• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình Boya Trung cấp 1 Tập 2 Bài 16 Quyên ngày 19-11-2019

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,376
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com

Giáo trình Boya Trung cấp 1 Tập 2 tự học tiếng Trung online


Giáo trình Boya Trung cấp 1 Tập 2 Bài 16 học viên lớp VIP tiếng Trung giao tiếp trung cấp đến nâng cao em Nguyễn Quyên ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Em Quyên vào đây xem nội dung bài giảng chi tiết nhé.

Học tiếng Trung giáo trình Boya Trung cấp 1 tập 2 bài 16Em Quyên để lại bình luận bên dưới nếu có chỗ nào chưa hiểu thì phải hỏi ngay và luôn nhé.
 
Last edited by a moderator:
这是你的责任
 
我有责任帮你解决这个事
 
这个问题日益严重
 
环境日益污染
 
他的病情日益严重
 
你的节目日益丰富
 
这两产品有什么区别
区别好坏
隔壁
他住在我的隔壁
 
这两个地方相隔不太远
显得
你穿这条裤子显得很漂亮
他的行动显得很假
接近
 
如何才能接近她
拜访
新年我常去他的家拜访
难得
这是难得的机会
 
要紧
你有什么要紧事吗
你的病要紧吗
 
今天他准不上班
现在他准不在家
他准喜欢这个工作
住处
 
你的住处在哪里
我还没找到满意的住处
寒暄
我跟她寒暄几句然后回家
人类
 
人类历史
恐怖
我喜欢看恐怖电影
恐怖分子
 
恶化
他的病情日益恶化
我们的情况日益恶化
河流
河内有很多河流
 
海洋
海洋资源
宾馆
你帮我找一家宾馆吧
 
Back
Top