• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ


Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1 là bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung cho các bạn học viên lớp phiên dịch tiếng Trung và lớp dịch thuật tiếng Trung thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế. Đây là kênh học tiếng Trung online mỗi ngày của Thầy Vũ để hỗ trợ các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1 - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ - Tài liệu luyện dịch tiếng trung Quốc mỗi ngày ChineMaster

Các bạn học viên ôn tập lại nội dung bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 15

Tất cả bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng của Thầy Vũ đều được lưu trữ tại chuyên mục bên dưới.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày

Các lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đã có thông báo lịch học mới nhất tại ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TP HCM.

Lớp học tiếng Trung tại ChineMaster Hà Nội

Lớp học tiếng Trung tại ChineMaster TP HCM

Lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype dành cho các bạn học viên ở xa và không thu xếp thời gian đi học tại Trung tâm được, các bạn đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype

Các bạn muốn gõ tiếng Trung trên máy tính thì cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để gõ tiếng Trung Quốc online mỗi ngày theo video bài giảng Thầy Vũ giảng bài trực tuyến trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc đợt này có rất nhiều bạn hỏi khi nào Thầy Vũ khai giảng lớp mới. Các bạn xem chi tiết lịch học lớp order hàng Trung Quốc tại link bên dưới.

Khóa học order hàng Trung Quốc Quảng Châu Taobao 1688 Tmall

Sau đây chúng ta bắt đầu chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến theo Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1 ChineMaster


Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1 của Thầy Vũ có rất nhiều từ mới tiếng Trung và thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung để giúp chúng ta cải thiện kỹ năng dịch văn bản tiếng Trung. Các bạn chú ý xem thật kỹ bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bên dưới nhé.

Nội dung bài tập Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1

十万名学生被要求留在家里,因为大学应对新的Covid-19爆发

要求HCMC的100,000多名大学生留在家中,而其他许多学校正在加紧努力,处理新的本地Covid-19变速箱。

此举是在数名学生周一与一名英语教师接触后证实为“患者1347”,他从他的朋友那里感染了该病毒,他的朋友是越航的空姐,在他的居家隔离期间违反了隔离规定,因此2019冠状病毒病暴发。

HCMC教育大学及其位于第5区的教育实践中学的14,000多名学生被要求留在家中并改用在线学习。

该大学的Nguyen Ngoc Trung大师说,一名在10区主要英语语言中心上老师课的学生已被带到集中检疫设施,并首先对新型冠状病毒进行了阴性检测。与大学学生同班学习的人从星期二起被要求在家中隔离。

越南国立大学-胡志明市分校的理科大学的两名学生与受感染的老师一起学习后,关闭了位于第一区陈洪道街的宿舍。

该大学还暂时暂停了拥挤的活动和不必要的会议。

在第7区的同德堂大学的20,000多名学生在其中一名学生与受感染的老师一起学习之后,从周二晚开始被迫留在家中,然后在整个学校的各个地方走动。为了防止病毒传播,所有学习活动都已暂时暂停。

靠近Ton Duc Thang的第7区的金融与市场大学也允许其20,000名学生留在家中,直到至少星期六。

同样在星期三,外国语言大学-信息技术学院(Huflit)允许超过10,000名学生跳过课程,直到本周末为止,因为该学校距离咖啡店,卡拉OK厅和受感染的老师以前去过的英语中心很近。 。

11月22日上午和下午,空姐访问该设施并参加课程后,位于平盛区的Hutech大学允许30,000多名学生呆在家里,直到本周末才转为在线学习。与他的密切联系已进入集中检疫。

HCMC的其他大学和高中已加紧努力,以应对新的Covid-19社区传播,并进行师生接触追踪。

在第10区的Nguyen Du高中,它靠近老师病人探访的地方,如果情况变得复杂,行政管理委员会计划改用在线学习。

越南各地的许多学校在今年早些时候就采用了在线学习,当时,农历新年假期爆发后,成千上万的学生不得不在家里呆几个月。

在周一确认英语老师被感染之前,越南已经有近三个月没有当地传播。然后,老师将该病毒传播给了他的一个侄子和一个学生。

迄今为止,越南已记录了1,351起案件,其中35人死亡。

Phiên âm tiếng Trung theo Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1

Shí wàn míng xuéshēng bèi yāoqiú liú zài jiālǐ, yīn wéi dàxué yìngduì xīn de Covid-19 bàofā

yāoqiú HCMC de 100,000 duō míng dàxuéshēng liú zài jiāzhōng, ér qítā xǔduō xué jiào zhèngzài jiājǐn nǔlì, chǔlǐ xīn de běndì Covid-19 biànsù xiāng.

