• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 6

Đọc báo tiếng Trung cùng Thầy Vũ theo bản tin thời sự tiếng Trung mới nhất


Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 6 là bài giảng trực tuyến tiếp theo của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster. Đây là kênh dạy học tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đăng tải các bài giảng và tài liệu học tiếng Trung online chất lượng hoàn toàn miễn phí.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 6 - Đọc báo tiếng Trung - Tin tức tiếng Trung - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster Thầy Vũ

Các bạn thành viên diễn đàn và các bạn học viên chú ý ôn tâp lại những kiến thức tiếng Trung được học trong bài giảng hôm qua tại link bên dưới nhé.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 5

Chuyên mục bản tin tiếng Trung và thời sự tiếng Trung cập nhập và tổng hợp toàn bộ bài giảng dạy học tiếng Trung online uy tín chất lượng của Thầy Vũ. Các bạn xem tại chuyên mục bên dưới.

Chuyên mục bản tin tiếng Trung mỗi ngày

Các bạn học viên xem bài giảng của Thầy Vũ có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận ngay bên dưới nhé.

Thời sự tiếng Trung qua Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 6


Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần chính của bài giảng hôm nay. Các bạn chú ý theo dõi và học theo những nguồn tài liệu học tiếng Trung cực kỳ giá trị ở bên dưới.

拟议中的地下通道,以疏散新山一机场

HCM市的运输部已提议在新山一国际机场建造人行天桥和地下通道,以缓解交通拥堵并确保安全。
建议使用人行天桥和地下通道将机场的国内航站楼连接到对面的TCP停车场。该部门称,这将有助于行人绕过航站楼前的车道,这有助于防止交通拥堵和事故。它在给机场的一份提案中说,还应该建造更多的电梯,以帮助人们进入更高级别的TCP停车场。

运输部建议,新山一市首先应集中精力增加更多的减速带和安全标志,以规范该地区的交通。它指出,还应该部署更多的保安人员和指南,以帮助人们在机场内导航交通。

Tan Son Nhat最近提出了有关机场内交通的新变化,特别是国内航站楼前的四个车道如何运送旅客的建议。从11月14日开始,只有一条车道可用于下车,而另两条车道则可用于上车,最后一条车可用于出租车。

这些变化意味着,像Grab或Be这样的乘车服务需要进入TCP停车场的第三,第四或第五层才能吸引顾客。拼车司机还必须支付25,000越南盾(合1.08美元)来吸引客户,而不是之前的10,000越南盾。

周二,几个叫车服务的司机不得不在TCP的较高楼层接客。随之而来的不仅是驾驶员,而且还有顾客。

33岁的勒范通(Le Van Thong)说,他是在晚上7点左右下飞机后预定了GrabCar的。他被指示去三楼,所以他必须提起所有行李并排队等候电梯。

他说:“人太多了,所以我不得不背着重约20公斤的行李,走上楼梯。它很重,所以我很累。”他补充说,他愿意在骑行过程中渡过难关,冰雹服务比出租车便宜约7万越南盾。

许多司机说,由于新的变化,他们的工作已被打乱了,因为乘客经常由于不便而取消了他们的乘车次数,因此减少了乘车次数。

但是,机场办公室经理卢越雄说,上述变化有助于减少国内航站楼前的交通拥堵。他说,由于机场优先考虑与之签有事先合同的运输单位的利益,因此需要某些乘车服务从TCP停车场接客。

新山一国际机场(Tan Son Nhat International Airport)的目标是到2020年达到每年2500万人次的客运量,但在2017年已经达到了每年4000万人次。

Phiên âm tiếng Trung Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 6

Nǐyì zhōng dì dìxià tōngdào, yǐ shūsàn xīnshān yī jīchǎng

HCM shì de yùnshū bù yǐ tíyì zài xīnshān yī guójì jīchǎng jiànzào rénxíng tiānqiáo hé dìxià tōngdào, yǐ huǎnjiě jiāotōng yǒng dǔ bìng quèbǎo'ānquán.
Jiànyì shǐyòng rénxíng tiānqiáo hé dìxià tōngdào jiāng jīchǎng de guónèi háng zhàn lóu liánjiē dào duìmiàn de TCP tíngchē chǎng. Gāi bùmén chēng, zhè jiāng yǒu zhù yú xíngrén ràoguò háng zhàn lóu qián de chēdào, zhè yǒu zhù yú fángzhǐ jiāotōng yǒng dǔ hé shìgù. Tā zài gěi jīchǎng de yī fèn tí'àn zhōng shuō, hái yīnggāi jiànzào gèng duō de diàntī, yǐ bāngzhù rénmen jìnrù gèng gāo jíbié de TCP tíngchē chǎng.

