• Lịch khai giảng Tháng 9 & Tháng 10
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 26/9/2022, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30.
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 17/10/2022, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30.
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Bản tin tiếng Trung: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ củng cố cam kết Đông Nam Á

Học tiếng Trung qua bản tin tiếng Trung Thời sự tiếng Trung cùng Thầy Vũ


Bản tin tiếng Trung: Chuyến thăm Việt Nam của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ củng cố cam kết Đông Nam Á là tiêu đề bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ trong chuỗi các bài giảng chuyên đề đọc báo tiếng Trung - thời sự tiếng Trung - tin tức tiếng Trung trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Bản tin tiếng Trung: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ củng cố cam kết Đông Nam Á - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn học viên ôn tập lại nội dung bài học hôm qua tại link bên dưới.

Bản tin tiếng Trung: Philippines trả lại người Việt Nam ca nhiễm mới nhất

Bên dưới là chuyên mục lữu trữ tất cả bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đề học tiếng Trung online qua bản tin tiếng Trung thời sự tiếng Trung và tin tức tiếng Trung 24h.

Chuyên mục đọc báo tiếng Trung cùng Thầy Vũ

Sau đây chúng ta sẽ vào nội dung chính của bài học hôm nay.

Giáo trình học tiếng Trung online theo bản tin thời sự tiếng Trung mỗi ngày


Các bạn học viên và thành viên diễn đàn hoctiengtrungonline.org đọc bản tin tiếng Trung thời sự tiếng Trung bên dưới có chỗ nào đọc chưa hiểu thì để lại bình luận ngay bên dưới này nhé.

美国国家安全顾问越南访问巩固了东南亚的承诺

分析人士说,国家安全顾问罗伯特·奥布赖恩(Robert O’Brien)最近在越南进行的访问强调了东南亚在美国外交政策中的重要性,同时也加强了双边关系。

专家们还表示,在美国国务卿迈克·庞培(Mike Pompeo)进行访问不到一个月之后,于11月20日至22日进行了为期三天的访问,这加强了特朗普政府的印度太平洋战略。

奥布莱恩在周六结束对越南的访问后离开菲律宾。

在周六的一次会议上,奥布莱恩和总理阮宣福同意继续开展双边合作,以应对共同挑战并为该地区和世界的和平,稳定,繁荣与合作作出贡献。

在第八届东盟-美国奥布莱恩在11月14日举行的峰会上表示,美国与该地区的良好关系表示战略伙伴关系代表着约10亿人的意愿,而且从未如此强大。

亚太进步之路基金会研究员卢西奥·布兰科·皮特洛三世(Lucio Blanco Pitlo III)表示,奥布莱恩的访问旨在强调东南亚对于美国的印度太平洋战略的重要性。

他说,这也有助于巩固美国总统唐纳德·特朗普的外交政策遗产,其中特别关注的是美国印度太平洋战略。他说,在特朗普总统任期即将结束之际进行的这次访问可能会推动由乔·拜登(Joe Biden)领导的可能的政府保持目前的外交政策立场。乔·拜登目前预计将在2020年美国总统大选中获胜。

菲律宾大学法学院副教授兼大学海事与海洋法研究所所长杰伊·巴通巴卡尔(Jay L.Batongbacal)表示,奥布莱恩的访问可被视为确保一致性的最后一刻。美国对越南和菲律宾的外交政策,即使总统从特朗普转到拜登也是如此。

巴东巴卡尔说,作为具有律师背景的共和党人,奥布莱恩很可能会坚持该党的传统保守立场,认为美国在维护世界秩序中起着关键作用。

因此,在访问两国期间,奥布莱恩很可能会从法律角度处理南中国海(越南东海)问题。他说,可能的拜登政府也可能以相同的心态处理这些问题,但可能更多地侧重于建立联盟,伙伴关系和分担负担。

专家说,奥布莱恩对越南的访问也显示出双边关系不断加深,这已经由牢固的贸易和外交关系所证明。

新南威尔士大学名誉教授卡尔·塞耶(Carl Thayer)表示,在奥布莱恩(O'Brien)访问之后,越南可能准备通过欢迎其对越南的访问和进行演习来加强与美国海岸警卫队的合作。