Cǐ jǔ shì zài shǔ míng xuéshēng zhōuyī yǔ yī míng yīngyǔ jiàoshī jiēchù hòu zhèngshí wèi “huànzhě 1347”, tā cóng tā de péngyǒu nàlǐ gǎnrǎnle gāi bìngdú, tā de péngyǒu shì yuè háng de kōngjiě, zài tā de jūjiā gélí qíjiān wéifǎnle gélí guīdìng, yīncǐ 2019 guānzhuàng bìngdú bìng bàofā.

HCMC jiàoyù dàxué jí qí wèiyú dì 5 qū de jiàoyù shíjiàn zhōngxué de 14,000 duō míng xuéshēng bèi yāoqiú liú zài jiāzhōng bìng gǎi yòng zàixiàn xuéxí.

Gāi dàxué de Nguyen Ngoc Trung dàshī shuō, yī míng zài 10 qū zhǔyào yīngyǔ yǔyán zhōngxīn shàng lǎoshī kè de xuéshēng yǐ bèi dài dào jízhōng jiǎnyì shèshī, bìng shǒuxiān duì xīnxíng guānzhuàng bìngdú jìnxíngle yīnxìng jiǎncè. Yǔ dàxué xuéshēng tóngbān xuéxí de rén cóng xīngqí'èr qǐ bèi yāoqiú zài jiāzhōng gélí.

Yuènán guólì dàxué-húzhìmíng shì fēnxiào de lǐkē dàxué de liǎng míng xuéshēng yǔ shòu gǎnrǎn de lǎoshī yīqǐ xuéxí hòu, guānbìle wèiyú dì yī qū chénhóngdào jiē de sùshè.

Gāi dàxué hái zhànshí zàntíngle yǒngjǐ de huódòng hé bù bìyào de huìyì.

Zài dì 7 qū de tóng dé táng dàxué de 20,000 duō míng xuéshēng zài qízhōng yī míng xuéshēng yǔ shòu gǎnrǎn de lǎoshī yīqǐ xuéxí zhīhòu, cóng zhōu'èr wǎn kāishǐ bèi pò liú zài jiāzhōng, ránhòu zài zhěnggè xuéxiào de gège dìfāng zǒudòng. Wèile fángzhǐ bìngdú chuánbò, suǒyǒu xuéxí huódòng dōu yǐ zhànshí zàntíng.

Kàojìn Ton Duc Thang de dì 7 qū de jīnróng yǔ shìchǎng dàxué yě yǔnxǔ qí 20,000 míng xuéshēng liú zài jiāzhōng, zhídào zhìshǎo xīngqíliù.

Tóngyàng zài xīngqísān, wàiguó yǔyán dàxué-xìnxī jìshù xuéyuàn (Huflit) yǔnxǔ chāoguò 10,000 míng xuéshēng tiàoguò kèchéng, zhídào běn zhōumò wéizhǐ, yīnwèi gāi xuéxiào jùlí kāfēi diàn, kǎlā OK tīng hé shòu gǎnrǎn de lǎoshī yǐqián qùguò de yīngyǔ zhòng xīn hěn jìn. .

11 Yuè 22 rì shàngwǔ hé xiàwǔ, kōngjiě fǎngwèn gāi shèshī bìng cānjiā kèchéng hòu, wèiyú píng shèng qū de Hutech dàxué yǔnxǔ 30,000 duō míng xuéshēng dāi zài jiālǐ, zhídào běn zhōumò cái zhuǎn wèi zàixiàn xuéxí. Yǔ tā de mìqiè liánxì yǐ jìnrù jízhōng jiǎnyì.

HCMC de qítā dàxué hé gāozhōng yǐ jiājǐn nǔlì, yǐ yìngduì xīn de Covid-19 shèqū chuánbò, bìng jìnxíng shī shēng jiēchù zhuīzōng.

Zài dì 10 qū de Nguyen Du gāozhōng, tā kàojìn lǎoshī bìngrén tànfǎng dì dìfāng, rúguǒ qíngkuàng biàn dé fùzá, xíngzhèng guǎnlǐ wěi yuán kuài jìhuà gǎi yòng zàixiàn xuéxí.

Yuènán gèdì de xǔduō xuéxiào zài jīnnián zǎo xiē shíhòu jiù cǎiyòngle zàixiàn xuéxí, dāngshí, nónglì xīnnián jià qí bàofā hòu, chéng qiān shàng wàn de xuéshēng bùdé bùzài jiālǐ dāi jǐ gè yuè.

