• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
    Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7

Giáo án giảng dạy lớp luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ


Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7 là một trong những bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng được Thầy Vũ đưa ra từ những ví dụ thực tế đang diễn ra xung quanh chúng ta hàng ngày. Các bạn sẽ được luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung để có thể nâng cao trình độ đọc hiểu tiếng Trung HSK 5 và HSK 6. Đây là nguồn tài liệu học tiếng Trung miễn phí chuyên luyện thi HSK online rất uy tín và chất lượng của Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster. Các bạn đừng quên chia sẻ về facebook và zalo học dần nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung mới nhất sogou pinyin

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7 - bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng - download bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về máy tính Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn cần ôn tập lại những nội dung kiến thức của bài học hôm trước tại link bên dưới.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 6

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng

Các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản liên tục khai giảng tại ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TP HCM. Các bạn đăng ký lớp tại link bên dưới.

Đăng ký học tiếng Trung tại ChineMaster Hà Nội

Đăng ký học tiếng Trung tại ChineMaster TP HCM

Các bạn học viên đang ở vị trí quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì có thể lựa chọn hình thức học tiếng Trung trực tuyến cùng Thầy Vũ. Đó chính là lớp học tiếng Trung online qua Skype. Cách đăng ký như thế nào các bạn xem hướng dẫn tại link bên dưới.

Đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype

Bên cạnh những khóa học trên ra, Thầy Vũ còn tổ chức khai giảng thêm các chương trình đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z trên Taobao 1688 Tmall để đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc và những bạn đang muốn học nhập hàng Trung Quốc cấp tốc mà vẫn chưa biết tiếng Trung. Cách đăng ký lớp học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z các bạn xem tại link bên dưới.

Đăng ký khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Thầy Vũ

Tiếp theo chúng ta cùng đi vào phần nội dung chính của bài giảng hôm nay là Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7.

Bài tập Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7


Nội dung chính của buổi học tiếng Trung online hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2021 - Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7.

广宁计划大力推动夜间经济

广宁市计划在深夜提供娱乐,文化和购物服务,以发展其基础设施并增加居民的收入。

该省是著名的下龙湾的所在地,该省希望发展夜间经济,以最大程度地发挥其潜力,独特优势和融合自然,人文和文化的特色产品。

广宁省人民委员会的代表周日说,该开发项目将集中在主要领域:文化和娱乐,餐饮服务,购物服务和旅游服务。

为发展夜经济而制定的一项长期计划将分为三个阶段。在头两年(2021-2022)的试用阶段中,北部省份将研究并选择可以提供夜间服务而又不损害当地安全和造成环境恶化的组织。

在第二阶段(2022-2025年),重点将放在完成计划和设定方向上。

从2025年起,最后一个项目将见证该省几个夜间项目和娱乐场所的实施。

省级政府认为,发展夜间经济将帮助广宁市最大化其基础设施,并为经济发展创造新动力,为居民带来经济利益。

“我们正在制定详细的路线和计划来发展夜间经济计划。我们希望该省的潜力和优势,特别是在旅游,娱乐和美食方面的潜力和优势,将成为我们夜间经济形成和发展的基础,省人民委员会代表周日说。

Quang Ninh还希望夜间的经济活动能够激励游客停留更长的时间并增加消费,从而促进社会经济发展并促进资源的更有效利用。

在Covid-19大流行期间,广宁市接待了8.8名游客,人数同比下降了36.8%。国际游客访问量达536,000人次,比2019年下降了90.6%,而国内游客的访问量则增长了0.6%至830万人次。今年,该省旅游业收入有望达到17,000亿越南盾(7,348亿美元),同比下降42.34%。

潮流

Quang Ninh的计划已在其他地区得到考虑和/或实施。

2020年7月,越南总理阮宣福批准了越南夜间经济发展的总体计划,使河内,胡志明市和岘港等主要城市以及会安,顺化,大叻和富国等其他旅游目的地从晚上6点开始的夜间飞行员服务到凌晨6点

9月,河内当局寻求试点计划的反馈,以允许还剑地区的娱乐场所在午夜后开放。根据该计划,位于首都最繁忙的地区还剑区的餐饮,娱乐和购物服务将被允许每天通宵营业,而户外活动,历史文物和古迹将开放至午夜。

庆和省本月初,12月初,庆和省计划和投资部门表示,它正在与其他机构协调制定一项计划,以其著名的海滩城镇芽庄为中心发展夜间经济。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7

Guǎng níng jìhuà dàlì tuīdòng yèjiān jīngjì

guǎng níng shì jìhuà zài shēnyè tígōng yúlè, wénhuà hé gòuwù fúwù, yǐ fāzhǎn qí jīchǔ shèshī bìng zēngjiā jūmín de shōurù.

