• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình Hán ngữ 3 Bài 3

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,376
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 3 bài 3
Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài 3 trong sách giáo trình Hán ngữ 3 phiên bản mới. Bên dưới mình đính kèm các video bài giảng Thầy Vũ đã dạy các bạn học viên khóa trước lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản Hán ngữ 3. Các bạn xem thật kỹ các video bài giảng bên dưới và gõ bài tập theo lộ trình Thầy Vũ đi bài trên lớp nhé.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster
 
Last edited by a moderator:


国王

上等
中等
下等
你想赛什么?
赛马
两千多年前。有个人叫田忌。很喜欢赛马。一天。国王对他说;听说你又买了一些好马。我们再赛赛怎么样?
田忌知道自己的马没有国王的好。但是又不好意思说不赛。就答应了。
田忌和国王的马。都分三等:上等。中等。下等。比赛进行三场。每场赛三次。按最后的得分决定输赢。
比赛开始了。第一场。田忌用同等级 的马跟国王。田忌的马都没有国王的跑得决。结果三次都输了。
田忌输了第一场。心里很不高兴。这时一个朋友对他说。你不能这样赛。我告诉你一个办法。。。
第二场比赛开始了。田忌先用下等马跟国王的上等马赛。结果田忌输了。大家都想。这场比赛田忌又要输。但是第二次比赛。当国王用中等马时。田忌却用了上等马。田忌的上等马比国王的中等马跑得快。这次田忌赢了。第三次。田忌用中等马跟国王的下等马赛。结果又赢了。这样。第二场比赛国王输了。
第三场跟第二场一样。田忌用同样的方法又赢了国王。比赛的结果是二比一。田忌赢了。

你爱吃什么?
滑冰
你会滑冰吗?
滑雪
我们去滑雪吧
家乡
你的家乡在哪儿?
有名
这个电影很有名
风景
你家乡风景怎么样?

你住在什么区?
旅游
旅游团

你的趟旅游怎么样?
尤其
我已经去很多地方。尤其河内我很喜欢
凉快
河内夏天很凉快
避暑
你想去哪儿避暑?
人家
家人
她是我的家人
人家很喜欢你

她常靠我的帮助
可靠
她很可靠
经营
你在经营什么?
你的商店经营什么?
我在经营衣服
发财
你想发财吗?
她靠经营衣服发财
树叶


树上有很多树叶

红叶

你捡起来吧
着急
你觉得着急吗?
你在着急什么?
我在着急找工作
Adj+着呢
我在着急着呢
现在我忙着呢

手表

我的手表块了

你在这里停车吧

你该睡觉了
电池
迟到
今天你又迟到
好事
她做了很多好事
你别做坏事

母亲
父亲
Adj+ 地 +V
她高兴地说
她热情地做
结婚
离婚
你结婚了吗?
你结婚几年了?
他们离婚了
未婚夫
未婚妻
将来
将来你想开公司吗
这样
你这样做不对
那样
我的肚子疼着呢
今天天冷着呢
我们都回家了
她都睡觉了
今天我都二十岁了
我们该出发了
现在我不想去旅行了
我不吃饭了
我不回家了
她不发烧了
要。。。了
我要毕业了
她要回家了
就。。。了
我就要换新工作了
就要冬天了
快要。。。了
天快要下雨了
她快要打电话给你了
她快要到了
快。。。了
快上课了
快上办了
她认真地工作
 
