• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1

Download bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin mới nhất


Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1 là bài giảng đầu tiên của chúng ta trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster. Trước khi vào bài học, các bạn cần tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Các bạn học viên ôn tập lại những kiến thức được học trong bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1 - Học tiếng Trung qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính Thầy Vũ ChineMaster

Bên dưới là chuyên mục tổng hợp các bài giảng của Th.S Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn các bạn học viên học tiếng Trung Quốc mỗi ngày qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín ChineMaster.

Chuyên mục học tiếng Trung qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính từ A đến Z Thầy Vũ hướng dẫn rất chi tiết và cả cách gõ tiếng Trung theo bài giảng trên lớp. Các bạn chú ý học tiếng Trung mỗi ngày cùng Thầy Vũ qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.
Nhiều bạn học sinh hỏi Thầy Vũ có chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến dành cho các bạn học viên ở xa không. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype. Các bạn đăng ký khóa học tiếng Trung qua Skype tại link bên dưới.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Bạn nào muốn nhập hàng Trung Quốc tận gốc để kinh doanh các mặt hàng Trung Quốc Quảng Châu thì có thể tham gia các lớp đào tạo order hàng Trung Quốc từ A đến Z taobao 1688 tmall tại link bên dưới.

Khóa học order hàng Trung Quốc taobao 1688 tmall

Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần chính của bài học hôm nay - Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1

Bài tập Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1 Thầy Vũ


Bài giảng hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2020 của chúng ta - Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1 như sau:

大多数越南人支持社会隔离

根据最近的一份报告,越南人坚决支持政府于4月颁布的全国隔离令,以遏制Covid-19。

联合国开发计划署(UNDP)和湄公河发展研究所(MDRI)周二发布的这份报告于9月对1,335名越南人进行了调查,以了解他们对政府应对Covid-19大流行的反应的看法和经验。

受访者对政府4月份颁布的全国社会疏离令表示强烈支持,有88%的人称赞其适当的时机。共有39%的人说他们遵守了社会疏离命令,而12.2%的人则遵循或不遵守该命令。

总计89%的受访者表示,他们支持政府的立场和采取的措施,以挽救尽可能多的生命,即使这意味着经济复苏可能会更缓慢。该报告称,这一比例远高于全球平均水平,只有67%的公民同意政府应将挽救生命优先于经济复苏。

为了阻止Covid-19社区传播的浪潮,越南在4月进入了为期三周的全国性社交活动。要求市民呆在家里,只出去买食物,药品和其他紧急情况。

但是在7月底和8月的另一次爆发中,为了减少对经济的影响,政府没有采取大规模的社会限制措施,只是将其应用于某些被视为Covid-19热点的地区。

迄今为止,该国已记录了1,377例Covid-19病例,其中115例仍在进行中。有35位患者死于该病,其中许多是患有糖尿病或肾衰竭等潜在疾病的老年患者。

越南上个月没有社区传播,为期三个月,这条新闻打破了。上个月末,一名28岁的越南航空空姐违反了隔离规则,从同事那里感染了该病毒,然后将其传播给了其他三个人。这个国家已经有一个星期没有新的感染了。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1

Dà duōshù yuènán rén zhīchí shèhuì gélí

gēnjù zuìjìn de yī fèn bàogào, yuènán rén jiānjué zhīchí zhèngfǔ yú 4 yuè bānbù de quánguó gélí lìng, yǐ èzhì Covid-19.

Liánhéguó kāifā jìhuà shǔ (UNDP) hé méigōnghé fāzhǎn yánjiū suǒ (MDRI) zhōu'èr fābù de zhè fèn bàogào yú 9 yuè duì 1,335 míng yuènán rén jìnxíngle diàochá, yǐ liǎojiě tāmen duì zhèngfǔ yìngduì Covid-19 dà liúxíng de fǎnyìng de kànfǎ hé jīngyàn.

Shòu fǎng zhě duì zhèngfǔ 4 yuèfèn bānbù de quánguó shèhuì shūlí lìng biǎoshì qiángliè zhīchí, yǒu 88%de rén chēngzàn qí shìdàng de shíjī. Gòngyǒu 39%de rén shuō tāmen zūnshǒule shèhuì shūlí mìnglìng, ér 12.2%De rén zé zūnxún huò bù zūnshǒu gāi mìnglìng.

Zǒngjì 89%de shòu fǎng zhě biǎoshì, tāmen zhīchí zhèngfǔ de lìchǎng hé cǎiqǔ de cuòshī, yǐ wǎnjiù jǐn kěnéng duō de shēngmìng, jíshǐ zhè yìwèizhe jīngjì fùsū kěnéng huì gèng huǎnmàn. Gāi bàogào chēng, zhè yī bǐlì yuǎn gāo yú quánqiú píngjūn shuǐpíng, zhǐyǒu 67%de gōngmín tóngyì zhèngfǔ yīng jiāng wǎnjiù shēngmìng yōuxiān yú jīngjì fùsū.

