• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Bản tin tiếng Trung: Việt Nam kêu gọi mô hình toàn cầu mới để phát triển

Đọc báo tiếng Trung cập nhập thời sự tiếng Trung cùng Thầy Vũ


Bản tin tiếng Trung: Việt Nam kêu gọi mô hình toàn cầu mới để phát triển là chủ đề bài học tiếng Trung online của chúng ta trên diễn đàn đào tạo tiếng Trung trực tuyến uy tín của Thầy Vũ. Đây là kênh chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí rất uy tín và bài giảng chất lượng được đóng góp bởi Cộng đồng Dân tiếng Trung ChineMaster.

Bản tin tiếng Trung: Việt Nam kêu gọi mô hình toàn cầu mới để phát triển - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín nhất Hà Nội TP HCM Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn thành viên và học viên diễn đàn hoctiengtrungonline.org chú ý cần phải ôn tập lại những kiến thức đã học trong bài giảng bên dưới.

Bản tin tiếng Trung: Thi thể thứ sáu được trục vớt từ địa điểm sạt lở đất miền Trung Việt Nam

Bên dưới là chuyên mục tổng hợp tất cả bài giảng dạy học tiếng Trung online của Thầy Vũ theo chuyên đề đọc báo tiếng Trung - thời sự tiếng Trung thông qua các bản tin tiếng Trung mỗi ngày.

Chuyên mục học tiếng Trung qua thời sự tiếng Trung

Sau đây là bài giảng của chúng ta, các bạn học viên và thành viên diễn đàn ChineMaster chú ý theo dõi thật kỹ và xem kỹ bản tin tiếng Trung bên dưới nhé.

Học tiếng Trung qua bản tin thời sự tiếng Trung mỗi ngày


Nội dung bản tin thời sự tiếng Trung hôm nay là Bản tin tiếng Trung: Việt Nam kêu gọi mô hình toàn cầu mới để phát triển.

越南呼吁建立新的全球发展范式

总理阮宣福周日呼吁20国集团(G20)国家为克服全球挑战和弥合发展差距创造新的发展基础。

他说,二十国集团(G20)的经济体和联合国,世界银行和世界贸易组织等全球机构应通过向数字经济和循环经济过渡,并着重于绿色增长来建立这样的基础,在绿色增长中,经济增长是由以可持续方式获得的自然资源推动的。根据外交部的新闻稿,在周六和周日在线举行的20国集团(G20)峰会上的演讲。

他说,Covid-19大流行已将世界的发展推迟了几十年,成千上万人陷入了贫困。

他说,任何一个国家都无法克服疾病,自然灾害,不平等和环境污染等全球性挑战。

为了克服这些挑战,各国需要合作,建立信任和分担责任,以在“没有任何国家或任何人落伍”的情况下走向可持续发展。

他敦促二十国集团通过有效融入全球供应链,市场准入和软信贷,帮助发展中国家实现可持续发展。

他说,在应对气候变化和减少污染方面需要加强合作,特别是在土壤可持续性,保护珊瑚礁,减少塑料浪费和管理水资源方面。

他强调越南承诺遵守《巴黎协定》的承诺,到2030年,越南将用自己的资源减少9%的温室气体排放,并通过国际援助减少27%的温室气体排放。

他指出,和平,稳定与合作以促进共同发展是可持续发展的先决条件,只有通过基于规则的多边体系维持国际关系时,各国才能相互尊重,沟通与合作,相互信任,才能实现和平,稳定与合作。

他说,二十国集团,联合国和其他多边机构在解决全球问题中发挥作用至关重要。

周六,他曾要求该组织达成协议,以实现大规模Covid-19疫苗的生产和分销。

首脑会议聚集了联合国和世界银行等全球机构的成员和领导人。

自2010年以来,越南已受邀参加20国集团峰会。

Phiên âm tiếng Trung theo bài giảng online Bản tin tiếng Trung: Việt Nam kêu gọi mô hình toàn cầu mới để phát triển

Yuènán hūyù jiànlì xīn de quánqiú fāzhǎn fànshì

zǒnglǐ ruǎnxuānfú zhōu rì hūyù 20 guó jítuán (G20) guójiā wèi kèfú quánqiú tiǎozhàn hé míhé fāzhǎn chājù chuàngzào xīn de fǎ zhǎn jīchǔ.

Tā shuō, èrshí guó jítuán (G20) de jīngjì tǐ hé liánhéguó, shìjiè yínháng hé shìjiè màoyì zǔzhī děng quánqiú jīgòu yìng tōngguò xiàng shùzì jīngjì hé xúnhuán jīngjì guòdù, bìng zhuózhòng yú lǜsè zēngzhǎng lái jiànlì zhèyàng de jīchǔ, zài lǜsè zēngzhǎng zhōng, jīngjì zēngzhǎng shì yóu yǐ kě chíxù fāngshì huòdé de zìrán zīyuán tuīdòng de. Gēnjù wàijiāo bù de xīnwén gǎo, zài zhōu liù hé zhōu rì zàixiàn jǔxíng de 20 guó jítuán (G20) fēnghuì shàng de yǎnjiǎng.

Tā shuō,Covid-19 dà liúxíng yǐ jiāng shìjiè de fǎ zhǎn tuīchíle jǐ shí nián, chéng qiān shàng wàn rén xiànrùle pínkùn.

Tā shuō, rènhé yīgèguójiā dōu wúfǎ kèfú jíbìng, zìrán zāihài, bù píngděng hé huánjìng wūrǎn děng quánqiú xìng tiǎozhàn.