Hán ngữ 3 bài 3
上等) cấp trên / 中等) cấp bình thường / 下等) cấp dưới
赛马:
两千多年前,有个人叫田忌,很喜欢赛马。一天,国王对他说: 听说你又买了一些好吗,
我们再赛赛怎么样? 田忌知道自己的吗没有国王的好,但是又不好意思说不赛,就答应了
田忌和国王的吗,都分三等:上等,中等,下等,比赛进行三场,每场赛三次,
我最后的得分快定输赢, 比赛开始了。第一场,田忌用同等级的马跟国王赛,
田忌的马都没有国王的跑得快,结果三次都输了。田忌输了第一场,心里很不高兴。
这时一个朋友对他说你不能这样赛,我告诉你一办法。
第二场比赛开始了。田忌先用下等马跟国王的上等马赛,结果田忌输了。大家都想,
这场比赛田忌又要输。但是第二次比赛,当国王用中等马时,田忌却用了下等马。
田忌的上等马比国王的中等马跑得快,这次田忌输了。第二次,田忌用中等
结果又赢了。这样,第二场比赛国王输了。第三场跟第二场一样,田忌用同样的方法又赢了国王。
比赛的结果是二比一,田忌赢了
滑冰 ) huábīng - trợt băng
滑雪 ) huáxuě - trợt tuyết
家乡 )jiāxiāng - quê hương
你家乡风景什么样,) fēngjíng - phong cảnh
有名 ) - nổi tiếng
你住在什么区?
旅游团) lǔyóu tuán - đoàn du lịch
你的这趟旅游怎么样?
尤其) yóuqí - đặc biệt
我已经去很多地方,尤其河内我很喜欢。
凉快) liángkuai - mát mẻ
避暑) bìshǔ - nghỉ mát
人家) - người ta / 家人 - người nhà
她是我的家人,
靠) kào - dựa vào , tựa vào / 可靠 ) đáng tin cậy
她常靠我的帮助,
经营) jīngyíng - buôn bán,kinh doanh
你在经营什么? 你的商店经营什么?
发财) fācái - pháp tài
她靠经营衣服发财
树叶 ) shùyè - lá cây
树上有很多树叶
落) luò - rơi, trong từ lá rơi
捡 ) jiǎn - nhặt 你捡起来吧
着急) zháojí - xót ruột
你觉得着急吗?你在着急什么?我在着急找工作
tính từ + 着呢
我在着急着呢, 现在我忙着呢。
表 ) - đồng hồ / 手表 ) - đồng hồ đeo tay
坏 ) huài - hỏng, hư
停) tíng - dừng
你在这里停车吧。
该)- nên / 你该睡觉了
迟到 ) chídào - tới muộn
今天你又迟到
她做了很多好事,你别做坏事
母亲 - 父亲
tính từ + 地 + động từ - làm 1 cách như thế nào ?
她高心地说, 她热情地说
热情 ) nhiệt tình
结婚 - jiéhūn / 离婚 ) līhūn
未婚夫 / 未婚妻
将来) jiānglái - tương lai
这样 / 那样 + như thế này, như thế kia
我的肚子疼着呢 , 今天天冷着呢
我们都回家了 , 她都睡觉了
今天我都二十三岁了 ,着急什么 / 什么急
我们该出发了 / 我吃饭了呢 + hơi đệu / 我吃饭啦
现在我不想去跑步了,我不吃饭了 / 我不回家了
要.... 了 - sắp.... rồi
她要回家了 , 我就要换新工作了
快要... 了 sắp tới gần rồi
天快要下雨了。 她快要打电话给你了 。 她快要到了
快了 ) sắp gần rồi
我快上班了 / 她认真地工作 - cô ấy làm việc rất nghiêm túc + chăm chỉ
朗读)
天热了。天冷了。下雨了。下雪了
不来了。不去了。不发烧了。头不疼了
冬天到了。快下需了。春天来了,天气暖和了
夏天了。天气热了。秋天了,天气凉快了
要开车了。要不需了。飞机就要起飞了
圣诞节就要到了。新年快要到了。学校要放假了
该起来了。该吃饭了。该出发了
该下课了。该走了。该睡觉了
高兴地告诉你。着急地对我说。空气地对他进
输快地工作。努力地学习。快乐地生活
会话)
啊,刮风了。今天天气真冷。
冬天快要到了
我不喜欢冬天
我喜欢冬天。我爱滑水。也爱滑雪。我们家乡有山有水,是有名的风
景区。夏天可以游泳,冬天可以滑雪,一年四季都有去游泳的人,
尤其是夏天,山里凉快,去避暑的人别多。很多人家都靠经营旅馆,饭店发了财
我只会滑水,不会滑雪,我真想到你们家乡去学学滑雪,树叶都红了,红叶多漂亮。等一下,我去捡几片红叶。
别捡了,快走吧,要上课了。着什么急,这早着呢。
你看看表,几点了? 刚七点半。什么?你的表是不是坏了?
哎呀,我的表停了,可能没电了,该换电池了。什么时间了?
都七点五十了。快走吧,再不快点儿就迟到了。
山本,有什么好事啦?这么高兴。
我母亲来信了。她在信上高兴地说,我姐姐下个月就要结果了。
上次你说你姐姐刚我到工作,怎么这么快就要结果了?
她未婚夫不愿意让她工作了。对
将来你也会这样吗?结了婚就不工作了吗? 不。我喜欢工作。要是不让我工作,我就不结婚。
选词填空
该。着呢。结。有名。真。要。爱。迟到。发。尤其。了
1)这里的秋天真好,不冷也不热。
2)我爱滑冰也爱滑雪。
3)我们家乡是有名的风景区,冬天可以滑雪,夏天可以游泳,一年四季都有很多游泳的人,尤其是夏天,去避暑的人别多
4)我们那儿很多人家都靠经营旅馆 发了才。
5)秋天着呢,树上的叶了都红了。
6)下个月我姐姐就要结婚了。
7)快走吧,要迟到了。
8)对不起,我迟到了
9)别着急,天这早了
10)你的表是不是该换电池了
B) 就。。快
1)你看快下雪了。我们快走吧
2)明天她就要回来了
3)马上就要出发了,你怎么还不着急呢?
4)她快成足球迷了,为看足球课也不上了。
5)今天早上我六点就起床了。
6)秋天快到了。你最好去买一件毛衣
改错句
1)下个月姐姐就要结婚了。
2)我们八点就上课了。
3)今天要冷了,我该买冬天的衣服
4)听说我要回国了,妈妈很高兴
5) 姐姐跟一个公司职员结了婚
6)她是一个好老师,我们都很爱她
 