越南还可能欢迎美国向其出售更多船只,无人机和沿海雷达,以加强海上安全。

泰耶说,这种关系仍将保持越南在外交政策上的基本宗旨:不加入军事同盟,不成为任何国家的军事盟友,不允许任何外国军事基地在越南,不依赖任何国家来反击另一个国家。

在特朗普政府的领导下,美国继续推动越美贸易。他说,尽管两国之间仍然存在贸易顺差,但在建立全面伙伴关系的同时也促进了高层互访。

在可能的拜登政府执政期间,越南希望维持这种双边关系,同时扩大其在某些地区的范围和水平。泰耶说,越南也希望解决两国之间现有的经济问题。

越南和美国正在庆祝两国关系正常化25周年(1995年至2020年),这发生在越南战争结束20年之后。

两国今天是全面的合作伙伴,双边贸易从1994年的4.5亿美元增加到去年的770亿美元。

Phiên âm tiếng Trung theo bài giảng trực tuyến Bản tin tiếng Trung: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ củng cố cam kết Đông Nam Á

Měiguó guójiā ānquán gùwèn yuènán fǎngwèn gǒnggùle dōngnányà de chéngnuò

fēnxī rénshì shuō, guójiā ānquán gùwèn luōbótè·ào bù lài ēn (Robert O’Brien) zuìjìn zài yuènán jìnxíng de fǎngwèn qiángdiàole dōngnányà zài měiguó wàijiāo zhèngcè zhōng de zhòngyào xìng, tóngshí yě jiāqiángle shuāngbiān guānxì.

Zhuānjiāmen hái biǎoshì, zài měiguó guówùqīng màikè·páng péi (Mike Pompeo) jìnxíng fǎngwèn bù dào yīgè yuè zhīhòu, yú 11 yuè 20 rì zhì 22 rì jìnxíngle wéiqí sān tiān de fǎngwèn, zhè jiāqiángle tè lǎng pǔ zhèngfǔ de yìndù tàipíngyáng zhànlüè.

Ào bù lái'ēn zài zhōu liù jiéshù duì yuènán de fǎngwèn hòu líkāi fēilǜbīn.

Zài zhōu liù de yīcì huìyì shàng, ào bù lái'ēn hé zǒnglǐ ruǎnxuānfú tóngyì jìxù kāizhǎn shuāngbiān hézuò, yǐ yìngduì gòngtóng tiǎozhàn bìng wèi gāi dìqū hé shìjiè de hépíng, wěndìng, fánróng yǔ hézuò zuòchū gòngxiàn.

Zài dì bā jiè dōngméng-měiguó ào bù lái'ēn zài 11 yuè 14 rì jǔxíng de fēnghuì shàng biǎoshì, měiguó yǔ gāi dìqū de liánghǎo guānxì biǎoshì zhànlüè huǒbàn guānxì dàibiǎozhuó yuē 10 yì rén de yìyuàn, érqiě cóng wèi rúcǐ qiángdà.

Yàtài jìnbù zhī lù jījīn huì yánjiùyuán lú xī ào·bù lán kē·pítè luò sānshì (Lucio Blanco Pitlo III) biǎoshì, ào bù lái'ēn de fǎngwèn zhǐ zài qiángdiào dōngnányà duìyú měiguó de yìndù tàipíngyáng zhànlüè de zhòngyào xìng.

Tā shuō, zhè yěyǒu zhù yú gǒnggù měiguó zǒngtǒng tángnàdé·tè lǎng pǔ de wàijiāo zhèngcè yíchǎn, qízhōng tèbié guānzhù de shì měiguó yìndù tàipíngyáng zhànlüè. Tā shuō, zài tè lǎng pǔ zǒngtǒng rènqí jíjiāng jiéshù zhī jì jìnxíng de zhè cì fǎngwèn kěnéng huì tuīdòng yóu qiáo·bài dēng (Joe Biden) lǐngdǎo de kěnéng de zhèngfǔ bǎochí mùqián de wàijiāo zhèngcè lìchǎng. Qiáo·bài dēng mùqián yùjì jiàng zài 2020 nián měiguó zǒngtǒng dàxuǎn zhōng huòshèng.

Fēilǜbīn dàxué fǎ xuéyuàn fùjiàoshòu jiān dàxué hǎishì yǔ hǎiyáng fǎ yánjiū suǒ suǒ cháng jié yī·bā tōng bā kǎ'ěr (Jay L.Batongbacal) biǎoshì, ào bù lái'ēn de fǎngwèn kě bèi shì wéi quèbǎo yīzhì xìng de zuìhòu yīkè. Měiguó duì yuènán hé fēilǜbīn de wàijiāo zhèngcè, jíshǐ zǒngtǒng cóng tè lǎng pǔ zhuǎn dào bài dēng yěshì rúcǐ.

