• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình Hán ngữ 3 Bài 10

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,359
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com

Giáo trình Hán ngữ 3 học tiếng Trung Thầy Vũ Quận 10 TP HCM


Giáo trình Hán ngữ quyển 3 bài 10 lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài giảng trực tuyến trên website học tiếng Trung online hoctiengtrungonline.org của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ học tiếng Trung uy tín nhất trong Sài Gòn. Các bạn xem chi tiết video bài giảng bên dưới của Thầy Vũ có chỗ nào chưa hiểu bài thì đăng bình luận bên dưới nha các bạn.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster
 
Last edited by a moderator:
讲课
她在站着讲课
V1+ 着+V2
她在唱着歌洗澡
她笑着对我说
她躺着看书
她躺着玩手机
倒酒。倒水。倒茶。倒咖啡
听着。看着。说着。坐着。走着。笑着。站着。玩着。等着。拿着。放着。摆着。挂着。穿着。戴着。贴着。躺着。提着。挂着灯笼。挂着地图。挂着衣服。挂着画。穿着西服。穿着裙子。戴着手表。戴着眼镜。
带着照相机。带着护照。带着孩子。带着学生。做着作业。打着手机。上着课。吃着饭。坐着听课。站着上课。躺着看书。笑着回答。去>请问。刚才进去一位小姐。你看见没有?
什么小姐?长得什么样?
她个子高高的,大概有一来七左右,黄头发,眼睛大大的,戴着一副眼镜。上身穿着一件红色的西服,下边穿着一条黑色的裙子。
是干什么的?
是电视台的主持人
后边是不是还跟着两个伙,扛着摄机?

会议厅的门开着呢,你们进去找吧。
里边正开着会呢吗?
没有。你们看,是不是手里拿着麦克风,对着摄像机讲话的那位?
对,就是她。他们正等着我们呢。
你们进去吧。
谢谢啦!
不客气。
你昨天去哪儿了?
张东带我去参加了一个中国人的婚礼。
怎么样?听说中国人的婚礼热闹。
是!我是第一次看到这样的婚礼。屋子里挂着大红灯笼,墙上贴着一个很大的红双喜字。桌子上摆着很多酒和菜。新娘长的得很漂亮,穿着一件红棉袄,头上还戴着红花。新郎是一个帅小伙儿,穿着一身深蓝色的西服,打着红领带。他们笑着对我们说“欢迎”欢迎“。新娘热请客人吃糖,新郎忙着给客人到喜酒。孩子们不停地说着笑着,热热闹闹的,气氛非常好。
喜酒,是什么酒?
结婚时喝的酒中国人叫喜酒,吃的糖叫喜糖。所以,国人要问:什么时候吃你的喜糖啊,就是问你什么时候结婚。
隐形
王老师已经好几天没有(1)给我们上课了,因为他有病住院了。老师住院以后,我们班的学生都去医院看(2)了他,我们都希望老师能早点儿好,因为我们觉得他是个好老师。对我们就像对自己的儿女一样。今天早上,我(3)一走进教室,就看见王老师在讲桌旁边儿站(4)着。我高兴(5)的向老师问了一声好。我问:老师,您什么时候出院的?
我前天出的院。听说你也病了,好(6)了吗?
好了。老师,您要保重身体!
谢谢你!
这时,同学们都走进教室(7)来了,大家看到主老师又能给我们上课了,都很高兴。老师也高兴地和大家谈(8)了话,问每个同学的清况。我们都知道王老师刚出院,身体还不太好。
上课铃响了。
大家一起大声地说:老师好!王老师笑(9)着点了点头,也对我们说;同学们好!
老师拿起书要开始讲课了。山本搬了一把椅子,走到老师面前说:老师,今天请您坐着讲吧
 
讲课
她在站着讲课
V1+ 着+V2
她在唱着歌洗澡
她笑着对我说
她躺着看书
她躺着玩手机
倒酒。倒水。倒茶。倒咖啡
听着。看着。说着。坐着。走着。笑着。站着。玩着。等着。拿着。放着。摆着。挂着。穿着。戴着。贴着。躺着。提着。挂着灯笼。挂着地图。挂着衣服。挂着画。穿着西服。穿着裙子。戴着手表。戴着眼镜。
带着照相机。带着护照。带着孩子。带着学生。做着作业。打着手机。上着课。吃着饭。坐着听课。站着上课。躺着看书。笑着回答。去>请问。刚才进去一位小姐。你看见没有?
什么小姐?长得什么样?
她个子高高的,大概有一来七左右,黄头发,眼睛大大的,戴着一副眼镜。上身穿着一件红色的西服,下边穿着一条黑色的裙子。
是干什么的?
是电视台的主持人
后边是不是还跟着两个伙,扛着摄机?

会议厅的门开着呢,你们进去找吧。
里边正开着会呢吗?
没有。你们看,是不是手里拿着麦克风,对着摄像机讲话的那位?
对,就是她。他们正等着我们呢。
你们进去吧。
谢谢啦!
不客气。
你昨天去哪儿了?
张东带我去参加了一个中国人的婚礼。
怎么样?听说中国人的婚礼热闹。
是!我是第一次看到这样的婚礼。屋子里挂着大红灯笼,墙上贴着一个很大的红双喜字。桌子上摆着很多酒和菜。新娘长的得很漂亮,穿着一件红棉袄,头上还戴着红花。新郎是一个帅小伙儿,穿着一身深蓝色的西服,打着红领带。他们笑着对我们说“欢迎”欢迎“。新娘热请客人吃糖,新郎忙着给客人到喜酒。孩子们不停地说着笑着,热热闹闹的,气氛非常好。
喜酒,是什么酒?
结婚时喝的酒中国人叫喜酒,吃的糖叫喜糖。所以,国人要问:什么时候吃你的喜糖啊,就是问你什么时候结婚。
隐形
王老师已经好几天没有(1)给我们上课了,因为他有病住院了。老师住院以后,我们班的学生都去医院看(2)了他,我们都希望老师能早点儿好,因为我们觉得他是个好老师。对我们就像对自己的儿女一样。今天早上,我(3)一走进教室,就看见王老师在讲桌旁边儿站(4)着。我高兴(5)的向老师问了一声好。我问:老师,您什么时候出院的?
我前天出的院。听说你也病了,好(6)了吗?
好了。老师,您要保重身体!
谢谢你!
这时,同学们都走进教室(7)来了,大家看到主老师又能给我们上课了,都很高兴。老师也高兴地和大家谈(8)了话,问每个同学的清况。我们都知道王老师刚出院,身体还不太好。
上课铃响了。
大家一起大声地说:老师好!王老师笑(9)着点了点头,也对我们说;同学们好!
老师拿起书要开始讲课了。山本搬了一把椅子,走到老师面前说:老师,今天请您坐着讲吧

em Trang gõ bài hội thoại đúng hết rồi, em cố gắng lên, lát nữa anh tạo bài 1 lớp hán ngữ 4 cho em vào học.
 
Back
Top