• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Giáo trình Hán ngữ 2 Bài 23

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,871
Reaction score
290
Points
83
Age
53
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 2 bài 23 lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản Thầy Vũ giảng bài trực tuyến trên website học tiếng Trung online được phát sóng trực tiếp từ nguồn kênh youtube học tiếng Trung online. Đây là một bộ video bài giảng online của Thầy Nguyễn Minh Vũ dạy các bạn học viên lớp giáo trình Hán ngữ 2 bài 23. Các bạn học viên xem các video bài giảng bên dưới có chỗ nào chưa hiểu thì nhắn tin ngay bên dưới này để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc luôn và ngay nha.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster
 
Last edited by a moderator:
 1. 旁边 bên cạnh
 2. 前边 phía trước
 3. 后边 phía sau
 4. 里边 bên trong
 5. 外边 bên ngoài
 6. 右边 bên phải
 7. 左边 bên trái
 8. 东边 phía đông
 9. 西边 phía tây
 10. 南边 phía nam
 11. 北边 phía bắc
 12. 走路 đi bộ
 13. 一直 thẳng một mạch
 14. 往前走 đi về phía trước
 15. 拐 rẽ
 16. 往右拐 rẽ phải
 17. 往左拐 rẽ trái
 18. 红绿灯 đèn xanh đỏ, đèn giao thông
 19. 路口 ngã rẽ, ngã tư
 20. 十字路口 ngã tư
 21. 地方 nơi, nơi chốn
 22. 远 xa
 23. 近 gần
 24. 足球 bóng đá
 25. 足球场 sân bóng đá
 26. 广场 quang trường
 27. 博物馆 viện bảo tàng
 28. 中间 ở giữa
 29. 从。。。。到 từ...... tới
 30. 马路 đường lớn, đường cái
 31. 座 tòa, nhà
 32. 米 mét
 33. 公里 km
 34. 平方米 mét vuông
 35. 平米 mét vuông
 36. 面积 diện tích
 37. 司机 tài xế, bác tài
 38. 迷路 lạc đường
 39. 车站 bến xe, trạm xe
 40. 公共汽车 xe buyt
 41. 出租车 xe taxi
 42. 算了吧 thôi được rồi, thôi bỏ đi
 43. 能 có thể
 44. 可以 có thể
 45. 会 biết, sẽ
 46. 大厦 tòa nhà
 47. 路车 xe chạy theo tuyến
 48. 门口 cổng
 49. 送 tiễn, tặng, đưa
 50. 时候 lúc, khi
 
 1. 你的旁边是谁?
 2. 我的旁边是我朋友
 3. 你公司的旁边是什么地方?
 4. 我公司的旁边是一个大超市
 5. 银行旁边是邮局
 6. 你的前边是银行
 7. 银行就在你前边
 8. 你后边是谁?
 9. 我后边是我同学
 10. 你的箱子里边是什么东西呢
 11. 我的箱子里边是我的衣服和日月品
 12. 教室外边
 13. 学校外边
 14. 房间外边
 15. 我的右边是银行
 16. 我的左边是邮局
 17. 我要走路回家
 18. 走路大概五分钟就到
 19. 你到了吗?
 20. 我到公司了
 21. 你到哪儿了?
 22. 一直走
 23. 你从这儿一直走
 24. 从这儿到那儿
 25. 从我家到公司远吗?
 26. 不知道
 27. 往前走
 28. 你一直往前走就到
 29. 银行就在你的右边
 30. 往右拐
 31. 往左拐
 32. 那边有一个红绿灯
 33. 你往前走到红绿灯就往右拐
 34. 这是什么地方呢?
 35. 银行旁边是什么地方?
 36. 从这儿到那儿远吗?
 37. 从这儿到那儿不太远
 38. 从这儿到公司很近
 39. 看足球
 40. 你喜欢看足球吗?
 41. 我不喜欢看足球
 42. 我常常去足球场看足球
 43. 请问,去博物馆怎么走?
 44. 学校在广场和博物管中间
 45. 一座楼
 46. 这座楼
 47. 从你家到公司远吗?
 48. 从我家到公司大概两公里
 49. 你家的面积是多少?
 50. 我家的面积大概300平米
 51. 请问,去公共汽车站怎么走?
 52. 你从这儿一直往前走,然后往右拐,走路大概5分钟就到
 53. 我要坐出租车回家
 54. 我送你回家吧
 55. 这个时候
 56. 那个时候
 57. 明天这个时候,我要去美国留学
 58. 从你家到公司有多远?
 59. 从我家到公司有大概五六公里
 60. 你有多高
 61. 我身高大概一米八
 62. 这座大厦有多高?
 63. 这座大厦有600米高
 64. 今年你多大了?
 65. 我今年20岁
 66. 今年她多大了?
 67. 她今年30岁了,还没有男朋友
 68. 你的箱子有多重?
 69. 我的箱子大概30公斤
 70. 这条河有多长?
 
