• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình Hán ngữ 3 Bài 4

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,359
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com

Giáo trình Hán ngữ quyển 3 bài 4


Giáo trình Hán ngữ 3 bài 4 lớp học tiếng Trung online theo sách giáo trình Hán ngữ 3 phiên bản mới. Các bạn học viên học theo video bài giảng bên dưới nhé, Thầy Vũ dạy qua rất nhiều bạn học viên lớp Hán ngữ 3 khóa trước rất chi tiết và cặn kẽ phần ngữ pháp tiếng Trung, từ vựng tiếng Trung và đưa ra rất nhiều mẫu câu tiếng Trung làm ví dụ minh họa cho cách sử dụng từ mới tiếng Trung và cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster
 
Last edited by a moderator:
Hán ngữ 3 bài 4
送, tiễn , tặng ,
你送我到机场吗?我只能送你到这里。
几点你去开会?你在那儿开会
你喜欢教学工作吗?
研讨 ) yántǎo - nghiên cứu你参加研讨会吗? 你们在研讨什么?
你经过这个问题了吗?,我经过了很多问题,
向)hướng về, 走向银行,走向未来, 我想向你妈妈问好 ,hỏi
捎) shāo- cần,vát hộ
你想捎什么东西吗?你可以帮我捎一个冬西吧?
过去) - qua đó, động từ quá khứ
我们过去看情况吧。你过来一下吧。这是他的过去,你别提到我的过去吧 ) tí dao
过来 ) đến đây - lại đây
你过来看一下吧。你叫他过来吧。
请问大学门口在哪儿?我在学校门口等你
辛苦) xīnkǔ
你的生活辛苦吗?你怕辛苦吗?你太辛苦了, 这个工作很辛苦
麻烦) máfan
你别麻烦我,我觉得这个工作太麻烦了,他常常麻烦我,他给我带来很多麻烦
趟)tàng - chiến xe - 一趟车 - một chiến xe
我们走这趟车吧,这趟旅游,你再跑一趟吧
爱人 ) vợ + chồng
他是我的爱人, 她是我的老婆 ,
办事)làm việc về vấn đề hành chính
你要办什么事?
你马上给我打电话吧。
你说得太慢了
展览) zhǎnlǎn - truyển lãm。 产品 ) chǎnpīn - sản phẩm
你要展览什么产品?你喜欢看汽车展览吗?
上来) 你上楼来吧。你上来见我一下
你帮我开车吧,什么时候你学开车?
照相机) zhàoxiàngjī - máy ảnh
你有照相机吗?你买的照相机多少钱。 你帮我照一张相吧.
座位) zuòwèi - chỗ ngồi
你的座位在哪儿?你还有座位吧。你帮我找一个座位吧。
注意) zhùyì
你要注意一下。你要注意这个问题,
出土文物 ) chūtǔ wénwù - món đồ cổ
大约 + 大概 / dàyuē + dàgāi - đại khái
大约有多少人?
要求) nhu cầu
你有什么要求吗?她对工作的要求很高。
声) shēng - tiếng .gọi kêu