Zài zhōuyī quèrèn yīngyǔ lǎoshī bèi gǎnrǎn zhīqián, yuènán yǐjīng yǒu jìn sān gè yuè méiyǒu dāngdì chuánbò. Ránhòu, lǎoshī jiāng gāi bìngdú chuánbò gěile tā de yīgè zhízi hé yīgè xuéshēng.

Qìjīn wéizhǐ, yuènán yǐ jìlùle 1,351 qǐ ànjiàn, qízhōng 35 rén sǐwáng.

Hướng dẫn dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1

100.000 sinh viên được yêu cầu ở nhà khi các trường đại học đối phó với đợt bùng phát Covid-19 mới

Hơn 100.000 sinh viên đại học tại TP.HCM đã được yêu cầu ở nhà trong khi nhiều trường khác đang đẩy mạnh nỗ lực đối phó với việc truyền Covid-19 mới tại địa phương.

Động thái này được đưa ra sau khi một số sinh viên tiếp xúc với một giáo viên tiếng Anh được xác nhận hôm thứ Hai là "bệnh nhân 1347", người đã nhiễm virus từ bạn của anh ta, một tiếp viên của Vietnam Airlines, người đã vi phạm quy tắc kiểm dịch trong thời gian cách ly tại nhà dẫn đến việc mới Sự bùng phát của covid-19.

Hơn 14.000 sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường THPT Thực hành Sư phạm Quận 5 đã được yêu cầu ở nhà và chuyển sang học trực tuyến.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung của trường đại học cho biết một sinh viên tham gia lớp học của giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Key ở quận 10 đã được đưa đến cơ sở cách ly tập trung và xét nghiệm ban đầu âm tính với vi rút coronavirus mới. Những người học cùng lớp với sinh viên tại trường đại học đã được yêu cầu cách ly ở nhà từ thứ Ba.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã đóng cửa ký túc xá trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 sau khi hai sinh viên của trường này học với giáo viên bị nhiễm bệnh.

Trường đại học cũng tạm ngưng các sự kiện đông người và các cuộc họp không cần thiết.

Hơn 20.000 sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng, Quận 7 đã buộc phải ở nhà từ tối thứ Ba sau khi một sinh viên của trường này đã học với giáo viên bị nhiễm bệnh trước khi thường xuyên đến một số khu vực trong trường. Tất cả các hoạt động học tập đã được tạm ngừng để ngăn chặn virus lây lan.

Trường Đại học Tài chính - Marketing ở quận 7, gần Tôn Đức Thắng, cũng cho phép 20.000 sinh viên ở nhà ít nhất đến thứ Bảy.

Cũng trong ngày thứ Tư, Đại học Ngoại ngữ - Tin học (Huflit) cho phép hơn 10.000 sinh viên nghỉ học cho đến cuối tuần này do trường khá gần một quán cà phê, một quán karaoke và một trung tâm tiếng Anh mà giáo viên bị nhiễm trước đó đã đến thăm. .

Đại học Hutech, quận Bình Thạnh cho phép hơn 30.000 sinh viên ở nhà đến cuối tuần này và chuyển sang học trực tuyến sau khi tiếp viên hàng không đến cơ sở để tham gia một lớp học vào sáng và chiều 22/11. Hai giảng viên và 25 sinh viên vào. liên hệ chặt chẽ với anh ta đã vào kiểm dịch tập trung.

Các trường đại học và trung học khác ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốc nỗ lực đối phó với sự lan truyền cộng đồng Covid-19 mới và tiến hành truy tìm liên lạc của giáo viên và học sinh.

Tại trường THPT Nguyễn Du, quận 10, gần địa điểm bệnh nhân đến thăm, ban giám hiệu dự kiến chuyển sang hình thức học trực tuyến nếu tình hình diễn biến phức tạp.

Nhiều trường học trên khắp Việt Nam đã áp dụng hình thức học trực tuyến vào đầu năm nay khi một đợt bùng phát khiến hàng nghìn học sinh phải ở nhà trong nhiều tháng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Việt Nam đã trải qua gần ba tháng mà không có sự lây truyền trong nước trước khi giáo viên tiếng Anh được xác nhận bị nhiễm bệnh vào thứ Hai. Giáo viên sau đó đã lây vi-rút cho một cháu trai và một học sinh của ông.

Việt Nam đến nay đã ghi nhận 1.351 trường hợp mắc, trong đó có 35 trường hợp tử vong.

Chúng ta vừa đi xong toàn bộ nội dung bài tập hôm nay - Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1. Các bạn cần hỏi thêm câu hỏi nào thì để lại lời nhắn bên dưới nhé.
 
Top