Wèile zǔzhǐ Covid-19 shèqū chuánbò de làngcháo, yuènán zài 4 yuè jìnrùle wéiqí sān zhōu de quánguó xìng shèjiāo huódòng. Yāoqiú shìmín dāi zài jiālǐ, zhǐ chūqù mǎi shíwù, yàopǐn hé qítā jǐnjí qíngkuàng.

Dànshì zài 7 yuèdǐ hé 8 yuè de lìng yīcì bàofā zhōng, wèile jiǎnshǎo duì jīngjì de yǐngxiǎng, zhèngfǔ méiyǒu cǎiqǔ dà guīmó de shèhuì xiànzhì cuòshī, zhǐshì jiāng qí yìngyòng yú mǒu xiē bèi shì wéi Covid-19 rèdiǎn dì dìqū.

Qìjīn wéizhǐ, gāi guó yǐ jìlùle 1,377 lì Covid-19 bìnglì, qízhōng 115 lì réng zài jìnxíng zhōng. Yǒu 35 wèi huànzhě sǐ yú gāi bìng, qízhōng xǔduō shì huàn yǒu tángniàobìng huò shèn shuāijié děng qiánzài jíbìng de lǎonián huànzhě.

Yuènán shàng gè yuè méiyǒu shèqū chuánbò, wéiqí sān gè yuè, zhè tiáo xīnwén dǎpòle. Shàng gè yuèmò, yī míng 28 suì de yuènán hángkōng kōngjiě wéifǎnle gélí guīzé, cóng tóngshì nàlǐ gǎnrǎnle gāi bìngdú, ránhòu jiāng qí chuánbò gěile qítā sān gèrén. Zhège guójiā yǐjīng yǒu yīgè xīngqí méiyǒu xīn de gǎnrǎnle.

Hướng dẫn dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1

Hầu hết người Việt Nam ủng hộ cách xa xã hội

Người Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ lệnh ngăn cách xã hội quốc gia của chính phủ được áp đặt vào tháng 4 để ngăn chặn Covid-19, theo một báo cáo gần đây.

Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) công bố hôm thứ Ba, đã khảo sát 1.335 người Việt Nam vào tháng 9 để biết ý kiến và kinh nghiệm của họ về cách ứng phó của chính phủ đối với đại dịch Covid-19.

Những người được hỏi đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với trật tự ngăn cách xã hội quốc gia của chính phủ được áp dụng vào tháng 4, với 88 phần trăm ca ngợi thời điểm thích hợp của nó. Tổng cộng 39% cho biết họ tuân theo trật tự cách ly xã hội, trong khi 12,2% có phần tuân theo hoặc không tuân theo.

Tổng cộng 89% người được hỏi cho biết họ ủng hộ lập trường và các biện pháp của chính phủ để cứu càng nhiều người càng tốt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nền kinh tế có thể phục hồi chậm hơn. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu, với chỉ 67% công dân đồng ý rằng chính phủ nên ưu tiên cứu người hơn phục hồi kinh tế, theo báo cáo.

Việt Nam bước vào giai đoạn ba tuần xa cách xã hội trên toàn quốc vào tháng 4 để ngăn chặn làn sóng truyền tải cộng đồng Covid-19. Các công dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài để mua thức ăn, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác.

Nhưng trong đợt bùng phát khác vào cuối tháng 7 và tháng 8, để giảm tác động đến nền kinh tế, chính phủ đã không sử dụng các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn, chỉ áp dụng chúng ở một số khu vực được coi là điểm nóng Covid-19.

Cả nước đã ghi nhận 1.377 trường hợp Covid-19 cho đến nay, 115 vẫn còn hoạt động. 35 người đã chống chọi với bệnh tật, nhiều người là bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường hoặc suy thận.

Khoảng thời gian ba tháng không có sự lây truyền của cộng đồng của Việt Nam đã bị phá vỡ vào cuối tháng trước khi một tiếp viên 28 tuổi của Vietnam Airlines đã phá vỡ các quy tắc cách ly để nhiễm vi rút từ một đồng nghiệp, và sau đó lây lan sang ba người khác. Đất nước đã trôi qua khoảng một tuần mà không có ca nhiễm mới.

Vậy là chúng ta vừa kết thúc xong toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay rồi - Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 1. Thầy Vũ sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều tài liệu học tiếng Trung uy tín miễn phí trên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster. Các bạn chú ý theo dõi kênh này thường xuyên nhé.
 
Back
Top