 1. 旁边 bên cạnh
 2. 前边 phía trước
 3. 后边 phía sau
 4. 里边 bên trong
 5. 外边 bên ngoài
 6. 右边 bên phải
 7. 左边 bên trái
 8. 东边 phía đông
 9. 西边 phía tây
 10. 南边 phía nam
 11. 北边 phía bắc
 12. 走路 đi bộ
 13. 一直 thẳng một mạch
 14. 往前走 đi về phía trước
 15. 拐 rẽ
 16. 往右拐 rẽ phải
 17. 往左拐 rẽ trái
 18. 红绿灯 đèn xanh đỏ, đèn giao thông
 19. 路口 ngã rẽ, ngã tư
 20. 十字路口 ngã tư
 21. 地方 nơi, nơi chốn
 22. 远 xa
 23. 近 gần
 24. 足球 bóng đá
 25. 足球场 sân bóng đá
 26. 广场 quang trường
 27. 博物馆 viện bảo tàng
 28. 中间 ở giữa
 29. 从。。。。到 từ...... tới
 30. 马路 đường lớn, đường cái
 31. 座 tòa, nhà
 32. 米 mét
 33. 公里 km
 34. 平方米 mét vuông
 35. 平米 mét vuông
 36. 面积 diện tích
 37. 司机 tài xế, bác tài
 38. 迷路 lạc đường
 39. 车站 bến xe, trạm xe
 40. 公共汽车 xe buyt
 41. 出租车 xe taxi
 42. 算了吧 thôi được rồi, thôi bỏ đi
 43. 能 có thể
 44. 可以 có thể
 45. 会 biết, sẽ
 46. 大厦 tòa nhà
 47. 路车 xe chạy theo tuyến
 48. 门口 cổng
 49. 送 tiễn, tặng, đưa
 50. 时候 lúc, khi

Oke em Trang gõ tiếng Trung theo bài giảng của anh oke rồi.
 
