• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 14

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,376
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 14 video bài giảng của Thầy Vũ lớp học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Hôm nay trong bài giảng này Thầy Vũ sẽ hướng dẫn các bạn tự học tiếng Trung trực tuyến ngay tại nhà bài 14 giáo trình Hán ngữ 1. Các bạn học viên online gõ đáp án tiếng Trung vào ngay bên dưới bài học này nhé để Thầy Vũ chấm bài cho các bạn.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
 
Last edited by a moderator:
经理: 谁是 你的 经理? 我 是他们 的经理。
好久: 好久我不去 学校。 好久 不 见你。
吗吗虎虎。
最近。 最近你 工作怎么样? 我很忙。
刚: 你刚 去哪儿? 我 刚 去 学校 学 汉语。 你刚 喝什么?
开学: 明天, 我的 学校开学。
开门: 你开门吧。
有 点儿: 我的 工作 有 一 点儿 多。
点。 我要 买 一点 水果。
还是: 你喝茶还是啤酒。 你在家还是去工作?
杯: 你给 我一杯 咖啡吧。
车: 你有什么车?
开车, 自行车, 汽车, 摩托车,
你 要卖 汽车吗?
你绝的 困 吗?
 
经理: 谁是 你的 经理? 我 是他们 的经理。
好久: 好久我不去 学校。 好久 不 见你。
吗吗虎虎
最近。 最近你 工作怎么样? 我很忙。
刚: 你刚 去哪儿? 我 刚 去 学校 学 汉语。 你刚 喝什么?
开学: 明天, 我的 学校开学。
开门: 你开门吧。
有 点儿: 我的 工作 有 一 点儿 多。
点。 我要 买 一点 水果。
还是: 你喝茶还是啤酒。 你在家还是去工作?
杯: 你给 我一杯 咖啡吧。
车: 你有什么车?
开车, 自行车, 汽车, 摩托车,
你 要卖 汽车吗?
你绝的 困 吗?

Có 1 câu anh bôi vàng vì chưa ổn, em gõ lại đi rồi anh chấm.
 
 1. 经理
 2. 武经理
 3. 灵经理
 4. 你的经理在办公室吗?
 5. 我的经理不在办公室
 6. 你经理的办公室在哪儿?
 7. 我经理的办公室在这儿
 8. 她是我的经理
 9. 我是他们的经理
 10. 谁是你们的经理?
 11. 秘书
 12. 她是我的秘书
 13. 好久
 14. 好久不见你了
 15. 你久不见你了你好吗?
 16. 马马虎虎
 17. 今天你的工作怎么样?
 18. 最近你好吗?
 19. 最近我很好
 20. 最近你的工作好吗?
 21. 最近我的工作很好
 22. 你刚说什么?
 23. 你刚做什么?
 24. 你刚吃什么?
 25. 你刚喝什么?
 26. 你的学校什么时候开学呢?
 27. 明天我学校开学
 28. 上星期
 29. 这个星期
 30. 下星期
 31. 这个星期你忙吗?
 32. 这个星期我的工作不太忙
 33. 下星期你要去哪儿?
 34. 下星期我要去玩儿
 35. 你要去哪儿玩儿?
 36. 今天我的工作很忙,我觉得有点儿累
 37. 我觉得学汉语有一点儿难
 38. 你要喝点儿什么?
 39. 我要喝点儿茶
 40. 你要喝什么茶
 41. 我要喝越南茶
 42. 你吃点儿饭吧
 43. 你喝点儿茶吧
 44. 你要喝茶还是喝咖啡?
 45. 我要喝咖啡
 46. 我要喝点儿咖啡
 47. 你要喝点儿咖啡吗?
 48. 你要去学校上课还是去玩儿?
 49. 我要去玩儿
 50. 一杯咖啡
 51. 我要喝一杯咖啡
 52. 你的朋友要喝一杯咖啡吗?
 53. 你给他来一杯咖啡吧
 54. 你有车吗?
 55. 我有车
 56. 你有什么车?
 57. 我有自行车
 58. 你有摩托车吗?
 59. 我没有摩托车
 60. 你有汽车吗?
 61. 我有汽车
 62. 我要坐出租车回家
 63. 这是什么颜色?
 64. 这是黑色
 65. 这是红色
 66. 你喜欢黑色还是红色
 67. 我喜欢黑色
 68. 我喜欢红色
 69. 我喜欢白色
 70. 你喜欢蓝色吗?
 71. 我不喜欢蓝色
 72. 一辆车
 73. 两辆车
 74. 两辆摩托车
 75. 你觉得累吗?
 76. 我觉得很累
 77. 我觉得不太累
 78. 你的工作累吗?
 79. 我的工作很累
 80. 我觉得很困
 81. 我觉得不太困
 82. 我觉得不困,我要去玩儿
 83. 我觉得很困,我要去睡觉
 84. 你觉得饿吗?
 85. 我觉得很饿
 86. 我要吃点儿车西
 87. 你觉得冷吗?
 88. 我觉得很冷
 89. 今天很冷
 90. 天冷了
 91. 我觉得很喝
 92. 我要喝水
 93. 你要喝什么水?
 94. 我要喝可口可乐
 95. 我要买一件衬衣
 96. 你要去哪儿买衬衣呢?
 97. 我要去商店买衬衣
 98. 我要给我的朋友买一件衬衣
 99. 我要买一件毛衣
 100. 你要给谁买毛衣呢?
 101. 我要给她买毛衣
 102. 这种毛衣多少钱
 103. 这种毛衣一件多少钱?
 104. 这种毛衣二百九十九块钱一件
 105. 黄音乐。红音乐
 106. 你喜欢灰色吗?
 107. 我不太喜欢灰色
 108. 我很喜欢绿色
 109. 照相机
 110. 我要买一个照相机
 111. 这个照相机多少钱
 112. 电脑
 113. 我要买一台电脑
 114. 你家有电脑吗?
 115. 你家有两台电脑
 116. 主机
 117. 显示器
 118. 键盘
 119. 开关
 120. 鼠标
 121. 光盘
 122. 插头
 123. 插座
 124. 打印机
 125. 前边
 126. 银行的前边是邮局
 127. 公司
 128. 我公司的前边是银行
 129. 吃后你要做什么?
 130. 吃饭后我要去喝咖啡
 131. 自己的车
 132. 忽然
 
