• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình Hán ngữ 3 Bài 1

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,376
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 3 bài 1 lớp học tiếng Trung online Thầy Vũ. Các bạn học viên gõ đáp án tiếng Trung theo video bài giảng của Thầy Vũ ngay bên dưới nhé. Các bạn gõ tiếng Trung xong thì nhắn tin Zalo Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ vào chấm bài cho các bạn học viên.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster

Chào các bạn học viên online, bên dưới là video bài giảng giáo trình Hán ngữ quyển 3 bài 1. Các bạn xem video có chỗ nào chưa hiểu thì đăng bình luận bên dưới nhé.
 
Last edited by a moderator:
giáo trình hán ngữ 3 bài 1
so sánh hơn
so sánh kém
so sánh nhất
变化 sự thay đôi
最近她有很多变化
变化太多了
河内城市有许多变化
暑假
暑假你可以放假多长时间?
七月我就可以放暑假了
你还想去哪儿玩?
你还想吃什么?
A 比B+( 更) adj
A比B+adj(多了。很多)
A比B+adj+ dinh luong
她比我漂亮
她比我高
裤子
这条裤子比那条更裤子贵
这件毛衣比那件贵
她比我重五公斤
我比她轻十公斤
A比B +喜欢+V+O
我比她喜欢学汉语
我比她喜欢玩游戏
A比B +V+得+adj(多。多了得多)
A+V+得+比+B+adj
她比我学得好
她学得比我好
她比我跑得快
她跑得比我快
她比我考得好
她考得比我好
她比我做的快
她做得比我快她
她比我学得好多了
她比我学得好得多
她比我来得早五分
她来得比我早
这个比那个贵十块钱
我的手机比她便宜一百块钱
A 没有 B+adj
她没有我漂亮
她没有我高
她没有我快
她没有我重
今天没有昨天冷
明天没有今天暖和
今天没有昨天热
我的公司没有她大
A 没有 B + V+得+adj
她没有我学得好
她没有我跑得快
她没有我考得好
她没有我做得快
我没有她那么漂亮
她没有我来得早
她没有我写得快
她没有我写得好看
A+V+ 得+没有+B+adj
她学得没有我好
她来得没有我早
她考得没有我好
她做得没有我好
她跑得没有我快
最+adj
星期一我的工作最忙
我觉得她最漂亮
真+adj
你真好
好+adj=很+adj
她好漂亮
多+adj ( 啊 )
她多漂亮
人口
越南人口大概多少人?
越南人口大概一百兆个人
城市
我喜欢住在河内城市
河内城市人口大概多少人?
增加
今年越南人口增加了十万个人
我的公司增加了两个职员
建筑
什么样
你喜欢什么样的建筑
我喜欢古典建筑
你别提她的过去了

她的性格变了
河内冬天冷吗?
河内春天很暖和
我很喜欢玩游戏。可是我没有时间
你的房间里有暖气吗?
明天天气怎么样?
天气预报
明天气温多少度?
明天气温大概三十八度
你的屋子里很暖和
你的感觉怎么样?
你有什么感觉?
我感觉很热
我的家庭很幸福
旅馆
这里附近有旅馆吗?
饭店
我常去饭店吃饭
音乐迷
球迷

