• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói

Đọc báo tiếng Trung mỗi ngày theo bài giảng online Thầy Vũ


Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thiếu niên thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói là nội dung bài giảng trực tuyến của chúng ta hôm nay trên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster. Các bản tin tức tiếng Trung mới nhất và thời sự tiếng Trung được cập nhập liên tục hàng ngày từng giờ từng phút 24h thông qua những bài giảng tiếng Trung của Thầy Vũ để giúp các bạn học viên và các bạn thành viên diễn đàn hoctiengtrungonline.org có thêm nguồn tài liệu nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung và luyện dịch tiếng Trung. Đây là kênh chia sẻ tài liệu học tiếng Trung mỗi ngày của Thầy Vũ.

Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster Thầy Vũ

Các bạn học viên và thành viên diễn đàn học tiếng Trung xem lại nội dung bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Bản tin tiếng Trung: Người Estonia bị phạt vì vỗ mông phụ nữ trong thang máy ở Sài Gòn

Bên dưới là chuyên mục tổng hợp và lưu trữ tất cả bài giảng trực tuyến dạy học tiếng Trung uy tín của Thầy Vũ chuyên đề đọc báo tiếng Trung mỗi ngày - thời sự tiếng Trung 24h - bản tin tiếng Trung.

Chuyên mục đọc báo tiếng Trung 24h

Học tiếng Trung qua Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói


Bên dưới là nội dung bài giảng của chúng ta hôm nay Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói. Các bạn chú ý xem thật kỹ và có chỗ nào chưa hiểu bài hoặc chưa biết cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt thì để lại bình luận bên dưới bài giảng này nhé.

十几岁的男孩逃脱殴打,雇主抛出饥饿

北宁省北部的一个14岁男孩被雇主用杵和鱼鳞机殴打了一个月,然后才得以挣脱。

入院两天后,周一,Thongong Dug Duy仍在Yen Phong区综合医院接受伤口治疗。在没有哥哥的情况下,医院的室友给他吃了午餐。 Duy承认自从他吃了一顿饭已经很久了。

两个月前,Duy被他的兄弟从广义省中部带到了Bac Ninh,可能是他的第一份工作。他被送往Yen Phong区由34岁的Nguyen Thi Anh Tuyet经营的越南煎饼店,在那里他等待餐桌和洗碗。 Duy和另一名21岁的同事每天都住在店里,与老板的家人一起吃饭。

但是事情很快就变糟了。自10月底以来,Duy在Tuyet和她丈夫的手中屡遭殴打,更不用说在每次对抗之前的口头虐待。此外,他被禁止离开商店,并且在两个月的工作中没有支付任何工资。

“每当她变得沮丧或以为我做不正确的工作时,她都会捏耳朵,拍我的脸,踢我或用杵把我的头和后背打向我。有时候她会用鱼鳞机直接打我的背部,孔仍然存在。她的丈夫也殴打了我,但他没有使用任何工具。”

他说:“整整一个月,我几乎每天都受到殴打。我不能像往常一样吃饭,只能在剩下的煎饼时进食。”

一次跳动被困在Duy的记忆中。上周发生的情况是,图耶特(Tuyet)使用仍然热腾腾的煎饼模具直接将杜伊(Dy)击中手臂。

“我的手臂流血肿胀,” Duy说,回忆起他如何求她停下来,但徒劳无功。

11月21日下午,Duy的逃逸成为了可能性,当时他的雇主们正在外面收集孩子。经过四个小时的奔跑,他遇到了两名工人,他们向他提供了庇护,并向警方通报了他的磨难。

周一,安防警察局的一名代表证实,图耶特已被拘留,对虐待的指控进行了调查,最高可判处三年徒刑。

Duy是他的三个兄弟姐妹家庭中最小的孩子。他从未读完中学,而是留在家中照顾父亲。

他说:“父亲病了。母亲在我五岁的时候就去世了。我不再记得她的脸了。”

延丰县综合医院的一名代表说,入院后,Duy受伤多,精神状态异常。目前他的健康状况稳定,但接下来的10天内需要接受其他治疗。当地官员尚未讨论过他出院后的计划。

一位当地居民说,图耶特和她的丈夫经常口头上虐待他们的雇员,但没有外人敢于干预。

根据劳动,伤残和社会事务部的数据,去年约有140万越南儿童遭受剥削,包括非法就业者。政府旨在采取多种解决方案来防止虐待和剥削儿童,包括开展公共教育和改善儿童保护服务。

Phiên âm tiếng Trung Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói

Shí jǐ suì de nánhái táotuō ōudǎ, gùzhǔ pāo chū jī'è

běiníng shěng běibù de yīgè 14 suì nánhái bèi gùzhǔ yòng chǔ hé yúlín jī ōudǎle yīgè yuè, ránhòu cái déyǐ zhēngtuō.