 1. 经理
 2. 武经理
 3. 灵经理
 4. 你的经理在办公室吗?
 5. 我的经理不在办公室
 6. 你经理的办公室在哪儿?
 7. 我经理的办公室在这儿
 8. 她是我的经理
 9. 我是他们的经理
 10. 谁是你们的经理?
 11. 秘书
 12. 她是我的秘书
 13. 好久
 14. 好久不见你了
 15. 你久不见你了你好吗?
 16. 马马虎虎
 17. 今天你的工作怎么样?
 18. 最近你好吗?
 19. 最近我很好
 20. 最近你的工作好吗?
 21. 最近我的工作很好
 22. 你刚说什么?
 23. 你刚做什么?
 24. 你刚吃什么?
 25. 你刚喝什么?
 26. 你的学校什么时候开学呢?
 27. 明天我学校开学
 28. 上星期
 29. 这个星期
 30. 下星期
 31. 这个星期你忙吗?
 32. 这个星期我的工作不太忙
 33. 下星期你要去哪儿?
 34. 下星期我要去玩儿
 35. 你要去哪儿玩儿?
 36. 今天我的工作很忙,我觉得有点儿累
 37. 我觉得学汉语有一点儿难
 38. 你要喝点儿什么?
 39. 我要喝点儿茶
 40. 你要喝什么茶
 41. 我要喝越南茶
 42. 你吃点儿饭吧
 43. 你喝点儿茶吧
 44. 你要喝茶还是喝咖啡?
 45. 我要喝咖啡
 46. 我要喝点儿咖啡
 47. 你要喝点儿咖啡吗?
 48. 你要去学校上课还是去玩儿?
 49. 我要去玩儿
 50. 一杯咖啡
 51. 我要喝一杯咖啡
 52. 你的朋友要喝一杯咖啡吗?
 53. 你给他来一杯咖啡吧
 54. 你有车吗?
 55. 我有车
 56. 你有什么车?
 57. 我有自行车
 58. 你有摩托车吗?
 59. 我没有摩托车
 60. 你有汽车吗?
 61. 我有汽车
 62. 我要坐出租车回家
 63. 这是什么颜色?
 64. 这是黑色
 65. 这是红色
 66. 你喜欢黑色还是红色
 67. 我喜欢黑色
 68. 我喜欢红色
 69. 我喜欢白色
 70. 你喜欢蓝色吗?
 71. 我不喜欢蓝色
 72. 一辆车
 73. 两辆车
 74. 两辆摩托车
 75. 你觉得累吗?
 76. 我觉得很累
 77. 我觉得不太累
 78. 你的工作累吗?
 79. 我的工作很累
 80. 我觉得很困
 81. 我觉得不太困
 82. 我觉得不困,我要去玩儿
 83. 我觉得很困,我要去睡觉
 84. 你觉得饿吗?
 85. 我觉得很饿
 86. 我要吃点儿车西
 87. 你觉得冷吗?
 88. 我觉得很冷
 89. 今天很冷
 90. 天冷了
 91. 我觉得很喝
 92. 我要喝水
 93. 你要喝什么水?
 94. 我要喝可口可乐
 95. 我要买一件衬衣
 96. 你要去哪儿买衬衣呢?
 97. 我要去商店买衬衣
 98. 我要给我的朋友买一件衬衣
 99. 我要买一件毛衣
 100. 你要给谁买毛衣呢?
 101. 我要给她买毛衣
 102. 这种毛衣多少钱
 103. 这种毛衣一件多少钱?
 104. 这种毛衣二百九十九块钱一件
 105. 黄音乐。红音乐
 106. 你喜欢灰色吗?
 107. 我不太喜欢灰色
 108. 我很喜欢绿色
 109. 照相机
 110. 我要买一个照相机
 111. 这个照相机多少钱
 112. 电脑
 113. 我要买一台电脑
 114. 你家有电脑吗?
 115. 你家有两台电脑
 116. 主机
 117. 显示器
 118. 键盘
 119. 开关
 120. 鼠标
 121. 光盘
 122. 插头
 123. 插座
 124. 打印机
 125. 前边
 126. 银行的前边是邮局
 127. 公司
 128. 我公司的前边是银行
 129. 吃后你要做什么?
 130. 吃饭后我要去喝咖啡
 131. 自己的车
 132. 忽然

Em Trang gõ tiếng trung đúng rồi, em Trang cố gắng học nhé.
 
Back
Top