• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Bản tin tiếng Trung: Thiếu đường là rào cản cho miền đông nam Việt Nam

Học tiếng Trung qua bản tin tiếng Trung 24h mỗi ngày cùng Thầy Vũ


Bản tin tiếng Trung: Thiếu đường là rào cản cho miền đông nam Việt Nam là bài giảng dạy tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster. Đây là kênh Thầy Vũ chuyên dùng để truyền đạt kiến thức tiếng Trung cho các bạn học viên trên khắp cả Nước Việt Nam. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí trên kênh diễn đàn hoctiengtrungonline.org này nhé.

Bản tin tiếng Trung: Thiếu đường là rào cản cho miền đông nam Việt Nam - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín nhất chuyên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí ChineMaster Thầy Vũ

Các bạn ôn tập lại những kiến thức tiếng Trung của bài học hôm qua tại link bên dưới.

Bản tin tiếng Trung: Gặp may ở Việt Nam

Chuyên mục đọc tin tức tiếng Trung mỗi ngày

Luyện dịch tiếng Trung theo bản tin thời sự tiếng Trung


Sau đây là nội dung chính của bài giảng hôm nay - Bản tin tiếng Trung: Thiếu đường là rào cản cho miền đông nam Việt Nam. Các bạn chú ý xem và đọc bản tin tiếng Trung bên dưới rồi tự dịch sang tiếng Việt từ bản tin tiếng Trung. Chỗ nào các bạn cảm thấy khó dịch tiếng Trung hoặc chưa biết cách dịch tiếng Trung như thế nào thì để lại bình luận nhé.

缺乏道路是越南东南部的障碍

官员和专家们一致认为,主要门户地区缺乏区域连通性和超载,阻碍了越南东南部发挥其全部潜力。
在周日的会议上表达了他们的同意,会议探讨了促进东南地区交通基础设施发展的方法,该地区包括胡志明市,同奈和平阳的工业中心以及泰州的巴里亚-头顿省Ninh和Binh Phuoc。

总理经济顾问小组成员陈定天在会议上说,该地区“陆上,空中和海上的所有运输路线都严重拥挤,”六个地区省及相关国家的近200名专家和高级官员参加了会议。国家机构。

他说,东南地区以及包括六个地区以及湄公河三角洲龙安省和天江省在内的整个南部主要经济区(SKEZ)迄今为止“最为特别,因为其杰出的内部在资源方面,它为国家的经济增长贡献了一半以上,大于其余三个地区(北部,中部和湄公河三角洲地区)的总和。”

然而,锡恩说,近年来,经济特区的增长率下降了,其作为国家经济驱动力的作用逐渐减弱。

根据政府的官方数据,该地区的经济增长率是全国增长率的1.5倍,但在2016年至2018年期间下降到6.6%,与全国相当。

会议获悉,原因是缺乏区域连通性,缺乏环形道路和高速公路,批准的交通项目实施缓慢,以及HCM市,Ba Ria-Vung Tau和同奈的交通交叉口不匹配。

田恩说,目前是全国最大的新山一国际机场已经超载了好几年,而巴里亚-头顿的蔡梅-蒂维国际机场却与公路和铁路缺乏联系。

巴里亚·冯·陶(Ba Ria-Vung Tau)党委书记范范·唐(Pham Viet Thanh)说,东南地区在为整个国家的经济增长做出贡献方面发挥着举足轻重的作用,每年约占国家预算捐款的60%。

Thanh说,该地区是唯一一个具备所有条件和优势的地区,可以带头进行工业化和现代化。

它的优势是成为世界上深水港发展的20个最佳地点之一,到2025年,隆同国际机场在同奈省开始运营时,它将为经济发展开辟新的空间并创造他说,新的增长机会。

但是,该地区现在正遭受交通基础设施超负荷,拥挤,缺乏适当投资以及缺乏同步和可持续连接的困扰。

HCM市发展研究所(HIDS)负责人Tran Hoang Ngan表示,在2016年至2020年期间,东南地区的预算收入估计达到了2600万亿越南盾(1115亿美元),但作为回报,它提供了基础设施建设投资仅为670万亿越南盾。恩根说,那是“不合理的数字”。

他说,该地区所有地方都有能干的领导人,但是“金钱问题”是解决与交通基础设施有关的问题的最大障碍。

HCM市和该地区的其他地方可以自行筹集一些投资来发展省内和区域间的交通运输系统,但是要实现这种协调一致的发展,哪个地方可以从连通性项目中受益更多的问题就变成了一个问题。棘手的问题,Ngan说。