你光学生词。我觉得不行
也许今天晚上我的3在家工作
我常听古典音乐
古典沙发
我喜欢听现代音乐
世界上有很多有名人
你喜欢听这个名曲吗?
我常听越南民歌
我喜欢听流行音乐
你知道这个歌曲吗?
现在年轻人很喜欢听流行歌曲
你有这首歌曲的歌词吗?
有些人很喜欢古典沙发
我的公司离这里很遥远
我住在一个离这里很遥远的地方
她最喜欢看足球比赛
我们国家的冬天比这儿暖和
我们班又增加了两个新同学
她是一个足球迷。要是晚上电视里有足球比赛她可以不睡觉
我没有你那么喜欢民歌。我喜欢流行歌曲
这是一支世界名曲
天气预报说。今天最高气温是零下一度
天气预报说得不一定对
北京比我们那儿冷一点
我姐姐比我大两岁
每天早上她都比我起得早得多
她比我跑得快得多
这件羽绒服比那件贵得多
这件的颜色比那件深一点
明天上海的气温比北京高三度
今天的气温比昨天高得多
爸爸每天都很晚才下班。今天下午五点就下班了
明天我下了课就去看她
您的话我没听懂。请您再说一遍
老师又说了一遍。我才听懂
上星期我已经买了一本。今天我又买了一本
要是你不想看。我们就回学校吧
看见她哭了。我就问你是不想家了
你怎么现在才来。晚会早就开始了
这课的语法你听听懂了没有?
对不起。我正听录音呢。没听见
你看见麦克了没有?
看见了。他正在操场跑步呢
老师。这些练习题我做对了没有?
你没都做对。做对了三道题。做错了一道题
快开开窗户吧。屋子里太热了
关上电视吧。已经十二点了
我给你的书你看完了吗?
还没有看完呢
这课课文有太难。我没有看懂
她们的生活比以前好多了
玛丽考的成绩比我好
她说得比我好多了
弟弟没有我高
他们没有我们来得早
他们来得没有我们早
麦克比我高一点
 
giáo trình hán ngữ 3 bài 1
so sánh hơn
so sánh kém
so sánh nhất
变化 sự thay đôi
最近她有很多变化
变化太多了
河内城市有许多变化
暑假
暑假你可以放假多长时间?
七月我就可以放暑假了
你还想去哪儿玩?
你还想吃什么?
A 比B+( 更) adj
A比B+adj(多了。很多)
A比B+adj+ dinh luong
她比我漂亮
她比我高
裤子
这条裤子比那条更裤子贵
这件毛衣比那件贵
她比我重五公斤
我比她轻十公斤
A比B +喜欢+V+O
我比她喜欢学汉语
我比她喜欢玩游戏
A比B +V+得+adj(多。多了得多)
A+V+得+比+B+adj
她比我学得好
她学得比我好
她比我跑得快
她跑得比我快
她比我考得好
她考得比我好
她比我做的快
她做得比我快她
她比我学得好多了
她比我学得好得多
她比我来得早五分
她来得比我早
这个比那个贵十块钱
我的手机比她便宜一百块钱
A 没有 B+adj
她没有我漂亮
她没有我高
她没有我快
她没有我重
今天没有昨天冷
明天没有今天暖和
今天没有昨天热
我的公司没有她大
A 没有 B + V+得+adj
她没有我学得好
她没有我跑得快
她没有我考得好
她没有我做得快
我没有她那么漂亮
她没有我来得早
她没有我写得快
她没有我写得好看
A+V+ 得+没有+B+adj
她学得没有我好
她来得没有我早
她考得没有我好
她做得没有我好
她跑得没有我快
最+adj
星期一我的工作最忙
我觉得她最漂亮
真+adj
你真好
好+adj=很+adj
她好漂亮
多+adj ( 啊 )
她多漂亮
人口
越南人口大概多少人?
越南人口大概一百兆个人
城市
我喜欢住在河内城市
河内城市人口大概多少人?
增加
今年越南人口增加了十万个人
我的公司增加了两个职员
建筑
什么样
你喜欢什么样的建筑
我喜欢古典建筑
你别提她的过去了

她的性格变了
河内冬天冷吗?
河内春天很暖和
我很喜欢玩游戏。可是我没有时间
你的房间里有暖气吗?
明天天气怎么样?
天气预报
明天气温多少度?
明天气温大概三十八度
你的屋子里很暖和
你的感觉怎么样?
你有什么感觉?
我感觉很热
我的家庭很幸福
旅馆
这里附近有旅馆吗?
饭店
我常去饭店吃饭
音乐迷
球迷

