Giáo trình Boya Trung cấp 2 Tập 1 Bài 5 Quyên 12-12-2019

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,395
Reaction score
152
Points
63
Age
50
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Gender
 1. Nam

Giáo trình Boya Trung cấp 2 Tập 1 khóa học tiếng Trung online


Giáo trình Boya Trung cấp 2 Tập 1 Bài 5 em Nguyễn Thị Bích Quyên học viên lớp VIP tiếng Trung giao tiếp cấp tốc khóa học tự nhập hàng Trung Quốc Taobao Tmall 1688 hiện đang được tường thuật trực tiếp trong Forum ChineMaster vào ngày 12-12-2019.


Em Quyên gõ đáp án tiếng Trung vào ngay bên dưới này nhé.
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
你把这些旧书清点一下然后列一份清单给我
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
很多人认为修建长成是。。。。的一大功劳但是事实并不尽然
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
据说现在世界上有核国家的核弹头可以把地球 毁灭上千次
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
进入21 世纪以来电视屏幕上几乎天天都有自杀炸弹爆炸
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
我刚出锅的时候周围没有什么朋友常常觉得很孤独
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
听到山区小学缺乏教学设备的消息他慷慨地把自己仅有的三万元存款。。了过去
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
在这位哲学家看来 人生好像是沙漠中的海市蜃楼
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
孔子的儒家思想是中国人的一笔精神财富
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
由于天气 污染十分严重就是在晴朗的日子里人们也难得看蓝天
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
这次到卫星发射基地参加模拟太空旅行使青少年们大开眼界
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
虽然那天生日晚会的气氛很热烈可是因为刚刚和女友分手他心里还是感到非常寂寞
 

quyen nguyen

Lính Dự bị
Joined
Nov 14, 2019
Messages
876
Reaction score
0
Points
16
Age
29
Location
hanoi
Gender
 1. Nữ
一个作家如果想写出优秀的作品 就必须学会仔细观察
 
Top