• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5

Download bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin để học từ mới tiếng Trung


Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên cách học từ vựng tiếng Trung, phiên âm tiếng Trung và mặt chữ Hán thông qua việc luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin.

Link tải bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5 - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ - Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế ChineMaster

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin là công cụ hỗ trợ chúng ta học từ mới tiếng Trung cực kỳ hiệu quả. Các bạn có thể nhớ được nhiều từ vựng tiếng Trung, phiên âm tiếng Trung và mặt chữ Hán thông qua luyện tập đánh máy tiếng Trung trên bàn phím. Từng thao tác bạn gõ trên bàn phím sẽ hiện lên trong đầu bạn, từ đó bạn sẽ có thể tưởng tượng ra phiên âm tiếng Trung của từ vựng đó và nhớ luôn được cả mặt chữ Hán của từ vựng đó.

Các bạn xem lại nội dung bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4

Chuyên mục luyện tập dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế

Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung giao tiếp mới cơ bản đến nâng cao và cả lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z trên website thương mại điện tử Alibaba gồm taobao tmall 1688.

Khóa học tiếng Trung ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung ChineMaster TP HCM

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc

Bên dưới là nội dung bài giảng hôm nay - Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5

Bài tập luyện dịch tiếng Trung Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5


Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay ngày 21/12/2020 là Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5

西贡市中心试公共自行车

越南南部大都市将试用公共自行车共享计划,以限制私人车辆。

这个名为Mobike的项目将使388辆自行车停在HCMC中心1区和3区的43个车站。

租用建议书的价格为每小时10,000越南盾(0.43美元),建议租用30分钟,费用为一半,为期一年的试点计划有望促进公共交通的发展。

这43个自行车站将沿着1区附近的人行道和公交车站,以及3区的Dien Bien Phu和Vo Thi Sau街道上,该市正在研究优先公共公交专用道。

市交通部周五表示,市政府上周原则上同意对该项目进行试验。

按照计划,所有使用中的自行车将配备通过3G,4G和5G连接或蓝牙操作的智能GPS锁。用户必须先在手机上安装Mobike应用,然后才能扫描和搜索最近的电台。

用户必须为与Mobike应用程序关联的银行帐户充值,以支付服务费用并在注册时提供某些个人信息。这样,如果发生盗窃或故意破坏,当局就可以轻松地追查肇事者。

总部位于河内的投资商Tri Nam专注于高质量信息通信技术解决方案,该公司表示,未来将根据试运行的实际需求增加更多的时限选择。

该公司董事长杜巴丹(Do Ba Dan)表示,该项目旨在服务短途旅行,连接公交车站和地铁站以及为游客服务。 HCMC的第一条地铁线有望于明年开始运营。

他指出,用户可以将他们的自行车返回任何Mobike站点。

根据运输部的数据,HCMC拥有1300万人口,目前拥有近900万辆注册的私家车,其中包括825,000辆汽车和812万辆摩托车。

自2016年以来,它一直在研究限制市中心私人车辆以缓解拥堵的方法。

HCMC最近在7月表示,它正在寻求在未来十年内投资393万亿越南盾(169.3亿美元),以改善公共交通和限制私人车辆使用的总体计划。

因此,到2030年,该市将拥有一条全面的公交网络,拥有3条地铁线-从滨城市区到郊区Suoi Tien主题公园,从滨城到12区边的Tham Luong,从丹平区Bay Hien交叉口到西贡桥梁–以及快速公交系统。

长期以来,城市居民对城市中公共巴士服务站之间缺乏联系感到遗憾。

根据官方数据,2012年有3.05亿乘客使用公共巴士。但今年该市的目标仅为1.47亿。

在2014-18年度,这个数字每年下降6.6%,尽管在2019年飙升至13%。

市政官员将此归咎于乘车服务竞争的加剧,乘车服务的人数从2016年的2060万增加到去年的1.91亿。

Chú thích phiên âm tiếng Trung bài giảng Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5

Xīgòng shì zhōngxīn shì gōnggòng zìxíngchē

yuènán nánbù dà dūshì jiāng shìyòng gōnggòng zìxíngchē gòngxiǎng jìhuà, yǐ xiànzhì sīrén chēliàng.

Zhège míng wèi Mobike de xiàngmù jiāng shǐ 388 liàng zìxíngchē tíng zài HCMC zhōngxīn 1 qū hé 3 qū de 43 gè chēzhàn.

Zūyòng jiànyì shū de jiàgé wèi měi xiǎoshí 10,000 yuènán dùn (0.43 Měiyuán), jiànyì zūyòng 30 fēnzhōng, fèiyòng wéi yībàn, wéiqí yī nián de shìdiǎn jìhuà yǒuwàng cùjìn gōnggòng jiāotōng de fǎ zhǎn.

