• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình Hán ngữ 6 Bài 19

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,376
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 6 bài 19 lớp học tiếng Trung trực tuyến Thầy Vũ theo bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster
 
Last edited by a moderator:
Anh ơi đây là bài tập của em, anh chấm giúp em với ạ
 
Last edited by a moderator:
Anh ơi đây là bài tập của em, anh chấm giúp em với ạ


Bài 3

View attachment 8

View attachment 9

Bài 4
View attachment 10
Bài 5 ạ
View attachment 11

1A
2C

Câu 3, 5, 6 hơi lủng củng, em sửa lại đi

Bài 4: Câu 1,3,5 lủng củng

Bài 5 có nhiều câu lủng củng

Em gõ tiếng Trung ra thì anh mới nhìn rõ được, em gửi ảnh chụp thì anh khó nhìn lắm.
 
Bài 14
当家 - 在我们家是妈妈当家做主,大小事都由她来决定。
骄傲 - 我不时要提醒自己,不能太骄傲。
-她这个人 一向都很骄傲。
-她在台上领奖时,脸上显出骄傲的表情。
回答 -不好意思,我不方便回答这个问题。
-她忽然问起,我顿时不知该怎么回答。
-要经过思考后,我才能回答你。
规定- 学校的规定,医院的规定,工厂的规定,,等等,各行各业都有自己的规定。

由 - 这件事由谁来决定?
- 这份工作由谁来负责?
- 每一次遇到困难,都由他出面解决,
经济- 在困难阶段,是整个经济不景气时期。
等 - 等待 , 等了很久,等了一会儿, 等一等。
- 我一直都在这儿等你。
届 - 第二十二届国会选举将在六月份进行,
月球 - 月球直径约三四六七公里。
-人类的第一个登上月球是宇航员。
讲究 -他对喝什么,吃什么,一向都很讲究。
卫生 -保护公共环境,人人有责。
乱七八糟 - 我一紧张,就把话说得 乱七八糟的。
标语 - 在城市里,随处可见各式各样的标语。
提醒 - 我是打电话提醒你, 要准时吃药。
-我是好心提醒,你听不进去, 我也没则。。
负责 - 她负责很多项重要的工作。
住址 - 请告诉我你家的住址。
-我手上拿着信封,住址被模糊了一部分,又在个比较偏僻的地方,向好几个人问路,
我终于 找到了,
学年 - 第三学年她跟父母到国外定居,从此我们再也没有见面了,
误会 - 这么多年并肩的好伙伴,一场误会让彼此相隔。
大人 -在沙滩上大人小孩玩得兴高彩烈的。
放学 - 放学后我经常去图书馆。
门铃 -在睡梦中忽然门铃声响起,把我叫醒了。
不知所措 -突起而来的情况,我当时真的不知所措。

 
Bài 14
当家 - 在我们家是妈妈当家做主,大小事都由她来决定。
骄傲 - 我不时要提醒自己,不能太骄傲。
-她这个人 一向都很骄傲。
-她在台上领奖时,脸上显出骄傲的表情。
回答 -不好意思,我不方便回答这个问题。
-她忽然问起,我顿时不知该怎么回答。
-要经过思考后,我才能回答你。
规定- 学校的规定,医院的规定,工厂的规定,,等等,各行各业都有自己的规定 em bỏ từ 自己 đi

由 - 这件事由谁来决定?
- 这份工作由谁来负责?
- 每一次遇到困难,都由他出面解决,
经济- 在困难阶段,是整个经济不景气时期。
等 - 等待 , 等了很久,等了一会儿, 等一等。
- 我一直都在这儿等你。
届 - 第二十二届国会选举将在六月份进行,
月球 - 月球直径约三四六七公里。
-人类的第一个登上月球是宇航员。
讲究 -他对喝什么,吃什么,一向都很讲究。
卫生 -保护公共环境,人人有责。
乱七八糟 - 我一紧张,就把话说得 乱七八糟的。
标语 - 在城市里,随处可见各式各样的标语。
提醒 - 我是打电话提醒你, 要准时吃药。
-我是好心提醒,你听不进去, 我也没则 em sửa lại thành 我也没办法
负责 - 她负责很多项重要的工作。
住址 - 请告诉我你家的住址。
-我手上拿着信封,住址被模糊了一部分,又在个比较偏僻的地方,向好几个人问路,
我终于 找到了,
学年 - 第三学年她跟父母到国外定居,从此我们再也没有见面了,
误会 - 这么多年并肩的好伙伴,一场误会让彼此相隔。
大人 -在沙滩上大人小孩玩得兴高彩烈的。
放学 - 放学后我经常去图书馆。
门铃 -在睡梦中忽然门铃声响起,把我叫醒了。
不知所措 -突起而来 => 突袭而来 的情况,我当时真的不知所措。

Có mấy chỗ anh bôi đỏ, em xem lại đi.
 
