• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Giáo trình Hán ngữ 3 Bài 8

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,195
Reaction score
293
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com

Giáo trình Hán ngữ quyển 3 học tiếng Trung online Thầy Vũ


Bộ video bài giảng Thầy Vũ dạy học lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM các bạn học viên khóa trước lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 8. Trong sách giáo trình Hán ngữ quyển 3 tập trung rất nhiều vấn đề ngữ pháp tiếng Trung quan trọng và rất quan trọng, vì vậy các bạn cần xem thật kỹ và xem hết toàn bộ các video bài giảng bên dưới nhé. Có chỗ nào các bạn chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi ngay bên dưới mục bình luận để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster
 
Last edited by a moderator:
昨天我看了 一个文物展览
你买DVD了没有?
我去过那儿。我带你去吧
我没有看过这本书。不知道好不好
来中国以后。我没有得过病
请大家再听一遍
这个公园我一次也没去过
这种药一天吃三次。一次吃两片
香港我已经去过两次了
每课课文我都要读七八遍
请大家准备好笔和本子。现在听写句子
我发给你的伊妹儿。你收到了没有
那本书你找到了没有?
吃完晚饭我们一起去跳舞吧
不行。今天的作业还没做好呢。吃完晚饭我要做作业
这瓶花我们放在什么地方呢?
昨天晚上。我工作到十点
这张唱片我一听完就还给你
老师的电话码我忘了。因为我没记在本子上
我一下飞机就看见爸爸
我打算在这儿学习到明年七月
她进步很大。现在已经听懂老师的话了
斧子
邻居
她是我的邻居

有人偷我的钱包
小偷
我的摩托车被小偷头走了
表情
痛苦
她的表情很痛苦
言行
举动
你给我照一张相吧

你洗这张照片吧

你闭上眼睛吧
油画
放大

你想放大几倍?
你给我放大三倍吧
公分
差(一)点儿
差一点我没考上大学
差一点我忘了钱包

你别碰我
昨天在超市里碰见了她

事故
一起事故
昨天发生了一起摩托车事故

一整天
昨天我工作一整天
眼镜
我的眼镜你放在哪里了?
别提了
昨天的事你别提了
倒霉今天我碰到很多倒霉事
摔跤
我摔了一跤

你的手机我摔坏了

杯子掉在了地上
地上
我们坐在地上吃饭吧
上班
早上几点你上班?
下班
下午几点你下班?
保证
你能保证吗?
我跟你保证
遵守
规定
遵守规定
我们需要遵守公司的规定
规则
你要遵守规则
造成
这个问题是谁造成的?
拥挤
交通拥挤
是什么问题造成交通拥挤
主要
主要问题
原因
主要原因是什么?
之一
原因之一
造成交通拥挤的原因之一
引起
引起交通拥挤的原因
引起交通拥挤的原因是摩托车太多
赶快
你赶快吃饭吧
你赶快给她打电话吧
发展
我们要赶快发展公司
最近你公司发展得怎么样?
这个工作不怎么样
这条裙子贵了一点
今天我差一点忘了去工作
差一点我考不上大学
Adj + 得很=很+adj
今天我忙得很
今天我的工作多得很
她一天比一天胖
摩托车一年比一年多
好得很
坏得很
忙得很
快得很
疼得很
冷得很
热得很
困得很
碰见了
碰坏了
碰疼了
眼镜摔坏了
杯子摔坏了
手机摔坏了
作业做完了
生词预习好了
课文读熟了
差点儿迟到
差点儿没迟到
差点儿摔坏
张张都很漂亮
人人都很忙
个个都很努力
我的一个朋友在首都剧场近开( 1)了一个小公司。
那天很忙,职员们都没有吃午饭,她为了(2)给大家买吃的就打的去了<麦当劳>。买好了饭就又打的(3)往会走。司机问她去哪儿,她说;首都机场,司机奇怪地看了她一眼,但是还是开车走了。走(4)了好长时间,我的朋友觉得不对,就(5)对司机说,错了。司机说没错,这就是去首都机场的路。朋友一听,坏了,忙说,我不去首都机场,我去王府井的首都剧场。司机说,你刚才说的是去,首都机场,我朋友才知道自己发音有问题,只好对司机说,对不起,我没汉语说得不好,发音不清楚。
回到公司,大家问她去哪儿(6)了,她(7)给大家讲了这件事,大家都笑了。
我想不少外国留学生都会遇(8)一这种叫人哭笑不得的事吧,要学(9)好汉语,发音是非常重要的
 
