo này. Có thời điểm, các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện ở khu vực này trong 111 ngày liên tục, đánh dấu khoảng thời gian tiếp cận liên tục dài nhất kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo vào tháng 9/2012.

Carl Thayer, Giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales của Australia, cho biết dự thảo luật này nhắc nhở ông về "luật về lãnh hải và vùng tiếp giáp" mà Trung Quốc đã thông qua năm 1992, trong đó nước này tự ý đặt ra 12 hải lý. lãnh hải đối với cả 4 nhóm đảo ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Ông Thayer cho rằng dự thảo luật mới chỉ là "bình cũ rượu mới" để Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông.

Theo báo chí Trung Quốc, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã được trang bị tàu tuần tra có lượng choán nước lên tới 12.000 tấn, biến chúng trở thành tàu tuần duyên lớn nhất thế giới, thậm chí còn lớn hơn cả tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ và tàu khu trục lớp Arleigh Burke. .

Các tàu tuần duyên này cũng được trang bị pháo hải quân 76mm H / PJ-26, hai pháo phụ và hai pháo phòng không, khiến hỏa lực của chúng có thể sánh ngang với nhiều loại tàu chiến.

Ông Thayer nhấn mạnh rằng các tàu tuần duyên của Trung Quốc thường được trang bị vũ khí, đồng thời nhắc lại cuộc xung đột giữa Malaysia và Trung Quốc kéo dài từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 1 năm nay. Trong vụ việc này, Trung Quốc đã điều động các tàu tuần duyên đến gần khu vực mà tàu khoan West Capella do Malaysia ký hợp đồng đang hoạt động, khiến Malaysia phải điều các khinh hạm tên lửa dẫn đường Jebat để bảo vệ tàu khoan.

"Malaysia có các khinh hạm tên lửa dẫn đường, nhưng Cảnh sát biển Trung Quốc có tàu 5.000 tấn và thậm chí cả tàu tuần tra được trang bị pháo 76 mm. Do đó, điều này tương tự như ngoại giao pháo hạm", ông nói thêm.

Ngoại giao pháo hạm là một thuật ngữ đề cập đến việc sử dụng những màn phô diễn sức mạnh hải quân dễ thấy để đe dọa các nước khác nhằm đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại và buộc các nước bị đe dọa nhượng bộ trong các vấn đề lãnh thổ hoặc thương mại.

Phó Đô đốc Yoji Koda, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, nhận xét rằng thế giới cần xem xét cách các tàu tuần duyên Trung Quốc sử dụng vũ khí của họ nếu dự thảo luật được thông qua.

"Chúng tôi rất lo ngại về các hoạt động trong quá khứ của Trung Quốc và tiêu chí tương lai của họ về thời điểm lực lượng bảo vệ bờ biển được phép sử dụng vũ khí. Ví dụ, tại một số khu vực trên Biển Đông, chúng tôi coi đó là vùng biển quốc tế nhưng Trung Quốc tuyên bố là của mình. "ông nói.

Koda gợi ý rằng bằng cách không làm rõ vùng biển mà dự thảo luật sẽ áp dụng, Trung Quốc "sẽ tạo ra một vấn đề quốc tế nghiêm trọng. Sự mơ hồ này thực sự làm dấy lên những lo ngại sâu sắc", ông nói.

Khi một học giả Trung Quốc hỏi liệu việc ngăn chặn các sự cố hàng hải chỉ là vấn đề giữa Trung Quốc và các nước khác hay là vấn đề khu vực, Phó Đô đốc Pradeep Chauhan, Tổng Giám đốc Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ, khẳng định rằng đó là vấn đề khu vực và các nước khác cũng vậy. Không bị loại trừ.

Ông giải thích rằng Trung Quốc được chú ý nhiều hơn vì các nước khác, mặc dù có sự khác biệt, nhưng có xu hướng hoạt động trong khuôn khổ dựa trên các quy tắc và thông lệ quốc tế, trong khi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc bị nhiều bên bác bỏ.

Ông nói: “Vì vậy, trong vấn đề này, bên nhận được sự quan tâm nhiều nhất rõ ràng là Trung Quốc.

Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để luyện gõ tiếng Trung online theo bài giảng dạy học tiếng Trung online của Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội và TP HCM ChineMaster đã có thông báo mới nhất.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ở Hà Nội

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ở TP HCM

Trên đây là bài giảng lớp học tiếng Trung online chuyên đề Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 16. Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận bên dưới nhé.
 
Top