• Lịch khai giảng Tháng 8 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 5/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 12/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 19/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 26/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 6/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 13/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 20/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 27/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3

Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ


Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3 là nội dung bài giảng mới nhất của Th.S Nguyễn Minh Vũ tiếp nối bài học hôm qua trên kênh diễn đàn đào tạo tiếng Trung giao tiếp online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3 - Tài liệu luyện dịch tiếng Trung ứng dụng - Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung thực tế Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn ôn tập lại kiến thức của bài học cũ tại link bên dưới.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 2

Bên dưới là chuyên mục lưu trữ toàn bộ bài tập luyện dịch tiếng Trung được trích dẫn từ nguồn sách giáo trình luyện tập kỹ năng dịch thuật tiếng Trung của Thầy Vũ.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Các bạn học viên cần ôn tập từ vựng tiếng Trung mỗi ngày và tập viết chữ Hán để tăng cường khả năng ghi nhớ từ mới tiếng Trung. Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin là công cụ rất đắc lực để hỗ trợ các bạn trong việc học từ vựng tiếng Trung Quốc mỗi ngày. Link tải từ vựng tiếng Trung các bạn tải xuống ở ngay bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn chú ý sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mỗi ngày để học từ vựng tiếng Trung và chữ Hán nhé. Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin hỗ trợ rất tốt để chúng ta có thể nhớ được nhiều phiên âm tiếng Trung chỉ trong thời gian cực ngắn.

Tài liệu Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3 mới nhất


Hôm nay chúng ta cùng học bài mới nhé - Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3. Các bạn có chỗ nào chưa hiểu thì hãy đăng bình luận vào diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc luôn và ngay.

Nội dung bài tập hôm nay Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3

越南下周开始对Covid-19本土疫苗进行人体试验

由Nanogen Pharmaceutical Biotechnology公司生产的Covid-19疫苗的第一阶段人体试验将于12月10日开始。

卫生部长Nguyen Thanh Long说,该公司将与越南军事医学院合作,开始招募志愿者参加人体试验的第一阶段。一周后,将为志愿者提供疫苗的第一张测试照。

卫生部说,预计第一阶段将向大约20名18-40岁的志愿者注射疫苗。

龙还要求相关机构为人类临床试验的第二阶段做好准备。

朗在周六的一次会议上说:“我们必须积极主动,尽快获得Covid-19疫苗。”

他说,该部将为疫苗生产部门创造所有有利条件,包括放宽行政程序,加快产品注册和许可。他补充说,该部将向政府报告疫苗生产的投资政策,并与相关机构进行协调,以支持它们获得用于研究和生产的资金。

越南目前有4种Covid-19疫苗,由Nanogen,Vabiotech,Polyvac和疫苗与医学生物学研究所(IVAC)生产,目前正在研究中。

此前,卫生部已将Nanogen的Covid-19候选疫苗评估为最有前途的疫苗,已成功地在实验室规模生产了该疫苗,并在动物测试过程中激发了免疫原性。

Ivac和Vabiotech已完成其实验室规模的生产过程,并正在评估其疫苗对动物的安全性和免疫性。

该部已要求Polyvac与俄罗斯和中国的生产商合作,以获取他们的疫苗。

全球范围内,有11种疫苗已进入临床试验的第三阶段。

在疫苗进入临床试验之前,它需要经历临床前开发阶段,例如对细胞,组织培养物和动物受试者进行实验室研究和测试。

到目前为止,越南已记录了1,365名Covid-19患者,其中包括星期六晚上报道的四例进口病例。迄今为止,已有35位患者死于该病,其中许多是患有糖尿病或肾衰竭等潜在疾病的老年患者。

Phiên âm tiếng Trung Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3

Yuènán xià zhōu kāishǐ duì Covid-19 běntǔ yìmiáo jìnxíng réntǐ shìyàn

yóu Nanogen Pharmaceutical Biotechnology gōngsī shēngchǎn de Covid-19 yìmiáo de dì yī jiēduàn réntǐ shìyàn jiāng yú 12 yuè 10 rì kāishǐ.

Wèishēng bùzhǎng Nguyen Thanh Long shuō, gāi gōngsī jiāng yǔ yuènán jūnshì yīxué yuàn hézuò, kāishǐ zhāomù zhìyuàn zhě cānjiā réntǐ shìyàn de dì yī jiēduàn. Yīzhōu hòu, jiāng wèi zhìyuàn zhě tígōng yìmiáo de dì yī zhāng cèshì zhào.

Wèishēng bù shuō, yùjì dì yī jiēduàn jiāng xiàng dàyuē 20 míng 18-40 suì de zhìyuàn zhě zhùshè yìmiáo.

Lóng hái yāoqiú xiāngguān jīgòu wéi rénlèi línchuáng shìyàn de dì èr jiēduàn zuò hǎo zhǔnbèi.

Lǎng zài zhōu liù de yīcì huìyì shàng shuō:“Wǒmen bìxū jījí zhǔdòng, jǐnkuài huòdé Covid-19 yìmiáo.”

Tā shuō, gāi bù jiāng wèi yìmiáo shēngchǎn bùmén chuàngzào suǒyǒu yǒulì tiáojiàn, bāokuò fàngkuān xíngzhèng chéngxù, jiākuài chǎnpǐn zhùcè hé xǔkě. Tā bǔchōng shuō, gāi bù jiāng xiàng zhèngfǔ bàogào yìmiáo shēngchǎn de tóuzī zhèngcè, bìng yǔ xiāngguān jīgòu jìnxíng xiétiáo, yǐ zhīchí tāmen huòdé yòng yú yánjiū hé shēngchǎn de zījīn.

