• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Bản tin tiếng Trung: Hoa Kỳ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Học tiếng Trung qua Bản tin tiếng Trung Thời sự tiếng Trung mỗi ngày


Bản tin tiếng Trung: Hoa Kỳ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông là chủ đề bài giảng học tiếng Trung online của chúng ta trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster hoctiengtrungonline.org

Bản tin tiếng Trung: Hoa Kỳ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster Thầy Vũ là kênh chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí tốt nhất hiện nay

Đây là kênh chia sẻ tài nguyên học tiếng Trung uy tín hoàn toàn miễn phí được đóng góp bởi Th.S Nguyễn Minh Vũ và Cộng đồng dân tiếng Trung ChineMaster.

Các bạn thành viên và học viên ChineMaster ôn tập lại nội dung kiến thức quan trọng hôm qua tại link bên dưới.

Bản tin tiếng Trung: Cậu bé thoát khỏi bị đánh đập, bị chủ bỏ đói

Sau đây là chuyên mục học tiếng Trung online qua bản tin tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ.

Chuyên mục học tiếng Trung đọc bản tin tiếng Trung

Học tiếng Trung mỗi ngày theo bản tin thời sự tiếng Trung cùng Thầy Vũ


Sau đây là nội dung bài học của chúng ta chuyên đề Bản tin tiếng Trung: Hoa Kỳ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

美国支持南中国海遵守国际法

美国重申对越南和菲律宾的支持,以促进在南中国海遵守国际法。

“我认为,两国共同的一个问题是承诺支持我们在东盟的盟友,我们的朋友和该地区的合作伙伴,在美国提倡国际法,法治时,美国将支持他们。美国国家安全顾问罗伯特·奥布赖恩(Robert O'Brien)在周一来自马尼拉的电话会议上说。

奥布莱恩说:“我们的信息是,我们将在这里,我们得到了您的支持,我们不会离开。”

南中国海在越南被称为东海。

奥布莱恩在最近访问越南和菲律宾期间会见了两国高级官员。

他强调美国致力于建立一个自由开放的印度太平洋地区,并维护该地区国家的主权,特别是在南中国海拥有合法权益的国家的主权。他说,该地区的捕鱼权,矿产权以及石油和天然气权“属于那些国家的子女,孙子,曾孙”。

奥布赖恩说,美国是太平洋地区的主要大国,在该地区具有长期承诺。 “无论我们是由民主党还是共和党总统领导,我们都有这些承诺。”

奥布莱恩和越南副总理兼外交大臣潘汉明在周六的会议上一致认为,越南与美国之间的关系达到了新的高度。 Minh赞扬了两国之间的安全与国防合作,包括维持双边对话机制,以及加强在搜救行动以及提供人道主义援助和救灾方面的合作。

奥布赖恩还会见了越南国防部长恩高·轩Li(Ngo Xuan Lich)和拉姆公共安全部长。他强调,美国高度重视两国之间的全面伙伴关系,并重申将继续支持强大,繁荣和独立的越南,越南将在该地区发挥越来越重要的作用。

美国安全顾问参加了11月14日举行的虚拟东盟-美国峰会,并赞扬越南今年担任东盟主席,特别是在协调应对Covid-19大流行和相关挑战的区域努力中。

奥布莱恩的访问是在美国国务卿迈克庞培访问河内之后的两周。庞培还强调,美国将继续支持强大,繁荣和独立的越南。

Phiên âm tiếng Trung Bản tin tiếng Trung: Hoa Kỳ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Měiguózhīchí nán zhōngguó hǎi zūnshǒu guójìfǎ

měiguó chóngshēn duì yuènán hé fēilǜbīn de zhīchí, yǐ cùjìn zài nán zhōngguó hǎi zūnshǒu guójìfǎ.

“Wǒ rènwéi, liǎng guó gòngtóng de yīgè wèntí shì chéngnuò zhīchí wǒmen zài dōngméng de méngyǒu, wǒmen de péngyǒu hé gāi dìqū de hézuò huǒbàn, zài měiguó tíchàng guójìfǎ, fǎzhì shí, měiguójiāng zhīchí tāmen. Měiguó guójiā ānquán gùwèn luōbótè·ào bù lài ēn (Robert O'Brien) zài zhōuyī láizì mǎnílā de diànhuà huìyì shàng shuō.

Ào bù lái'ēn shuō:“Wǒmen de xìnxī shì, wǒmen jiàng zài zhèlǐ, wǒmen dédàole nín de zhīchí, wǒmen bù huì líkāi.”

Nán zhōngguó hǎi zài yuènán bèi chēng wèi dōnghǎi.

Ào bù lái'ēn zài zuìjìn fǎngwèn yuènán hé fēilǜbīn qíjiān huìjiànle liǎng guó gāojí guānyuán.

Tā qiángdiào měiguó zhìlì yú jiànlì yīgè zìyóu kāifàng de yìndù tàipíngyáng dìqū, bìng wéihù gāi dìqū guójiā de zhǔquán, tèbié shì zài nán zhōngguó hǎi yǒngyǒu héfǎ quányì de guójiā de zhǔquán. Tā shuō, gāi dìqū de bǔ yú quán, kuàng chǎnquán yǐjí shíyóu hé tiānránqì quán “shǔyú nàxiē guó jiā de zǐnǚ, sūnzi, zēngsūn”.