消失
一干二净
考场
不安 - 我觉得有点不安
责问
监考
赶紧 - 你赶紧说吧
核对
准考证
相貌
一五一十 / 他一五一十地给我讲
了不起 / 他很了不起
很泼辣
你唱在家自学吗
绘画
篆刻
盆景
成长 - 你已经成长了
即使
有用
无愧
我逐渐意识到他不喜欢我 / 我逐渐习惯这里的气候
我开始逐渐了解他
戒烟 / 我决心戒烟 / 我决心考上大学
我决心学好汉语
下决心 / 我下决心开公司 / 我有决心把这个工作做好
我看不到你的决心
他是一个很了不起的人 / 你真了不起
虽然我们做出了很了不起的成绩,但是我们不能骄傲
他有什么了不起吗 / 困难没有什么了不起的
不论下雨,他还去上课 , 不论什么时候,他还帮助我
不论做什么事,她都很认真 / 不论刮风还是下雨,她都准时上班
即使有很多困难,我还坚持学下去 / 即使你说错了也没关系
即使明天下雨我还去
逐渐领悟
逐渐认识
逐渐了解
大胆的想法
大胆地说
大胆地做
突然哭起来
突然笑起来
突然站起来
丧失语言能力
丧失记忆能力
丧失工作能力
比她强得多
比他高得多
比这个贵得多
消失得一干二净
扫扫得一干二净
忘了一干二净
连问也不问
连听也不听
连看也不看
连动也不动
连想没有想
连尝也没尝
一天天成长起来
一天天热起来
一年年好起来
小时候的一场住重病使我丧失了听力
城市里汽车的增加,严重污染了城市的空气
这个道理我是逐渐领悟的
学会用汉语表达一定意思还是比较容易的,但是要学会用汉语思维就比较难了
昨天晚上我没睡好,今天一天都觉得头昏脑胀的
 
消失
一干二净
考场
不安 - 我觉得有点不安
责问
监考
赶紧 - 你赶紧说吧
核对
准考证
相貌
一五一十 / 他一五一十地给我讲
了不起 / 他很了不起
很泼辣
你唱在家自学吗
绘画
篆刻
盆景
成长 - 你已经成长了
即使
有用
无愧
我逐渐意识到他不喜欢我 / 我逐渐习惯这里的气候
我开始逐渐了解他
戒烟 / 我决心戒烟 / 我决心考上大学
我决心学好汉语
下决心 / 我下决心开公司 / 我有决心把这个工作做好
我看不到你的决心
他是一个很了不起的人 / 你真了不起
虽然我们做出了很了不起的成绩,但是我们不能骄傲
他有什么了不起吗 / 困难没有什么了不起的
不论下雨,他还去上课 , 不论什么时候,他还帮助我
不论做什么事,她都很认真 / 不论刮风还是下雨,她都准时上班
即使有很多困难,我还坚持学下去 / 即使你说错了也没关系
即使明天下雨我还去
逐渐领悟
逐渐认识
逐渐了解
大胆的想法
大胆地说
大胆地做
突然哭起来
突然笑起来
突然站起来
丧失语言能力
丧失记忆能力
丧失工作能力
比她强得多
比他高得多
比这个贵得多
消失得一干二净
扫扫得一干二净
忘了一干二净
连问也不问
连听也不听
连看也不看
连动也不动
连想没有想
连尝也没尝
一天天成长起来
一天天热起来
一年年好起来
小时候的一场住重病使我丧失了听力
城市里汽车的增加,严重污染了城市的空气
这个道理我是逐渐领悟的
学会用汉语表达一定意思还是比较容易的,但是要学会用汉语思维就比较难了
昨天晚上我没睡好,今天一天都觉得头昏脑胀的

