• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 15

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,699
Reaction score
288
Points
83
Age
52
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 15 video bài giảng dạy học tiếng Trung online Thầy Vũ được chia sẻ công khai và miễn phí trên kênh youtube học tiếng Trung online. Tất cả những bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ đều được lưu trữ tại Diễn đàn Cộng đồng Dân tiếng Trung ChineMaster. Như vậy các bạn học viên sẽ rất dễ dàng tìm lại được những video dạy học tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ. Các bạn gõ đáp án tiếng Trung vào ngay bên dưới bài giảng này nhé.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
 
Last edited by a moderator:
 1. 全家
 2. 全家人
 3. 这是我全家人
 4. 照片
 5. 一张照片
 6. 这是我全家的照片
 7. 你要看什么?
 8. 你看什么?看什么?
 9. 我要看电视
 10. 电影
 11. 我要去看电影
 12. 你要去哪儿看电影?
 13. 电影院
 14. 我要去电影院看电影
 15. 你要跟谁去看电影?
 16. 我要跟她去看电影?
 17. 你姐姐做什么工作?
 18. 我姐姐是秘书
 19. 我姐姐在银行工作
 20. 你姐姐在银行工作几年了?
 21. 我姐姐在银行工作三年了
 22. 只是
 23. 我只是职员
 24. 我只是她的职员
 25. 我只喜欢去玩儿
 26. 我只有一个姐姐
 27. 你要做什么?
 28. 我要去玩儿
 29. 今天晚上你在家做什么?
 30. 今天晚上我要在家看电视
 31. 今天晚上你要在家跟谁看电视?
 32. 今天晚上我要在家跟女朋友看电电视
 33. 我哥哥是大夫
 34. 我哥哥在医院工作
 35. 你哥哥在医院工作九年了?
 36. 我哥哥在医院工作六年了
 37. 这个医院几点开门?
 38. 这个医院上午八点开门
 39. 这个公司是什么公司?
 40. 这个公司是电脑公司
 41. 这个公司几点上班?
 42. 这个公司上午八点上班
 43. 开公司
 44. 我要开公司
 45. 你要开什么公司
 46. 我要开一个商店?
 47. 你要开什么商店?
 48. 服装商店
 49. 我要开一个服装商店
 50. 我要去商店买衣服
 51. 我要去商店给我朋友买衣服
 52. 什么朋友?
 53. 女朋友
 54. 我要去商店买水果?
 55. 你要去商店买什么水果?
 56. 你要买中国水果吗?
 57. 我只要买越南水果
 58. 我哥哥是侓师
 59. 我是他的侓师
 60. 外贸公司
 61. 我在外贸公司工作
 62. 这是外贸公司
 63. 这是一家外贸公司
 64. 这个公司有多少职员?
 65. 这个公司有十二个职员
 66. 这个公司很小
 67. 这个公司有大概三十个职员
 68. 你的汉语班有大概多少学生?
 69. 我的汉语班有大概十五学生
 70. 我喜欢在外国公司工作?
 71. 我不喜欢在越南公司工作
 72. 数码相机
 73. 你有相机吗?
 74. 我没有相机
 75. 我只有数码相机
 76. 九十八。九十九
 77. 一百。 二百
 78. 二十。一百零八
 79. 一百一十二
 80. 一百一十
 81. 一百二十
 82. 一百六十九
 83. 二百九十九
 84. 一百九十九
 85. 六百九十九
 86. 九百九十九
 87. 九百零九
 88. 一千。 一千零一
 89. 一千零二。 一千零一十五
 90. 一千九百九十九
 91. 二千。
 92. 二千二百
 93. 两千二百二十
 94. 二千二百二十
 95. 二千二百二十二
 96. 两千二百二十二
 97. 六千六百六十六
 98. 八千八百八十八
 99. 九千九百九百九
 100. 一万零九百八十
 101. 一百六十六
 102. 二百零八
 103. 四百二十一
 104. 九百一十一
 105. 一千一百零九
 106. 六千八百五十四
 107. 七千八百九十一
 108. 九千八百零六
 109. 十万
 110. 百万
 111. 千万
 112. 亿
 113. 十亿
 