昨天我看了 一个文物展览
你买DVD了没有?
我去过那儿。我带你去吧
我没有看过这本书。不知道好不好
来中国以后。我没有得过病
请大家再听一遍
这个公园我一次也没去过
这种药一天吃三次。一次吃两片
香港我已经去过两次了
每课课文我都要读七八遍
请大家准备好笔和本子。现在听写句子
我发给你的伊妹儿。你收到了没有
那本书你找到了没有?
吃完晚饭我们一起去跳舞吧
不行。今天的作业还没做好呢。吃完晚饭我要做作业
这瓶花我们放在什么地方呢?
昨天晚上。我工作到十点
这张唱片我一听完就还给你
老师的电话码我忘了。因为我没记在本子上
我一下飞机就看见爸爸
我打算在这儿学习到明年七月
她进步很大。现在已经听懂老师的话了
斧子
邻居
她是我的邻居

有人偷我的钱包
小偷
我的摩托车被小偷头走了
表情
痛苦
她的表情很痛苦
言行
举动
你给我照一张相吧

你洗这张照片吧

你闭上眼睛吧
油画
放大

你想放大几倍?
你给我放大三倍吧
公分
差(一)点儿
差一点我没考上大学
差一点我忘了钱包

你别碰我
昨天在超市里碰见了她

事故
一起事故
昨天发生了一起摩托车事故

一整天
昨天我工作一整天
眼镜
我的眼镜你放在哪里了?
别提了
昨天的事你别提了
倒霉今天我碰到很多倒霉事
摔跤
我摔了一跤

你的手机我摔坏了

杯子掉在了地上
地上
我们坐在地上吃饭吧
上班
早上几点你上班?
下班
下午几点你下班?
保证
你能保证吗?
我跟你保证
遵守
规定
遵守规定
我们需要遵守公司的规定
规则
你要遵守规则
造成
这个问题是谁造成的?
拥挤
交通拥挤
是什么问题造成交通拥挤
主要
主要问题
原因
主要原因是什么?
之一
原因之一
造成交通拥挤的原因之一
引起
引起交通拥挤的原因
引起交通拥挤的原因是摩托车太多
赶快
你赶快吃饭吧
你赶快给她打电话吧
发展
我们要赶快发展公司
最近你公司发展得怎么样?
这个工作不怎么样
这条裙子贵了一点
今天我差一点忘了去工作
差一点我考不上大学
Adj + 得很=很+adj
今天我忙得很
今天我的工作多得很
她一天比一天胖
摩托车一年比一年多
好得很
坏得很
忙得很
快得很
疼得很
冷得很
热得很
困得很
碰见了
碰坏了
碰疼了
眼镜摔坏了
杯子摔坏了
手机摔坏了
作业做完了
生词预习好了
课文读熟了
差点儿迟到
差点儿没迟到
差点儿摔坏
张张都很漂亮
人人都很忙
个个都很努力
我的一个朋友在首都剧场近开( 1)了一个小公司。
那天很忙,职员们都没有吃午饭,她为了(2)给大家买吃的就打的去了<麦当劳>。买好了饭就又打的(3)往会走。司机问她去哪儿,她说;首都机场,司机奇怪地看了她一眼,但是还是开车走了。走(4)了好长时间,我的朋友觉得不对,就(5)对司机说,错了。司机说没错,这就是去首都机场的路。朋友一听,坏了,忙说,我不去首都机场,我去王府井的首都剧场。司机说,你刚才说的是去,首都机场,我朋友才知道自己发音有问题,只好对司机说,对不起,我没汉语说得不好,发音不清楚。
回到公司,大家问她去哪儿(6)了,她(7)给大家讲了这件事,大家都笑了。
我想不少外国留学生都会遇(8)一这种叫人哭笑不得的事吧,要学(9)好汉语,发音是非常重要的

Em Trang làm đúng hết rồi, cố gắng lên em.
 
Back
Top