Em Diệu Hiền gõ đúng hết rồi
 
傍晚
锁 》 他把门锁上了
递来 》 你递给我吧 》 你把哪本书递给我吧
本来 》 本来我不喜欢学汉语,但是后来却喜欢学汉语 》 本来我打算去中国玩,后来我却去日本玩
他去哪儿出差
顺手 》 他去他家顺手错一本书
刚好 - 正好 》 明天刚好是我的生日
自习 - 仔细 》 我常去读书馆自习
一块蛋糕
来不及 》 我来不及吃早饭
特意 》 这是我特意亲手给你做的菜
可惜 》 我觉得很可惜
傻眼
显出
失望 》 我对你觉得很失望
肩 》 他拍我的肩
高兴彩烈
期待 》 我很期待你回来
不忍 》 我不忍离开你
扫兴 》 我觉得很扫兴
出丑
将错就错
说谎
随着 》 随着经济的发展
欢呼
鼓掌 》 你鼓掌吧
摇头 》 他摇头不同意
半夜
醒 - 你睡醒了吗?我睡醒了
悄悄 -他悄悄地离开
关于 - 关于这个事
渐渐 - 我渐渐喜欢他
神秘 - 我觉得他很神秘
消息 - 你有什么消息吗
叹息 - 你别叹息了
粉色
绸带
记得 - 你还记得我吗,我不记得
真相 - 这是他的真相
让我好联系你
死心 -你死心了吗
一份心
开口 -我不敢开口
跟随 - 你跟随我吧
软 - 硬
你所说的事
所谓 》 所谓新工作,其实那是旧工作
少女
表露 - 表露感情
特有 》 这是我公司特有的产品
深深 - 他深深地爱我
甜蜜 - 他说话很甜蜜
预知 - 这是我的预知
未来 》 这是你的未来
国籍 - 越南国籍
责怪 》 你别责怪他了
华人
笑话
所有
一切 》一切事他预知了,我要跟你说的一切
这是你的错误
所有学生 - 这是我拥有的一切 / 冰箱里所有的菜
所有老师 / 所有问题 / 所有错误
你不来,我觉得太可惜了 》 可惜他没有给我打电话
关于你的问题,我都解决了 》
看不清 》 说不清 》 数不清
开不了口 》 说不出口 - 讲不了口
特有的期待
特意安排
特别关系
美丽误会
美丽记忆
美丽谎言
这段旧事
那段旧情
留下遗憾
留下印象
留下影像
你出去的时候要把这两个门都锁上
他本来学的是教育,后来才改学法律的
现在去恐怕来不及了,明天再说吧 》
收下吧,这是他特意为你买的,
我晚上一和朋友聊天, 就兴奋得睡不着觉
上次开同学会,大家都玩得很高兴,可惜你有事没来
决定了结婚的日子,他就开始做准备,期待着那天的到来
我真不忍把这个消息告诉她,他知道以后一定会很失望
看见她还在睡,我就悄悄地离开了
未来虽然不可预知,但是完全可以按照自已的理想去努力
我昨天做了好梦,梦见我的男朋友也来北京了
这件事说起来容易,但要真做起来就不那么容易了
我忽然想起明天是她的生日,应该买一件什么礼物送给她
你现在才想起来,怎么来得及呢?
这件事已经过去这么多年了,你竟然还记得什么清梦
他是学外语的,可是从没有出过国,简直太遗憾了
下着大雨,离得又远,我真的看不清她长得是什么样子
我这儿有很多关于中医和中药的书
到了四月底,所有的树差不多都绿了
我把我知道的一切都告诉他了
他比原来的老师厉害
我本来打算坐火车从北京到香港,但是没买到票,只好坐飞机
我们一边谈中国和外国的社会,一边听音乐
他已经感冒了一个星期
我昨天晚上睡觉时梦见了他
我起晚了,来不及吃早饭就去教室了
咱们先吃饭然后去喝咖啡
残疾人
人情
冷暖
人性
歧视
求职
勇气
勇敢
不得不 》 我不得不做这个事
拒绝
报社
管理 > 他是管理员
适合 》 这个工作不适合我
胜任 》 我能胜任这个工作
重大 》 重大责任
事件
抢 - 抢票
新闻 》 你常看新闻吗
团团转
聋哑
延误 》 他不想延误你的时间
宝贵时间
差错 》 难免出差错
不满 》 我觉得很不满
使得 》 他使我觉得不高兴
调离 》 他把我调离河内
加快 》 加快速度
眼神
疑心
作怪
以往 》 以往的事
地点
装作 》 你别装作了
控制 》 他要控制我
趁 > 趁还有时间
những từ này e vẫn chữa hiểu thầy có thể giải thích gõ hơn
S + 所 + V + 的 + N > 所有 + 的 + N