Gāi shěng shì zhùmíng de xiàlóngwān de suǒzàidì, gāi shěng xīwàng fāzhǎn yèjiān jīngjì, yǐ zuìdà chéngdù de fāhuī qí qiánlì, dútè yōushì hé rónghé zìrán, rénwén hé wénhuà de tèsè chǎnpǐn.

Guǎng níng xǐng rénmín wěiyuánhuì de dàibiǎo zhōu rì shuō, gāi kāifā xiàngmù jiāng jízhōng zài zhǔyào lǐngyù: Wénhuà hé yúlè, cānyǐn fúwù, gòuwù fúwù hé lǚyóu fúwù.

Wèi fāzhǎn yè jīngjì ér zhìdìng de yī xiàng chángqí jìhuà jiāng fēn wéi sān gè jiēduàn. Zài tóu liǎng nián (2021-2022) de shìyòng jiēduàn zhōng, běibù shěngfèn jiāng yánjiū bìng xuǎnzé kěyǐ tígōng yèjiān fúwù ér yòu bù sǔnhài dāngdì ānquán hé zàochéng huánjìng èhuà de zǔzhī.

Zài dì èr jiēduàn (2022-2025 nián), zhòngdiǎn jiàng fàng zài wánchéng jìhuà hé shè dìng fāngxiàng shàng.

Cóng 2025 nián qǐ, zuìhòu yīgè xiàngmù jiāng jiànzhèng gāi shěng jǐ gè yèjiān xiàngmù hé yúlè chǎngsuǒ de shíshī.

Shěng jí zhèngfǔ rènwéi, fāzhǎn yèjiān jīngjì jiāng bāngzhù guǎng níng shì zuìdà huà qí jīchǔ shèshī, bìng wèi jīngjì fāzhǎn chuàngzào xīn dònglì, wèi jūmín dài lái jīngjì lìyì.

“Wǒmen zhèngzài zhìdìng xiángxì de lùxiàn hé jìhuà lái fāzhǎn yèjiān jīngjì jìhuà. Wǒmen xīwàng gāi shěng de qiánlì hé yōushì, tèbié shì zài lǚyóu, yúlè he měishí fāngmiàn de qiánlì hé yōushì, jiāng chéngwéi wǒmen yèjiān jīngjì xíngchéng hé fāzhǎn de jīchǔ, xǐng rénmín wěiyuánhuì dàibiǎo zhōu rì shuō.

Quang Ninh hái xīwàng yèjiān de jīngjì huódòng nénggòu jīlì yóukè tíngliú gèng zhǎng de shíjiān bìng zēngjiā xiāofèi, cóng'ér cùjìn shèhuì jīngjì fāzhǎn bìng cùjìn zīyuán de gèng yǒuxiào lìyòng.

Zài Covid-19 dà liúxíng qíjiān, guǎng níng shì jiēdàile 8.8 Míng yóukè, rénshù tóngbǐ xiàjiàngle 36.8%. Guójì yóukè fǎngwèn liàng dá 536,000 réncì, bǐ 2019 nián xia jiàng le 90.6%, Ér guónèi yóukè de fǎngwèn liàng zé zēngzhǎngle 0.6%Zhì 830 wàn réncì. Jīnnián, gāi shěng lǚyóu yè shōurù yǒuwàng dádào 17,000 yì yuènán dùn (7,348 yì měiyuán), tóngbǐ xiàjiàng 42.34%.

Cháoliú

Quang Ninh de jìhuà yǐ zài qítā dìqū dédào kǎolǜ hé/huò shíshī.

2020 Nián 7 yuè, yuènán zǒnglǐ ruǎnxuānfú pīzhǔnle yuènán yèjiān jīngjì fāzhǎn de zǒngtǐ jìhuà, shǐ hénèi, húzhìmíng shì hé xiàn gǎng děng zhǔyào chéngshì yǐjí huì ān, shùn huà, dà lè hé fùguó děng qítā lǚyóu mùdì de cóng wǎnshàng 6 diǎn kāishǐ de yèjiān fēixíngyuán fúwù dào língchén 6 diǎn

9 yuè, hénèi dāngjú xúnqiú shìdiǎn jìhuà de fǎnkuì, yǐ yǔnxǔ hái jiàn dìqū de yúlè chǎngsuǒ zài wǔyè hòu kāifàng. Gēnjù gāi jìhuà, wèiyú shǒudū zuì fánmáng dì dìqū hái jiàn qū de cānyǐn, yúlè he gòuwù fúwù jiāng bèi yǔnxǔ měitiān tōngxiāo yíngyè, ér hùwài huódòng, lìshǐ wénwù hé gǔjī jiāng kāifàng zhì wǔyè.