国王

上等
中等
下等
你想赛什么?
赛马
两千多年前。有个人叫田忌。很喜欢赛马。一天。国王对他说;听说你又买了一些好马。我们再赛赛怎么样?
田忌知道自己的马没有国王的好。但是又不好意思说不赛。就答应了。
田忌和国王的马。都分三等:上等。中等。下等。比赛进行三场。每场赛三次。按最后的得分决定输赢。
比赛开始了。第一场。田忌用同等级 的马跟国王。田忌的马都没有国王的跑得决。结果三次都输了。
田忌输了第一场。心里很不高兴。这时一个朋友对他说。你不能这样赛。我告诉你一个办法。。。
第二场比赛开始了。田忌先用下等马跟国王的上等马赛。结果田忌输了。大家都想。这场比赛田忌又要输。但是第二次比赛。当国王用中等马时。田忌却用了上等马。田忌的上等马比国王的中等马跑得快。这次田忌赢了。第三次。田忌用中等马跟国王的下等马赛。结果又赢了。这样。第二场比赛国王输了。
第三场跟第二场一样。田忌用同样的方法又赢了国王。比赛的结果是二比一。田忌赢了。

你爱吃什么?
滑冰
你会滑冰吗?
滑雪
我们去滑雪吧
家乡
你的家乡在哪儿?
有名
这个电影很有名
风景
你家乡风景怎么样?