Zhè 43 gè zìxíngchē zhàn jiāng yánzhe 1 qū fùjìn de rénxíngdào hé gōngjiāo chē zhàn, yǐjí 3 qū de Dien Bien Phu hé Vo Thi Sau jiēdào shàng, gāi shìzhèngzài yánjiū yōuxiān gōnggòng gōngjiāo zhuānyòng dào.

Shì jiāotōng bù zhōu wǔ biǎoshì, shì zhèngfǔ shàng zhōu yuánzé shàng tóngyì duì gāi xiàngmù jìnxíng shìyàn.

Ànzhào jìhuà, suǒyǒu shǐyòng zhōng de zìxíngchē jiāng pèibèi tōngguò 3G,4G hé 5G liánjiē huò lányá cāozuò de zhìnéng GPS suǒ. Yònghù bìxū xiān zài shǒujī shàng ānzhuāng Mobike yìngyòng, ránhòu cáinéng sǎomiáo hé sōusuǒ zuìjìn de diàntái.

Yònghù bìxū wèi yǔ Mobike yìngyòng chéngxù guānlián de yínháng zhànghù chōngzhí, yǐ zhīfù fúwù fèiyòng bìng zài zhùcè shí tígōng mǒu xiē ge rén xìnxī. Zhèyàng, rúguǒ fāshēng dàoqiè huò gùyì pòhuài, dāngjú jiù kěyǐ qīngsōng de zhuīchá zhàoshì zhě.

Zǒngbù wèiyú hénèi de tóuzī shāng Tri Nam zhuānzhù yú gāo zhìliàng xìnxī tōngxìn jìshù jiějué fāng'àn, gāi gōngsī biǎoshì, wèilái jiāng gēnjù shì yùnxíng de shíjì xūqiú zēngjiā gèng duō de shíxiàn xuǎnzé.

Gāi gōngsī dǒngshì zhǎng dù bā dān (Do Ba Dan) biǎoshì, gāi xiàngmù zhǐ zài fúwù duǎntú lǚxíng, liánjiē gōngjiāo chē zhàn hé dìtiě zhàn yǐjí wèi yóukè fù wù. HCMC de dì yītiáo dìtiě xiàn yǒuwàng yú míngnián kāishǐ yùnyíng.

Tā zhǐchū, yònghù kěyǐ jiāng tāmen de zìxíngchē fǎnhuí rènhé Mobike zhàndiǎn.

Gēnjù yùnshū bù de shùjù,HCMC yǒngyǒu 1300 wàn rénkǒu, mùqián yǒngyǒu jìn 900 wàn liàng zhùcè de sījiā chē, qízhōng bāokuò 825,000 liàng qìchē hé 812 wàn liàng mótuō chē.

Zì 2016 nián yǐlái, tā yīzhí zài yánjiū xiànzhì shì zhōngxīn sīrén chēliàng yǐ huǎnjiě yōngdǔ de fāngfǎ.

HCMC zuìjìn zài 7 yuè biǎoshì, tā zhèngzài xúnqiú zài wèilái shí niánnèi tóuzī 393 wàn yì yuènán dùn (169.3 Yì měiyuán), yǐ gǎishàn gōnggòng jiāotōng hé xiànzhì sīrén chēliàng shǐyòng de zǒngtǐ jìhuà.

Yīncǐ, dào 2030 nián, gāi shì jiāng yǒngyǒu yī tiáo quánmiàn de gōngjiāo wǎngluò, yǒngyǒu 3 tiáo dìtiě xiàn-cóng bīn chéngshì qū dào jiāoqū Suoi Tien zhǔtí gōngyuán, cóng bīn chéng dào 12 qū biān de Tham Luong, cóng dān píng qū Bay Hien jiāochā kǒu dào xīgòng qiáoliáng–yǐjí kuàisù gōngjiāo xìtǒng.

Chángqí yǐlái, chéngshì jūmíng duì chéngshì zhōng gōnggòng bāshì fúwù zhàn zhī jiān quēfá liánxì gǎndào yíhàn.

Gēnjù guānfāng shùjù,2012 nián yǒu 3.05 Yì chéngkè shǐyòng gōnggòng bāshì. Dàn jīnnián gāi shì de mùbiāo jǐn wèi 1.47 Yì.

Zài 2014-18 niándù, zhège shùzì měinián xia jiàng 6.6%, Jǐnguǎn zài 2019 nián biāoshēng zhì 13%.

Shì zhèng guānyuán jiāng cǐ guījiù yú chéng chē fúwù jìngzhēng de jiājù, chéng chē fúwù de rénshù cóng 2016 nián de 2060 wàn zēngjiā dào qùnián de 1.91 Yì.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5

Khu trung tâm Sài Gòn thí điểm xe đạp công cộng

Đô thị phía nam của Việt Nam sẽ thử nghiệm chương trình chia sẻ xe đạp công cộng nhằm hạn chế phương tiện cá nhân.

