• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Gõ Tiếng Trung Bài 3: Mùa đông ở đó của chúng tôi lạnh giống như ở Bắc Kinh.

Tường Vy

Thượng Sỹ
Joined
Nov 24, 2020
Messages
2,454
Reaction score
15
Points
38
Age
59
Location
HCM city
我们那儿的冬天跟北京一样冷。
(一)课文。
(一)
我们那儿的冬天跟北京冷

田芳:罗兰, 你们国家的时间跟毕竟不一样吧?
罗兰:当然不一样。我们那儿跟北京有七个小时的时着呢。
田芳:你们那儿早还是北京早?
罗兰:北京比我们那儿早七个小时。现在北京是上午八点多,我们那儿才夜里一点多。
田芳:季节跟北京一样吗?
罗兰:季节跟北京一样,也是 春,夏,秋,冬,四个季节。
田芳:气候跟北京一样不一样?
罗兰:不一样,北京的夏天很热,我们那儿夏天没有这么热。
田芳: 冬天冷不冷?
罗兰:冬天跟北京一样冷,但是不常刮大风。
田芳:常下雨吗?
罗兰:不但常常下雨,而且下得很大。北京呢?
田芳:北京冬天不常下雨。

(二)我跟你不一样
麦克:这次你考的怎么样?
玛丽:还可以,综合课考了九十五分,听力跟阅读一样,都是九十分,口语考得不太好,只得了八十五分。你呢?
麦克:你比我考得好。我阅读跟你考得一样,综合课和听力课都没有你考得好,只得了八十分。
玛丽:听写我没考好,我的没字,我不会写。
麦克:好了,不读考试了。我问你,周末有什么打算?出去玩儿吗?
玛丽:出去。最近,我常到历史博物馆去参加。
麦克:是吗?你怎么对历史产生兴趣了?
玛丽:学了京剧以后,我就对中国历史产生了兴趣。有一天,我在书店买到了一本画册是介绍中国历史的。看了以后,就想到历史博物馆去看看。
麦克:你打算咱就中国历史吗?
玛丽:不,我只是对中国历史感兴趣。
麦克:我跟你不一样,你喜欢老的,我喜欢新的,我对中国改革开放以后的一切都很感兴趣。

chữ em note màu xanh em ko hiểu nghĩa lắm ạ.
 
我们那儿的冬天跟北京一样冷。
(一)课文。
(一)
我们那儿的冬天跟北京冷

田芳:罗兰, 你们国家的时间跟毕竟不一样吧?
罗兰:当然不一样。我们那儿跟北京有七个小时的时着呢。
田芳:你们那儿早还是北京早?
罗兰:北京比我们那儿早七个小时。现在北京是上午八点多,我们那儿才夜里一点多。
田芳:季节跟北京一样吗?
罗兰:季节跟北京一样,也是 春,夏,秋,冬,四个季节。
田芳:气候跟北京一样不一样?
罗兰:不一样,北京的夏天很热,我们那儿夏天没有这么热。
田芳: 冬天冷不冷?
罗兰:冬天跟北京一样冷,但是不常刮大风。
田芳:常下雨吗?
罗兰:不但常常下雨,而且下得很大。北京呢?
田芳:北京冬天不常下雨。

(二)我跟你不一样
麦克:这次你考的怎么样?
玛丽:还可以,综合课考了九十五分,听力跟阅读一样,都是九十分,口语考得不太好,只得了八十五分。你呢?
麦克:你比我考得好。我阅读跟你考得一样,综合课和听力课都没有你考得好,只得了八十分。
玛丽:听写我没考好,我的没字,我不会写。
麦克:好了,不读考试了。我问你,周末有什么打算?出去玩儿吗?
玛丽:出去。最近,我常到历史博物馆去参加。
麦克:是吗?你怎么对历史产生兴趣了?
玛丽:学了京剧以后,我就对中国历史产生了兴趣。有一天,我在书店买到了一本画册是介绍中国历史的。看了以后,就想到历史博物馆去看看。
麦克:你打算咱就中国历史吗?
玛丽:不,我只是对中国历史感兴趣。
麦克:我跟你不一样,你喜欢老的,我喜欢新的,我对中国改革开放以后的一切都很感兴趣。

chữ em note màu xanh em ko hiểu nghĩa lắm ạ.
Có mấy chỗ em gõ tiếng Trung chưa ổn, anh sửa lại các câu đó ở bên dưới.

