• Lịch khai giảng Tháng 9 & Tháng 10
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 26/9/2022, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30.
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 17/10/2022, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30.
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2

Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ


Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2 là một trong những bài giảng rất quan trọng của Th.S Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng luyện dịch tiếng Trung rất hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí này của Thầy Vũ tới những người bạn xung quanh chúng ta vào học cùng nhé.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2 - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn ôn tập và xem lại những kiến thức tiếng Trung được học trong bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 1

Chuyên mục luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung

Để có thể cải thiện tốt hơn khả năng học từ vựng tiếng Trung và mặt chữ Hán thì chúng ta cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để gõ tiếng Trung trên máy tính theo các bài giảng Thầy Vũ giảng bài trực tuyến trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung mới nhất

Các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng của Thầy Vũ đều được chia sẻ trên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster rất uy tín. Cộng đồng Dân tiếng Trung đánh giá rất cao chất lượng nội dung cũng như bài giảng dạy tiếng Trung online trên kênh này. Thật hiếm có một trang web nào mà hội tủ rất nhiều tài liệu học tiếng Trung quý hiếm như thế này. Các bạn đừng quên chia sẻ kênh này với các bạn khác học nữa nhé.

Thầy Vũ mới mở thêm Cơ sở 2 trong Sài Gòn để đáp ứng thêm được nhu cầu học tiếng Trung giao tiếp của các bạn học viên đang làm việc trong Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Sài Gòn, các bạn xem lịch khai giảng mới nhất tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung ChineMaster TP HCM

Bạn nào muốn đăng ký học lớp tiếng Trung trực tuyến qua Skype cùng Thầy Vũ thì đăng ký theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype

Ngoài những khóa học tiếng Trung ra, Thầy Vũ còn mở thêm các lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z trên website thương mại điện tử Alibaba gồm taobao 1688 và tmall. Các bạn xem chi tiết khóa học này tại link bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc taobao 1688 tmall

Tiếp theo bên dưới là nội dung bài giảng hôm nay - Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2.

Giáo án Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2 ChineMaster


Nội dung giáo án giảng dạy lớp luyện dịch tiếng Trung hôm nay ngày 8/12/2020 là Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2. Các bạn học viên và thành viên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster chú ý đọc thật kỹ bài tập bên dưới để dịch tiếng Trung sang tiếng Việt một cách chính xác nhất nhé.

Nội dung bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2

HCMC修复易发生洪水的街道令居民不安

因频繁发生洪水而闻名的阮湖Canh街已部分升级,但居民担心这是否意味着他们的房屋将被洪水淹没。

改造长3.2公里(2英里)的街道的项目于去年10月启动,该项目将1区市中心与2区通过平城区连接起来,耗资4700亿越南盾(合2039万美元)。

计划于明年四月完成的工程已经完成了一半以上,在严重塌陷的部分抬高了街道表面,同时将其他部分保持在相同的高度,以确保排水系统正常工作。

从Manor大楼前的地下通道到Nguyen Huu Canh立交桥(通常遭受最沉重的沉陷)的这条街长500米,已被抬高了50 cm至1.2 m。

现年48岁的阮提比希·普旺(Nguyen Thi Bich Phuong)居住在立交桥附近,她说,每次下大雨时,房屋前的部分都被淹没了。当最新的升级项目启动时,她和邻居们都很高兴。

但是两个月前,当街道的地面终于被抬起时,她的房子比街道低了半米。现在,她担心下雨时她的房子可能会被水淹没。她的家人计划稍后将房子的地板抬高。

68岁的Bui Thi Sai是另一条居住在这条街上的居民,她说,自从路段被抬高以来,她的家人的生活已经混乱了两个月。

两年前,她的家人花了1亿越南盾,将地板抬高了半米,以防洪水泛滥,但现在,这栋房子比街道水平低了半米。赛说,如果该项目未能使该地区免于洪水泛滥,她将出售房屋。

项目投资方HCMC投资与建设项目管理委员会表示,这条街道的海拔高度导致60多栋房屋的高度比街道表面低15厘米,而近70栋房屋的高度降低了30-50厘米。

董事会代表潘凡安说:“该项目一旦完成,将有助于提高排水能力,并有助于减少整个社区的洪水泛滥。”

他说,比街道低30厘米的房屋将有足够的空间在前面建造人形建筑(楼梯和平台)。

Nguyen Huu Canh Street建于1997年并于2002年通车,它寄予厚望,希望能改善HCMC的交通流量。

但开放后不久,这条街道就开始下沉,每次下雨时就被淹没。

早些时候,该市与Quang Trung工业集团股份公司签署了价值142亿越南盾(617,760美元)的租赁协议,在街上安装水泵以防止洪水泛滥,但情况并没有改善。

由于尚未确定全面的解决方案,近二十年来,城市洪灾一直是HCMC的头疼问题。

1975年以前该市的发展计划是为约200万居民设计的。目前的人口已经增加到1300万,不包括移民,但是排水系统尚未升级。

快速建设和对综合基础设施系统的投资不足加剧了洪水问题。

Phiên âm tiếng Trung Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2

HCMC xiūfù yì fāshēng hóngshuǐ de jiēdào lìng jūmín bù'ān

yīn pínfán fāshēng hóngshuǐ ér wénmíng de ruǎn hú Canh jiē yǐ bùfèn shēngjí, dàn jūmín dānxīn zhè shìfǒu yìwèizhe tāmen de fángwū jiāng bèi hóngshuǐ yānmò.