Với tên gọi Mobike, dự án sẽ có 388 chiếc xe đạp đậu tại 43 nhà ga ở quận 1 và 3, trung tâm TP HCM.

Mỗi chiếc sẽ được cho thuê với chi phí đề xuất là 10.000 đồng (0,43 USD) mỗi giờ rưỡi trong 30 phút, với kế hoạch thí điểm kéo dài một năm dự kiến sẽ thúc đẩy phát triển giao thông công cộng.

43 trạm xe đạp sẽ đi lên dọc theo vỉa hè và các bến xe xung quanh Quận 1, và dọc theo các đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu ở Quận 3, nơi thành phố đang nghiên cứu các làn đường ưu tiên cho xe buýt công cộng.

Sở Giao thông vận tải thành phố hôm thứ Sáu tuần trước cho biết chính quyền thành phố đã đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm dự án.

Theo kế hoạch, tất cả các xe đạp đang được sử dụng sẽ được trang bị ổ khóa thông minh, có GPS, hoạt động thông qua kết nối 3G, 4G và 5G hoặc Bluetooth. Người dùng sẽ phải cài đặt ứng dụng Mobike trên điện thoại trước khi quét và tìm kiếm nhà ga gần nhất.

Người dùng phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng Mobike để thanh toán dịch vụ và cung cấp một số thông tin cá nhân khi đăng ký. Điều này sẽ cho phép các cơ quan chức năng dễ dàng truy tìm thủ phạm trong trường hợp trộm cắp hoặc phá hoại.

Chủ đầu tư Trí Nam có trụ sở tại Hà Nội, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin-truyền thông chất lượng cao, cho biết trong tương lai sẽ bổ sung thêm các phương án khung thời gian, tùy theo nhu cầu thực tế khi chạy thử nghiệm.

Ông Đỗ Bá Dân, chủ tịch của công ty, cho biết dự án nhằm phục vụ du lịch đường ngắn, kết nối các điểm dừng xe buýt và tàu điện ngầm cũng như phục vụ khách du lịch. Tuyến metro đầu tiên tại TP.HCM dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong năm tới.

Người dùng có thể trả xe đạp của họ đến bất kỳ trạm Mobike nào, ông lưu ý.

Với dân số 13 triệu người, TP.HCM hiện có gần 9 triệu phương tiện cá nhân đã đăng ký, trong đó có 825.000 ô tô và 8,12 triệu xe máy, theo Sở Giao thông Vận tải.

Từ năm 2016, họ đã tìm cách hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm thành phố để giảm ùn tắc.

Gần đây nhất, vào tháng 7, TP.HCM cho biết đang tìm cách đầu tư 393 nghìn tỷ đồng (16,93 tỷ USD) trong một thập kỷ tới vào một kế hoạch tổng thể nhằm cải thiện khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng và hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

Theo đó, thành phố sẽ có một mạng lưới xe buýt toàn diện vào năm 2030, ba tuyến tàu điện ngầm - từ trung tâm thành phố Bến Thành đến công viên giải trí Suối Tiên ngoại ô, từ Bến Thành đến Tham Lương ở ngoại ô quận 12 và từ ngã tư Bảy Hiền ở quận Tân Bình đến Sài Gòn. Cầu - cùng với hệ thống vận chuyển nhanh bằng xe buýt.

Người dân đô thị từ lâu đã than phiền về việc thiếu kết nối giữa các trạm liên quan đến dịch vụ xe buýt công cộng trong thành phố.

Theo số liệu chính thức, 305 triệu hành khách đã sử dụng xe buýt công cộng trong năm 2012. Nhưng thành phố chỉ đặt mục tiêu 147 triệu trong năm nay.

Trong năm 2014-18, con số này đã giảm 6,6% một năm mặc dù nó đã tăng vọt lên 13% vào năm 2019.

Các quan chức thành phố đã đổ lỗi cho điều này là do sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các dịch vụ gọi xe, vốn đã tăng số lượng của họ từ chỉ 20,6 triệu hành khách trong năm 2016 lên 191 triệu vào năm ngoái.

Vậy là chúng ta vừa đi xong nội dung bài học hôm nay Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 5. Thầy Vũ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai nhé.
 
 1. Lúc gõ tiếng Trung sogou pinyin em cần tắt bộ gõ tiếng Việt
 2. Để gọi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin, em ấn tổ hợp phím là CTRL + SPACE
 3. Trong quá trình sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin, em cần tắt bộ gõ tiếng Việt Unikey đi
 4. Khi nào em không cần dùng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nữa thì em ấn lại tổ hợp phím trên là CTRL + SPACE
 
Last edited:
Back
Top