什么时候你去就叫我一声吧。
清楚) qīngchu - rõ ràng / 屏幕) píngmù - màng hình
你的问题不清楚。我还没清楚你的问题。你写得不清楚。你看清楚吗?
你能看清楚屏幕上的字吗 - bạn có nhìn rõ chữ trên màng hình không
师傅) shīfu - sư phụ
谁是你的师傅
大使馆 - đại sứ quán
越南大使馆哪儿?
台湾 + 香港 đài loan + hongkong
我想去台湾留学
不是想) chẳng phải muốn / 不是喜欢 - chẳng phải thích
你不是说了吗?
慢走 ,进来吧) vào đi. / 出来吧 - ra ngoài đi
来 - hướng về phía mình
过来 》过去 》 起来 》上去 》 下来 》 进来 》 进去 》 出来 》 出去
你进来坐吧 , 你出来跟我去玩吧 , 你过来我问一下 , 我们过去老师玩吧 ,我想下去找一点东西吃
你下去叫她给我打电话 , 你进去问他吧 ,现在我要出去一下 , 我想过去看一下衣服
她进办公室去了 , 他上车去了 ,她上楼去了, 她下楼去了, 她走出去了 , 他跑出去了 ,我们走过去看电脑吧
起来) đang nằm thì bật dậy
你站起来吧
回来 》 回去 》 带来 》 带过去
她去超市买回来很多水果 , 她带回来一个礼物 ,每个月他带来给我很多钱 ,这个礼物你给他带过去吧
会话)
王老师吗?我是少林
啊,少林,你不是到台湾开汉语教学研讨会去了吗?
我开完会回来了,昨天晚上刚到家,我回来的时候,经过香港,到小赵家去看了看。
好吗? 小赵好吗,挺好的。他让我向您问好,还让我给您捎一些东西,我想给您送去。
我过去取吧,不用,我正好要下楼去,顺便就给您带去了,那好, 你过来吧。
辛苦了,还麻烦你跑一趟,外边冷,快进屋来座吧。
不进去了,我爱人还在楼下等你呢,我们要出去办点儿事,
我送送你。不用送呢,请回吧。 慢走。
下边的同学快上来吧,爱开车了。
我不上去了,我到后边的五号车去可以吗?我朋友在那儿。
你过去吧,玛丽怎么还没上来呢?
她忘带照相机了,又回宿舍去拿了,一会儿就回来,啊。
她跑来了。玛丽,快点儿,就要开车了。
对不起。我来晚了, 玛丽, 这儿还有座位,你过来吧。
请大家注意,我先说一件事。我们今天去参观出土文物展览。
这个展览大约要参观两个半小时,参观完以后,四点钟开车回来,要求大家四点准时上车。
不回来的同学跟我说一声,听清楚了没有?听清楚了
要记住开车的时间。都上来了吗,好,师傅,开车吧。
老师,您到这儿来坐吧,
我不过去了,就坐这儿了,你快坐下吧,
老师,参观完以后,我想到大使馆去看朋友,不回学校去了,可以吗?
可以
准时。取。麻烦。拿。参观。去。顺便。清楚。要求。大约
1》麻烦你给我带一封信去,好吗
2》林老师到台湾开教学研讨会去了
3》我进城去看展览,顺便买了这本画册来,你看怎么样?
4》今天参观展览的人真多!
5》老师说明天参观,是上午去还是下午去,我没听清楚。
6》她回宿舍去拿照相机了,我们等她一会儿吧。
7》我现到去银行取钱去,你跟我一起去吧。
8》老师每天七点五十准时到教室。
9》老师要求我们多听,多读,多说,多写
10》今天的作业我大约做了两个小时才做完
会话)
今天我带同学们去参观展览。快到出发的时间了,就叫同学们快上车来。
我们坐是三号车,爱德华不想坐这辆车,他朋友在五号车,
他想到五号车去,问我行不行,我说,行,你过去吧。
就要开车了。玛丽还没来。我问玛丽怎么没来。山本说。她忘带照相机了,又回宿舍去拿了,
马上就回来,过了一会儿,玛丽跑来了。
我看同学们都上来了,就对大家说,这个展览大约要参观两个小时,
参观完以后,四点钟准时开车回学校。大家要记住开车时间。不回来的同学跟老师说一声。
 