你光学生词。我觉得不行
也许今天晚上我的3在家工作
我常听古典音乐
古典沙发
我喜欢听现代音乐
世界上有很多有名人
你喜欢听这个名曲吗?
我常听越南民歌
我喜欢听流行音乐
你知道这个歌曲吗?
现在年轻人很喜欢听流行歌曲
你有这首歌曲的歌词吗?
有些人很喜欢古典沙发
我的公司离这里很遥远
我住在一个离这里很遥远的地方
她最喜欢看足球比赛
我们国家的冬天比这儿暖和
我们班又增加了两个新同学
她是一个足球迷。要是晚上电视里有足球比赛她可以不睡觉
我没有你那么喜欢民歌。我喜欢流行歌曲
这是一支世界名曲
天气预报说。今天最高气温是零下一度
天气预报说得不一定对
北京比我们那儿冷一点
我姐姐比我大两岁
每天早上她都比我起得早得多
她比我跑得快得多
这件羽绒服比那件贵得多
这件的颜色比那件深一点
明天上海的气温比北京高三度
今天的气温比昨天高得多
爸爸每天都很晚才下班。今天下午五点就下班了
明天我下了课就去看她
您的话我没听懂。请您再说一遍
老师又说了一遍。我才听懂
上星期我已经买了一本。今天我又买了一本
要是你不想看。我们就回学校吧
看见她哭了。我就问你是不想家了
你怎么现在才来。晚会早就开始了
这课的语法你听听懂了没有?
对不起。我正听录音呢。没听见
你看见麦克了没有?
看见了。他正在操场跑步呢
老师。这些练习题我做对了没有?
你没都做对。做对了三道题。做错了一道题
快开开窗户吧。屋子里太热了
关上电视吧。已经十二点了
我给你的书你看完了吗?
还没有看完呢
这课课文有太难。我没有看懂
她们的生活比以前好多了
玛丽考的成绩比我好
她说得比我好多了
弟弟没有我高
他们没有我们来得早
他们来得没有我们早
麦克比我高一点

Oke rồi em Trang gõ đúng hết rồi, những gì anh dạy trên lớp em Trang đã nắm được rồi. Em Trang lưu lại những gì học được nhé, sau này đó sẽ là những hành trang và công cụ giúp em đạt được mục tiêu trong công việc có liên quan tới tiếng Trung.
 