Wèile kèfú zhèxiē tiǎozhàn, gèguó xūyào hézuò, jiànlì xìnrènhé fēndān zérèn, yǐ zài “méiyǒu rènhé guójiā huò rèn hé rén luòwǔ” de qíngkuàng xià zǒuxiàng kě chíxù fāzhǎn.

Tā dūncù èrshí guó jítuán tōngguò yǒuxiào róngrù quánqiú gōngyìng liàn, shìchǎng zhǔn rù hé ruǎn xìndài, bāngzhù fāzhǎn zhōng guójiā shíxiàn kě chíxù fāzhǎn.

Tā shuō, zài yìngduì qìhòu biànhuà hé jiǎnshǎo wūrǎn fāngmiàn xūyào jiāqiáng hézuò, tèbié shì zài tǔrǎng kě chíxù xìng, bǎohù shānhújiāo, jiǎnshǎo sùliào làngfèi hé guǎnlǐ shuǐ zīyuán fāngmiàn.

Tā qiángdiào yuènán chéngnuò zūnshǒu “bālí xiédìng” de chéngnuò, dào 2030 nián, yuènán jiāng yòng zìjǐ de zīyuán jiǎnshǎo 9%de wēnshì qìtǐ páifàng, bìng tōngguò guójì yuánzhù jiǎnshǎo 27%de wēnshì qìtǐ páifàng.

Tā zhǐchū, hépíng, wěndìng yǔ hézuò yǐ cùjìn gòngtóng fāzhǎn shì kě chíxù fāzhǎn de xiānjué tiáojiàn, zhǐyǒu tōngguò jīyú guīzé de duōbiān tǐxì wéichí guójì guānxì shí, gè guó cáinéng xiānghù zūnzhòng, gōutōng yǔ hézuò, xiānghù xìnrèn, cáinéng shíxiàn hépíng, wěndìng yǔ hézuò.

Tā shuō, èrshí guó jítuán, liánhéguó hé qítā duōbiān jīgòu zài jiějué quánqiú wèntí zhōng fāhuī zuòyòng zhì guān zhòngyào.

Zhōu liù, tā céng yāoqiú gāi zǔzhī dáchéng xiéyì, yǐ shíxiàn dà guīmó Covid-19 yìmiáo de shēngchǎn hé fēnxiāo.

Shǒunǎo huìyì jùjíle liánhéguó hé shìjiè yínháng děng quánqiú jīgòu de chéngyuán hé lǐngdǎo rén.

Zì 2010 nián yǐlái, yuènán yǐ shòu yāo cānjiā 20 guó jítuán fēnghuì.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt theo bài giảng Bản tin tiếng Trung: Việt Nam kêu gọi mô hình toàn cầu mới để phát triển

Việt Nam kêu gọi mô hình toàn cầu mới để phát triển

Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các quốc gia G20 tạo nền tảng mới cho sự phát triển để vượt qua các thách thức toàn cầu và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Các nền kinh tế G20 và các tổ chức toàn cầu như Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới nên tạo ra những nền tảng như vậy bằng cách chuyển đổi sang các nền kinh tế kỹ thuật số và vòng tròn và tập trung vào tăng trưởng xanh, nơi tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi các nguồn tài nguyên thiên nhiên có được một cách bền vững. phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức trực tuyến vào thứ Bảy và Chủ nhật, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

Ông nói, đại dịch Covid-19 đã đẩy lùi sự phát triển của thế giới trong nhiều thập kỷ và hàng chục triệu người rơi vào cảnh nghèo đói.

Ông nói, những thách thức toàn cầu như dịch bệnh, thiên tai, bất bình đẳng và ô nhiễm môi trường không thể vượt qua được bởi bất kỳ quốc gia nào.

Để vượt qua những thách thức như vậy, các quốc gia cần hợp tác, xây dựng lòng tin và chia sẻ trách nhiệm để hướng tới phát triển bền vững khi "không có quốc gia hay người nào bị bỏ lại phía sau", ông nói.

Ông kêu gọi G20 giúp các nước đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững thông qua hội nhập hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận thị trường và tín dụng mềm.

Ông nói: Cần phải tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm ô nhiễm, đặc biệt là vì tính bền vững của đất, bảo vệ các rạn san hô, giảm thiểu rác thải nhựa và quản lý nguồn nước.

Ông nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc giữ cam kết trong Thỏa thuận Paris về giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 bằng nguồn lực của mình và 27% với viện trợ quốc tế.

Hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và chỉ có thể đạt được khi quan hệ quốc tế được duy trì thông qua một hệ thống đa phương dựa trên các quy tắc, theo đó các nước tôn trọng, giao tiếp, hợp tác và tin cậy lẫn nhau.

Ông nói, điều quan trọng là G20, Liên hợp quốc và các thể chế đa phương khác phải đóng vai trò của mình trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Vào thứ Bảy, ông đã yêu cầu nhóm đạt được thỏa thuận để cho phép sản xuất và phân phối vắc xin Covid-19 quy mô lớn.

Hội nghị thượng đỉnh quy tụ các thành viên khối và lãnh đạo các tổ chức toàn cầu như Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới.

Việt Nam đã được mời tham dự các hội nghị thượng đỉnh G20 từ năm 2010.

Các bạn chú ý sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ tốt nhất việc ghi nhớ từ vựng tiếng Trung và nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính

Lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín và chất lượng của Thầy Vũ được khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster ở Hà Nội và TP HCM.

Khóa học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM

Trên đây là nội dung của bài giảng hôm nay Bản tin tiếng Trung: Việt Nam kêu gọi mô hình toàn cầu mới để phát triển. Các bạn học viên có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận đặt câu hỏi ngay bên dưới này nhé.
 
Back
Top