交通运输部的一位代表说,东南部地区已经制定了发展计划,但实施速度太慢。计划该地区将拥有11条高速公路,延伸超过970公里(602英里)。其中,今年有497公里要通车,但只有122公里的道路已经完工。

恩根建议政府提高该地区地方预算的保留率,并允许地方当局根据政府批准的总体发展计划来决定所有投资项目。他说,应优先考虑胡志明市的四个地方,平阳省,同奈省和巴里亚文头。

HCM市领导人长期以来对预算保留率低感到遗憾。允许该城市保留其年收入的18%,并将其余的收入提交国家预算。他们指出,这是全球所有城市中最低的预算保留率。

恩还希望政府授予HCM市特殊机制,以开始今年建设新山一机场的第三座航站楼。目前,总理已同意投资10.99万亿越南盾(合4.72亿美元)用于建造航站楼。预计明年10月开始施工,并于2023年中期完成。

另一个需要在今年内执行的重大项目是3.8公里的Cat Lai桥,以取代连接Soong Rap河上同奈和HCM市的渡轮。该项目于2019年获得批准,但没有提及开始工作的具体日期。

PM的经济顾问小组成员Thien说,东南地区交通基础设施欠发达是一个已经存在很长时间的问题,现在是采用新方法解决这一问题的时候了。

他说,如果不这样做,不仅会限制该地区的竞争力,而且会限制整个越南的竞争力。

Phiên âm tiếng Trung Bản tin tiếng Trung: Thiếu đường là rào cản cho miền đông nam Việt Nam

Quēfá dàolù shì yuènán dōngnánbù de zhàng'ài

guānyuán hé zhuānjiāmen yīzhì rènwéi, zhǔyào ménhù dìqū quēfá qūyù liántōng xìng hé chāozài, zǔ'àile yuènán dōngnán bù fāhuī qí quánbù qiánlì.
Zài zhōu rì de huìyì shàng biǎodále tāmen de tóngyì, huìyì tàntǎole cùjìn dōngnán dìqū jiāotōng jīchǔ shèshī fāzhǎn de fāngfǎ, gāi dìqū bāokuò húzhìmíng shì, tóng nài hé píngyáng de gōngyè zhōngxīn yǐjí tàizhōu de bālǐ yǎ-tóu dùn shěng Ninh hé Binh Phuoc.

Zǒnglǐ jīngjì gùwèn xiǎozǔ chéngyuán chéndìngtiān zài huìyì shàng shuō, gāi dìqū “lù shàng, kōngzhōng hé hǎishàng de suǒyǒu yùnshū lùxiàn dōu yánzhòng yǒngjǐ,” liù gè dìqū shěng jí xiāngguān guójiā de jìn 200 míng zhuānjiā hé gāojí guānyuán cānjiāle huìyì. Guójiā jīgòu.

Tā shuō, dōngnán dìqū yǐjí bāokuò liù gè dìqū yǐjí méigōnghé sānjiǎozhōu lóng ān shěng hé tiān jiāng shěng zài nèi de zhěnggè nán bù zhǔyào jīngjì qū (SKEZ) qìjīn wéizhǐ “zuìwéi tèbié, yīn wéi qí jiéchū de nèibù zài zīyuán fāngmiàn, tā wèi guójiā de jīngjì zēngzhǎng gòngxiànle yībàn yǐshàng, dàyú qíyú sān gè dìqū (běibù, zhōngbù hé méigōnghé sānjiǎozhōu dìqū) de zǒnghé.”

Rán'ér, xī ēn shuō, jìnnián lái, jīngjì tèqū de zēngzhǎng lǜ xiàjiàngle, qí zuòwéi guójiā jīngjì qūdòng lì de zuòyòng zhújiàn jiǎnruò.

Gēnjù zhèngfǔ de guānfāng shùjù, gāi dìqū de jīngjì zēngzhǎng lǜ shì quánguó zēngzhǎng lǜ de 1.5 Bèi, dàn zài 2016 nián zhì 2018 nián qíjiān xiàjiàng dào 6.6%, Yǔ quánguó xiāngdāng.

Huìyì huòxī, yuányīn shì quēfá qūyù liántōng xìng, quēfá huánxíng dàolù hé gāosù gōnglù, pīzhǔn dì jiāotōng xiàngmù shíshī huǎnmàn, yǐjí HCM shì,Ba Ria-Vung Tau hé tóng nài de jiāotōng jiāochā kǒu bù pǐpèi

Tián ēn shuō, mùqián shì quánguó zuìdà de xīnshān yī guójì jīchǎng yǐjīng chāozàile hǎojǐ nián, ér bālǐ yǎ-tóu dùn de cài méi-dì wéi guójì jīchǎng què yǔ gōnglù hé tiělù quēfá liánxì.