你们国家的时间跟毕竟不一样吧?có từ 北京 běijīng là Bắc Kinh

我们那儿跟北京有七个小时的时着呢。có từ 时差 shíchā nghĩa là thời gian chênh lệch

你打算咱就中国历史吗?có từ 研究 yánjiū nghĩa là nghiên cứu

Em Vy gõ tiếng Trung các bài hội thoại tiếp theo đi
 
我们那儿的冬天跟北京一样冷。
(一)课文。
(一)
我们那儿的冬天跟北京冷

田芳:罗兰, 你们国家的时间跟毕竟不一样吧?
罗兰:当然不一样。我们那儿跟北京有七个小时的时着呢。
田芳:你们那儿早还是北京早?
罗兰:北京比我们那儿早七个小时。现在北京是上午八点多,我们那儿才夜里一点多。
田芳:季节跟北京一样吗?
罗兰:季节跟北京一样,也是 春,夏,秋,冬,四个季节。
田芳:气候跟北京一样不一样?
罗兰:不一样,北京的夏天很热,我们那儿夏天没有这么热。
田芳: 冬天冷不冷?
罗兰:冬天跟北京一样冷,但是不常刮大风。
田芳:常下雨吗?
罗兰:不但常常下雨,而且下得很大。北京呢?
田芳:北京冬天不常下雨。

(二)我跟你不一样
麦克:这次你考的怎么样?
玛丽:还可以,综合课考了九十五分,听力跟阅读一样,都是九十分,口语考得不太好,只得了八十五分。你呢?
麦克:你比我考得好。我阅读跟你考得一样,综合课和听力课都没有你考得好,只得了八十分。
玛丽:听写我没考好,我的没字,我不会写。
麦克:好了,不读考试了。我问你,周末有什么打算?出去玩儿吗?
玛丽:出去。最近,我常到历史博物馆去参加。
麦克:是吗?你怎么对历史产生兴趣了?
玛丽:学了京剧以后,我就对中国历史产生了兴趣。有一天,我在书店买到了一本画册是介绍中国历史的。看了以后,就想到历史博物馆去看看。
麦克:你打算咱就中国历史吗?
玛丽:不,我只是对中国历史感兴趣。
麦克:我跟你不一样,你喜欢老的,我喜欢新的,我对中国改革开放以后的一切都很感兴趣。

chữ em note màu xanh em ko hiểu nghĩa lắm ạ.
我就对中国历史产生了兴趣 câu này dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Tôi bèn nảy sinh sự hứng thú đối với lịch sử Trung Quốc

看了以后,就想到历史博物馆去看看 dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Sau khi xem xong, liền muốn đến Viện bảo tàng lịch sử xem xem
 
我就对中国历史产生了兴趣 câu này dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Tôi bèn nảy sinh sự hứng thú đối với lịch sử Trung Quốc

看了以后,就想到历史博物馆去看看 dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Sau khi xem xong, liền muốn đến Viện bảo tàng lịch sử xem xem
Dạ, từ 就 nhiều lúc em dịch chưa được lắm. cảm ơn thầy giáo có tâm nhiệt tình ạ
 
Dạ, từ 就 nhiều lúc em dịch chưa được lắm. cảm ơn thầy giáo có tâm nhiệt tình ạ
Em Vy cố gắng tập gõ tiếng Trung online bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhiều là sẽ nhớ rất tốt từ vựng tiếng Trung và phiên âm tiếng Trung và mặt chữ Hán
 
Back
Top