Hán ngữ 3 bài 4
送, tiễn , tặng ,
你送我到机场吗?我只能送你到这里。
几点你去开会?你在那儿开会
你喜欢教学工作吗?
研讨 ) yántǎo - nghiên cứu你参加研讨会吗? 你们在研讨什么?
你经过这个问题了吗?,我经过了很多问题,
向)hướng về, 走向银行,走向未来, 我想向你妈妈问好 ,hỏi
捎) shāo- cần,vát hộ
你想捎什么东西吗?你可以帮我捎一个冬西吧?
过去) - qua đó, động từ quá khứ
我们过去看情况吧。你过来一下吧。这是他的过去,你别提到我的过去吧 ) tí dao
过来 ) đến đây - lại đây
你过来看一下吧。你叫他过来吧。
请问大学门口在哪儿?我在学校门口等你
辛苦) xīnkǔ
你的生活辛苦吗?你怕辛苦吗?你太辛苦了, 这个工作很辛苦
麻烦) máfan
你别麻烦我,我觉得这个工作太麻烦了,他常常麻烦我,他给我带来很多麻烦
趟)tàng - chiến xe - 一趟车 - một chiến xe
我们走这趟车吧,这趟旅游,你再跑一趟吧
爱人 ) vợ + chồng
他是我的爱人, 她是我的老婆 ,
办事)làm việc về vấn đề hành chính
你要办什么事?
你马上给我打电话吧。
你说得太慢了
展览) zhǎnlǎn - truyển lãm。 产品 ) chǎnpīn - sản phẩm
你要展览什么产品?你喜欢看汽车展览吗?
上来) 你上楼来吧。你上来见我一下
你帮我开车吧,什么时候你学开车?
照相机) zhàoxiàngjī - máy ảnh
你有照相机吗?你买的照相机多少钱。 你帮我照一张相吧.
座位) zuòwèi - chỗ ngồi
你的座位在哪儿?你还有座位吧。你帮我找一个座位吧。
注意) zhùyì
你要注意一下。你要注意这个问题,
出土文物 ) chūtǔ wénwù - món đồ cổ
大约 + 大概 / dàyuē + dàgāi - đại khái
大约有多少人?
要求) nhu cầu
你有什么要求吗?她对工作的要求很高。
声) shēng - tiếng .gọi kêu
什么时候你去就叫我一声吧。
清楚) qīngchu - rõ ràng / 屏幕) píngmù - màng hình
你的问题不清楚。我还没清楚你的问题。你写得不清楚。你看清楚吗?
你能看清楚屏幕上的字吗 - bạn có nhìn rõ chữ trên màng hình không
师傅) shīfu - sư phụ
谁是你的师傅
大使馆 - đại sứ quán
越南大使馆哪儿?
台湾 + 香港 đài loan + hongkong
我想去台湾留学
不是想) chẳng phải muốn / 不是喜欢 - chẳng phải thích
你不是说了吗?
慢走 ,进来吧) vào đi. / 出来吧 - ra ngoài đi
来 - hướng về phía mình
过来 》过去 》 起来 》上去 》 下来 》 进来 》 进去 》 出来 》 出去
你进来坐吧 , 你出来跟我去玩吧 , 你过来我问一下 , 我们过去老师玩吧 ,我想下去找一点东西吃
你下去叫她给我打电话 , 你进去问他吧 ,现在我要出去一下 , 我想过去看一下衣服
她进办公室去了 , 他上车去了 ,她上楼去了, 她下楼去了, 她走出去了 , 他跑出去了 ,我们走过去看电脑吧
起来) đang nằm thì bật dậy
你站起来吧
回来 》 回去 》 带来 》 带过去
她去超市买回来很多水果 , 她带回来一个礼物 ,每个月他带来给我很多钱 ,这个礼物你给他带过去吧
会话)
王老师吗?我是少林
啊,少林,你不是到台湾开汉语教学研讨会去了吗?
我开完会回来了,昨天晚上刚到家,我回来的时候,经过香港,到小赵家去看了看。
好吗? 小赵好吗,挺好的。他让我向您问好,还让我给您捎一些东西,我想给您送去。
我过去取吧,不用,我正好要下楼去,顺便就给您带去了,那好, 你过来吧。
辛苦了,还麻烦你跑一趟,外边冷,快进屋来座吧。
不进去了,我爱人还在楼下等你呢,我们要出去办点儿事,
我送送你。不用送呢,请回吧。 慢走。
下边的同学快上来吧,爱开车了。
我不上去了,我到后边的五号车去可以吗?我朋友在那儿。
你过去吧,玛丽怎么还没上来呢?
她忘带照相机了,又回宿舍去拿了,一会儿就回来,啊。
她跑来了。玛丽,快点儿,就要开车了。
对不起。我来晚了, 玛丽, 这儿还有座位,你过来吧。
请大家注意,我先说一件事。我们今天去参观出土文物展览。
这个展览大约要参观两个半小时,参观完以后,四点钟开车回来,要求大家四点准时上车。
不回来的同学跟我说一声,听清楚了没有?听清楚了
要记住开车的时间。都上来了吗,好,师傅,开车吧。
老师,您到这儿来坐吧,
我不过去了,就坐这儿了,你快坐下吧,
老师,参观完以后,我想到大使馆去看朋友,不回学校去了,可以吗?
可以
准时。取。麻烦。拿。参观。去。顺便。清楚。要求。大约
1》麻烦你给我带一封信去,好吗
2》林老师到台湾开教学研讨会去了
3》我进城去看展览,顺便买了这本画册来,你看怎么样?
4》今天参观展览的人真多!
5》老师说明天参观,是上午去还是下午去,我没听清楚。
6》她回宿舍去拿照相机了,我们等她一会儿吧。
7》我现到去银行取钱去,你跟我一起去吧。
8》老师每天七点五十准时到教室。
9》老师要求我们多听,多读,多说,多写
10》今天的作业我大约做了两个小时才做完
会话)
今天我带同学们去参观展览。快到出发的时间了,就叫同学们快上车来。
我们坐是三号车,爱德华不想坐这辆车,他朋友在五号车,
他想到五号车去,问我行不行,我说,行,你过去吧。
就要开车了。玛丽还没来。我问玛丽怎么没来。山本说。她忘带照相机了,又回宿舍去拿了,
马上就回来,过了一会儿,玛丽跑来了。
我看同学们都上来了,就对大家说,这个展览大约要参观两个小时,
参观完以后,四点钟准时开车回学校。大家要记住开车时间。不回来的同学跟老师说一声。

