• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin phiên bản mới nhất


Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ chuyên đào tạo các học viên và thành viên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster để cải thiện khả năng đọc hiểu tiếng Trung và kỹ năng dịch thuật tiếng Trung của học viên.

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10 - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất - Bộ gõ tiếng Trung tốt nhất phổ biến nhất Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn cần ôn tập lại nội dung kiến thức của bài học hôm qua tại link bên dưới.

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 9

Chuyên mục học tiếng Trung Quốc mỗi ngày

Đăng ký học tiếng Trung online Skype

Các bạn chú ý cần cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính để có thể học theo các video Thầy Vũ livestream dạy học trên diễn đàn ChineMaster. Linkj download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin ngay bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các lớp tiếng Trung giao tiếp mới nhất tại ChineMaster Hà Nội và TP HCM cũng như các lớp order hàng Trung Quốc các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Đăng ký học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Đăng ký học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Đăng ký khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc

Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chính của bài học hôm nay là Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10.

Học tiếng Trung qua Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10


Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10

HCMC空气质量调查自6月起暂停

自6月以来,HCMC自从与一些私人监视机构的合同到期以来就没有进行空气质量调查。

HCMC环境与自然资源部自然资源与环境监测中心预计将在2月份恢复运营。

目前,这些操作是每月10天在上午7:30-8:30和下午3-4点在几个地点手动完成的。

但是,由于只有一周后才能获得结果,因此人工调查效率低下。

环境部门表示,在空气质量调查恢复之前,公众应该依靠AirVisual或PAM Air等空气质量应用程序。

它说:“ HCMC是生产活动和交通的主要经济枢纽,因此其空气质量不能像其他地方一样好。”

同时,该市已批准建立自己的环境质量监测网络,耗资5,000亿越南盾(合2,160万美元)。

现代自动系统将每五分钟更新一次数据,以确保包括空气质量指数(AQI)在内的高精度,而这是手动调查无法实现的。

该中心主任曹东山8月份表示,该中心正在9区和Binh Tan区测试两个自动空气质量监测站。

据该中心称,到2022年将建设八个这样的站,到2025年将建设20个。

Son说:“该系统将帮助该市全面准确地监测空气质量,尤其是随着季节的变化和出现雾气,从而可以使公众知道。”

但是,该项目的投标计划仍在等待市政府的批准。

自1993年以来,该市一直在进行空气质量调查。拥有超过900万辆汽车和其他车辆,以及大量的生产,建筑和交通活动,对于空气污染并不陌生。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10

HCMC kōngqì zhí liàng tiáo chá zì 6 yuè qǐ zàntíng

zì 6 yuè yǐlái,HCMC zìcóng yǔ yīxiē sīrén jiānshì jīgòu de hétóng dào qí yǐlái jiù méiyǒu jìnxíng kōngqì zhí liàng tiáo chá.

HCMC huánjìng yǔ zìrán zīyuán bù zìrán zīyuán yǔ huánjìng jiāncè zhōngxīn yùjì jiàng zài 2 yuèfèn huīfù yùnyíng.

Mùqián, zhèxiē cāozuò shì měi yuè 10 tiān zài shàngwǔ 7:30-8:30 Hé xiàwǔ 3-4 diǎn zài jǐ gè dìdiǎn shǒudòng wánchéng de.

Dànshì, yóuyú zhǐyǒu yīzhōu hòu cáinéng huòdé jiéguǒ, yīncǐ réngōng diàochá xiàolǜ dīxià.

Huánjìng bùmén biǎoshì, zài kōngqì zhí liàng tiáo chá huīfù zhīqián, gōngzhòng yīnggāi yīkào AirVisual huò PAM Air děng kōngqì zhí liàng yìngyòng chéngxù.

Tā shuō:“HCMC shì shēngchǎn huódòng hé jiāotōng de zhǔyào jīngjì shūniǔ, yīncǐ qí kōngqì zhí liàng bùnéng xiàng qítā dìfāng yīyàng hǎo.”

Tóngshí, gāi shì yǐ pīzhǔn jiànlì zìjǐ de huánjìng zhí liàng jiāncè wǎngluò, hàozī 5,000 yì yuènán dùn (hé 2,160 wàn měiyuán).