hán ngữ 3 bài 1
变化)bianhua - sự thay đổi
最近工司变化很多
暑假)shujia — kỳ nghỉ hè
这个暑假你打算去哪里玩,暑假你打算做什么?
你还想去哪儿?
A 比 B + tinh từ
她比我漂亮
A 比 B + 更 tinh từ
她比我更漂亮,飞机比汽车快,黑箱子比红箱子重
A 比 B + V +得 + tính từ
他比我考得好, 他比我跑得快,他比我说得流利
今天他比我来得走,河内夏天比胡志明市更热,
A+ V + 得 + 比 +tính từ
他说得比我流利, 他跑得比我快
优秀) youxiu ) giỏi
我没有你优秀
A + 没有 + B + tinh tu
他没有我漂亮,这件毛衣没有那件贵, 今天没有昨天冷
A + 没有 + B + V + 得 + tinh tu
他没有我跑得快 , 他没有我说得快, 他没有我写得好看
A + V +得 +没有 B + tinh tu
她说得没有我流利, 她抱得没有我快, 她考得没有我好
今天我比她来得早五分钟,我比她跑得快一分钟
我比她高五厘米,今天比昨天冷一度,她比我高多了
tính từ + 得多
她比我高得多, 她比我跑得快得多,我的手机比她的贵得多
这本书比那本书好看,
最 + tính từ
苹果手机最贵, 我比她大两岁
真 + tính từ
你的房间真干净
人口 ) dân số
越南人口大概多少人, 河内城市,胡志明城市
增加)zengjia - tăng thêm
今年越南人口增加了很多人
涨价 ) zhangjia -tăng giá
建筑 ) jianzhu — kiến trúc
你喜欢怎么样的建筑?
古老 ) gulao - cổ xưa
这个建筑很古老, 你告诉我你的过去吧,这是我的过去
变 ) bian - đổi
最近你变了, 天气变冷了,
她长得很漂亮
暖和 ) nuanhuo - ấm áp
今天比昨天暖和多了,可是我没有时间
暖气) nuanqi -lò sưởi
你的房间里有暖气吗
天气预报 )dự báo thời tiết
天气预报说明天有大雨
气温) qiwen -nhiệt độ
今天预报说明天气温很高,今天气温比昨天高两度
屋子 ) wuzi — căn phòng
你的屋子太热了,我感觉很香, 你的感觉怎么样?你有什么感觉?
这是我的家庭,
旅馆 ) lǔguǎn - nhà nghỉ
饭店 ) nhà hàng
光 ) only
光学生词不是不够的 - học thêm từ mới thì ko đủ
也许 ) yexu - có lẻ
也许明天我没有时间跟你去玩
古典 ) từ điển ,nhạc
我喜欢听现代音乐
世界 ) thới giới , 这是我的世界
民歌 )minge- dân ca 。 歌曲 ) gequ - baif hát
年轻 ) nianqing - trẻ . 歌词 )lời bài hát /你有歌词吗
遥远 ) yaoyuan - xa vời / 建筑 ) jiànzhú - xây dựng
那个地方很遥远
名曲 )mingqu nổi tiếng, 你听过这个名曲吗
流行 ) thịnh hành , 这首歌很流行
北京比上海大吧
上海怎么样? 我想坐火车去上海旅行。
上海很好,这几年变化很大。今年暑假我还在哪儿玩了一个多月呢。
我的一个同学家就在上海。,,上海比北京大吧?
上海没有北京大,不过人口比北京多。上海是中国人口最多的城市。
还几年,增加了不少新建筑,上海比过去变得更漂亮了。
上海的公园有北京的多吗?
上海的公园没有北京的多,也没有北京的公园还么大。
上海的冬天是不是比北京暖和一点儿?
上海不一定比北京暖和。
可是,我看天气预报,上海的气温比北京高得多。
是,上海的气温比北京高好屋子里没有暖气,所以感觉还没有北京暖和。
上海人家里没有暖气?
一般的家庭没有,不过旅馆和饭店里有。
(2)我比你更喜欢音乐
王老师,你喜欢音乐吗?
喜欢啊!我是个音乐送,光CD 就有好几百张呢。
我也很喜欢音乐,也许比你更喜欢。你喜欢古典音乐还是喜欢现代音乐?
我也喜欢古典音乐。你喜欢流行歌曲吗?
怎么说呢?可能没有你们年轻人那么喜欢。我觉得流行歌曲的歌词没有民歌写得好。
有些流行歌曲的歌词写得还是不错的。
可是,我还是觉得民歌的歌词好。你听咱们的民歌,在那遥远的地方,...写得多好!
 