Gǎizào zhǎng 3.2 Gōnglǐ (2 yīnglǐ) de jiēdào de xiàngmù yú qùnián 10 yuè qǐdòng, gāi xiàngmù jiāng 1 qū shì zhōngxīn yǔ 2 qū tōngguò píng chéngqū liánjiē qǐlái, hàozī 4700 yì yuènán dùn (hé 2039 wàn měiyuán).

Jìhuà yú míngnián sì yuè wánchéng de gōngchéng yǐjīng wánchéngle yībàn yǐshàng, zài yánzhòng tāxiàn de bùfèn tái gāole jiēdào biǎomiàn, tóngshí jiāng qítā bùfèn bǎochí zài xiāngtóng de gāodù, yǐ quèbǎo páishuǐ xìtǒng zhèngcháng gōngzuò.

Cóng Manor dàlóu qián dì dìxià tōngdào dào Nguyen Huu Canh lìjiāoqiáo (tōngcháng zāoshòu zuì chénzhòng de chénxiàn) de zhè tiáo jiē zhǎng 500 mǐ, yǐ bèi tái gāole 50 cm zhì 1.2 M.

Xiànnián 48 suì de ruǎn tí bǐ xī·pǔ wàng (Nguyen Thi Bich Phuong) jūzhù zài lìjiāoqiáo fùjìn, tā shuō, měi cì xià dàyǔ shí, fángwū qián de bùfèn dōu bèi yānmòle. Dāng zuìxīn de shēngjí xiàngmù qǐdòng shí, tā hé línjūmen dōu hěn gāoxìng.

Dànshì liǎng gè yuè qián, dāng jiēdào dì dìmiàn zhōngyú bèi tái qǐ shí, tā de fángzi bǐ jiēdào dīle bàn mǐ. Xiànzài, tā dānxīn xià yǔ shí tā de fáng zǐ kěnéng huì bèi shuǐ yānmò. Tā de jiārén jìhuà shāo hòu jiāng fángzi dì dìbǎn tái gāo.

68 Suì de Bui Thi Sai shì lìng yītiáo jūzhù zài zhè tiáo jiē shàng de jūmín, tā shuō, zìcóng lùduàn bèi tái gāo yǐlái, tā de jiārén de shēnghuó yǐjīng hǔnluànle liǎng gè yuè.

Liǎng nián qián, tā de jiārén huāle 1 yì yuènán dùn, jiāng dìbǎn tái gāole bàn mǐ, yǐ fánghóngshuǐ fànlàn, dàn xiànzài, zhè dòng fángzi bǐ jiēdào shuǐpíng dīle bàn mǐ. Sài shuō, rúguǒ gāi xiàngmù wèi néng shǐ gāi dìqū miǎn yú hóngshuǐ fànlàn, tā jiāng chūshòu fángwū.

Xiàngmù tóuzī fāng HCMC tóuzī yǔ jiànshè xiàngmù guǎnlǐ wěiyuánhuì biǎoshì, zhè tiáo jiēdào dì hǎibá gāodù dǎozhì 60 duō dòng fángwū de gāodù bǐ jiēdào biǎomiàn dī 15 límǐ, ér jìn 70 dòng fángwū de gāodù jiàngdīle 30-50 límǐ.

Dǒngshìhuì dàibiǎo pānfán'ān shuō:“Gāi xiàngmù yīdàn wánchéng, jiāng yǒu zhù yú tígāo páishuǐ nénglì, bìng yǒu zhù yú jiǎnshǎo zhěnggè shèqū de hóngshuǐ fànlàn.”

Tā shuō, bǐ jiēdào dī 30 límǐ de fángwū jiāng yǒu zúgòu de kōngjiān zài qiánmiàn jiànzào rénxíng jiànzhú (lóutī hé píngtái).

Nguyen Huu Canh Street jiàn yú 1997 nián bìng yú 2002 nián tōngchē, tā jìyǔ hòuwàng, xīwàng néng gǎishàn HCMC de jiāotōng liúliàng.

Dàn kāifàng hòu bùjiǔ, zhè tiáo jiēdào jiù kāishǐ xià chén, měi cì xià yǔ shí jiù bèi yānmò.

Zǎo xiē shíhòu, gāi shì yǔ Quang Trung gōngyè jítuán gǔfèn gōngsī qiānshǔle jiàzhí 142 yì yuènán dùn (617,760 měiyuán) de zūlìn xiéyì, zài jiē shàng ānzhuāng shuǐbèng yǐ fángzhǐ hóngshuǐ fànlàn, dàn qíngkuàng bìng méiyǒu gǎishàn.