Rùyuàn liǎng tiānhòu, zhōuyī,Thongong Dug Duy réng zài Yen Phong qū zònghé yīyuàn jiēshòushāngkǒu zhìliáo. Zài méiyǒu gēgē de qíngkuàng xià, yīyuàn de shìyǒu gěi tā chīle wǔcān. Duy chéngrèn zìcóng tā chīle yī dùn fàn yǐjīng hěnjiǔle.

Liǎng gè yuè qián,Duy bèi tā de xiōngdì cóng guǎngyì shěng zhōngbù dài dàole Bac Ninh, kěnéng shì tā de dì yī fèn gōngzuò. Tā bèi sòng wǎng Yen Phong qū yóu 34 suì de Nguyen Thi Anh Tuyet jīngyíng de yuènán jiānbing diàn, zài nàlǐ tā děngdài cānzhuō hé xǐ wǎn. Duy hé lìng yī míng 21 suì de tóngshì měitiān dū zhù zài diàn lǐ, yǔ lǎobǎn de jiārén yīqǐ chīfàn.

Dànshì shìqíng hěn kuài jiù biàn zāole. Zì 10 yuèdǐ yǐlái,Duy zài Tuyet hé tā zhàngfū de shǒuzhōng lǚ zāo ōudǎ, gèng bùyòng shuō zài měi cì duìkàng zhīqián de kǒutóu nüèdài. Cǐwài, tā bèi jìnzhǐ líkāi shāngdiàn, bìngqiě zài liǎng gè yuè de gōngzuò zhōng méiyǒu zhīfù rènhé gōngzī.

“Měi dāng tā biàn dé jǔsàng huò yǐwéi wǒ zuò bù zhèngquè de gōngzuò shí, tā dūhuì niē ěrduǒ, pāi wǒ de liǎn, tī wǒ huò yòng chǔ bǎ wǒ de tóu hé hòu bèi dǎ xiàng wǒ. Yǒu shíhòu tā huì yòng yúlín jī zhíjiē dǎ wǒ de bèibù, kǒng réngrán cúnzài. Tā de zhàngfū yě ōudǎle wǒ, dàn tā méiyǒu shǐyòng rènhé gōngjù.”

Tā shuō:“Zhěngzhěng yīgè yuè, wǒ jīhū měitiān dū shòudào ōudǎ. Wǒ bùnéng xiàng wǎngcháng yīyàng chīfàn, zhǐ néng zài shèng xià de jiānbing shí jìnshí.”

Yīcì tiàodòng bèi kùn zài Duy de jìyì zhōng. Shàng zhōu fāshēng de qíngkuàng shì, tú yé tè (Tuyet) shǐyòng réngrán rè téngténg de jiānbing mújù zhíjiē jiāng dù yī (Dy) jí zhòng shǒubì.

“Wǒ de shǒubì liúxuè zhǒngzhàng,” Duy shuō, huíyì qǐ tā rúhé qiú tā tíng xiàlái, dàn túláowúgōng.

11 Yuè 21 rì xiàwǔ,Duy de táoyì chéngwéile kěnéng xìng, dāngshí tā de gùzhǔmen zhèngzài wàimiàn shōují háizi. Jīngguò sì gè xiǎoshí de bēnpǎo, tā yù dàole liǎng míng gōngrén, tāmen xiàng tā tígōngle bìhù, bìng xiàng jǐngfāng tōngbàole tā de mónàn.

Zhōuyī, ānfáng jǐngchá jú de yī míng dàibiǎo zhèngshí, tú yé tè yǐ bèi jūliú, duì nüèdài de zhǐkòng jìnxíngle diàochá, zuìgāo kě pànchǔ sān nián túxíng.

Duy shì tā de sān gè xiōngdì jiěmèi jiātíng zhōng zuìxiǎo de háizi. Tā cóng wèi dú wán zhōngxué, ér shì liú zài jiāzhōng zhàogù fùqīn.

Tā shuō:“Fùqīn bìngle. Mǔqīn zài wǒ wǔ suì de shíhòu jiù qùshìle. Wǒ bù zài jìdé tā de liǎnle.”

Yán fēngxiàn zònghé yīyuàn de yī míng dàibiǎo shuō, rùyuàn hòu,Duy shòu shāng duō, jīngshén zhuàngtài yìcháng. Mùqián tā de jiànkāng zhuàngkuàng wěndìng, dàn jiē xiàlái de 10 tiānnèi xūyào jiēshòu qítā zhìliáo. Dāngdì guānyuán shàngwèi tǎolùnguò tā chūyuàn hòu de jìhuà.

Yī wèi dāngdì jūmín shuō, tú yé tè hé tā de zhàngfū jīngcháng kǒutóu shàng nüèdài tāmen de gùyuán, dàn méiyǒu wàirén gǎnyú gānyù.

Gēnjù láodòng, shāng cán hé shèhuì shìwù bù de shùjù, qùnián yuē yǒu 140 wàn yuènán értóng zāoshòu bōxuè, bāokuò fēifǎ jiùyè zhě. Zhèngfǔ zhǐ zài cǎiqǔ duō zhǒng jiějué fāng'àn lái fángzhǐ nüèdài hé bōxuè értóng, bāokuò kāizhǎn gōnggòng jiàoyù hé gǎishàn értóng bǎohù fúwù.