hán ngữ 3 bài 1
变化)bianhua - sự thay đổi
最近工司变化很多
暑假)shujia — kỳ nghỉ hè
这个暑假你打算去哪里玩,暑假你打算做什么?
你还想去哪儿?
A 比 B + tinh từ
她比我漂亮
A 比 B + 更 tinh từ
她比我更漂亮,飞机比汽车快,黑箱子比红箱子重
A 比 B + V +得 + tính từ
他比我考得好, 他比我跑得快,他比我说得流利
今天他比我来得走,河内夏天比胡志明市更热,
A+ V + 得 + 比 +tính từ
他说得比我流利, 他跑得比我快
优秀) youxiu ) giỏi
我没有你优秀
A + 没有 + B + tinh tu
他没有我漂亮,这件毛衣没有那件贵, 今天没有昨天冷
A + 没有 + B + V + 得 + tinh tu
他没有我跑得快 , 他没有我说得快, 他没有我写得好看
A + V +得 +没有 B + tinh tu
她说得没有我流利, 她抱得没有我快, 她考得没有我好
今天我比她来得早五分钟,我比她跑得快一分钟
我比她高五厘米,今天比昨天冷一度,她比我高多了
tính từ + 得多
她比我高得多, 她比我跑得快得多,我的手机比她的贵得多
这本书比那本书好看,
最 + tính từ
苹果手机最贵, 我比她大两岁
真 + tính từ
你的房间真干净
人口 ) dân số
越南人口大概多少人, 河内城市,胡志明城市
增加)zengjia - tăng thêm
今年越南人口增加了很多人
涨价 ) zhangjia -tăng giá
建筑 ) jianzhu — kiến trúc
你喜欢怎么样的建筑?
古老 ) gulao - cổ xưa
这个建筑很古老, 你告诉我你的过去吧,这是我的过去
变 ) bian - đổi
最近你变了, 天气变冷了,
她长得很漂亮
暖和 ) nuanhuo - ấm áp
今天比昨天暖和多了,可是我没有时间
暖气) nuanqi -lò sưởi
你的房间里有暖气吗
天气预报 )dự báo thời tiết
天气预报说明天有大雨
气温) qiwen -nhiệt độ
今天预报说明天气温很高,今天气温比昨天高两度
屋子 ) wuzi — căn phòng
你的屋子太热了,我感觉很香, 你的感觉怎么样?你有什么感觉?
这是我的家庭,
旅馆 ) lǔguǎn - nhà nghỉ
饭店 ) nhà hàng
光 ) only
光学生词不是不够的 - học thêm từ mới thì ko đủ
也许 ) yexu - có lẻ
也许明天我没有时间跟你去玩
古典 ) từ điển ,nhạc
我喜欢听现代音乐
世界 ) thới giới , 这是我的世界
民歌 )minge- dân ca 。 歌曲 ) gequ - baif hát
年轻 ) nianqing - trẻ . 歌词 )lời bài hát /你有歌词吗
遥远 ) yaoyuan - xa vời / 建筑 ) jiànzhú - xây dựng
那个地方很遥远
名曲 )mingqu nổi tiếng, 你听过这个名曲吗
流行 ) thịnh hành , 这首歌很流行
北京比上海大吧
上海怎么样? 我想坐火车去上海旅行。
上海很好,这几年变化很大。今年暑假我还在哪儿玩了一个多月呢。
我的一个同学家就在上海。,,上海比北京大吧?
上海没有北京大,不过人口比北京多。上海是中国人口最多的城市。
还几年,增加了不少新建筑,上海比过去变得更漂亮了。
上海的公园有北京的多吗?
上海的公园没有北京的多,也没有北京的公园还么大。
上海的冬天是不是比北京暖和一点儿?
上海不一定比北京暖和。
可是,我看天气预报,上海的气温比北京高得多。
是,上海的气温比北京高好屋子里没有暖气,所以感觉还没有北京暖和。
上海人家里没有暖气?
一般的家庭没有,不过旅馆和饭店里有。
(2)我比你更喜欢音乐
王老师,你喜欢音乐吗?
喜欢啊!我是个音乐送,光CD 就有好几百张呢。
我也很喜欢音乐,也许比你更喜欢。你喜欢古典音乐还是喜欢现代音乐?
我也喜欢古典音乐。你喜欢流行歌曲吗?
怎么说呢?可能没有你们年轻人那么喜欢。我觉得流行歌曲的歌词没有民歌写得好。
有些流行歌曲的歌词写得还是不错的。
可是,我还是觉得民歌的歌词好。你听咱们的民歌,在那遥远的地方,...写得多好!

Em gõ đúng hết theo bài giảng của anh rồi, em cố gắng nhé.
 
Back
Top