Bālǐ yǎ·féng·táo (Ba Ria-Vung Tau) dǎngwěi shūjì fàn fàn·táng (Pham Viet Thanh) shuō, dōngnán dìqū zài wèi zhěnggè guójiā de jīngjì zēngzhǎng zuò chū gòngxiàn fāngmiàn fāhuīzhe jǔzúqīngzhòng de zuòyòng, měinián yuē zhàn guójiā yùsuàn juānkuǎn de 60%.

Thanh shuō, gāi dìqū shì wéiyī yīgè jùbèi suǒyǒu tiáojiàn hé yōushì dì dìqū, kěyǐ dàitóu jìnxíng gōngyèhuà hé xiàndàihuà.

Tā de yōushì shì chéngwéi shìjiè shàng shēnshuǐ gǎng fāzhǎn de 20 gè zuì jiā dìdiǎn zhī yī, dào 2025 nián, lóng tóng guójì jīchǎng zài tóng nài shěng kāishǐ yùnyíng shí, tā jiāng wèi jīngjì fāzhǎn kāipì xīn de kōngjiān bìng chuàngzào tā shuō, xīn de zēngzhǎng jīhuì.

Dànshì, gāi dìqū xiànzài zhèng zāoshòu jiāotōng jīchǔ shèshī chāo fùhè, yǒngjǐ, quēfá shìdàng tóuzī yǐjí quēfá tóngbù hàn kě chíxù liánjiē de kùnrǎo.

HCMshì fāzhǎn yánjiū suǒ (HIDS) fùzé rén Tran Hoang Ngan biǎoshì, zài 2016 nián zhì 2020 nián qíjiān, dōngnán dìqū de yùsuàn shōurù gūjì dádàole 2600 wàn yì yuènán dùn (1115 yì měiyuán), dàn zuòwéi huíbào, tā tígōngle jīchǔ shèshī jiànshè tóuzī jǐn wèi 670 wàn yì yuènán dùn. Ēn gēn shuō, nà shì “bù hélǐ de shùzì”.

Tā shuō, gāi dìqū suǒyǒu dìfāng dōu yǒu nénggàn de lǐngdǎo rén, dànshì “jīnqián wèntí” shì jiějué yú jiāotōng jīchǔ shèshī yǒuguān de wèntí de zuìdà zhàng'ài.

HCMshì hé gāi dìqū de qítā dìfāng kěyǐ zìxíng chóují yīxiē tóuzī lái fāzhǎn shěng nèi hé qūyù jiān de jiāotōng yùnshū xìtǒng, dànshì yào shíxiàn zhè zhǒng xiétiáo yīzhì de fǎ zhǎn, nǎge dìfāng kěyǐ cóng liántōng xìng xiàngmù zhōng shòuyì gèng duō de wèntí jiù biàn chéngle yīgè wèntí. Jíshǒu de wèntí,Ngan shuō.

Jiāotōng yùnshū bù de yī wèi dàibiǎo shuō, dōngnán bù dìqū yǐjīng zhìdìngle fāzhǎn jìhuà, dàn shíshī sùdù tài màn. Jìhuà gāi dìqū jiāng yǒngyǒu 11 tiáo gāosù gōnglù, yánshēn chāoguò 970 gōnglǐ (602 yīnglǐ). Qízhōng, jīnnián yǒu 497 gōnglǐ yào tōngchē, dàn zhǐyǒu 122 gōnglǐ de dàolù yǐjīng wángōng.

ēn gēn jiànyì zhèngfǔ tígāo gāi dìqū dìfāng yùsuàn de bǎoliú lǜ, bìng yǔnxǔ dìfāng dāngjú gēnjù zhèngfǔ pīzhǔn dì zǒngtǐ fāzhǎn jìhuà lái juédìng suǒyǒu tóuzī xiàngmù. Tā shuō, yīng yōuxiān kǎolǜ húzhìmíng shì de sì gè dìfāng, píngyáng shěng, tóng nài shěng hé bālǐ yǎ wén tóu.