Bā dōng bā kǎ'ěr shuō, zuòwéi jùyǒu lǜshī bèijǐng de gònghédǎng rén, ào bù lái'ēn hěn kěnéng huì jiānchí gāi dǎng de chuántǒng bǎoshǒu lìchǎng, rènwéi měiguó zài wéihù shìjiè zhìxù zhōng qǐzhe guānjiàn zuòyòng.

Yīncǐ, zài fǎngwèn liǎng guó qíjiān, ào bù lái'ēn hěn kěnéng huì cóng fǎlǜ jiǎodù chǔlǐ nán zhōngguó hǎi (yuènán dōnghǎi) wèntí. Tā shuō, kěnéng de bài dēng zhèngfǔ yě kěnéng yǐ xiāngtóng de xīntài chǔlǐ zhèxiē wèntí, dàn kěnéng gèng duō de cèzhòng yú jiànlì liánméng, huǒbàn guānxì hé fēndān fùdān.

Zhuānjiā shuō, ào bù lái'ēn duì yuènán de fǎngwèn yě xiǎnshì chū shuāngbiān guānxì bùduàn jiāshēn, zhè yǐjīng yóu láogù de màoyì hé wàijiāo guānxì suǒ zhèngmíng.

Xīn nán wēi'ěrshì dàxué míngyù jiàoshòu kǎ'ěr·sāi yé (Carl Thayer) biǎoshì, zài ào bù lái'ēn (O'Brien) fǎngwèn zhīhòu, yuènán kěnéng zhǔnbèi tōngguò huānyíng qí duì yuènán de fǎngwèn hé jìnxíng yǎnxí lái jiāqiáng yǔ měiguó hǎi'àn jǐngwèi duì de hézuò.

Yuènán hái kěnéng huānyíng měiguó xiàng qí chūshòu gèng duō chuánzhī, wú rén jī hé yánhǎi léidá, yǐ jiāqiáng hǎishàng ānquán.

Tài yé shuō, zhè zhǒng guānxì réng jiāng bǎochí yuènán zài wàijiāo zhèngcè shàng de jīběn zōngzhǐ: Bù jiārù jūnshì tóngméng, bù chéngwéi rènhé guójiā de jūnshì méngyǒu, bù yǔnxǔ rènhé wàiguó jūnshì jīdì zài yuènán, bù yīlài rènhé guójiā lái fǎnjí lìng yīgè guójiā.

Zài tè lǎng pǔ zhèngfǔ de lǐngdǎo xià, měiguó jìxù tuīdòng yuèměi màoyì. Tā shuō, jǐnguǎn liǎng guózhī jiān réngrán cúnzài màoyì shùnchā, dàn zài jiànlì quánmiàn huǒbàn guānxì de tóngshí yě cùjìnle gāocéng hù fǎng.

Zài kěnéng de bài dēng zhèngfǔ zhízhèng qíjiān, yuènán xīwàng wéichí zhè zhǒng shuāngbiān guānxì, tóngshí kuòdà qí zài mǒu xiē dìqū de fànwéi hé shuǐpíng. Tài yé shuō, yuènán yě xīwàng jiějué liǎng guózhī jiān xiàn yǒu de jīngjì wèntí.

Yuènán hé měiguó zhèngzài qìngzhù liǎng guó guānxì zhèngcháng huà 25 zhōunián (1995 nián zhì 2020 nián), zhè fāshēng zài yuènán zhànzhēng jiéshù 20 nián zhīhòu.

Liǎng guó jīntiān shì quánmiàn de hézuò huǒbàn, shuāngbiān màoyì cóng 1994 nián de 4.5 Yì měiyuán zēngjiā dào qùnián de 770 yì měiyuán.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt theo bài giảng Bản tin tiếng Trung: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ củng cố cam kết Đông Nam Á

Chuyến thăm Việt Nam của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ củng cố cam kết Đông Nam Á

Các nhà phân tích cho biết, chuyến thăm Việt Nam gần đây của cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nhấn mạnh tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đồng thời tăng cường quan hệ song phương.

Các chuyên gia cũng cho rằng chuyến thăm ba ngày vào ngày 20 và 22 tháng 11, diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, củng cố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quyền Trump.

O'Brien đã lên đường sang Philippines sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam hôm thứ Bảy.