Em Hiền gõ theo bài giảng đúng hết rồi.
 

你送我到机场吗?
我只能送你到这里
开会
几点你去开会?
你在哪儿开会?
教学
你喜欢教学工作吗?
研讨
你们在研讨什么?
研讨会
几点研讨会开始?
经过
你经过这个问题了吗?

问好
我想向你妈妈问好

你想稍什么东西吗?
过去
我们过去看情况吧
过来
你过来一下吧
你叫她过来吧
门口
学校门口
我在学校门口等你
辛苦
你太辛苦了
这个工作很辛苦
麻烦
她常常麻烦我
她给我带来很多麻烦

一趟车
我们走这趟车吧
这趟旅游
你再跑一趟吧
爱人
她是我爱的人
她是我的老婆
办事
你想办什么是?
马上
你马上打电话给她吧

你说得太慢了
你说慢一点
你慢走
展览馆
展览
你喜欢看汽车展览吗?
产品
你想展览什么产品?
上来
你上来见我一下
开车
什么时候学开车?
照相机
照相
你买的照相机多少钱?
你帮我照相吧
你帮我照一张相吧
座位
你帮我找一个座位吧
注意
你要注意这个问题
出土。文物
大约
大约有多少人?
要求
你有什么要求吗?
她对工作的要求很高

什么时候你去就叫我一声吧
清楚
我还没清楚你的问题
你看清楚吗?
屏幕
你能看清楚屏幕上的字吗?
师傅
你的师父是谁?
大使馆
越南大使馆在哪儿?
大使
台湾
香港