你住在什么区?
旅游
旅游团

你的趟旅游怎么样?
尤其
我已经去很多地方。尤其河内我很喜欢
凉快
河内夏天很凉快
避暑
你想去哪儿避暑?
人家
家人
她是我的家人
人家很喜欢你

她常靠我的帮助
可靠
她很可靠
经营
你在经营什么?
你的商店经营什么?
我在经营衣服
发财
你想发财吗?
她靠经营衣服发财
树叶


树上有很多树叶

红叶

你捡起来吧
着急
你觉得着急吗?
你在着急什么?
我在着急找工作
Adj+着呢
我在着急着呢
现在我忙着呢

手表

我的手表块了

你在这里停车吧

你该睡觉了
电池
迟到
今天你又迟到
好事
她做了很多好事
你别做坏事

母亲
父亲
Adj+ 地 +V
她高兴地说
她热情地做
结婚
离婚
你结婚了吗?
你结婚几年了?
他们离婚了
未婚夫
未婚妻
将来
将来你想开公司吗
这样
你这样做不对
那样
我的肚子疼着呢
今天天冷着呢
我们都回家了
她都睡觉了
今天我都二十岁了
我们该出发了
现在我不想去旅行了
我不吃饭了
我不回家了
她不发烧了
要。。。了
我要毕业了
她要回家了
就。。。了
我就要换新工作了
就要冬天了
快要。。。了
天快要下雨了
她快要打电话给你了
她快要到了
快。。。了
快上课了
快上办了
她认真地工作

Em Trang gõ đúng hết rồi, em cố gắng học nhé.
 