Qìng hé shěng běn yuèchū,12 yuèchū, qìng hé shěng jìhuà hé tóuzī bùmén biǎoshì, tā zhèngzài yǔ qítā jīgòu xiétiáo zhìdìng yī xiàng jìhuà, yǐ qí zhùmíng dì hǎitān chéngzhèn yá zhuāng wéi zhōngxīn fāzhǎn yèjiān jīngjì.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt cho bài giảng này Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7

Quảng Ninh có kế hoạch thúc đẩy kinh tế ban đêm lớn

Quảng Ninh đang có kế hoạch cung cấp các dịch vụ giải trí, văn hóa và mua sắm đến khuya nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tỉnh có Vịnh Hạ Long nổi tiếng, mong muốn phát triển kinh tế về đêm để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc trưng, sản phẩm đặc trưng của thiên nhiên, con người và văn hóa.

Một đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, sự phát triển sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính: văn hóa và giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và dịch vụ du lịch.

Một kế hoạch dài hạn đang được hoàn thiện để phát triển nền kinh tế về đêm sẽ có ba giai đoạn. Trong giai đoạn thử nghiệm trong hai năm đầu (2021-2022), tỉnh phía Bắc sẽ nghiên cứu và lựa chọn các tổ chức có thể cung cấp dịch vụ vào ban đêm mà không ảnh hưởng đến an ninh địa phương và gây suy thoái môi trường.

Trong giai đoạn hai (2022-2025), trọng tâm sẽ là hoàn thành các kế hoạch và định hướng của nó.

Cuối cùng, từ năm 2025 trở đi, sẽ chứng kiến việc triển khai một số dự án về đêm và các địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh.

Phát triển kinh tế về đêm sẽ giúp Quảng Ninh tối đa hóa cơ sở hạ tầng và tạo động lực mới cho nền kinh tế mang lại lợi ích tài chính cho người dân, chính quyền tỉnh tin tưởng.

"Chúng tôi đang hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế ăn đêm với lộ trình, kế hoạch cụ thể. Chúng tôi hy vọng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là về du lịch, giải trí, ẩm thực sẽ là nền tảng để kinh tế ăn đêm hình thành và phát triển. ", một đại diện UBND tỉnh cho biết hôm Chủ nhật.

Quảng Ninh cũng hy vọng các hoạt động kinh tế về đêm sẽ thúc đẩy du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Quảng Ninh có số lượng giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước khi đón khoảng 8,8 khách du lịch. Khách du lịch quốc tế đã trả 536.000 lượt, giảm 90,6% so với năm 2019, trong khi lượt khách du lịch nội địa tăng 0,6% lên 8,3 triệu lượt. Tỉnh dự kiến sẽ thu được 17.000 tỷ đồng (734,8 tỷ USD) từ du lịch trong năm nay, giảm 42,34% so với cùng kỳ năm trước.

Ban nhạc

Kế hoạch của Quảng Ninh đang được xem xét và / hoặc thực hiện ở các địa phương khác.

Vào tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế về đêm ở Việt Nam, cho phép các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng cũng như các điểm du lịch khác như Hội An, Huế, Đà Lạt và Phú Quốc thí điểm dịch vụ ban đêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng

Vào tháng 9, chính quyền Hà Nội đã lấy ý kiến phản hồi về kế hoạch thí điểm cho phép các cơ sở giải trí ở khu vực Hoàn Kiếm mở cửa quá nửa đêm. Theo đề án, các dịch vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm tại quận Hoàn Kiếm, khu vực sầm uất nhất Thủ đô, sẽ được phép hoạt động qua đêm hàng ngày trong khi các hoạt động ngoài trời, di tích lịch sử, di sản sẽ mở cửa đến nửa đêm.

Đầu tháng 12 này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết họ đang phối hợp với các cơ quan khác lên kế hoạch phát triển kinh tế về đêm tập trung quanh phố biển nổi tiếng Nha Trang.

Vậy là buổi học hôm nay Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Bài 7 đến đây là hết rồi. Thầy Vũ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài học vào ngày mai nhé.
 
Back
Top