我想去台湾留学
你不是想去中国留学吗?
你不是想去旅游吗?
你不是喜欢吃这个菜吗?
上来
你上来吧
你上来跟我看电视吧
下来
你下来吧
你下来跟我喝咖啡吧
进来
你进来吧
你进来坐吧
出来
你出来吧
你出来跟我去玩吧
回来
什么时候你回来?
过来
你过来我问一下
起来
你站起来吧
上去
我们上去吧
你想上去看什么?
我想上去看她的房间
下去
我想下去我一点东西吃
你下去吧
你下去叫她给我打电话吧
进去
我可以进去吗?
你进去问她吧
出去
现在我要出去一下
心情
你出去吧
回去
现在我要回去接孩子
你先回去吧
我想过去看一下衣服
你过去问她吧
她回家去了
她进办公室去了
她上车去了
她下车去了
她上楼去了
她下楼去了
V+V xu huong kep
V+ bo ngu xu huong kep
她走出去了
她跑出去了
我们走过去看电脑吧
今天买回来很多水果
每个月她给我带回来很多钱
你买回来什么东西?
这个礼物你给她带过去吧
我们走上去吧
我们走下去吧
她带回来一个照相机
她带回一个照相机来
 

你送我到机场吗?
我只能送你到这里
开会
几点你去开会?
你在哪儿开会?
教学
你喜欢教学工作吗?
研讨
你们在研讨什么?
研讨会
几点研讨会开始?
经过
你经过这个问题了吗?

问好
我想向你妈妈问好

你想稍什么东西吗?
过去
我们过去看情况吧
过来
你过来一下吧
你叫她过来吧
门口
学校门口
我在学校门口等你
辛苦
你太辛苦了
这个工作很辛苦
麻烦
她常常麻烦我
她给我带来很多麻烦

一趟车
我们走这趟车吧
这趟旅游
你再跑一趟吧
爱人
她是我爱的人
她是我的老婆
办事
你想办什么是?
马上
你马上打电话给她吧

你说得太慢了
你说慢一点
你慢走
展览馆
展览
你喜欢看汽车展览吗?
产品
你想展览什么产品?
上来
你上来见我一下
开车
什么时候学开车?
照相机
照相
你买的照相机多少钱?
你帮我照相吧
你帮我照一张相吧
座位
你帮我找一个座位吧
注意
你要注意这个问题
出土。文物
大约
大约有多少人?
要求
你有什么要求吗?
她对工作的要求很高

什么时候你去就叫我一声吧
清楚
我还没清楚你的问题
你看清楚吗?
屏幕
你能看清楚屏幕上的字吗?
师傅
你的师父是谁?
大使馆
越南大使馆在哪儿?
大使
台湾
香港

我想去台湾留学
你不是想去中国留学吗?
你不是想去旅游吗?
你不是喜欢吃这个菜吗?
上来
你上来吧
你上来跟我看电视吧
下来
你下来吧
你下来跟我喝咖啡吧
进来
你进来吧
你进来坐吧
出来
你出来吧
你出来跟我去玩吧
回来
什么时候你回来?
过来
你过来我问一下
起来
你站起来吧
上去
我们上去吧
你想上去看什么?
我想上去看她的房间
下去
我想下去我一点东西吃
你下去吧
你下去叫她给我打电话吧
进去
我可以进去吗?
你进去问她吧
出去
现在我要出去一下
心情
你出去吧
回去
现在我要回去接孩子
你先回去吧
我想过去看一下衣服
你过去问她吧
她回家去了
她进办公室去了
她上车去了
她下车去了
她上楼去了
她下楼去了
V+V xu huong kep
V+ bo ngu xu huong kep
她走出去了
她跑出去了
我们走过去看电脑吧
今天买回来很多水果
每个月她给我带回来很多钱
你买回来什么东西?
这个礼物你给她带过去吧
我们走上去吧
我们走下去吧
她带回来一个照相机
她带回一个照相机来

Em Trang làm đúng hết rồi, em cố gắng học tốt nhé.
 
Back
Top