Ào bù lài ēn shuō, měiguó shì tàipíngyáng dìqū de zhǔyào dàguó, zài gāi dìqū jùyǒu chángqí chéngnuò. “Wúlùn wǒmen shì yóu mínzhǔdǎng háishì gònghédǎng zǒngtǒng lǐngdǎo, wǒmen dōu yǒu zhèxiē chéngnuò.”

Ào bù lái'ēn hé yuènán fù zǒnglǐ jiān wàijiāo dàchén pānhànmíng zài zhōu liù de huìyì shàng yīzhì rènwéi, yuènán yǔ měiguózhī jiān de guānxì dádàole xīn de gāodù. Minh zànyángle liǎng guó zhī jiān de ānquán yǔ guófáng hézuò, bāokuò wéichí shuāngbiān duìhuà jīzhì, yǐjí jiāqiáng zài sōujiù xíngdòng yǐjí tígōng réndào zhǔyì yuánzhù hé jiùzāi fāngmiàn de hézuò.

Ào bù lài ēn hái huìjiànle yuènán guófáng bùzhǎng ēn gāo·xuān Li(Ngo Xuan Lich) hé lā mǔ gōnggòng ānquán bùzhǎng. Tā qiángdiào, měiguó gāodù zhòngshì liǎng guó zhī jiān de quánmiàn huǒbàn guānxì, bìng chóngshēn jiāng jìxù zhīchí qiángdà, fánróng hé dúlì de yuènán, yuènán jiàng zài gāi dìqū fāhuī yuè lái yuè zhòngyào de zuòyòng.

Měiguó ānquán gùwèn cānjiāle 11 yuè 14 rì jǔxíng de xūnǐ dōngméng-měiguó fēnghuì, bìng zànyáng yuènán jīnnián dānrèn dōngméng zhǔxí, tèbié shì zài xiétiáo yìngduì Covid-19 dà liúxíng hé xiāngguān tiǎozhàn de qūyù nǔlì zhōng.

Ào bù lái'ēn de fǎngwèn shì zài měiguó guówùqīng màikè páng péi fǎngwèn hénèi zhīhòu de liǎng zhōu. Páng péi hái qiángdiào, měiguó jiāng jìxù zhīchí qiángdà, fánróng hé dúlì de yuènán.

Bản dịch tiếng Trung Bản tin tiếng Trung: Hoa Kỳ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Hoa Kỳ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Hoa Kỳ đã nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với Việt Nam và Philippines trong việc thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

"Tôi nghĩ một vấn đề chung của cả hai nước là cam kết hỗ trợ các đồng minh của chúng ta trong ASEAN, bạn bè và đối tác của chúng ta trong khu vực, rằng Mỹ sẽ đứng sau họ khi họ thúc đẩy luật pháp quốc tế, pháp quyền khi có về Biển Đông, "cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien cho biết trong cuộc họp từ xa hôm thứ Hai từ Manila.

"Thông điệp của chúng tôi là chúng tôi sẽ ở đây, chúng tôi đã hỗ trợ bạn và chúng tôi sẽ không rời đi", O'Brien nói.

Biển Đông được gọi là Biển Đông ở Việt Nam.

O'Brien đã phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Việt Nam và Philippines trong chuyến thăm gần đây của ông tới cả hai nước.

Ông nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng như duy trì chủ quyền của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia có quyền và lợi ích hợp pháp ở Biển Đông. Ông cho biết quyền khai thác thủy sản, quyền khai thác khoáng sản và quyền khai thác dầu khí trong khu vực "thuộc về con, cháu, chắt của các quốc gia đó."

O'Brien nói, Mỹ là một cường quốc lớn ở Thái Bình Dương và có cam kết lâu dài trong khu vực. "Chúng tôi đã có những cam kết đó cho dù chúng tôi được lãnh đạo bởi một đảng viên Dân chủ hay một tổng thống đảng Cộng hòa."

Trong cuộc gặp hôm thứ Bảy, ông O'Brien và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhất trí rằng quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã lên tầm cao mới. Ông Minh ca ngợi quan hệ hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai bên, bao gồm việc duy trì các cơ chế đối thoại song phương và tăng cường hợp tác trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

O’Brien cũng đã gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và khẳng định tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực.

Cố vấn an ninh Hoa Kỳ đã tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ ảo vào ngày 14/11 và ca ngợi vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm nay, đặc biệt trong việc điều phối các nỗ lực trong khu vực nhằm giải quyết đại dịch Covid-19 và các thách thức liên quan.

Chuyến thăm của O’Brien diễn ra chỉ một hai tuần sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thăm Hà Nội. Pompeo cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập.

Các bạn thành viên và học viên ChineMaster chú ý tích lũy từ vựng tiếng Trung mỗi ngày để có thể nâng cao trình độ đọc hiểu tiếng Trung và nâng cao kỹ năng dịch văn bản tiếng Trung thông qua việc gõ tiếng Trung online trên máy tính mỗi ngày cùng Thầy Vũ.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou

Các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản tại Hà Nội và TP HCM đều đã có lịch khai giảng mới nhất tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Lịch học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Lịch học tiếng Trung giao tiếp tại TP HCM

Bạn nào đang có ý định học tiếng Trung để nhập hàng Trung Quốc về kinh doanh thì xem chi tiết lịch khai giảng lớp học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z trên taobao tmall 1688 tại link bên dưới.

Lớp học nhập hàng Trung Quốc taobao tmall 1688

Bài giảng lớp học tiếng Trung online - Bản tin tiếng Trung: Hoa Kỳ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông của chúng ta đến đây là hết rồi. Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo nhé.
 
Back
Top