Giáo trình Boya Trung cấp 2 Tập 1 Bài 3 Bài 4 Quyên 3-12-2019

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,402
Reaction score
159
Points
63
Age
50
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Gender
 1. Nam

Giáo trình Boya Trung cấp 2 Tập 1 Khóa học tiếng Trung online


Giáo trình Boya Trung cấp 2 Tập 1 Bài 3 đến Bài 4 em học viên lớp VIP tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Thị Bích Quyên hiện tại đang công chiếu phát sóng trực tiếp qua kênh youtube học tiếng Trung online vào ngày 3 tháng 12 năm 2019.

Tự học tiếng Trung giáo trình Boya trung cấp 2 tập 1


Các bạn học viên xem hết video bài giảng này nhé, rất nhiều phần chữa bài tập và cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng.

 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
我觉得如果公园的数被修箭的太整挤就会失去天然的味道
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
这个观点听起来似乎很正确其实非常空洞
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
商业区一带寸土寸金找找便宜房子真是可遇不可求
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
换了玻璃以后房间里比原来透亮多了
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
爸爸最大的爱好就是欣赏古典音乐
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
把沿海的经验简单移植到内地不一定能成功
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
听说明天的课要到动物园里去上孩子们兴奋的欢呼起来
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
最近我买了一个掌上面条机这个小玩意可以很方便地做出美味的面条
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
这几天一站起来就觉得头点儿晕眩可能是睡眠不足吧
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
这一带的生活设施很不完善附近连招是都没有
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
你把这么多钱都放到股市是不是有点太冒险了
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
看恐怖电影的时候他虽然吓得要死可是觉得很刺激
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
川菜虽然好吃但是我吃不了辣的所以不敢领教
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
俗话说朋友是自己的镜子看一个人的朋友就可以了解这个人的境界
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
就在汽车冲到山下的片刻他跳出了车窗安全脱险
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
你这件衣服颜色太暗了你最好别上一个胸针点缀一下
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
很多人以为在博物馆工作很清闲但是事实并不尽然
 
Top