Yóuyú shàngwèi quèdìng quánmiàn de jiějué fāng'àn, jìn èrshí niánlái, chéngshì hóngzāi yīzhí shì HCMC de tóuténg wèntí.

1975 Nián yǐqián gāi shì de fǎ zhǎn jìhuà shì wèi yuē 200 wàn jūmín shèjì de. Mùqián de rénkǒu yǐjīng zēngjiā dào 1300 wàn, bù bāokuò yímín, dànshì páishuǐ xìtǒng shàngwèi shēngjí.

Kuàisù jiànshè hé duì zònghé jīchǔ shèshī xìtǒng de tóuzī bùzú jiājùle hóng shuǐ wèntí.

Dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2

Cư dân bất an khi TP HCM khắc phục tuyến phố ngập lụt

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, nơi thường xuyên ngập lụt, đã được nâng cấp một phần, nhưng người dân lo lắng nếu điều này có nghĩa là nhà của họ sẽ bị ngập.

Dự án nâng cấp con đường dài 3,2 km (2 dặm), nối trung tâm Quận 1 với Quận 2 qua Quận Bình Thạnh, đã được khởi động vào tháng 10 năm ngoái với chi phí 470 tỷ đồng (20,39 triệu USD).

Dự kiến hoàn thành vào tháng 4 tới, hơn một nửa công trình đã hoàn thành, nâng cao mặt phố tại các đoạn bị sụt lún nghiêm trọng, đồng thời giữ nguyên các đoạn khác để đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động tốt.

Đoạn đường dài 500 m từ hầm chui trước tòa nhà The Manor đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thường bị sụt lún nặng nhất đã được nâng thêm 50 cm lên 1,2 m.

Sống gần cầu vượt, bà Nguyễn Thị Bích Phượng, 48 tuổi, cho biết đoạn trước nhà bà bị ngập nặng mỗi khi trời mưa lớn, và khi dự án nâng cấp mới nhất được triển khai, bà và hàng xóm rất mừng.

Nhưng hai tháng trước, khi mặt đường cuối cùng được nâng lên, nhà cô đã thấp hơn nửa mét so với mặt đường. Hiện cô lo lắng rằng nhà mình có thể bị ngập khi trời mưa. Gia đình cô ấy có kế hoạch nâng tầng của ngôi nhà sau này.

Một người dân khác sống dọc con phố, bà Bùi Thị Sai, 68 tuổi, cho biết cuộc sống của gia đình bà đã xáo trộn trong hai tháng, kể từ khi đoạn phố được nâng cao.

Hai năm trước, gia đình chị đã bỏ ra 100 triệu đồng để nâng nền nhà thêm nửa mét để tránh ngập, nhưng hiện tại, ngôi nhà đã thấp hơn nửa mét so với mặt phố. Sai cho biết, nếu dự án không cứu được khu vực này khỏi ngập lụt, bà sẽ bán nhà.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, chủ đầu tư dự án, cho biết việc nâng nền đường đã khiến hơn 60 căn nhà thấp hơn mặt phố 15 cm và gần 70 căn nhà thấp hơn 30-50 cm.

“Dự án khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao khả năng thoát nước và góp phần giảm ngập úng cho toàn bộ khu phố”, ông Phan Văn Anh, đại diện ban lãnh đạo cho biết.

Ông nói, những ngôi nhà thấp hơn 30 cm so với mặt phố sẽ có đủ không gian để xây các perrons (cầu thang và bệ).

Được xây dựng vào năm 1997 và thông xe vào năm 2002, đường Nguyễn Hữu Cảnh 120 tỷ đồng (18,1 triệu USD) đã mang nhiều hy vọng sẽ cải thiện lưu lượng giao thông ở TP.HCM.

Nhưng không lâu sau khi khai trương, đường phố bị sụt lún và bắt đầu ngập mỗi khi trời mưa.

Trước đó, thành phố đã ký hợp đồng thuê nhà trị giá 14,2 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung để lắp đặt một máy bơm nước trên đường phố nhằm chống ngập, nhưng tình hình không cải thiện nhiều.

Chưa xác định được giải pháp toàn diện, ngập lụt đô thị đã là vấn đề nhức đầu của TP.HCM trong gần hai thập kỷ qua.

Kế hoạch phát triển của thành phố trước năm 1975 được thiết kế cho dân số khoảng hai triệu người. Dân số hiện tại của nó đã tăng lên 13 triệu người, không bao gồm người nhập cư, nhưng hệ thống thoát nước vẫn chưa được nâng cấp.

Việc xây dựng nhanh chóng và đầu tư kém vào hệ thống cơ sở hạ tầng tích hợp đã làm trầm trọng thêm vấn đề ngập lụt.

Vậy là chúng ta vừa đi xong toàn bộ nội dung bài tập hôm nay rồi Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2. Thầy Vũ chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng ngày mai.
 
Top