Trong cuộc gặp hôm thứ Bảy, ông O'Brien và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí tiếp tục hợp tác song phương trong việc giải quyết các thách thức chung, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Tại ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 8. Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14 tháng 11, O'Brien đã nhận xét mối quan hệ tốt đẹp của Hoa Kỳ với khu vực, nói rằng quan hệ đối tác chiến lược thể hiện ý chí của khoảng một tỷ người và chưa bao giờ mạnh mẽ hơn.

Lucio Blanco Pitlo III, Nghiên cứu viên tại Quỹ Con đường Tiến bộ Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết chuyến thăm của O'Brien nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của Đông Nam Á đối với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Nó cũng đóng vai trò củng cố di sản chính sách đối ngoại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là một trọng tâm đặc biệt, ông nói. Ông nói, một chuyến thăm như vậy vào gần cuối nhiệm kỳ tổng thống của Trump có thể thúc đẩy một chính quyền khả dĩ do Joe Biden lãnh đạo, hiện được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, giữ nguyên lập trường chính sách đối ngoại.

Jay L. Batongbacal, phó giáo sư tại Đại học Luật Cao đẳng Philippines và giám đốc Viện Các vấn đề Hàng hải và Luật Biển của trường đại học, cho biết chuyến thăm của O'Brien có thể được coi là một nỗ lực vào phút cuối để đảm bảo tính nhất quán. về các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và Philippines, ngay cả khi nhiệm kỳ tổng thống chuyển từ Trump sang Biden.

Là một đảng viên Cộng hòa có nền tảng luật sư, O'Brien có thể sẽ giữ lập trường bảo thủ truyền thống của đảng khi tin rằng Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự thế giới, Batongbacal nói.

Do đó, trong chuyến thăm của mình tới cả hai nước, O'Brien có khả năng sẽ tiếp cận các vấn đề Biển Đông (Biển Đông ở Việt Nam) từ quan điểm pháp lý. Ông nói, một chính quyền Biden khả thi cũng có thể tiếp cận các vấn đề với cùng một suy nghĩ, nhưng có thể tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng các liên minh, quan hệ đối tác và chia sẻ gánh nặng.

Các chuyên gia cho biết chuyến thăm của O'Brien tới Việt Nam cũng là một dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương ngày càng sâu sắc, bằng chứng là quan hệ ngoại giao và thương mại bền chặt.

Carl Thayer, Giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, cho biết sau chuyến thăm của O'Brien, Việt Nam có thể sẵn sàng tăng cường hợp tác với Cảnh sát biển Hoa Kỳ bằng cách chào đón các chuyến thăm Việt Nam và tiến hành các cuộc tập trận.

Việt Nam cũng có khả năng hoan nghênh việc Mỹ bán thêm tàu, máy bay không người lái và radar ven biển để tăng cường an ninh hàng hải, ông nói.

Ông Thayer nói, một mối quan hệ như vậy sẽ vẫn duy trì các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam: không tham gia liên minh quân sự, không trở thành đồng minh quân sự của nước nào, không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài ở Việt Nam và không dựa vào bất kỳ nước nào để chống lại nước khác.

Dưới thời chính quyền Trump, Hoa Kỳ đã tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông nói thêm, đồng thời tạo thuận lợi cho các chuyến thăm cấp cao, mặc dù thặng dư thương mại vẫn là một vấn đề giữa hai nước.

Dưới sự điều hành khả thi của Biden, Việt Nam hy vọng sẽ duy trì quan hệ song phương như vậy đồng thời nâng cao phạm vi và cấp độ của mình trong một số lĩnh vực nhất định. Ông Thayer nói, Việt Nam cũng hy vọng sẽ giải quyết được các vấn đề kinh tế hiện có giữa hai nước.

Việt Nam và Hoa Kỳ đang kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ (1995-2020), diễn ra 20 năm sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Hai nước ngày nay là đối tác toàn diện, với thương mại song phương tăng từ 450 triệu USD năm 1994 lên 77 tỷ USD năm ngoái.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin ngay tại link bên dưới các bạn nhé. Các bạn chú ý luyện tập gõ tiếng Trung online mỗi ngày theo bài giảng video dạy học tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Các khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội và TP HCM được tổ chức khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Lớp học tiếng Trung giao tiếp tại TP HCM

Trên đây là nội dung bài giảng online của chúng ta hôm nay Bản tin tiếng Trung: Chuyến thăm Việt Nam của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ củng cố cam kết Đông Nam Á. Các bạn thành viên và học viên còn thêm câu hỏi nào cần được giải dáp thì hãy đăng bình luận ngay bên dưới nhé.
 
Top