Hán ngữ 2 bài 22
谁叫你来这里?/ 你叫她给我打电话吧
你让她吧。你让她走吧
你谈什么?我们谈工作吧
你自己找吧。你自己做吧
你爱好是什么? 我的爱好是吃水果
我非常喜欢去旅行,你喜欢唱吗?你喜欢玩什么?
你来我家玩吧,你喜欢玩电脑吗
几点你下课 ,你感到怎么样?我感到很快乐
今天你心情怎么样?心情愉快 ) xīnqíng yúkuāi
今天我的心情很愉快
业余时间 ) yèyú - thời gian rảnh rỗi
业余时间你常做什么?业余工作 ) công việc bán thời Gian
以前她是我的职员 ) zhíyuán ) nhân viên
以前你在哪儿工作? 下班以前 ,回家以前
吃饭以前我常喝一杯茶
五分钟以后她就来。她对我说
她对你说什么 ? 她对你说好吗
你的书法怎么样?特别 ) tèbié ,cực kỳ
感兴趣 ) gǎnxìngqù - sự hứng thú
你对什么感兴趣?
派 ) pài - phái đến cử tới
谁派你来这里-
你觉得高心吗,你会画画吗
来啊,去啊,跑啊,走啊
好啊,是啊,看啊,想啊
喜欢汉语,喜欢音乐,喜欢学习,喜欢看电视
爱好京剧 ) jīngjù - hài kịch , 爱好音乐,爱好体育 ) tǐyù - thể dục , 爱好运动
上课以前,睡觉以前,下课以后,回家以后
对玩电脑感兴趣,对京剧感兴趣,对这个不感兴趣
请你说,请大家看,请你们读
派我来中国,派他去上海,让我们谈爱好
请老师教书法,请老师教英语,请老师教京剧
这是什么歌? 你会打太极拳吗 ) tàijíquán - thái cực quyền
你喜欢看足球吗,) zúqíu - bóng đá
你会打网球吗?) tennis
武术 ) wǔshù - làm phẫu thuật
你的公司派你做什么?业余时间我常看电影
我对上网很感兴趣
3) 选词填空
唱,对 ,让,爱好,以前,喜欢
1 )我对中国文化非常感兴趣
2 )我来中国以前是公司职员
3 )老师让我们谈谈自已的爱好
4 )我喜欢吃中国菜。
5 )你有什么爱好?
b)我的爱好是画画儿。
6 ) 她非常喜欢常京剧。
B ) 还是 - 或者
1 ) 你喝茶或者喝咖啡
我喝茶
下午你去书店还是去商店?
我去书店
晚上你做什么?
我预习生词或者复习课文
你喜欢吃米饭还是喜欢吃馒头?
都不喜欢。我喜欢吃面包。
你们怎么样?
我们坐车去或者骑车去。
5) 把括号里的词填入括当的位置 ) điền các từ trong ngoặc
1 ) 我很少看电视,有时候我看看只天气预报。
2 ) 星期六和星期日我也常看足球比赛。
3 ) 她非常喜欢看京剧
4 ) 业余时间你们常做什么?
5 ) 业余时间我们都喜欢看电视。
(7 ) 改错句 ) chọn câu đúng
1) 老师跟我们去家观。
2 ) 我非常感兴趣看书法
3 ) 她请我去吃饭饭店。
4 ) 请大家不要在教里抽烟 ) chōuyān - hút thuốc
5 )我们坐飞机去香港 ) xiāng gǎng - hồng Kong
6 ) 请你明天来我的宿舍吧。) sùshè - kiến trúc xá
惊讶 ) jīngyà - kinh ngạc
我觉得很惊讶。 我的朋友是老外
你有笔记本吗 ) sổ tay
我希望你找到工作。
你演出什么节目 ) yǎnchū - biểu diễn : tiết mục
玛丽的日记 ) nhật ký của Mary
十月八日,星期三,晴
今天上课的时候,老师让我们谈谈自己的爱好。老师让我先说。
我说我非常喜欢看京剧。老师感到很惊讶。她问,你喜欢看京剧 ?
我说我非常喜欢。我知道,在中国,有不少年经人不喜欢京剧,
我这个 :老外:这么喜欢看京剧,老师淡然感到很惊讶。
我们班的同学都谈了自己的爱好。麦克说他喜欢玩电脑。他有一个笔记本电脑。
业余时间他常常练习在电脑上用汉语写东西。罗兰喜欢音乐。她说下课以后听听音乐,
跟朋友聊聊天,感到心情很愉快。田中同学说,他来中国以前就对书法很感兴趣。
他现在跟一个老师学习书法。我也打算学唱京剧,想请一个老师教我。
我希望以后能家加演出
thầy giúp e kiểm tra bài nhé
 