 1. 全家
 2. 全家人
 3. 这是我全家人
 4. 照片
 5. 一张照片
 6. 这是我全家的照片
 7. 你要看什么?
 8. 你看什么?看什么?
 9. 我要看电视
 10. 电影
 11. 我要去看电影
 12. 你要去哪儿看电影?
 13. 电影院
 14. 我要去电影院看电影
 15. 你要跟谁去看电影?
 16. 我要跟她去看电影?
 17. 你姐姐做什么工作?
 18. 我姐姐是秘书
 19. 我姐姐在银行工作
 20. 你姐姐在银行工作几年了?
 21. 我姐姐在银行工作三年了
 22. 只是
 23. 我只是职员
 24. 我只是她的职员
 25. 我只喜欢去玩儿
 26. 我只有一个姐姐
 27. 你要做什么?
 28. 我要去玩儿
 29. 今天晚上你在家做什么?
 30. 今天晚上我要在家看电视
 31. 今天晚上你要在家跟谁看电视?
 32. 今天晚上我要在家跟女朋友看电电视
 33. 我哥哥是大夫
 34. 我哥哥在医院工作
 35. 你哥哥在医院工作九年了?
 36. 我哥哥在医院工作六年了
 37. 这个医院几点开门?
 38. 这个医院上午八点开门
 39. 这个公司是什么公司?
 40. 这个公司是电脑公司
 41. 这个公司几点上班?
 42. 这个公司上午八点上班
 43. 开公司
 44. 我要开公司
 45. 你要开什么公司
 46. 我要开一个商店?
 47. 你要开什么商店?
 48. 服装商店
 49. 我要开一个服装商店
 50. 我要去商店买衣服
 51. 我要去商店给我朋友买衣服
 52. 什么朋友?
 53. 女朋友
 54. 我要去商店买水果?
 55. 你要去商店买什么水果?
 56. 你要买中国水果吗?
 57. 我只要买越南水果
 58. 我哥哥是侓师
 59. 我是他的侓师
 60. 外贸公司
 61. 我在外贸公司工作
 62. 这是外贸公司
 63. 这是一家外贸公司
 64. 这个公司有多少职员?
 65. 这个公司有十二个职员
 66. 这个公司很小
 67. 这个公司有大概三十个职员
 68. 你的汉语班有大概多少学生?
 69. 我的汉语班有大概十五学生
 70. 我喜欢在外国公司工作?
 71. 我不喜欢在越南公司工作
 72. 数码相机
 73. 你有相机吗?
 74. 我没有相机
 75. 我只有数码相机
 76. 九十八。九十九
 77. 一百。 二百
 78. 二十。一百零八
 79. 一百一十二
 80. 一百一十
 81. 一百二十
 82. 一百六十九
 83. 二百九十九
 84. 一百九十九
 85. 六百九十九
 86. 九百九十九
 87. 九百零九
 88. 一千。 一千零一
 89. 一千零二。 一千零一十五
 90. 一千九百九十九
 91. 二千。
 92. 二千二百
 93. 两千二百二十
 94. 二千二百二十
 95. 二千二百二十二
 96. 两千二百二十二
 97. 六千六百六十六
 98. 八千八百八十八
 99. 九千九百九百九
 100. 一万零九百八十
 101. 一百六十六
 102. 二百零八
 103. 四百二十一
 104. 九百一十一
 105. 一千一百零九
 106. 六千八百五十四
 107. 七千八百九十一
 108. 九千八百零六
 109. 十万
 110. 百万
 111. 千万
 112. 亿
 113. 十亿

Em Trang gõ tiếng Trung đúng hết rồi.
 
Back
Top