Bản dịch tiếng Trung Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói

Cậu bé thiếu niên thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói

Một cậu bé 14 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh đã bị chủ đánh đập bằng chày và máy đánh cá trong một tháng trước khi thoát ra được tự do.

Trương Quang Duy vẫn đang được điều trị vết thương tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong vào thứ Hai, hai ngày sau khi nhập viện. Trong trường hợp không có anh trai, anh đã được các bạn cùng phòng trong bệnh viện chiêu đãi bữa trưa. Duy thừa nhận đã lâu rồi không được ăn ngon.

Hai tháng trước, Duy được anh trai đưa từ miền Trung tỉnh Quảng Ngãi về Bắc Ninh để có công việc đầu tiên. Anh ta được giao cho một quán bánh xèo Việt Nam do chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 34 tuổi, ở huyện Yên Phong, làm chủ, nơi anh ta ngồi đợi bàn và dọn món. Duy và một nhân viên khác 21 tuổi ở lại quán cùng gia đình chủ quán hàng ngày.

Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên chua chát. Từ cuối tháng 10, Duy liên tục bị vợ chồng chị Tuyết đánh đập, chưa kể những lời chửi mắng trước mỗi lần đối chất. Ngoài ra, anh ta còn bị cấm ra khỏi cửa hàng và không được trả một đồng nào cho người làm thuê trong hai tháng.

"Mỗi khi bực bội hoặc nghĩ tôi làm không đúng, cô ấy lại véo tai, tát vào mặt, đá hoặc dùng chày đánh vào đầu và lưng tôi. Có lần cô ấy còn dùng thước đánh cá. đánh thẳng vào lưng tôi, vết thương còn sót lại. Chồng cô ấy cũng đánh tôi nhưng anh ấy không dùng dụng cụ gì ”, Duy nhớ lại và cho biết thêm, nhân viên 21 tuổi cũng bị đánh.

"Cả tháng nay, hầu như ngày nào tôi cũng bị đánh. Tôi không được ăn như mọi khi mà chỉ được cho ăn khi còn thừa bánh xèo", anh kể trước khi bật khóc.

Một cú đánh đã khắc sâu vào trí nhớ của Duy. Chuyện xảy ra vào tuần trước khi Tuyết dùng khuôn bánh xèo vẫn còn nóng đập thẳng vào cánh tay Duy.

“Cánh tay tôi chảy máu và sưng tấy,” Duy nói và nhớ lại việc anh đã cầu xin cô dừng lại, nhưng vô ích.

Việc Duy bỏ trốn đã trở thành xác suất vào chiều ngày 21/11, khi những người chủ của anh ta ra ngoài đón con. Sau bốn giờ chạy, anh ta gặp hai công nhân đề nghị anh ta trú ẩn và thông báo cho cảnh sát về thử thách của anh ta.

Hôm thứ Hai, một đại diện của sở cảnh sát Yên Phong xác nhận Tuyết đã bị tạm giữ, quản chế về tội lạm dụng có mức án tù lên đến ba năm.

Duy là con út trong gia đình có ba anh chị em. Anh ấy chưa học hết cấp hai và ở nhà chăm sóc cha.

"Cha tôi bị bệnh. Mẹ tôi mất khi tôi lên năm. Tôi không còn nhớ mặt mẹ nữa", anh nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong cho biết khi nhập viện, Duy có biểu hiện đa chấn thương, tâm thần rối loạn. Mặc dù sức khỏe của anh ấy hiện đã ổn định nhưng anh ấy sẽ cần điều trị thêm trong 10 ngày tới. Các quan chức địa phương đã không thảo luận về kế hoạch về những gì sẽ xảy ra với anh ta khi giải ngũ.

Một người dân khu vực lân cận cho biết vợ chồng bà Tuyết thường xuyên chửi bới nhân viên nhưng không người ngoài dám can thiệp.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, khoảng 1,4 triệu trẻ em Việt Nam bị bóc lột trong năm ngoái, bao gồm cả những trẻ em bị làm việc bất hợp pháp. Chính phủ đang hướng tới nhiều giải pháp để ngăn chặn lạm dụng và bóc lột trẻ em, bao gồm giáo dục công cộng và cải thiện các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Các bạn học viên và thành viên diễn đàn học tiếng Trung cần tăng cường vốn từ vựng tiếng Trung thông qua việc luyện tập gõ tiếng Trung online cùng Thầy Vũ bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn cập nhập lịch khai giảng mới nhất các khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín của ChineMaster tại Hà Nội và TP HCM.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Lớp học tiếng Trung giao tiếp tại TP HCM

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc liên tục khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc

Trên đây là nội dung bài giảng của chúng ta - Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thiếu niên thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói. Các bạn có thêm câu hỏi nào cần được giải đáp thì đăng bình luận ngay bên dưới này nhé.
 
Top