Hán ngữ 2 bài 22
谁叫你来这里?/ 你叫她给我打电话吧
你让她吧。你让她走吧
你谈什么?我们谈工作吧
你自己找吧。你自己做吧
你爱好是什么? 我的爱好是吃水果
我非常喜欢去旅行,你喜欢唱吗?你喜欢玩什么?
你来我家玩吧,你喜欢玩电脑吗
几点你下课 ,你感到怎么样?我感到很快乐
今天你心情怎么样?心情愉快 ) xīnqíng yúkuāi
今天我的心情很愉快
业余时间 ) yèyú - thời gian rảnh rỗi
业余时间你常做什么?业余工作 ) công việc bán thời Gian
以前她是我的职员 ) zhíyuán ) nhân viên
以前你在哪儿工作? 下班以前 ,回家以前
吃饭以前我常喝一杯茶
五分钟以后她就来。她对我说
她对你说什么 ? 她对你说好吗
你的书法怎么样?特别 ) tèbié ,cực kỳ
感兴趣 ) gǎnxìngqù - sự hứng thú
你对什么感兴趣?
派 ) pài - phái đến cử tới
谁派你来这里-
你觉得高心吗,你会画画吗
来啊,去啊,跑啊,走啊
好啊,是啊,看啊,想啊
喜欢汉语,喜欢音乐,喜欢学习,喜欢看电视
爱好京剧 ) jīngjù - hài kịch , 爱好音乐,爱好体育 ) tǐyù - thể dục , 爱好运动
上课以前,睡觉以前,下课以后,回家以后
对玩电脑感兴趣,对京剧感兴趣,对这个不感兴趣
请你说,请大家看,请你们读
派我来中国,派他去上海,让我们谈爱好
请老师教书法,请老师教英语,请老师教京剧
这是什么歌? 你会打太极拳吗 ) tàijíquán - thái cực quyền
你喜欢看足球吗,) zúqíu - bóng đá
你会打网球吗?) tennis
武术 ) wǔshù - làm phẫu thuật
你的公司派你做什么?业余时间我常看电影
我对上网很感兴趣
3) 选词填空
唱,对 ,让,爱好,以前,喜欢
1 )我对中国文化非常感兴趣
2 )我来中国以前是公司职员
3 )老师让我们谈谈自已的爱好
4 )我喜欢吃中国菜。
5 )你有什么爱好?
b)我的爱好是画画儿。
6 ) 她非常喜欢常京剧。
B ) 还是 - 或者
1 ) 你喝茶或者喝咖啡
我喝茶
下午你去书店还是去商店?
我去书店
晚上你做什么?
我预习生词或者复习课文
你喜欢吃米饭还是喜欢吃馒头?
都不喜欢。我喜欢吃面包。
你们怎么样?
我们坐车去或者骑车去。
5) 把括号里的词填入括当的位置 ) điền các từ trong ngoặc
1 ) 我很少看电视,有时候我看看只天气预报。
2 ) 星期六和星期日我也常看足球比赛。
3 ) 她非常喜欢看京剧
4 ) 业余时间你们常做什么?
5 ) 业余时间我们都喜欢看电视。
(7 ) 改错句 ) chọn câu đúng
1) 老师跟我们去家观。
2 ) 我非常感兴趣看书法
3 ) 她请我去吃饭饭店。
4 ) 请大家不要在教里抽烟 ) chōuyān - hút thuốc
5 )我们坐飞机去香港 ) xiāng gǎng - hồng Kong
6 ) 请你明天来我的宿舍吧。) sùshè - kiến trúc xá
惊讶 ) jīngyà - kinh ngạc
我觉得很惊讶。 我的朋友是老外
你有笔记本吗 ) sổ tay
我希望你找到工作。
你演出什么节目 ) yǎnchū - biểu diễn : tiết mục
玛丽的日记 ) nhật ký của Mary
十月八日,星期三,晴
今天上课的时候,老师让我们谈谈自己的爱好。老师让我先说。
我说我非常喜欢看京剧。老师感到很惊讶。她问,你喜欢看京剧 ?
我说我非常喜欢。我知道,在中国,有不少年经人不喜欢京剧,
我这个 :老外:这么喜欢看京剧,老师淡然感到很惊讶。
我们班的同学都谈了自己的爱好。麦克说他喜欢玩电脑。他有一个笔记本电脑。
业余时间他常常练习在电脑上用汉语写东西。罗兰喜欢音乐。她说下课以后听听音乐,
跟朋友聊聊天,感到心情很愉快。田中同学说,他来中国以前就对书法很感兴趣。
他现在跟一个老师学习书法。我也打算学唱京剧,想请一个老师教我。
我希望以后能家加演出
thầy giúp e kiểm tra bài nhé