Yùnshū bù jiànyì, xīnshān yī shì shǒuxiān yīng jízhōng jīnglì zēngjiā gèng duō de jiǎnsù dài hé ānquán biāozhì, yǐ guīfàn gāi dìqū de jiāotōng. Tā zhǐchū, hái yīnggāi bùshǔ gèng duō de bǎo ān rényuán hé zhǐnán, yǐ bāngzhù rénmen zài jīchǎng nèi dǎoháng jiāotōng.

Tan Son Nhat zuìjìn tíchūle yǒuguān jīchǎng nèi jiāotōng de xīn biànhuà, tèbié shì guónèi háng zhàn lóu qián de sì gè chēdào rúhé yùnsòng lǚkè de jiànyì. Cóng 11 yuè 14 rì kāishǐ, zhǐyǒu yītiáo chēdào kěyòng yú xià chē, ér lìng liǎng tiáo chēdào zé kěyòng yú shàng chē, zuìhòu yītiáo chē kěyòng yú chūzū chē.

Zhèxiē biànhuà yìwèizhe, xiàng Grab huò Be zhèyàng de chéng chē fúwù xūyào jìnrù TCP tíngchē chǎng de dì sān, dì sì huò dì wǔ céng cáinéng xīyǐn gùkè. Pīnchē sījī hái bìxū zhīfù 25,000 yuènán dùn (hé 1.08 Měiyuán) lái xīyǐn kèhù, ér bùshì zhīqián de 10,000 yuènán dùn.

Zhōu'èr, jǐ gè jiào chē fúwù de sījī bùdé bùzài TCP de jiào gāo lóucéng jiēkè. Suí zhī ér lái de bùjǐn shì jiàshǐ yuán, érqiě hái yǒu gùkè.

33 Suì de lēi fàn tōng (Le Van Thong) shuō, tā shì zài wǎnshàng 7 diǎn zuǒyòu xià fēijī hòu yùdìngle GrabCar de. Tā pī zhǐshì qù sān lóu, suǒyǐ tā bìxū tíqǐ suǒyǒu xínglǐ bìng páiduì děnghòu diàntī.

Tā shuō:“Rén tài duōle, suǒyǐ wǒ bùdé bù bèi zhuózhòng yuē 20 gōngjīn de xínglǐ, zǒu shàng lóutī. Tā hěn zhòng, suǒyǐ wǒ hěn lèi.” Tā bǔchōng shuō, tā yuànyì zài qí xíng guòchéng zhōngdùguò nánguān, bīngbáo fúwù bǐ chūzū chē piányí yuē 7 wàn yuènán dùn.

Xǔduō sījī shuō, yóuyú xīn de biànhuà, tāmen de gōngzuò yǐ bèi dǎ luànle, yīnwèi chéngkè jīngcháng yóuyú bùbiàn ér qǔxiāole tāmen de chéng chē cìshù, yīncǐ jiǎnshǎole chéng chē cìshù.

Dànshì, jīchǎng bàngōngshì jīnglǐ lúyuèxióng shuō, shàngshù biànhuà yǒu zhù yú jiǎnshǎo guónèi háng zhàn lóu qián de jiāotōng yǒng dǔ. Tā shuō, yóuyú jīchǎng yōuxiān kǎolǜ yǔ zhī qiān yǒushì xiān hétóng de yùnshū dānwèi de lìyì, yīncǐ xūyào mǒu xiē chéng chē fúwù cóng TCP tíngchē chǎng jiēkè.

