Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 13

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,788
Reaction score
243
Points
63
Age
51
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 13 lớp học tiếng Trung trực tuyến Thầy Vũ được chia sẻ công khai miễn phí trong Forum ChineMaster. Đây là Kênh lưu trữ các video bài giảng dạy học tiếng Trung online của Thầy Vũ từ các lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
 
Last edited by a moderator:

minh

Lính Dự bị
Joined
Apr 28, 2020
Messages
20
Reaction score
23
Points
3
Age
31
Location
dong nai
- 没有。 你 有没有 汉语书? 你没有汉语书吗?
-箱子。 你有箱子吗? 这是谁 的箱子。我也 没有箱子。
这是我 的 箱子。 那 是 谁的箱子?
-这儿。 我 住在 这儿。 谁住在 这儿?
- 重。 我的 箱子很重。你的 箱子重 吗?
她 的 箱子重 不 重?
黑 的。 红 的。
你 还要 买别的吗?
我的 汉语书
她的英文 杂志
这是 她 的。
这是谁的箱子?
重的 箱子
这个箱子 是谁的?
哪 个箱子 是 你的。
黑的箱子是我 的。
红的 是 我 的。

你 的 箱子 是 重的 还是 轻 的 ?
你的 是 旧 的 吗?
我的不 是旧 的。 我 的 是新 的。

这 是什么药? 这是中 药。
你要 喝 中药 还是 西 药。

你 家里 有谁吗? 我家里 有我 和 我的 朋友。
你 的 学校 里有 银行吗?
你的 书太旧了。
你 喝中药吗?
你要 买 几 近 茶叶?
你去 买 日用品 吧?
你要买 这件 衣服吗?
这把 雨伞 多少钱?
我要买 一瓶 啤酒
这 瓶 香水 多少钱?
一本书
一本 词典
一本杂志
 

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,788
Reaction score
243
Points
63
Age
51
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
- 没有。 你 有没有 汉语书? 你没有汉语书吗?
-箱子。 你有箱子吗? 这是谁 的箱子。我也 没有箱子。
这是我 的 箱子。 那 是 谁的箱子?
-这儿。 我 住在 这儿。 谁住在 这儿?
- 重。 我的 箱子很重。你的 箱子重 吗?
她 的 箱子重 不 重?
黑 的。 红 的。
你 还要 买别的吗?
我的 汉语书
她的英文 杂志
这是 她 的。
这是谁的箱子?
重的 箱子
这个箱子 是谁的?
哪 个箱子 是 你的。
黑的箱子是我 的。
红的 是 我 的。

你 的 箱子 是 重的 还是 轻 的 ?
你的 是 旧 的 吗?
我的不 是旧 的。 我 的 是新 的。

这 是什么药? 这是中 药。
你要 喝 中药 还是 西 药。

你 家里 有谁吗? 我家里 有我 和 我的 朋友。
你 的 学校 里有 银行吗?
你的 书太旧了。
你 喝中药吗?
你要 买 几 近 茶叶?
你去 买 日用品 吧?
你要买 这件 衣服吗?
这把 雨伞 多少钱?
我要买 一瓶 啤酒
这 瓶 香水 多少钱?
一本书
一本 词典
一本杂志

Oke rồi em gõ tiếng Trung đúng hết rồi, em cố gắng học bài nhé, anh trực tiếp chấm bài cho em.
 

hientrang

Lính Dự bị
Joined
May 3, 2020
Messages
847
Reaction score
454
Points
63
Age
34
Location
Dong Nai
Cách dùng 的
Cách dùng trợ từ ngữ khí 呢
Câu rút ngọn hoặc câu tỉnh lược
 1. 没有
 2. 你没有汉语书吗?
 3. 我没有汉语书
 4. 你没有英语杂志吗?
 5. 我也没有英语杂志
 6. 你有没有汉语书?
 7. 你有没有英语杂志?
 8. 你有箱子吗?
 9. 我没有箱子
 10. 你有没有箱子?
 11. 我也没有箱子
 12. 这是谁的箱子?
 13. 这是我的箱子
 14. 那是谁的箱子?
 15. 那是我朋友的箱子
 16. 这儿。这
 17. 我住在这儿
 18. 谁住在这儿?
 19. 我的箱子很重
 20. 你的箱子重吗?
 21. 我的箱子不太重
 22. 她的箱子重不重
 23. 她的箱子不重
 24. 你还要买别的吗?
 25. 我的。她的。他的
 26. 我的书
 27. 我的汉语书
 28. 她的杂志
 29. 她的英文杂志
 30. 这是她的杂志
 31. 他的箱子
 32. 这是谁的箱子?
 33. 这是他的箱子
 34. 这是他的
 35. 重的箱子
 36. 这个箱子是谁的?
 37. 这个箱子是我的
 38. 那个箱子是你的( 箱子 )?
 39. 黑的(箱子)是我的
 40. 红的是我的
 41. 轻的(箱子)
 42. 重的(箱子)
 43. 你的是重的还是轻的?
 44. 我的是轻的
 45. 旧的( 新的)
 46. 旧的箱子
 47. 新的箱子
 48. 你的箱子是旧的箱子吗?
 49. 你的是旧的吗?
 50. 我的不是旧的
 51. 我的是新的
 52. 我的(箱子)是新的(箱子)
 53. 这是什么药?
 54. 这是中药
 55. 这是西药
 56. 你要喝中药还是喝西药?
 57. 我要喝西药
 58. 茶叶
 59. 这是什么?
 60. 这是茶叶
 61. 这是什么茶叶?
 62. 这是越南茶叶
 63. 你的班里
 64. 教室里
 65. 家里
 66. 你家里有谁吗?
 67. 我家里有我和我的朋友
 68. 学校里
 69. 你的学校里有银行吗?
 70. 我的学校里没有银行
 71. 日用品
 72. 这是我的日用品
 73. 这是谁的日用品?
 74. 你的箱子里有什么东西
 75. 你的箱子里是什么?
 76. 我的箱子里有汉语书。英语杂志。日用品和越南茶叶
 77. 衣服
 78. 这是谁的衣服
 79. 这是我的衣服
 80. 这是你的衣服吗?
 81. 这不是我的衣服
 82. 一件衣服
 83. 我要买一件衣服
 84. 你要买几件衣服
 85. 我要买两件衣服
 86. 一把雨伞
 87. 你有雨伞吗?
 88. 我没有雨伞
 89. 明天有雨吗?
 90. 我不知道
 91. 一瓶啤酒
 92. 一瓶酒
 93. 香水
 94. 一瓶香水
 95. 我要买一瓶香水
 96. 我的箱子里有一瓶香水
 97. 你要喝水吗?
 98. 你要喝什么水?
 99. 这是什么水?
 100. 可口可乐
 101. 我要喝可口可乐
 102. 一本书
 103. 一本汉语书
 104. 一本杂志
 105. 一本英文杂志
 106. 一本词典
 107. 我要买一本词典
 108. 什么词典?
 109. 汉越词典
 110. 一张光盘
 111. 一支笔
 112. 你有笔吗?
 113. 我没有笔
 114. 你有几支笔?
 115. 我有两支笔
 