Em làm bài tập đúng hết rồi, em làm tiếp các bài hán ngữ tiếp theo đi.
 
hán ngữ 2 bài 23
东西南北 ) đông tây nam bắc
东边,西边,南边,北边
前边,银行前边是邮局。yóujú
后边,你家后边是超市吗
左边。右边, 你的左边是谁
里边,你的房间里边有谁?
外边, 你常外边去吃饭吗?
上边。下边。 离
远。你家里这儿远吗?
这是什么地方?你住在什么地方?
足球⚽ , 你常看足球吗?
劳驾 ,láojià ,làm ơn
劳驾我问一下。
打听,dò hỏi
博物馆。
和平。hòa bình, 广场。quản trường
银行和邮局中间,我们公司在和邮局中间
从公司到银行,从里家到公司远吗?
超市里这里大概一百五十米) dàgài , khoản kilomet
今天我一直工作两个小时,一直走,一直工作
红绿灯。hónglǔdēng , đèn giao thông
往哪儿走 ) wǎng - hướng về , 往前走,往后走
拐右边 ) guǎi - gẻ trái đường , 拐左边
一座楼 ) yīzuòlóu tòa nhà
1 ) 学校里边有邮局吗 ?有
邮局在哪儿 ?在图书馆西边。
离这儿远吗?不远。很近
图书馆东边是什么地方?
图书馆东边是一个足球场。
2 ) 劳驾,我打听一下儿,博物馆在哪儿?
博物馆在东边,在和平公园和人民广场中间
离这儿有多远?
从这儿到哪儿大概有七八百米。
怎么走呢?
你从这儿一直往东走,到红绿灯
哪儿往左拐,马路东边有一座白色的大楼,那就是博物馆
谢谢你 :) 不客气 !
 
hán ngữ 2 bài 23
东西南北 ) đông tây nam bắc
东边,西边,南边,北边
前边,银行前边是邮局。yóujú
后边,你家后边是超市吗
左边。右边, 你的左边是谁
里边,你的房间里边有谁?
外边, 你常外边去吃饭吗?
上边。下边。 离
远。你家里这儿远吗?
这是什么地方?你住在什么地方?
足球⚽ , 你常看足球吗?
劳驾 ,láojià ,làm ơn
劳驾我问一下。
打听,dò hỏi
博物馆。
和平。hòa bình, 广场。quản trường
银行和邮局中间,我们公司在和邮局中间
从公司到银行,从里家到公司远吗?
超市里这里大概一百五十米) dàgài , khoản kilomet
今天我一直工作两个小时,一直走,一直工作
红绿灯。hónglǔdēng , đèn giao thông
往哪儿走 ) wǎng - hướng về , 往前走,往后走
拐右边 ) guǎi - gẻ trái đường , 拐左边
一座楼 ) yīzuòlóu tòa nhà
1 ) 学校里边有邮局吗 ?有
邮局在哪儿 ?在图书馆西边。
离这儿远吗?不远。很近
图书馆东边是什么地方?
图书馆东边是一个足球场。
2 ) 劳驾,我打听一下儿,博物馆在哪儿?
博物馆在东边,在和平公园和人民广场中间
离这儿有多远?
从这儿到哪儿大概有七八百米。
怎么走呢?
你从这儿一直往东走,到红绿灯
哪儿往左拐,马路东边有一座白色的大楼,那就是博物馆
谢谢你 :) 不客气 !

Có một chỗ em gõ nhầm phiên âm, anh bôi đỏ ở trên.
 
Back
Top