HCMshì lǐngdǎo rén chángqí yǐlái duì yùsuàn bǎoliú lǜ dī gǎndào yíhàn. Yǔnxǔ gāi chéngshì bǎoliú qí nián shōurù de 18%, bìng jiāng qíyú de shōurù tíjiāo guójiā yùsuàn. Tāmen zhǐchū, zhè shì quánqiú suǒyǒu chéngshì zhōng zuìdī de yùsuàn bǎoliú lǜ.

Ēn hái xīwàng zhèngfǔ shòuyǔ HCMshì tèshū jīzhì, yǐ kāishǐ jīnnián jiànshè xīnshān yī jīchǎng de dì sān zuò háng zhàn lóu. Mùqián, zǒnglǐ yǐ tóngyì tóuzī 10.99 Wàn yì yuènán dùn (hé 4.72 Yì měiyuán) yòng yú jiànzào háng zhàn lóu. Yùjì míngnián 10 yuè kāishǐ shīgōng, bìng yú 2023 nián zhōngqí wánchéng.

Lìng yīgè xūyào zài jīnnián nèi zhíxíng de zhòngdà xiàngmù shì 3.8 Gōnglǐ de Cat Lai qiáo, yǐ qǔdài liánjiē Soong Rap héshàng tóng nài hé HCMshì de dùlún. Gāi xiàngmù yú 2019 nián huòdé pīzhǔn, dàn méiyǒu tí jí kāishǐ gōngzuò de jùtǐ rìqí.

PM de jīngjì gùwèn xiǎozǔ chéngyuán Thien shuō, dōngnán dìqū jiāotōng jīchǔ shèshī qiàn fādá shì yīgè yǐjīng cúnzài hěn cháng shíjiān de wèntí, xiànzài shì cǎiyòng xīn fāngfǎ jiějué zhè yī wèntí de shíhòule.

Tā shuō, rúguǒ bù zhèyàng zuò, bùjǐn huì xiànzhì gāi dìqū de jìngzhēng lì, érqiě huì xiànzhì zhěnggè yuènán de jìngzhēng lì.

Bản dịch tiếng Trung Bản tin tiếng Trung: Thiếu đường là rào cản cho miền đông nam Việt Nam

Thiếu đường là rào cản cho miền đông nam Việt Nam

Các quan chức và chuyên gia đồng ý rằng việc thiếu kết nối khu vực và tình trạng quá tải tại các cửa ngõ chính đang ngăn cản khu vực đông nam của Việt Nam phát huy hết tiềm năng.
Sự đồng tình của họ đã được bày tỏ tại một hội thảo hôm Chủ nhật nhằm tìm cách thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm công nghiệp của Đồng Nai và Bình Dương, và các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước.

Khu vực này đang bị "ách tắc nghiêm trọng trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, đường hàng không và đường biển", ông Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cho biết tại cuộc họp quy tụ gần 200 chuyên gia, quan chức hàng đầu của sáu tỉnh trong khu vực và liên quan. cơ quan nhà nước.

Ông cho biết vùng Đông Nam Bộ, cùng với toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (SKEZ), bao gồm sáu địa phương cộng với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Long An và Tiền Giang, cho đến nay "là đặc biệt nhất, bởi vì nội tài nguyên, nó đã đóng góp hơn một nửa vào tăng trưởng kinh tế của cả nước, lớn hơn cả ba khu còn lại (miền Bắc, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long) cộng lại. "

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của SKEZ đã giảm trong những năm gần đây và vai trò là động lực của nền kinh tế quốc gia đã suy yếu theo thời gian, ông Thiên nói.

Theo dữ liệu chính thức của chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực này cao hơn 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của cả nước, nhưng nó đã giảm xuống còn 6,6% trong giai đoạn 2016-2018, tương đương với cả nước.

Cuộc họp cho biết nguyên nhân là do thiếu kết nối vùng, thiếu đường vành đai và đường cao tốc, chậm triển khai các dự án giao thông đã được phê duyệt, chưa khớp nối giữa các nút giao thông của TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện là sân bay lớn nhất cả nước, đã bị quá tải trong nhiều năm trong khi Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu kết nối với đường bộ và đường sắt, ông Thiên nói.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết Đông Nam Bộ đã và đang đóng vai trò quyết định trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cả nước và hàng năm chiếm khoảng 60% đóng góp ngân sách cả nước.

Ông Thành nói, vùng này là vùng duy nhất có đủ các điều kiện và lợi thế để đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với lợi thế là một trong 20 nơi phát triển cảng nước sâu tốt nhất thế giới, và đến năm 2025, khi sân bay quốc tế Long Thành bắt đầu hoạt động tại tỉnh Đồng Nai sẽ mở ra không gian mới để phát triển kinh tế và tạo các cơ hội tăng trưởng mới, ông nói.