 
Last edited:
傍晚
锁 》 他把门锁上了
递来 》 你递给我吧 》 你把哪本书递给我吧
本来 》 本来我不喜欢学汉语,但是后来却喜欢学汉语 》 本来我打算去中国玩,后来我却去日本玩
他去哪儿出差
顺手 》 他去他家顺手错一本书
刚好 - 正好 》 明天刚好是我的生日
自习 - 仔细 》 我常去读书馆自习
一块蛋糕
来不及 》 我来不及吃早饭
特意 》 这是我特意亲手给你做的菜
可惜 》 我觉得很可惜
傻眼
显出
失望 》 我对你觉得很失望
肩 》 他拍我的肩
高兴彩烈
期待 》 我很期待你回来
不忍 》 我不忍离开你
扫兴 》 我觉得很扫兴
出丑
将错就错
说谎
随着 》 随着经济的发展
欢呼
鼓掌 》 你鼓掌吧
摇头 》 他摇头不同意
半夜
醒 - 你睡醒了吗?我睡醒了
悄悄 -他悄悄地离开
关于 - 关于这个事
渐渐 - 我渐渐喜欢他
神秘 - 我觉得他很神秘
消息 - 你有什么消息吗
叹息 - 你别叹息了
粉色
绸带
记得 - 你还记得我吗,我不记得
真相 - 这是他的真相
让我好联系你
死心 -你死心了吗
一份心
开口 -我不敢开口
跟随 - 你跟随我吧
软 - 硬
你所说的事
所谓 》 所谓新工作,其实那是旧工作
少女
表露 - 表露感情
特有 》 这是我公司特有的产品
深深 - 他深深地爱我
甜蜜 - 他说话很甜蜜
预知 - 这是我的预知
未来 》 这是你的未来
国籍 - 越南国籍
责怪 》 你别责怪他了
华人
笑话
所有
一切 》一切事他预知了,我要跟你说的一切
这是你的错误
所有学生 - 这是我拥有的一切 / 冰箱里所有的菜
所有老师 / 所有问题 / 所有错误
你不来,我觉得太可惜了 》 可惜他没有给我打电话
关于你的问题,我都解决了 》
看不清 》 说不清 》 数不清
开不了口 》 说不出口 - 讲不了口
特有的期待
特意安排
特别关系
美丽误会
美丽记忆
美丽谎言
这段旧事
那段旧情
留下遗憾
留下印象
留下影像
你出去的时候要把这两个门都锁上
他本来学的是教育,后来才改学法律的
现在去恐怕来不及了,明天再说吧 》
收下吧,这是他特意为你买的,
我晚上一和朋友聊天, 就兴奋得睡不着觉
上次开同学会,大家都玩得很高兴,可惜你有事没来
决定了结婚的日子,他就开始做准备,期待着那天的到来
我真不忍把这个消息告诉她,他知道以后一定会很失望
看见她还在睡,我就悄悄地离开了
未来虽然不可预知,但是完全可以按照自已的理想去努力
我昨天做了好梦,梦见我的男朋友也来北京了
这件事说起来容易,但要真做起来就不那么容易了
我忽然想起明天是她的生日,应该买一件什么礼物送给她
你现在才想起来,怎么来得及呢?
这件事已经过去这么多年了,你竟然还记得什么清梦
他是学外语的,可是从没有出过国,简直太遗憾了
下着大雨,离得又远,我真的看不清她长得是什么样子
我这儿有很多关于中医和中药的书
到了四月底,所有的树差不多都绿了
我把我知道的一切都告诉他了
他比原来的老师厉害
我本来打算坐火车从北京到香港,但是没买到票,只好坐飞机
我们一边谈中国和外国的社会,一边听音乐
他已经感冒了一个星期
我昨天晚上睡觉时梦见了他
我起晚了,来不及吃早饭就去教室了
咱们先吃饭然后去喝咖啡
残疾人
人情
冷暖
人性
歧视
求职
勇气
勇敢
不得不 》 我不得不做这个事
拒绝
报社
管理 > 他是管理员
适合 》 这个工作不适合我
胜任 》 我能胜任这个工作
重大 》 重大责任
事件
抢 - 抢票
新闻 》 你常看新闻吗
团团转
聋哑
延误 》 他不想延误你的时间
宝贵时间
差错 》 难免出差错
不满 》 我觉得很不满
使得 》 他使我觉得不高兴
调离 》 他把我调离河内
加快 》 加快速度
眼神
疑心
作怪
以往 》 以往的事
地点
装作 》 你别装作了
控制 》 他要控制我
趁 > 趁还有时间
những từ này e vẫn chữa hiểu thầy có thể giải thích gõ hơn
S + 所 + V + 的 + N > 所有 + 的 + N


Em gõ đúng theo bài giảng rồi
 
Back
Top