• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Gõ tiếng Trung Bài 1: Tôi thích âm nhạc hơn bạn

Tường Vy

Thượng Sỹ
Joined
Nov 24, 2020
Messages
2,454
Reaction score
15
Points
38
Age
59
Location
HCM city
一 课文
(一) 北京比上海大吧
Běijīng bǐ shànghǎi dà ba
山本 : 田芳, 上海 怎么样? 我 想 坐 火车 去 上海 旅行
shānběn :tiánfāng , shànghǎi zěnmeyàng? wǒ xiǎng zuò huǒchē shànghǎi lǚxíng
田芳 : 上海 很 好, 这 几 年 变化 很大。 今年 暑假 我 还 再 哪儿 玩儿 了 一 个 多 月 呢。我 的 一个 同学家 就 在 上海。
tiánfāng : shànghǎi hěnhǎo , zhè jǐ nián biànhuà hěndà . jīnnián shǔjiā wǒ hái zài naer wáner le yi gē duō yuè ne. wǒ de yígē tóngxué jiā zài shànghǎi.
山本 : 上海 比 北京 大 吗?
shānběn : shànhǎi bǐ běijīng dà ma ?
田芳 : 上海 没有 比 北京 大, 不 海 人口 比北京 多。 上海 是 中国 人口 就多 的 城市 。 这几年, 增加 了 不 少 新 建筑。 上海 比 去 变 得 更 漂亮 。
tiánfāng : shànghǎi méiyǒu bǐ běijīng dà , bù shànghǎi rénkǒu bǐ běijīng duō. shànghǎi shì zhōngguó jiùduō de chéngshì. zhèjinián, zēngjiā le bù shǎo xīn jiànzhù. shànghǎi bǐ qù biàn de gēng piàoliāng.
山本 : 上海 的 公园 有 北京 的 多 吗?
shānběn : shànghǎi de gōngyuán yǒu běijīng de duō ma ?
田芳 : 上海 的 公园 没有 比 北京 的 多, 也 没有 北京 的 公园 这么 大。
tiánfāng : shànghǎi de gōngyuán méiyǒu bǐ běijīng de duō, yě mēiyǒu běijīng de gōngyuán zhème dà.
山本 : 上海 的 冬天 是不是 比 北京 暖和 一点儿?
shānběn : shànghǎi de dōngtiān shìbushì bǐ běijīng nuǎnhuō yī dianer?
田芳 : 上海 不 一定 比 北京 暖和。
tiánfāng : shànghǎi bù yīdìng bǐ běijīng nuǎnhuō .
山本 :可是, 我 看 天气 预报, 上海 气温 比 北京 高得多。
shānběn :kěshì , wǒ kàn tiānqīyùbào , shànghǎi qìwēn
田芳: 是, 上海 的 气温 比 北京 高 好 几 度, 不过 因为 屋子里 还有 暖气, 所以 感觉 还 没有 北京 暖和。
tiánfāng : shì, shànghǎi de qìwēn bǐ běijīng gāohǎo jǐ dù
山本:上海人家里 没有 暖气?
shānběn : shànghǎi rénjiālǐ meiyǒu nuǎnqī
田芳:一船 的 家庭 没有, 不好 旅馆 和 饭店 里 有。
tiánfāng : yīchuān de jiātíng méiyǒu , bùhǎo lǚguǎn hé fàndiànlǐ yǒu.
(二 )我 比 你 更 喜欢 音乐
( 林老师 和 王老师 在 谈 音乐。。。)
林老师: 王老师 你 喜欢 音乐 吗?
王老师: 音乐 啊, 我 是 个 音乐 迷, 关 CD 就 有 好 几 百 张 呢。
林老师: 我 也 很喜欢 音乐 也许 比 你 更 喜欢。你 喜欢 古典 音乐 还是 喜欢 现代 音乐?
王老师:我 喜欢 古典 音乐。喜欢听 世界 名曲,还 喜欢 听 民歌。
林老师:我 喜欢 听 古典 音乐。你 喜欢 流行 歌曲 吗?
王老师: 怎么 说 呢? 可能 没有 你们 年轻 人 那 么 喜欢。 我 觉得 流行 歌曲 的 歌词 没有 民歌 写得好。
林老师: 有些 流行 歌曲 的 歌词 写得 还是 不错的。
王老师:可是, 我 还是 觉得 民歌 的 歌词 好。 你听 咱们 的 民歌,
“ 在哪 遥远 的 地方, 。。。” 写的 多好!
 