Xīnshān yī guójì jīchǎng (Tan Son Nhat International Airport) de mùbiāo shì dào 2020 nián dádào měinián 2500 wàn réncì de kèyùn liàng, dàn zài 2017 nián yǐjīng dádàole měinián 4000 wàn réncì.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 6

Cầu chui thông cống sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã đề xuất xây dựng cầu vượt và hầm chui tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để giải tỏa ùn tắc và đảm bảo an toàn.
Cầu thang và đường hầm được đề xuất để kết nối nhà ga nội địa của sân bay với bãi đậu xe TCP nằm đối diện. Nó sẽ giúp người đi bộ vượt qua các làn ô tô ở phía trước nhà ga, có thể giúp ngăn ngừa ùn tắc và tai nạn, theo bộ. Nhiều thang máy cũng nên được xây dựng để giúp mọi người tiếp cận các tầng cao hơn của bãi đậu xe TCP, nó cho biết trong một đề xuất cho sân bay.

Tân Sơn Nhất trước hết cần tập trung bổ sung thêm gờ giảm tốc và biển báo an toàn để điều tiết giao thông trong khu vực, Bộ GTVT đề xuất. Nhiều nhân viên an ninh và hướng dẫn viên cũng nên được triển khai để giúp mọi người điều hướng giao thông trong sân bay, nó lưu ý.

Đề xuất được đưa ra khi Tân Sơn Nhất gần đây đã đưa ra những thay đổi mới về giao thông trong sân bay, cụ thể là bốn làn xe ô tô phía trước nhà ga quốc nội sẽ vận chuyển hành khách như thế nào. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 11, chỉ một làn đường dành cho ô tô có thể được sử dụng cho mục đích trả khách, trong khi hai làn khác sẽ được sử dụng cho việc đón khách và làn cuối cùng dành cho taxi.

Những thay đổi này có nghĩa là các dịch vụ gọi xe như Grab hoặc Be cần phải truy cập vào tầng 3, 4 hoặc 5 của bãi đậu xe TCP để đón khách. Các tài xế gọi xe cũng phải trả 25.000 đồng (1,08 USD) để móc túi khách, thay vì 10.000 đồng trước đây.

Vào thứ Ba, một số tài xế của dịch vụ gọi xe đã phải đón khách trên các tầng cao hơn của TCP. Sự bối rối xảy ra, không chỉ đối với các tài xế, mà cả khách hàng của họ.

Anh Lê Văn Thông, 33 tuổi, cho biết anh đã đặt GrabCar sau khi xuống máy bay lúc 7 giờ tối. Anh ta được hướng dẫn lên tầng ba để đi xe, vì vậy anh ta phải mang theo tất cả hành lý và xếp hàng chờ thang máy.

"Có quá nhiều người nên tôi phải xách hành lý nặng khoảng 20 kg và đi cầu thang. Nó nặng nên tôi khá mệt", anh nói và cho biết thêm rằng anh sẵn sàng vượt qua khó khăn khi đi xe- dịch vụ gọi xe rẻ hơn taxi khoảng 70.000 đồng.

Nhiều tài xế cho biết công việc của họ bị gián đoạn do những thay đổi mới, họ thấy ít chuyến xe hơn do khách hàng thường hủy chuyến do bất tiện.

Tuy nhiên, ông Lưu Việt Hùng, Giám đốc văn phòng cảng hàng không, cho biết những thay đổi trên đã giúp giảm ùn tắc giao thông trước nhà ga quốc nội. Một số dịch vụ gọi xe nhất định được yêu cầu để đón khách từ bãi đậu xe TCP vì sân bay ưu tiên lợi ích của các đơn vị vận tải mà nó có hợp đồng trước đó, ông nói.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đặt mục tiêu công suất 25 triệu lượt khách / năm vào năm 2020, nhưng đã đạt 40 triệu lượt / năm vào năm 2017.

Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin ngay tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou mới nhất

Các lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín của Thầy Vũ được tổ chức tại Hà Nội và TP HCM ChineMaster.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại TP HCM

Trên đây là nội dung bài học của chúng ta Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 6. Thầy Vũ chào các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài giảng tiếp theo vào ngày mai.
 
Last edited:
Back
Top