Hán ngữ 3 bài 3
上等) cấp trên / 中等) cấp bình thường / 下等) cấp dưới
赛马:
两千多年前,有个人叫田忌,很喜欢赛马。一天,国王对他说: 听说你又买了一些好吗,
我们再赛赛怎么样? 田忌知道自己的吗没有国王的好,但是又不好意思说不赛,就答应了
田忌和国王的吗,都分三等:上等,中等,下等,比赛进行三场,每场赛三次,
我最后的得分快定输赢, 比赛开始了。第一场,田忌用同等级的马跟国王赛,
田忌的马都没有国王的跑得快,结果三次都输了。田忌输了第一场,心里很不高兴。
这时一个朋友对他说你不能这样赛,我告诉你一办法。
第二场比赛开始了。田忌先用下等马跟国王的上等马赛,结果田忌输了。大家都想,
这场比赛田忌又要输。但是第二次比赛,当国王用中等马时,田忌却用了下等马。
田忌的上等马比国王的中等马跑得快,这次田忌输了。第二次,田忌用中等
结果又赢了。这样,第二场比赛国王输了。第三场跟第二场一样,田忌用同样的方法又赢了国王。
比赛的结果是二比一,田忌赢了
滑冰 ) huábīng - trợt băng
滑雪 ) huáxuě - trợt tuyết
家乡 )jiāxiāng - quê hương
你家乡风景什么样,) fēngjíng - phong cảnh
有名 ) - nổi tiếng
你住在什么区?
旅游团) lǔyóu tuán - đoàn du lịch
你的这趟旅游怎么样?
尤其) yóuqí - đặc biệt
我已经去很多地方,尤其河内我很喜欢。
凉快) liángkuai - mát mẻ
避暑) bìshǔ - nghỉ mát
人家) - người ta / 家人 - người nhà
她是我的家人,
靠) kào - dựa vào , tựa vào / 可靠 ) đáng tin cậy
她常靠我的帮助,
经营) jīngyíng - buôn bán,kinh doanh
你在经营什么? 你的商店经营什么?
发财) fācái - pháp tài
她靠经营衣服发财
树叶 ) shùyè - lá cây
树上有很多树叶
落) luò - rơi, trong từ lá rơi
捡 ) jiǎn - nhặt 你捡起来吧
着急) zháojí - xót ruột
你觉得着急吗?你在着急什么?我在着急找工作
tính từ + 着呢
我在着急着呢, 现在我忙着呢。
表 ) - đồng hồ / 手表 ) - đồng hồ đeo tay
坏 ) huài - hỏng, hư
停) tíng - dừng
你在这里停车吧。
该)- nên / 你该睡觉了
迟到 ) chídào - tới muộn
今天你又迟到
她做了很多好事,你别做坏事
母亲 - 父亲
tính từ + 地 + động từ - làm 1 cách như thế nào ?
她高心地说, 她热情地说
热情 ) nhiệt tình
结婚 - jiéhūn / 离婚 ) līhūn
未婚夫 / 未婚妻
将来) jiānglái - tương lai
这样 / 那样 + như thế này, như thế kia
我的肚子疼着呢 , 今天天冷着呢
我们都回家了 , 她都睡觉了
今天我都二十三岁了 ,着急什么 / 什么急
我们该出发了 / 我吃饭了呢 + hơi đệu / 我吃饭啦
现在我不想去跑步了,我不吃饭了 / 我不回家了
要.... 了 - sắp.... rồi
她要回家了 , 我就要换新工作了
快要... 了 sắp tới gần rồi
天快要下雨了。 她快要打电话给你了 。 她快要到了
快了 ) sắp gần rồi
我快上班了 / 她认真地工作 - cô ấy làm việc rất nghiêm túc + chăm chỉ
朗读)
天热了。天冷了。下雨了。下雪了
不来了。不去了。不发烧了。头不疼了
冬天到了。快下需了。春天来了,天气暖和了
夏天了。天气热了。秋天了,天气凉快了
要开车了。要不需了。飞机就要起飞了
圣诞节就要到了。新年快要到了。学校要放假了
该起来了。该吃饭了。该出发了
该下课了。该走了。该睡觉了
高兴地告诉你。着急地对我说。空气地对他进
输快地工作。努力地学习。快乐地生活
会话)
啊,刮风了。今天天气真冷。
冬天快要到了
我不喜欢冬天
我喜欢冬天。我爱滑水。也爱滑雪。我们家乡有山有水,是有名的风
景区。夏天可以游泳,冬天可以滑雪,一年四季都有去游泳的人,
尤其是夏天,山里凉快,去避暑的人别多。很多人家都靠经营旅馆,饭店发了财
我只会滑水,不会滑雪,我真想到你们家乡去学学滑雪,树叶都红了,红叶多漂亮。等一下,我去捡几片红叶。
别捡了,快走吧,要上课了。着什么急,这早着呢。
你看看表,几点了? 刚七点半。什么?你的表是不是坏了?
哎呀,我的表停了,可能没电了,该换电池了。什么时间了?
都七点五十了。快走吧,再不快点儿就迟到了。
山本,有什么好事啦?这么高兴。
我母亲来信了。她在信上高兴地说,我姐姐下个月就要结果了。
上次你说你姐姐刚我到工作,怎么这么快就要结果了?
她未婚夫不愿意让她工作了。对
将来你也会这样吗?结了婚就不工作了吗? 不。我喜欢工作。要是不让我工作,我就不结婚。
选词填空
该。着呢。结。有名。真。要。爱。迟到。发。尤其。了
1)这里的秋天真好,不冷也不热。
2)我爱滑冰也爱滑雪。
3)我们家乡是有名的风景区,冬天可以滑雪,夏天可以游泳,一年四季都有很多游泳的人,尤其是夏天,去避暑的人别多
4)我们那儿很多人家都靠经营旅馆 发了才。
5)秋天着呢,树上的叶了都红了。
6)下个月我姐姐就要结婚了。
7)快走吧,要迟到了。
8)对不起,我迟到了
9)别着急,天这早了
10)你的表是不是该换电池了
B) 就。。快
1)你看快下雪了。我们快走吧
2)明天她就要回来了
3)马上就要出发了,你怎么还不着急呢?
4)她快成足球迷了,为看足球课也不上了。
5)今天早上我六点就起床了。
6)秋天快到了。你最好去买一件毛衣
改错句
1)下个月姐姐就要结婚了。
2)我们八点就上课了。
3)今天要冷了,我该买冬天的衣服
4)听说我要回国了,妈妈很高兴
5) 姐姐跟一个公司职员结了婚
6)她是一个好老师,我们都很爱她

Có 2 lỗi chính tả tiếng Việt, em Hiền gõ đúng hết rồi.
 
Back
Top