Last edited by a moderator:
一 课文
(一) 北京比上海大吧
Běijīng bǐ shànghǎi dà ba
山本 : 田芳, 上海 怎么样? 我 想 坐 火车 去 上海 旅行
shānběn :tiánfāng , shànghǎi zěnmeyàng? wǒ xiǎng zuò huǒchē shànghǎi lǚxíng
田芳 : 上海 很 好, 这 几 年 变化 很大。 今年 暑假 我 还 再 哪儿 玩儿 了 一 个 多 月 呢。我 的 一个 同学家 就 在 上海。
tiánfāng : shànghǎi hěnhǎo , zhè jǐ nián biànhuà hěndà . jīnnián shǔjiā wǒ hái zài naer wáner le yi gē duō yuè ne. wǒ de yígē tóngxué jiā zài shànghǎi.
山本 : 上海 比 北京 大 吗?
shānběn : shànhǎi bǐ běijīng dà ma ?
田芳 : 上海 没有 比 北京 大, 不 海 人口 比北京 多。 上海 是 中国 人口 就多 的 城市 。 这几年, 增加 了 不 少 新 建筑。 上海 比 去 变 得 更 漂亮 。
tiánfāng : shànghǎi méiyǒu bǐ běijīng dà , bù shànghǎi rénkǒu bǐ běijīng duō. shànghǎi shì zhōngguó jiùduō de chéngshì. zhèjinián, zēngjiā le bù shǎo xīn jiànzhù. shànghǎi bǐ qù biàn de gēng piàoliāng.
山本 : 上海 的 公园 有 北京 的 多 吗?
shānběn : shànghǎi de gōngyuán yǒu běijīng de duō ma ?
田芳 : 上海 的 公园 没有 比 北京 的 多, 也 没有 北京 的 公园 这么 大。
tiánfāng : shànghǎi de gōngyuán méiyǒu bǐ běijīng de duō, yě mēiyǒu běijīng de gōngyuán zhème dà.
山本 : 上海 的 冬天 是不是 比 北京 暖和 一点儿?
shānběn : shànghǎi de dōngtiān shìbushì bǐ běijīng nuǎnhuō yī dianer?
田芳 : 上海 不 一定 比 北京 暖和。
tiánfāng : shànghǎi bù yīdìng bǐ běijīng nuǎnhuō .
山本 :可是, 我 看 天气 预报, 上海 气温 比 北京 高得多。
shānběn :kěshì , wǒ kàn tiānqīyùbào , shànghǎi qìwēn
田芳: 是, 上海 的 气温 比 北京 高 好 几 度, 不过 因为 屋子里 还有 暖气, 所以 感觉 还 没有 北京 暖和。
tiánfāng : shì, shànghǎi de qìwēn bǐ běijīng gāohǎo jǐ dù
山本:上海人家里 没有 暖气?
shānběn : shànghǎi rénjiālǐ meiyǒu nuǎnqī
田芳:一船 的 家庭 没有, 不好 旅馆 和 饭店 里 有。
tiánfāng : yīchuān de jiātíng méiyǒu , bùhǎo lǚguǎn hé fàndiànlǐ yǒu.
(二 )我 比 你 更 喜欢 音乐
( 林老师 和 王老师 在 谈 音乐。。。)
林老师: 王老师 你 喜欢 音乐 吗?
王老师: 音乐 啊, 我 是 个 音乐 迷, 关 CD 就 有 好 几 百 张 呢。
林老师: 我 也 很喜欢 音乐 也许 比 你 更 喜欢。你 喜欢 古典 音乐 还是 喜欢 现代 音乐?
王老师:我 喜欢 古典 音乐。喜欢听 世界 名曲,还 喜欢 听 民歌。
林老师:我 喜欢 听 古典 音乐。你 喜欢 流行 歌曲 吗?
王老师: 怎么 说 呢? 可能 没有 你们 年轻 人 那 么 喜欢。 我 觉得 流行 歌曲 的 歌词 没有 民歌 写得好。
林老师: 有些 流行 歌曲 的 歌词 写得 还是 不错的。
王老师:可是, 我 还是 觉得 民歌 的 歌词 好。 你听 咱们 的 民歌,
“ 在哪 遥远 的 地方, 。。。” 写的 多好!
Em Phạm Tường Vy gõ bài tập đúng rồi. Lúc gõ tiếng Trung sogou pinyin, em không cần ấn phím SPACE cách ở giữa đâu, em gõ tiếng Trung các chữ Hán liền tù tì em nhé
 
Back
Top