Tuy nhiên, khu vực hiện đang phải gánh chịu tình trạng hạ tầng giao thông quá tải, tắc nghẽn, thiếu sự đầu tư bài bản cũng như thiếu kết nối đồng bộ và bền vững.

Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS), cho biết trong giai đoạn 2016 - 2020, vùng Đông Nam Bộ đã thu ngân sách ước tính khoảng 2.600 nghìn tỷ đồng (111,5 tỷ USD), nhưng bù lại, nó đã được cung cấp chỉ 670 nghìn tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng. Đó là "một con số không hợp lý", ông Ngân nói.

Tất cả các địa phương trong vùng đều có lãnh đạo có năng lực, nhưng “vấn đề tiền bạc” là trở ngại lớn nhất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, ông nói.

TP.HCM và các địa phương trong vùng có thể tự tìm nguồn đầu tư để phát triển hệ thống giao thông nội tỉnh và liên vùng, nhưng để điều này diễn ra đồng bộ, câu hỏi địa phương nào được hưởng lợi nhiều hơn từ một dự án kết nối có thể trở thành vấn đề gai góc, Ngân nói.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đã có kế hoạch phát triển cho vùng Đông Nam bộ nhưng việc triển khai quá chậm. Dự kiến khu vực này sẽ có 11 đường cao tốc kéo dài hơn 970 km (602 dặm). Trong số này, 497 km sẽ được thông xe trong năm nay, nhưng chỉ có 122 km đường đã được hoàn thành.

Ngân đề nghị Chính phủ tăng tỷ lệ giữ lại ngân sách cho các địa phương trong vùng và cho phép chính quyền địa phương quyết định tất cả các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt. Ông nói, cần ưu tiên cho 4 địa phương là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lãnh đạo TP.HCM từ lâu đã than thở về việc giữ lại ngân sách quá thấp. Thành phố chỉ được phép giữ 18 phần trăm doanh thu hàng năm và phải nộp phần còn lại vào ngân sách quốc gia. Đây là tỷ lệ duy trì ngân sách thấp nhất so với tất cả các thành phố trên thế giới, họ đã lưu ý.

Ngân cũng muốn chính phủ cấp cho TP.HCM cơ chế đặc biệt để bắt đầu công việc xây dựng nhà ga thứ ba của sân bay Tân Sơn Nhất trong năm nay. Hiện tại, Thủ tướng đã đồng ý khoản đầu tư 10,99 nghìn tỷ đồng (472 triệu USD) để xây dựng nhà ga. Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới và hoàn thành vào giữa năm 2023.

Một dự án lớn khác cần được thực hiện trong năm nay là Cầu Cát Lái dài 3,8 km để thay thế phà nối Đồng Nai và TP HCM qua sông Soài Rạp. Dự án đã được phê duyệt vào năm 2019, nhưng không có đề cập đến ngày cụ thể để bắt đầu công việc.

Thiên, thành viên nhóm cố vấn kinh tế của Thủ tướng, cho biết cơ sở hạ tầng giao thông kém phát triển của khu vực phía đông nam là một vấn đề đã tồn tại trong một thời gian dài và đã đến lúc phải áp dụng một cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề này.

Ông nói, nếu không làm như vậy sẽ không chỉ hạn chế năng lực cạnh tranh của khu vực mà của Việt Nam nói chung.

Các bạn có muốn nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung không?

Để có thể nhớ được nhiều từ vựng tiếng Trung hơn cũng như nhớ được mặt chữ Hán tốt hơn, các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để tập gõ tiếng Trung online mỗi ngày cùng Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Các bạn cập nhập thông tin lịch khai giảng các lớp học tiếng Trung giao tiếp mới nhất tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội - TP HCM ở ngay link bên dưới.

Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp tại TP HCM

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc trên taobao tmall 1688 liên tục khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Các bạn xem chi tiết lịch học và thông tin khóa học tại link bên dưới.

Khóa học đặt hàng Trung Quốc tận gốc Taobao 1688 Tmall

Hôm nay bài học tiếng Trung online của chúng ta - Bản tin tiếng Trung: Thiếu đường là rào cản cho miền đông nam Việt Nam đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên ôn tập lại những gì được học trong bài giảng hôm nay nhé. Thầy Vũ chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn thành viên và học viên trong bài học tiếp theo vào ngày mai.
 
Back
Top