Giáo trình Boya Trung cấp 1 Tập 2 Bài 16 Quyên ngày 19-11-2019

Nguyễn Minh Vũ

Lính Dự bị
Joined
Oct 29, 2019
Messages
2,619
Reaction score
112
Points
63
Age
49
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Gender
Nam

Giáo trình Boya Trung cấp 1 Tập 2 tự học tiếng Trung online


Giáo trình Boya Trung cấp 1 Tập 2 Bài 16 học viên lớp VIP tiếng Trung giao tiếp trung cấp đến nâng cao em Nguyễn Quyên ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Em Quyên vào đây xem nội dung bài giảng chi tiết nhé.

Học tiếng Trung giáo trình Boya Trung cấp 1 tập 2 bài 16Em Quyên để lại bình luận bên dưới nếu có chỗ nào chưa hiểu thì phải hỏi ngay và luôn nhé.
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
这两产品有什么区别
区别好坏
隔壁
他住在我的隔壁
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
这两个地方相隔不太远
显得
你穿这条裤子显得很漂亮
他的行动显得很假
接近
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
如何才能接近她
拜访
新年我常去他的家拜访
难得
这是难得的机会
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
要紧
你有什么要紧事吗
你的病要紧吗
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
今天他准不上班
现在他准不在家
他准喜欢这个工作
住处
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
你的住处在哪里
我还没找到满意的住处
寒暄
我跟她寒暄几句然后回家
人类
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
人类历史
恐怖
我喜欢看恐怖电影
恐怖分子
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
恶化
他的病情日益恶化
我们的情况日益恶化
河流
河内有很多河流
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
Nữ
海洋
海洋资源
宾馆
你帮我找一家宾馆吧
 
Top