Xiàndài zìdòng xìtǒng jiāng měi wǔ fēnzhōng gēngxīn yīcì shùjù, yǐ quèbǎo bāokuò kōngqì zhí liàng zhǐshù (AQI) zài nèi de gāo jīngdù, ér zhè shì shǒudòng tiáo chá wúfǎ shíxiàn de.

Gāi zhōngxīn zhǔrèn cáo dōngshān 8 yuèfèn biǎoshì, gāi zhōngxīn zhèngzài 9 qū hé Binh Tan qū cèshì liǎng gè zìdòng kōngqì zhí liàng jiāncè zhàn.

Jù gāi zhōngxīn chēng, dào 2022 nián jiāng jiànshè bā gè zhèyàng de zhàn, dào 2025 nián jiāng jiànshè 20 gè.

Son shuō:“Gāi xìtǒng jiāng bāngzhù gāi shì quánmiàn zhǔnquè de jiāncè kōngqì zhí liàng, yóuqí shì suízhe jìjié de biànhuà hé chūxiàn wùqì, cóng'ér kěyǐ shǐ gōngzhòng zhīdào.”

Dànshì, gāi xiàngmù dì tóubiāo jìhuà réng zài děngdài shì zhèngfǔ de pīzhǔn.

Zì 1993 nián yǐlái, gāi shì yīzhí zài jìnxíng kōngqì zhí liàng tiáo chá. Yǒngyǒu chāoguò 900 wàn liàng qìchē hé qítā chēliàng, yǐjí dàliàng de shēngchǎn, jiànzhú hé jiāotōng huódòng, duìyú kōngqì wūrǎn bìng bù mòshēng.

Bản dịch tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10

Các cuộc khảo sát về chất lượng không khí tại TP.HCM bị đình chỉ từ tháng 6

Các cuộc khảo sát chất lượng không khí đã không được thực hiện ở TP.HCM kể từ tháng 6 vì hợp đồng với một số cơ quan giám sát tư nhân đã hết hạn.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Môi trường và Tài nguyên TP HCM cho biết dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào tháng Hai.

Chúng hiện được thực hiện thủ công tại một số địa điểm 10 ngày một tháng lúc 7: 30-8: 30 sáng và 3-4 giờ chiều.

Nhưng các cuộc khảo sát thủ công không hiệu quả vì chỉ có kết quả sau một tuần.

Bộ môi trường cho biết, cho đến khi các cuộc khảo sát về chất lượng không khí được tiếp tục, công chúng nên dựa vào các ứng dụng chất lượng không khí như AirVisual hoặc PAM Air.

"Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn với các hoạt động sản xuất và giao thông, vì vậy chất lượng không khí của nó không thể tốt bằng các địa điểm khác", ông nói.

Trong khi đó, thành phố đã phê duyệt việc thiết lập mạng lưới giám sát chất lượng môi trường của riêng mình với chi phí 500 tỷ đồng (21,6 triệu USD).

Hệ thống tự động hiện đại sẽ cập nhật dữ liệu 5 phút một lần, đảm bảo độ chính xác cao, bao gồm cả chỉ số chất lượng không khí (AQI), điều mà các khảo sát thủ công không thể thực hiện được.

Trung tâm đang thử nghiệm hai trạm quan trắc chất lượng không khí tự động tại Quận 9 và Bình Tân, Giám đốc Trung tâm Cao Tùng Sơn cho biết vào tháng Tám.

Theo trung tâm, 8 nhà ga như vậy sẽ được xây dựng vào năm 2022 và 20 nhà ga vào năm 2025.

"Hệ thống này sẽ giúp thành phố giám sát toàn diện và chính xác chất lượng không khí, đặc biệt là khi chuyển mùa và xuất hiện sương mù, để công chúng có thể được biết", ông Sơn nói.

Tuy nhiên, một kế hoạch đấu thầu cho dự án vẫn đang chờ chính quyền thành phố phê duyệt.

Thành phố đã tiến hành khảo sát chất lượng không khí từ năm 1993. Với hơn chín triệu ô tô và các phương tiện khác cùng nhiều hoạt động sản xuất, xây dựng và giao thông, không còn xa lạ với ô nhiễm không khí.

Hôm nay bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 10. Thầy Vũ hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.
 
Back
Top