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
7,788
Reaction score
243
Points
63
Age
51
Location
Hà Nội
Website
tiengtrunghsk.net
Cách dùng 的
Cách dùng trợ từ ngữ khí 呢
Câu rút ngọn hoặc câu tỉnh lược
 1. 没有
 2. 你没有汉语书吗?
 3. 我没有汉语书
 4. 你没有英语杂志吗?
 5. 我也没有英语杂志
 6. 你有没有汉语书?
 7. 你有没有英语杂志?
 8. 你有箱子吗?
 9. 我没有箱子
 10. 你有没有箱子?
 11. 我也没有箱子
 12. 这是谁的箱子?
 13. 这是我的箱子
 14. 那是谁的箱子?
 15. 那是我朋友的箱子
 16. 这儿。这
 17. 我住在这儿
 18. 谁住在这儿?
 19. 我的箱子很重
 20. 你的箱子重吗?
 21. 我的箱子不太重
 22. 她的箱子重不重
 23. 她的箱子不重
 24. 你还要买别的吗?
 25. 我的。她的。他的
 26. 我的书
 27. 我的汉语书
 28. 她的杂志
 29. 她的英文杂志
 30. 这是她的杂志
 31. 他的箱子
 32. 这是谁的箱子?
 33. 这是他的箱子
 34. 这是他的
 35. 重的箱子
 36. 这个箱子是谁的?
 37. 这个箱子是我的
 38. 那个箱子是你的( 箱子 )?
 39. 黑的(箱子)是我的
 40. 红的是我的
 41. 轻的(箱子)
 42. 重的(箱子)
 43. 你的是重的还是轻的?
 44. 我的是轻的
 45. 旧的( 新的)
 46. 旧的箱子
 47. 新的箱子
 48. 你的箱子是旧的箱子吗?
 49. 你的是旧的吗?
 50. 我的不是旧的
 51. 我的是新的
 52. 我的(箱子)是新的(箱子)
 53. 这是什么药?
 54. 这是中药
 55. 这是西药
 56. 你要喝中药还是喝西药?
 57. 我要喝西药
 58. 茶叶
 59. 这是什么?
 60. 这是茶叶
 61. 这是什么茶叶?
 62. 这是越南茶叶
 63. 你的班里
 64. 教室里
 65. 家里
 66. 你家里有谁吗?
 67. 我家里有我和我的朋友
 68. 学校里
 69. 你的学校里有银行吗?
 70. 我的学校里没有银行
 71. 日用品
 72. 这是我的日用品
 73. 这是谁的日用品?
 74. 你的箱子里有什么东西
 75. 你的箱子里是什么?
 76. 我的箱子里有汉语书。英语杂志。日用品和越南茶叶
 77. 衣服
 78. 这是谁的衣服
 79. 这是我的衣服
 80. 这是你的衣服吗?
 81. 这不是我的衣服
 82. 一件衣服
 83. 我要买一件衣服
 84. 你要买几件衣服
 85. 我要买两件衣服
 86. 一把雨伞
 87. 你有雨伞吗?
 88. 我没有雨伞
 89. 明天有雨吗?
 90. 我不知道
 91. 一瓶啤酒
 92. 一瓶酒
 93. 香水
 94. 一瓶香水
 95. 我要买一瓶香水
 96. 我的箱子里有一瓶香水
 97. 你要喝水吗?
 98. 你要喝什么水?
 99. 这是什么水?
 100. 可口可乐
 101. 我要喝可口可乐
 102. 一本书
 103. 一本汉语书
 104. 一本杂志
 105. 一本英文杂志
 106. 一本词典
 107. 我要买一本词典
 108. 什么词典?
 109. 汉越词典
 110. 一张光盘
 111. 一支笔
 112. 你有笔吗?
 113. 我没有笔
 114. 你有几支笔?
 115. 我有两支笔

Em gõ tiếng trung đúng hết rồi
 
Top