• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Giáo trình Boya Sơ cấp 1 Bài 20 Bài 21 ngày 19-11-2019

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,372
Reaction score
247
Points
63
Age
52
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com

Giáo trình Boya Sơ cấp 1 học tiếng Trung online


Giáo trình Boya Sơ cấp 1 Bài 20 đến Bài 21 lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản thứ 3-5-7 hiện đang được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, địa điểm công chiếu ngay tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.
Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển

Video tự học tiếng Trung cơ bản giáo trình boya sơ cấp 1


Các bạn học viên gõ đáp án bên dưới bài giảng này nhé. Các bạn gõ 5 câu trong 1 bài viết để mình tiện chấm bài xem bạn nào gõ đúng hay gõ sai.
 
Last edited by a moderator:

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội

每天我看中国电影
别客气
你别客气
你别去玩了
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
你别唱歌了
你别说了
无聊: 这个工作很无聊
医院: 今天上午你去医院吗
医院在哪儿?
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
医院在银行对面
最近我常做梦
你常做梦吗
你做了什么梦
幸福:你觉得幸福吗
 

Hoang Tung

Lính Dự bị
Joined
Nov 2, 2019
Messages
1,022
Reaction score
0
Points
36
Age
34
Location
Hà Nội
你做了什么梦
你觉得幸福吗
我的生活很幸福

生词
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
我的生活很幸福
背, 生词:背生词
你常背生词吗
考试:什么时候你有考试
你觉得考试难吗
 

Hoang Tung

Lính Dự bị
Joined
Nov 2, 2019
Messages
1,022
Reaction score
0
Points
36
Age
34
Location
Hà Nội
背生词
你常背生词吗
考试
什么时候你有考试
你觉得考试难吗
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
累:你觉得累吗
你的工作累吗
死:累死了
忙死了
住:你住在哪儿
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
我住在宿舍里
问:你去问她吧
你想问什么
医生:她是我的医生
我要找医生
 

Hoang Tung

Lính Dự bị
Joined
Nov 2, 2019
Messages
1,022
Reaction score
0
Points
36
Age
34
Location
Hà Nội
你去问她吗
你想问什么
医生
她是我的一生
我要找医生
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
我去医院找医生
同意:你同意吗
我不同意
对了,炒,菜
你会炒什么菜
 

Hoang Tung

Lính Dự bị
Joined
Nov 2, 2019
Messages
1,022
Reaction score
0
Points
36
Age
34
Location
Hà Nội


你会炒什么菜
面条儿, 你喜欢吃面条热吗
病人, 谁是我的病人
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
面条:你喜欢吃面条儿吗
病人:谁是我的病人
她是我的病人
身体:你身体好吗
你爸爸妈妈身体好吗
 

Hoang Tung

Lính Dự bị
Joined
Nov 2, 2019
Messages
1,022
Reaction score
0
Points
36
Age
34
Location
Hà Nội
她是我的病人
身体, 你身体好吗
你怕怕妈妈身体好吗
药, 你要买什么药
这是什么药
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
药:你要买什么药
这是什么药
生气:为什么你生气
好像:好像你要找什么
好像你要找我有事
 

Hoang Tung

Lính Dự bị
Joined
Nov 2, 2019
Messages
1,022
Reaction score
0
Points
36
Age
34
Location
Hà Nội
生气, 为什么你生气
好像, 好像你要遭什么
好像你要早我有事
脸色, 你的脸色不太好
熬夜, 我常熬夜工作
 

WangJin

Lính Dự bị
Joined
Nov 1, 2019
Messages
4,652
Reaction score
1
Points
38
Age
21
Location
Hà Nội
脸色:你的脸色好像不太好
熬夜:我常熬夜工作
斤:你想买一斤什么
白酒:你喝白酒吗
头,疼:你的头疼吗
 
Top