Yuènán mùqián yǒu 4 zhǒng Covid-19 yìmiáo, yóu Nanogen,Vabiotech,Polyvac hé yìmiáo yǔ yīxué shēngwù xué yánjiū suǒ (IVAC) shēngchǎn, mùqián zhèngzài yánjiū zhōng.

Cǐqián, wèishēng bù yǐ jiāng Nanogen de Covid-19 hòuxuǎn yìmiáo pínggū wèi zuì yǒu qiántú de yìmiáo, yǐ chénggōng de zài shíyàn shì guīmó shēngchǎnle gāi yìmiáo, bìng zài dòngwù cèshì guòchéng zhōng jīfāle miǎnyì yuán xìng.

Ivac hé Vabiotech yǐ wánchéng qí shíyàn shì guīmó de shēngchǎn guòchéng, bìng zhèngzài pínggū qí yìmiáo duì dòngwù de ānquán xìng hé miǎnyì xìng.

Gāi bù yǐ yāoqiú Polyvac yǔ èluósī hé zhōngguó de shēngchǎn shāng hézuò, yǐ huòqǔ tāmen de yìmiáo.

Quánqiú fànwéi nèi, yǒu 11 zhǒng yìmiáo yǐ jìnrù línchuáng shìyàn de dì sān jiēduàn.

Zài yìmiáo jìnrù línchuáng shìyàn zhīqián, tā xūyào jīnglì línchuáng qián kāifā jiēduàn, lìrú duì xìbāo, zǔzhī péiyǎng wù hé dòngwù shòu shì zhě jìnxíng shíyàn shì yánjiū hé cèshì.

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán yǐ jìlùle 1,365 míng Covid-19 huànzhě, qízhōng bāokuò xīngqíliù wǎnshàng bàodào de sì lì jìnkǒu bìnglì. Qìjīn wéizhǐ, yǐ yǒu 35 wèi huànzhě sǐ yú gāi bìng, qízhōng xǔduō shì huàn yǒu tángniàobìng huò shèn shuāijié děng qiánzài jíbìng de lǎonián huànzhě.

Bản dịch tiếng Trung Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3

Việt Nam bắt đầu thử nghiệm vắc xin Covid-19 trên người vào tuần tới

Giai đoạn đầu thử nghiệm trên người về vắc-xin Covid-19 do công ty Công nghệ sinh học dược phẩm Nanogen sản xuất sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 12.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết công ty sẽ kết hợp với Học viện Quân y Việt Nam để bắt đầu tuyển dụng tình nguyện viên tham gia giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm trên người. Các tình nguyện viên sẽ được tiêm những mũi vắc-xin đầu tiên một tuần sau đó.

Bộ cho biết khoảng 20 tình nguyện viên, từ 18-40 tuổi, dự kiến sẽ được tiêm vắc-xin trong đợt đầu tiên.

Long cũng yêu cầu các cơ quan liên quan sẵn sàng cho giai đoạn hai của thử nghiệm lâm sàng trên người.

“Chúng ta phải chủ động và tiêm vắc-xin Covid-19 càng sớm càng tốt,” Long nói tại cuộc họp hôm thứ Bảy.

Ông cho biết Bộ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất vắc xin, bao gồm cả việc nới lỏng các thủ tục hành chính và đẩy nhanh việc đăng ký, cấp phép sản phẩm. Bộ sẽ báo cáo chính sách đầu tư sản xuất vắc xin cho chính phủ và phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ họ tiếp cận vốn cho nghiên cứu và sản xuất, ông nói thêm.

Việt Nam hiện có 4 loại vắc xin Covid-19 do Nanogen, Vabiotech, Polyvac và Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất hiện đang được nghiên cứu.

Bộ Y tế trước đó đã đánh giá ứng cử viên vắc xin Nanogen’s Covid-19 là một trong những ứng cử viên có triển vọng nhất, đã được sản xuất thành công trên quy mô phòng thí nghiệm và tạo ra tính sinh miễn dịch trong quá trình thử nghiệm trên động vật.

Ivac và Vabiotech đã hoàn thành quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm và đang đánh giá tính an toàn và khả năng miễn dịch của vắc xin trên động vật.

Bộ đã yêu cầu Polyvac làm việc với các nhà sản xuất ở Nga và Trung Quốc để tiếp cận với vắc xin của họ.

Trên toàn cầu, có 11 loại vắc xin đã bước vào giai đoạn ba của thử nghiệm lâm sàng.

Trước khi vắc xin có thể đi vào thử nghiệm lâm sàng, vắc xin cần trải qua các giai đoạn phát triển tiền lâm sàng như nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên tế bào, mô và đối tượng động vật.

Cho đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.365 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 4 trường hợp nhập khẩu được báo cáo vào tối thứ Bảy. 35 người đã chống chọi với căn bệnh này cho đến nay, nhiều người trong số họ là những bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường hoặc suy thận.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng của chúng ta - Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 3. Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại lời nhắn ngay bên dưới bài học này nhé.
 
Back
Top