• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Giáo trình Hán ngữ 5 Bài 4

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,195
Reaction score
293
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 5 bài 4 video bài giảng Thầy Vũ dạy học tiếng Trung giao tiếp nâng cao cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Khóa học tiếng Trung online giáo trình Hán ngữ 5 phiên bản mới hiện nay đã được chia sẻ miễn phí và công khai ngay trên kênh youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster
 
Last edited by a moderator:
hán ngữ 5 bài 4
团圆 - 充满 - 相处
不从早到晚总是
热爱,向住,脱,多么, 数,也许,团圆, 划船,冻,充满 -
1 进屋要脱鞋,觉得特麻烦
2 星期天我们去公园划船吧
3 他对自已的未来充满信心
4 那是个让世界各国的人都十分向往的地方
5 我的手已经冻得没有感觉了
6 要说发达国家,中国还数不上,它只是一个发展中国家
7 没有去过云南的人,你不知道那是一个多么美丽的地方
8 我们的人民热爱和平,希望和世界各国友好相处
9 刚去时当然会感到寂寞,会想家,但是,如果你语言通了再交一下好朋友 也许你就想回来了
10 中国的春节跟我们圣诞节一样,也是一个全家团圆的
选成勾子
1 拿我来说吧,刚来中国时,也特别想家
2 不从早到晚总是玩游戏,还要注意锻炼身体
3 把大衣脱下吧,我给你排在这里
4 你是不是爱上她吧,为什么常常去找她
5 我的弟弟今年考上,北京大学了
6 你不知道,我爸爸妈妈听到这个消息是多么高兴
7 他们个子都很高,数最高的麦克
8 我们在等一会吧, 也许他快来了
大街上 - phố đi bộ lớn
1 我很喜欢北京,大街上有很多树很绿
2 中国的大街上到处都是自行车
3 我把打扫干净了
4 他生病了,可是他不想去医院打针
5 这是周末你想不想去游泳
6 我非常爱我的女朋友
理想
当时
当时你在干什么
赞成
我们赞成我的计划吗?我不赞成你的意见
你有几个孩子了
你学什么系 ,我学中国系
作品
他的作品很著名
旅途 - 旅行
祝你旅途很愉快
地图
你有河内地图吗?
我公司对面是超市
好像
好像你有是要跟我说
我有心事想跟你说
你们在交谈什么事
一所学校
简直
这简直是好机会
你简直不懂我的心情
一支歌
他经历了很多风雨
意义 - ý nghĩa
这个工作没有意义
彩虹
你见过彩虹吗
你想成功吗?什么时候我们能成功, 我想他成功不了
从来
从来我没有去过中国 - 从来我在家工作
一段时间
有一段时间我不跟他联系
他常白天做梦
你别做梦了,昨晚我梦见了你
亲人
在河内你有亲人了吗
失败 -Shībài - thất bại
我们失败了, 你不能失败
失去 - mất, thất lạc
我失去了很多钱
信心 - niềm tin
选择 - Xuǎnzé - sự lựa chọn
你选择这个机会吗,这是我选择的道路
这是他选择的人生
退缩 - Tuìsuō - co gút- gục rè
遇到困难你不能退缩
取得 -Qǔdé - dành giựt - 胜利 -Shènglì - thắng lợi
终于我们取得了胜利
鼓励
梦想
土地
故事
你的故事很可笑
坚强
我需要坚强
付出 - trả trá đánh đổi
你愿意付出吗?
分期付款
艰苦
你愿意付出艰苦吗?
一点也不
我一点也不舒服,我一点也不喜欢他, 我一点也不觉得累,你一点也不知道
你一点也不了解我
不过
不过,今我很忙
我简直听不懂你在说什么?
我从来不抽烟
他说着笑着
 
hán ngữ 5 bài 4
团圆 - 充满 - 相处
不从早到晚总是
热爱,向住,脱,多么, 数,也许,团圆, 划船,冻,充满 -
1 进屋要脱鞋,觉得特麻烦
2 星期天我们去公园划船吧
3 他对自已的未来充满信心
4 那是个让世界各国的人都十分向往的地方
5 我的手已经冻得没有感觉了
6 要说发达国家,中国还数不上,它只是一个发展中国家
7 没有去过云南的人,你不知道那是一个多么美丽的地方
8 我们的人民热爱和平,希望和世界各国友好相处
9 刚去时当然会感到寂寞,会想家,但是,如果你语言通了再交一下好朋友 也许你就想回来了
10 中国的春节跟我们圣诞节一样,也是一个全家团圆的
选成勾子
1 拿我来说吧,刚来中国时,也特别想家
2 不从早到晚总是玩游戏,还要注意锻炼身体
3 把大衣脱下吧,我给你排在这里
4 你是不是爱上她吧,为什么常常去找她
5 我的弟弟今年考上,北京大学了
6 你不知道,我爸爸妈妈听到这个消息是多么高兴
7 他们个子都很高,数最高的麦克
8 我们在等一会吧, 也许他快来了
大街上 - phố đi bộ lớn
1 我很喜欢北京,大街上有很多树很绿
2 中国的大街上到处都是自行车
3 我把打扫干净了
4 他生病了,可是他不想去医院打针
5 这是周末你想不想去游泳
6 我非常爱我的女朋友
理想
当时
当时你在干什么
赞成
我们赞成我的计划吗?我不赞成你的意见
你有几个孩子了
你学什么系 ,我学中国系
作品
他的作品很著名
旅途 - 旅行
祝你旅途很愉快
地图
你有河内地图吗?
我公司对面是超市
好像
好像你有是要跟我说
我有心事想跟你说
你们在交谈什么事
一所学校
简直
这简直是好机会
你简直不懂我的心情
一支歌
他经历了很多风雨
意义 - ý nghĩa
这个工作没有意义
彩虹
你见过彩虹吗
你想成功吗?什么时候我们能成功, 我想他成功不了
从来
从来我没有去过中国 - 从来我在家工作
一段时间
有一段时间我不跟他联系
他常白天做梦
你别做梦了,昨晚我梦见了你
亲人
在河内你有亲人了吗
失败 -Shībài - thất bại
我们失败了, 你不能失败
失去 - mất, thất lạc
我失去了很多钱
信心 - niềm tin
选择 - Xuǎnzé - sự lựa chọn
你选择这个机会吗,这是我选择的道路
这是他选择的人生
退缩 - Tuìsuō - co gút- gục rè
遇到困难你不能退缩
取得 -Qǔdé - dành giựt - 胜利 -Shènglì - thắng lợi
终于我们取得了胜利
鼓励
梦想
土地
故事
你的故事很可笑
坚强
我需要坚强
付出 - trả trá đánh đổi
你愿意付出吗?
分期付款
艰苦
你愿意付出艰苦吗?
一点也不
我一点也不舒服,我一点也不喜欢他, 我一点也不觉得累,你一点也不知道
你一点也不了解我
不过
不过,今我很忙
我简直听不懂你在说什么?
我从来不抽烟
他说着笑着

Em Diệu Hiền làm đúng hết rồi, em cố gắng lên.
 
Back
Top